Εσύ που ήσουν τόσο κοντά μου …

Θέλω τόσο πολύ να τα πούμε αλλά φοβάμαι πως εσύ δεν θα θέλεις. Μακάρι να ήταν όλα όπως παλιά. Διαβάζω τις προηγούμενες εγγραφές μου και με πιάνουν τα κλάμματα. Ήσουν τόσο κοντά μου που ένιωθα την ανάσα σου στο προσωπό μου.

Δεν θέλω να πω πως δεν είναι αλήθεια γιατί θα ήταν ένα μεγάλο ψέμα από μέρους μου. Ένιωσα την αγάπη που σου έλεγα και ίσως και να την νιώθω ακόμα. Δεν είναι ο μεγάλος έρωτας αλλά είναι μια τρέλα που θέλω να την ζήσω μέχρι το τέλος της.

Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο ένας με τον άλλον. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εγώ θέλω να ζήσω αυτό που αισθάνομαι μαζί σου χωρίς ηθικούς φραγμούς.

Μακάρι να μπορούσα να σου αλλάξω γνώμη και να ζήσεις και εσύ αυτό που αισθάνεσαι και ντρέπεσαι να το πεις και στον εαυτό σου.

Μακάρι να ήξερα τι έφταιξε και απομακρυνθήκαμε τόσο πολύ κατά την δική μου γνώμη στα καλά καθούμενα.

Μακάρι να ξεχνούσαμε τα πάντα και να αρχίζαμε από την αρχή.

Τι λές γλυκέ μου; Θα το ήθελες;

Όπου μας πάει αυτό που αισθανόμαστε χωρίς τα πρέπει και τα μη.

Περιμένω απάντηση σου και ελπίζω να είναι θετική.

Advertisement

Εσύ που ήσουν τόσο κοντά μου …

Θέλω τόσο πολύ να τα πούμε αλλά φοβάμαι πως εσύ δεν θα θέλεις. Μακάρι να ήταν όλα όπως παλιά. Διαβάζω τις προηγούμενες εγγραφές μου και με πιάνουν τα κλάμματα. Ήσουν τόσο κοντά μου που ένιωθα την ανάσα σου στο προσωπό μου.

Δεν θέλω να πω πως δεν είναι αλήθεια γιατί θα ήταν ένα μεγάλο ψέμα από μέρους μου. Ένιωσα την αγάπη που σου έλεγα και ίσως και να την νιώθω ακόμα. Δεν είναι ο μεγάλος έρωτας αλλά είναι μια τρέλα που θέλω να την ζήσω μέχρι το τέλος της.

Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο ένας με τον άλλον. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εγώ θέλω να ζήσω αυτό που αισθάνομαι μαζί σου χωρίς ηθικούς φραγμούς.

Μακάρι να μπορούσα να σου αλλάξω γνώμη και να ζήσεις και εσύ αυτό που αισθάνεσαι και ντρέπεσαι να το πεις και στον εαυτό σου.

Μακάρι να ήξερα τι έφταιξε και απομακρυνθήκαμε τόσο πολύ κατά την δική μου γνώμη στα καλά καθούμενα.

Μακάρι να ξεχνούσαμε τα πάντα και να αρχίζαμε από την αρχή.

Τι λές γλυκέ μου; Θα το ήθελες;

Όπου μας πάει αυτό που αισθανόμαστε χωρίς τα πρέπει και τα μη.

Περιμένω απάντηση σου και ελπίζω να είναι θετική.

Εσύ που ήσουν τόσο κοντά μου …

Θέλω τόσο πολύ να τα πούμε αλλά φοβάμαι πως εσύ δεν θα θέλεις. Μακάρι να ήταν όλα όπως παλιά. Διαβάζω τις προηγούμενες εγγραφές μου και με πιάνουν τα κλάμματα. Ήσουν τόσο κοντά μου που ένιωθα την ανάσα σου στο προσωπό μου.

Δεν θέλω να πω πως δεν είναι αλήθεια γιατί θα ήταν ένα μεγάλο ψέμα από μέρους μου. Ένιωσα την αγάπη που σου έλεγα και ίσως και να την νιώθω ακόμα. Δεν είναι ο μεγάλος έρωτας αλλά είναι μια τρέλα που θέλω να την ζήσω μέχρι το τέλος της.

Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο ένας με τον άλλον. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εγώ θέλω να ζήσω αυτό που αισθάνομαι μαζί σου χωρίς ηθικούς φραγμούς.

Μακάρι να μπορούσα να σου αλλάξω γνώμη και να ζήσεις και εσύ αυτό που αισθάνεσαι και ντρέπεσαι να το πεις και στον εαυτό σου.

Μακάρι να ήξερα τι έφταιξε και απομακρυνθήκαμε τόσο πολύ κατά την δική μου γνώμη στα καλά καθούμενα.

Μακάρι να ξεχνούσαμε τα πάντα και να αρχίζαμε από την αρχή.

Τι λές γλυκέ μου; Θα το ήθελες;

Όπου μας πάει αυτό που αισθανόμαστε χωρίς τα πρέπει και τα μη.

Περιμένω απάντηση σου και ελπίζω να είναι θετική.

Εσύ που ήσουν τόσο κοντά μου …

Θέλω τόσο πολύ να τα πούμε αλλά φοβάμαι πως εσύ δεν θα θέλεις. Μακάρι να ήταν όλα όπως παλιά. Διαβάζω τις προηγούμενες εγγραφές μου και με πιάνουν τα κλάμματα. Ήσουν τόσο κοντά μου που ένιωθα την ανάσα σου στο προσωπό μου.

Δεν θέλω να πω πως δεν είναι αλήθεια γιατί θα ήταν ένα μεγάλο ψέμα από μέρους μου. Ένιωσα την αγάπη που σου έλεγα και ίσως και να την νιώθω ακόμα. Δεν είναι ο μεγάλος έρωτας αλλά είναι μια τρέλα που θέλω να την ζήσω μέχρι το τέλος της.

Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο ένας με τον άλλον. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εγώ θέλω να ζήσω αυτό που αισθάνομαι μαζί σου χωρίς ηθικούς φραγμούς.

Μακάρι να μπορούσα να σου αλλάξω γνώμη και να ζήσεις και εσύ αυτό που αισθάνεσαι και ντρέπεσαι να το πεις και στον εαυτό σου.

Μακάρι να ήξερα τι έφταιξε και απομακρυνθήκαμε τόσο πολύ κατά την δική μου γνώμη στα καλά καθούμενα.

Μακάρι να ξεχνούσαμε τα πάντα και να αρχίζαμε από την αρχή.

Τι λές γλυκέ μου; Θα το ήθελες;

Όπου μας πάει αυτό που αισθανόμαστε χωρίς τα πρέπει και τα μη.

Περιμένω απάντηση σου και ελπίζω να είναι θετική.

Εσύ που ήσουν τόσο κοντά μου …

Θέλω τόσο πολύ να τα πούμε αλλά φοβάμαι πως εσύ δεν θα θέλεις. Μακάρι να ήταν όλα όπως παλιά. Διαβάζω τις προηγούμενες εγγραφές μου και με πιάνουν τα κλάμματα. Ήσουν τόσο κοντά μου που ένιωθα την ανάσα σου στο προσωπό μου.

Δεν θέλω να πω πως δεν είναι αλήθεια γιατί θα ήταν ένα μεγάλο ψέμα από μέρους μου. Ένιωσα την αγάπη που σου έλεγα και ίσως και να την νιώθω ακόμα. Δεν είναι ο μεγάλος έρωτας αλλά είναι μια τρέλα που θέλω να την ζήσω μέχρι το τέλος της.

Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο ένας με τον άλλον. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εγώ θέλω να ζήσω αυτό που αισθάνομαι μαζί σου χωρίς ηθικούς φραγμούς.

Μακάρι να μπορούσα να σου αλλάξω γνώμη και να ζήσεις και εσύ αυτό που αισθάνεσαι και ντρέπεσαι να το πεις και στον εαυτό σου.

Μακάρι να ήξερα τι έφταιξε και απομακρυνθήκαμε τόσο πολύ κατά την δική μου γνώμη στα καλά καθούμενα.

Μακάρι να ξεχνούσαμε τα πάντα και να αρχίζαμε από την αρχή.

Τι λές γλυκέ μου; Θα το ήθελες;

Όπου μας πάει αυτό που αισθανόμαστε χωρίς τα πρέπει και τα μη.

Περιμένω απάντηση σου και ελπίζω να είναι θετική.

