Μην ξερετε γιατί …

image001.png

Μην ξέρετε γιατί

χαίρεται η καρδιά μας;

Μην ξέρετε γιατί

γελούν τα πρόσωπα μας;

Απόψε βράδυ βράδυ

γεννήθηκε ο Χριστούλης,

απόψε βράδυ βράδυ

τον έστειλε ο Θεούλης.

 

Μην ξέρετε γιατί

χαίρεται η καρδιά μας;

Μην ξέρετε γιατί

γελούν τα πρόσωπα μας;

Χριστούγεννα σημαίνουν

τα πιο καλά φοράμε,

Χριστούγεννα σημαίνουν

Στην εκκλησία θα πάμε.

 

Να λοιπόν γιατί

χαίρεται η καρδιά μας.

Να λοιπόν γιατί

γελούν τα προσωπά μας.

Απόψε βράδυ βράδυ

γεννήθηκε ο Χριστούλης

απόψε βραδυ βράδυ

τον έστειλε ο Θεούλης.

Αλλά και το επόμενο τραγουδάκι που σου παραθέτω το «Χριστουγεννιάτικο Δέντρο» είναι πολύ όμορφο.

Χριστουγεννιάτικο εσύ δεντράκι

με τα κεράκια τα πολλά

τι θα μου φέρεις για παιχνιδάκι

απ’ τα πολλά σου τα καλά;

 

Παιδιά κοιτούν τα χρυσά σου κάλλη

καθένα τόσο λαχταρά,

για να μοιράσεις τα δώρα πάλι,

να τους χαρίσεις τη χαρά.

 

Μικρό δεντράκι αγαπημένο,

τέτοια ομορφιά έχει κανείς;

Με τι λαχτάρα περιμένω

κάθε χρονιά για να φανείς.

Advertisement

Μην ξερετε γιατί …

image001.png

Μην ξέρετε γιατί

χαίρεται η καρδιά μας;

Μην ξέρετε γιατί

γελούν τα πρόσωπα μας;

Απόψε βράδυ βράδυ

γεννήθηκε ο Χριστούλης,

απόψε βράδυ βράδυ

τον έστειλε ο Θεούλης.

 

Μην ξέρετε γιατί

χαίρεται η καρδιά μας;

Μην ξέρετε γιατί

γελούν τα πρόσωπα μας;

Χριστούγεννα σημαίνουν

τα πιο καλά φοράμε,

Χριστούγεννα σημαίνουν

Στην εκκλησία θα πάμε.

 

Να λοιπόν γιατί

χαίρεται η καρδιά μας.

Να λοιπόν γιατί

γελούν τα προσωπά μας.

Απόψε βράδυ βράδυ

γεννήθηκε ο Χριστούλης

απόψε βραδυ βράδυ

τον έστειλε ο Θεούλης.

Αλλά και το επόμενο τραγουδάκι που σου παραθέτω το «Χριστουγεννιάτικο Δέντρο» είναι πολύ όμορφο.

Χριστουγεννιάτικο εσύ δεντράκι

με τα κεράκια τα πολλά

τι θα μου φέρεις για παιχνιδάκι

απ’ τα πολλά σου τα καλά;

 

Παιδιά κοιτούν τα χρυσά σου κάλλη

καθένα τόσο λαχταρά,

για να μοιράσεις τα δώρα πάλι,

να τους χαρίσεις τη χαρά.

 

Μικρό δεντράκι αγαπημένο,

τέτοια ομορφιά έχει κανείς;

Με τι λαχτάρα περιμένω

κάθε χρονιά για να φανείς.

Μην ξερετε γιατί …

image001.png

Μην ξέρετε γιατί

χαίρεται η καρδιά μας;

Μην ξέρετε γιατί

γελούν τα πρόσωπα μας;

Απόψε βράδυ βράδυ

γεννήθηκε ο Χριστούλης,

απόψε βράδυ βράδυ

τον έστειλε ο Θεούλης.

 

Μην ξέρετε γιατί

χαίρεται η καρδιά μας;

Μην ξέρετε γιατί

γελούν τα πρόσωπα μας;

Χριστούγεννα σημαίνουν

τα πιο καλά φοράμε,

Χριστούγεννα σημαίνουν

Στην εκκλησία θα πάμε.

 

Να λοιπόν γιατί

χαίρεται η καρδιά μας.

Να λοιπόν γιατί

γελούν τα προσωπά μας.

