Το πιστεύεις ή όχι …

Πιστεύω πως τον αγάπησα.

Πιστεύω πως ενδιαφέρθηκα γι’ αυτόν αλλά ο χρόνος μας έχασε και η αμυαλωσιά μας.

Αν τον ξανασυναντούσα θα ήμασταν σίγουρα μαζί.

Λέει η ηρωίδα μου σκεφτόμενη κάποιον που γνώρισε και αγάπησε.

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/ton-agaphsa.html

Advertisement

Το πιστεύεις ή όχι …

Πιστεύω πως τον αγάπησα.

Πιστεύω πως ενδιαφέρθηκα γι’ αυτόν αλλά ο χρόνος μας έχασε και η αμυαλωσιά μας.

Αν τον ξανασυναντούσα θα ήμασταν σίγουρα μαζί.

Λέει η ηρωίδα μου σκεφτόμενη κάποιον που γνώρισε και αγάπησε.

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/ton-agaphsa.html

Το πιστεύεις ή όχι …

Πιστεύω πως τον αγάπησα.

Πιστεύω πως ενδιαφέρθηκα γι’ αυτόν αλλά ο χρόνος μας έχασε και η αμυαλωσιά μας.

Αν τον ξανασυναντούσα θα ήμασταν σίγουρα μαζί.

Λέει η ηρωίδα μου σκεφτόμενη κάποιον που γνώρισε και αγάπησε.

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/ton-agaphsa.html

Το πιστεύεις ή όχι …

Πιστεύω πως τον αγάπησα.

Πιστεύω πως ενδιαφέρθηκα γι’ αυτόν αλλά ο χρόνος μας έχασε και η αμυαλωσιά μας.

Αν τον ξανασυναντούσα θα ήμασταν σίγουρα μαζί.

Λέει η ηρωίδα μου σκεφτόμενη κάποιον που γνώρισε και αγάπησε.

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/ton-agaphsa.html

Το πιστεύεις ή όχι …

Πιστεύω πως τον αγάπησα.

Πιστεύω πως ενδιαφέρθηκα γι’ αυτόν αλλά ο χρόνος μας έχασε και η αμυαλωσιά μας.

Αν τον ξανασυναντούσα θα ήμασταν σίγουρα μαζί.

Λέει η ηρωίδα μου σκεφτόμενη κάποιον που γνώρισε και αγάπησε.

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/ton-agaphsa.html

Το πιστεύεις ή όχι …

Πιστεύω πως τον αγάπησα.

Πιστεύω πως ενδιαφέρθηκα γι’ αυτόν αλλά ο χρόνος μας έχασε και η αμυαλωσιά μας.

Αν τον ξανασυναντούσα θα ήμασταν σίγουρα μαζί.

Λέει η ηρωίδα μου σκεφτόμενη κάποιον που γνώρισε και αγάπησε.

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/ton-agaphsa.html

Το πιστεύεις ή όχι …

Πιστεύω πως τον αγάπησα.

Πιστεύω πως ενδιαφέρθηκα γι’ αυτόν αλλά ο χρόνος μας έχασε και η αμυαλωσιά μας.

Αν τον ξανασυναντούσα θα ήμασταν σίγουρα μαζί.

Λέει η ηρωίδα μου σκεφτόμενη κάποιον που γνώρισε και αγάπησε.

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/ton-agaphsa.html

Το πιστεύεις ή όχι …

Πιστεύω πως τον αγάπησα.

Πιστεύω πως ενδιαφέρθηκα γι’ αυτόν αλλά ο χρόνος μας έχασε και η αμυαλωσιά μας.

Αν τον ξανασυναντούσα θα ήμασταν σίγουρα μαζί.

Λέει η ηρωίδα μου σκεφτόμενη κάποιον που γνώρισε και αγάπησε.

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/ton-agaphsa.html

Το πιστεύεις ή όχι …

Πιστεύω πως τον αγάπησα.

Πιστεύω πως ενδιαφέρθηκα γι’ αυτόν αλλά ο χρόνος μας έχασε και η αμυαλωσιά μας.

Αν τον ξανασυναντούσα θα ήμασταν σίγουρα μαζί.

Λέει η ηρωίδα μου σκεφτόμενη κάποιον που γνώρισε και αγάπησε.

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/ton-agaphsa.html

Το πιστεύεις ή όχι …

Πιστεύω πως τον αγάπησα.

Πιστεύω πως ενδιαφέρθηκα γι’ αυτόν αλλά ο χρόνος μας έχασε και η αμυαλωσιά μας.

Αν τον ξανασυναντούσα θα ήμασταν σίγουρα μαζί.

Λέει η ηρωίδα μου σκεφτόμενη κάποιον που γνώρισε και αγάπησε.

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/ton-agaphsa.html