Εσύ που ήσουν τόσο κοντά μου …

Θέλω τόσο πολύ να τα πούμε αλλά φοβάμαι πως εσύ δεν θα θέλεις. Μακάρι να ήταν όλα όπως παλιά. Διαβάζω τις προηγούμενες εγγραφές μου και με πιάνουν τα κλάμματα. Ήσουν τόσο κοντά μου που ένιωθα την ανάσα σου στο προσωπό μου.

Δεν θέλω να πω πως δεν είναι αλήθεια γιατί θα ήταν ένα μεγάλο ψέμα από μέρους μου. Ένιωσα την αγάπη που σου έλεγα και ίσως και να την νιώθω ακόμα. Δεν είναι ο μεγάλος έρωτας αλλά είναι μια τρέλα που θέλω να την ζήσω μέχρι το τέλος της.

Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο ένας με τον άλλον. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εγώ θέλω να ζήσω αυτό που αισθάνομαι μαζί σου χωρίς ηθικούς φραγμούς.

Μακάρι να μπορούσα να σου αλλάξω γνώμη και να ζήσεις και εσύ αυτό που αισθάνεσαι και ντρέπεσαι να το πεις και στον εαυτό σου.

Μακάρι να ήξερα τι έφταιξε και απομακρυνθήκαμε τόσο πολύ κατά την δική μου γνώμη στα καλά καθούμενα.

Μακάρι να ξεχνούσαμε τα πάντα και να αρχίζαμε από την αρχή.

Τι λές γλυκέ μου; Θα το ήθελες;

Όπου μας πάει αυτό που αισθανόμαστε χωρίς τα πρέπει και τα μη.

Περιμένω απάντηση σου και ελπίζω να είναι θετική.

Εσύ που ήσουν τόσο κοντά μου …

Θέλω τόσο πολύ να τα πούμε αλλά φοβάμαι πως εσύ δεν θα θέλεις. Μακάρι να ήταν όλα όπως παλιά. Διαβάζω τις προηγούμενες εγγραφές μου και με πιάνουν τα κλάμματα. Ήσουν τόσο κοντά μου που ένιωθα την ανάσα σου στο προσωπό μου.

Δεν θέλω να πω πως δεν είναι αλήθεια γιατί θα ήταν ένα μεγάλο ψέμα από μέρους μου. Ένιωσα την αγάπη που σου έλεγα και ίσως και να την νιώθω ακόμα. Δεν είναι ο μεγάλος έρωτας αλλά είναι μια τρέλα που θέλω να την ζήσω μέχρι το τέλος της.

Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο ένας με τον άλλον. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εγώ θέλω να ζήσω αυτό που αισθάνομαι μαζί σου χωρίς ηθικούς φραγμούς.

Μακάρι να μπορούσα να σου αλλάξω γνώμη και να ζήσεις και εσύ αυτό που αισθάνεσαι και ντρέπεσαι να το πεις και στον εαυτό σου.

Μακάρι να ήξερα τι έφταιξε και απομακρυνθήκαμε τόσο πολύ κατά την δική μου γνώμη στα καλά καθούμενα.

Μακάρι να ξεχνούσαμε τα πάντα και να αρχίζαμε από την αρχή.

Τι λές γλυκέ μου; Θα το ήθελες;

Όπου μας πάει αυτό που αισθανόμαστε χωρίς τα πρέπει και τα μη.

Περιμένω απάντηση σου και ελπίζω να είναι θετική.

Εσύ που ήσουν τόσο κοντά μου …

Θέλω τόσο πολύ να τα πούμε αλλά φοβάμαι πως εσύ δεν θα θέλεις. Μακάρι να ήταν όλα όπως παλιά. Διαβάζω τις προηγούμενες εγγραφές μου και με πιάνουν τα κλάμματα. Ήσουν τόσο κοντά μου που ένιωθα την ανάσα σου στο προσωπό μου.

Δεν θέλω να πω πως δεν είναι αλήθεια γιατί θα ήταν ένα μεγάλο ψέμα από μέρους μου. Ένιωσα την αγάπη που σου έλεγα και ίσως και να την νιώθω ακόμα. Δεν είναι ο μεγάλος έρωτας αλλά είναι μια τρέλα που θέλω να την ζήσω μέχρι το τέλος της.

Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο ένας με τον άλλον. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εγώ θέλω να ζήσω αυτό που αισθάνομαι μαζί σου χωρίς ηθικούς φραγμούς.

Μακάρι να μπορούσα να σου αλλάξω γνώμη και να ζήσεις και εσύ αυτό που αισθάνεσαι και ντρέπεσαι να το πεις και στον εαυτό σου.

Μακάρι να ήξερα τι έφταιξε και απομακρυνθήκαμε τόσο πολύ κατά την δική μου γνώμη στα καλά καθούμενα.

Μακάρι να ξεχνούσαμε τα πάντα και να αρχίζαμε από την αρχή.

Τι λές γλυκέ μου; Θα το ήθελες;

Όπου μας πάει αυτό που αισθανόμαστε χωρίς τα πρέπει και τα μη.

Περιμένω απάντηση σου και ελπίζω να είναι θετική.

Εσύ που ήσουν τόσο κοντά μου …

Θέλω τόσο πολύ να τα πούμε αλλά φοβάμαι πως εσύ δεν θα θέλεις. Μακάρι να ήταν όλα όπως παλιά. Διαβάζω τις προηγούμενες εγγραφές μου και με πιάνουν τα κλάμματα. Ήσουν τόσο κοντά μου που ένιωθα την ανάσα σου στο προσωπό μου.

Δεν θέλω να πω πως δεν είναι αλήθεια γιατί θα ήταν ένα μεγάλο ψέμα από μέρους μου. Ένιωσα την αγάπη που σου έλεγα και ίσως και να την νιώθω ακόμα. Δεν είναι ο μεγάλος έρωτας αλλά είναι μια τρέλα που θέλω να την ζήσω μέχρι το τέλος της.

Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο ένας με τον άλλον. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εγώ θέλω να ζήσω αυτό που αισθάνομαι μαζί σου χωρίς ηθικούς φραγμούς.

Μακάρι να μπορούσα να σου αλλάξω γνώμη και να ζήσεις και εσύ αυτό που αισθάνεσαι και ντρέπεσαι να το πεις και στον εαυτό σου.

Μακάρι να ήξερα τι έφταιξε και απομακρυνθήκαμε τόσο πολύ κατά την δική μου γνώμη στα καλά καθούμενα.

Μακάρι να ξεχνούσαμε τα πάντα και να αρχίζαμε από την αρχή.

Τι λές γλυκέ μου; Θα το ήθελες;

Όπου μας πάει αυτό που αισθανόμαστε χωρίς τα πρέπει και τα μη.

Περιμένω απάντηση σου και ελπίζω να είναι θετική.

Εσύ που ήσουν τόσο κοντά μου …

Θέλω τόσο πολύ να τα πούμε αλλά φοβάμαι πως εσύ δεν θα θέλεις. Μακάρι να ήταν όλα όπως παλιά. Διαβάζω τις προηγούμενες εγγραφές μου και με πιάνουν τα κλάμματα. Ήσουν τόσο κοντά μου που ένιωθα την ανάσα σου στο προσωπό μου.

Δεν θέλω να πω πως δεν είναι αλήθεια γιατί θα ήταν ένα μεγάλο ψέμα από μέρους μου. Ένιωσα την αγάπη που σου έλεγα και ίσως και να την νιώθω ακόμα. Δεν είναι ο μεγάλος έρωτας αλλά είναι μια τρέλα που θέλω να την ζήσω μέχρι το τέλος της.

Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο ένας με τον άλλον. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εγώ θέλω να ζήσω αυτό που αισθάνομαι μαζί σου χωρίς ηθικούς φραγμούς.

Μακάρι να μπορούσα να σου αλλάξω γνώμη και να ζήσεις και εσύ αυτό που αισθάνεσαι και ντρέπεσαι να το πεις και στον εαυτό σου.

Μακάρι να ήξερα τι έφταιξε και απομακρυνθήκαμε τόσο πολύ κατά την δική μου γνώμη στα καλά καθούμενα.

Μακάρι να ξεχνούσαμε τα πάντα και να αρχίζαμε από την αρχή.

Τι λές γλυκέ μου; Θα το ήθελες;

Όπου μας πάει αυτό που αισθανόμαστε χωρίς τα πρέπει και τα μη.

Περιμένω απάντηση σου και ελπίζω να είναι θετική.