Απόψε βράδυ βράδυ

γεννήθηκε ο Χριστούλης

απόψε βραδυ βράδυ

τον έστειλε ο Θεούλης.

Αλλά και το επόμενο τραγουδάκι που σου παραθέτω το «Χριστουγεννιάτικο Δέντρο» είναι πολύ όμορφο.

Χριστουγεννιάτικο εσύ δεντράκι

με τα κεράκια τα πολλά

τι θα μου φέρεις για παιχνιδάκι

απ’ τα πολλά σου τα καλά;

 

Παιδιά κοιτούν τα χρυσά σου κάλλη

καθένα τόσο λαχταρά,

για να μοιράσεις τα δώρα πάλι,

να τους χαρίσεις τη χαρά.

 

Μικρό δεντράκι αγαπημένο,

τέτοια ομορφιά έχει κανείς;

Με τι λαχτάρα περιμένω

κάθε χρονιά για να φανείς.

Μην ξερετε γιατί …

image001.png

Μην ξέρετε γιατί

χαίρεται η καρδιά μας;

Μην ξέρετε γιατί

γελούν τα πρόσωπα μας;

Απόψε βράδυ βράδυ

γεννήθηκε ο Χριστούλης,

απόψε βράδυ βράδυ

τον έστειλε ο Θεούλης.

 

Μην ξέρετε γιατί

χαίρεται η καρδιά μας;

Μην ξέρετε γιατί

γελούν τα πρόσωπα μας;

Χριστούγεννα σημαίνουν

τα πιο καλά φοράμε,

Χριστούγεννα σημαίνουν

Στην εκκλησία θα πάμε.

 

Να λοιπόν γιατί

χαίρεται η καρδιά μας.

Να λοιπόν γιατί

γελούν τα προσωπά μας.

Απόψε βράδυ βράδυ

γεννήθηκε ο Χριστούλης

απόψε βραδυ βράδυ

τον έστειλε ο Θεούλης.

Αλλά και το επόμενο τραγουδάκι που σου παραθέτω το «Χριστουγεννιάτικο Δέντρο» είναι πολύ όμορφο.

Χριστουγεννιάτικο εσύ δεντράκι

με τα κεράκια τα πολλά

τι θα μου φέρεις για παιχνιδάκι

απ’ τα πολλά σου τα καλά;

 

Παιδιά κοιτούν τα χρυσά σου κάλλη

καθένα τόσο λαχταρά,

για να μοιράσεις τα δώρα πάλι,

να τους χαρίσεις τη χαρά.

 

Μικρό δεντράκι αγαπημένο,

τέτοια ομορφιά έχει κανείς;

Με τι λαχτάρα περιμένω

κάθε χρονιά για να φανείς.

Μην ξερετε γιατί …

image001.png

Μην ξέρετε γιατί

χαίρεται η καρδιά μας;

Μην ξέρετε γιατί

γελούν τα πρόσωπα μας;

Απόψε βράδυ βράδυ

γεννήθηκε ο Χριστούλης,

απόψε βράδυ βράδυ

τον έστειλε ο Θεούλης.

 

Μην ξέρετε γιατί

χαίρεται η καρδιά μας;

Μην ξέρετε γιατί

γελούν τα πρόσωπα μας;

Χριστούγεννα σημαίνουν

τα πιο καλά φοράμε,

Χριστούγεννα σημαίνουν

Στην εκκλησία θα πάμε.

 

Να λοιπόν γιατί

χαίρεται η καρδιά μας.

Να λοιπόν γιατί

γελούν τα προσωπά μας.

Απόψε βράδυ βράδυ

γεννήθηκε ο Χριστούλης

απόψε βραδυ βράδυ

τον έστειλε ο Θεούλης.

Αλλά και το επόμενο τραγουδάκι που σου παραθέτω το «Χριστουγεννιάτικο Δέντρο» είναι πολύ όμορφο.

Χριστουγεννιάτικο εσύ δεντράκι

με τα κεράκια τα πολλά

τι θα μου φέρεις για παιχνιδάκι

απ’ τα πολλά σου τα καλά;

 

Παιδιά κοιτούν τα χρυσά σου κάλλη

καθένα τόσο λαχταρά,

για να μοιράσεις τα δώρα πάλι,

να τους χαρίσεις τη χαρά.

 

Μικρό δεντράκι αγαπημένο,

τέτοια ομορφιά έχει κανείς;

Με τι λαχτάρα περιμένω

κάθε χρονιά για να φανείς.

Μην ξερετε γιατί …

image001.png

Μην ξέρετε γιατί

χαίρεται η καρδιά μας;

Μην ξέρετε γιατί

γελούν τα πρόσωπα μας;

Απόψε βράδυ βράδυ

γεννήθηκε ο Χριστούλης,

απόψε βράδυ βράδυ

τον έστειλε ο Θεούλης.

 

Μην ξέρετε γιατί

χαίρεται η καρδιά μας;

Μην ξέρετε γιατί

γελούν τα πρόσωπα μας;

Χριστούγεννα σημαίνουν

τα πιο καλά φοράμε,

Χριστούγεννα σημαίνουν

Στην εκκλησία θα πάμε.

 

Να λοιπόν γιατί

χαίρεται η καρδιά μας.

Να λοιπόν γιατί

γελούν τα προσωπά μας.

Απόψε βράδυ βράδυ

γεννήθηκε ο Χριστούλης

απόψε βραδυ βράδυ

τον έστειλε ο Θεούλης.

Αλλά και το επόμενο τραγουδάκι που σου παραθέτω το «Χριστουγεννιάτικο Δέντρο» είναι πολύ όμορφο.

Χριστουγεννιάτικο εσύ δεντράκι

με τα κεράκια τα πολλά

τι θα μου φέρεις για παιχνιδάκι

απ’ τα πολλά σου τα καλά;

 

Παιδιά κοιτούν τα χρυσά σου κάλλη

καθένα τόσο λαχταρά,

για να μοιράσεις τα δώρα πάλι,

να τους χαρίσεις τη χαρά.

 

Μικρό δεντράκι αγαπημένο,

τέτοια ομορφιά έχει κανείς;

Με τι λαχτάρα περιμένω

κάθε χρονιά για να φανείς.

Μην ξερετε γιατί …

image001.png

Μην ξέρετε γιατί

χαίρεται η καρδιά μας;

Μην ξέρετε γιατί

γελούν τα πρόσωπα μας;

Απόψε βράδυ βράδυ

γεννήθηκε ο Χριστούλης,

απόψε βράδυ βράδυ

τον έστειλε ο Θεούλης.

 

Μην ξέρετε γιατί

χαίρεται η καρδιά μας;

Μην ξέρετε γιατί

γελούν τα πρόσωπα μας;

Χριστούγεννα σημαίνουν

τα πιο καλά φοράμε,

Χριστούγεννα σημαίνουν

Στην εκκλησία θα πάμε.

 

Να λοιπόν γιατί

χαίρεται η καρδιά μας.

Να λοιπόν γιατί

γελούν τα προσωπά μας.

Απόψε βράδυ βράδυ

γεννήθηκε ο Χριστούλης

απόψε βραδυ βράδυ

τον έστειλε ο Θεούλης.

Αλλά και το επόμενο τραγουδάκι που σου παραθέτω το «Χριστουγεννιάτικο Δέντρο» είναι πολύ όμορφο.

Χριστουγεννιάτικο εσύ δεντράκι

με τα κεράκια τα πολλά

τι θα μου φέρεις για παιχνιδάκι

απ’ τα πολλά σου τα καλά;

 

Παιδιά κοιτούν τα χρυσά σου κάλλη

καθένα τόσο λαχταρά,

για να μοιράσεις τα δώρα πάλι,

να τους χαρίσεις τη χαρά.

 

Μικρό δεντράκι αγαπημένο,

τέτοια ομορφιά έχει κανείς;

Με τι λαχτάρα περιμένω

κάθε χρονιά για να φανείς.

Μην ξερετε γιατί …

image001.png

Μην ξέρετε γιατί

χαίρεται η καρδιά μας;

Μην ξέρετε γιατί

γελούν τα πρόσωπα μας;

Απόψε βράδυ βράδυ

γεννήθηκε ο Χριστούλης,

απόψε βράδυ βράδυ

τον έστειλε ο Θεούλης.

 

Μην ξέρετε γιατί

χαίρεται η καρδιά μας;

Μην ξέρετε γιατί

γελούν τα πρόσωπα μας;

Χριστούγεννα σημαίνουν

τα πιο καλά φοράμε,

Χριστούγεννα σημαίνουν

Στην εκκλησία θα πάμε.

 

Να λοιπόν γιατί

χαίρεται η καρδιά μας.

Να λοιπόν γιατί

γελούν τα προσωπά μας.

Απόψε βράδυ βράδυ

γεννήθηκε ο Χριστούλης

απόψε βραδυ βράδυ

τον έστειλε ο Θεούλης.

Αλλά και το επόμενο τραγουδάκι που σου παραθέτω το «Χριστουγεννιάτικο Δέντρο» είναι πολύ όμορφο.

Χριστουγεννιάτικο εσύ δεντράκι

με τα κεράκια τα πολλά

τι θα μου φέρεις για παιχνιδάκι

απ’ τα πολλά σου τα καλά;

 

Παιδιά κοιτούν τα χρυσά σου κάλλη

καθένα τόσο λαχταρά,

για να μοιράσεις τα δώρα πάλι,

να τους χαρίσεις τη χαρά.

 

Μικρό δεντράκι αγαπημένο,

τέτοια ομορφιά έχει κανείς;

Με τι λαχτάρα περιμένω

κάθε χρονιά για να φανείς.

Μην ξερετε γιατί …

image001.png

Μην ξέρετε γιατί

χαίρεται η καρδιά μας;

Μην ξέρετε γιατί

γελούν τα πρόσωπα μας;

Απόψε βράδυ βράδυ

γεννήθηκε ο Χριστούλης,

απόψε βράδυ βράδυ

τον έστειλε ο Θεούλης.

 

Μην ξέρετε γιατί

χαίρεται η καρδιά μας;

Μην ξέρετε γιατί

γελούν τα πρόσωπα μας;

Χριστούγεννα σημαίνουν

τα πιο καλά φοράμε,

Χριστούγεννα σημαίνουν

Στην εκκλησία θα πάμε.

 

Να λοιπόν γιατί

χαίρεται η καρδιά μας.

Να λοιπόν γιατί

γελούν τα προσωπά μας.

Απόψε βράδυ βράδυ

γεννήθηκε ο Χριστούλης

απόψε βραδυ βράδυ

τον έστειλε ο Θεούλης.

Αλλά και το επόμενο τραγουδάκι που σου παραθέτω το «Χριστουγεννιάτικο Δέντρο» είναι πολύ όμορφο.

Χριστουγεννιάτικο εσύ δεντράκι

με τα κεράκια τα πολλά

τι θα μου φέρεις για παιχνιδάκι

απ’ τα πολλά σου τα καλά;

 

Παιδιά κοιτούν τα χρυσά σου κάλλη

καθένα τόσο λαχταρά,

για να μοιράσεις τα δώρα πάλι,

να τους χαρίσεις τη χαρά.

 

Μικρό δεντράκι αγαπημένο,

τέτοια ομορφιά έχει κανείς;

Με τι λαχτάρα περιμένω

κάθε χρονιά για να φανείς.

Μην ξερετε γιατί …

image001.png

Μην ξέρετε γιατί

χαίρεται η καρδιά μας;

Μην ξέρετε γιατί

γελούν τα πρόσωπα μας;

Απόψε βράδυ βράδυ

γεννήθηκε ο Χριστούλης,

απόψε βράδυ βράδυ

τον έστειλε ο Θεούλης.

 

Μην ξέρετε γιατί

χαίρεται η καρδιά μας;

Μην ξέρετε γιατί

γελούν τα πρόσωπα μας;

Χριστούγεννα σημαίνουν

τα πιο καλά φοράμε,

Χριστούγεννα σημαίνουν

Στην εκκλησία θα πάμε.

 

Να λοιπόν γιατί

χαίρεται η καρδιά μας.

Να λοιπόν γιατί

γελούν τα προσωπά μας.

Απόψε βράδυ βράδυ

γεννήθηκε ο Χριστούλης

απόψε βραδυ βράδυ

τον έστειλε ο Θεούλης.

Αλλά και το επόμενο τραγουδάκι που σου παραθέτω το «Χριστουγεννιάτικο Δέντρο» είναι πολύ όμορφο.

Χριστουγεννιάτικο εσύ δεντράκι

με τα κεράκια τα πολλά

τι θα μου φέρεις για παιχνιδάκι

απ’ τα πολλά σου τα καλά;

 

Παιδιά κοιτούν τα χρυσά σου κάλλη

καθένα τόσο λαχταρά,

για να μοιράσεις τα δώρα πάλι,

να τους χαρίσεις τη χαρά.

 

Μικρό δεντράκι αγαπημένο,

τέτοια ομορφιά έχει κανείς;

Με τι λαχτάρα περιμένω

κάθε χρονιά για να φανείς.