Ακολούθησε το δρόμο της καρδιάς σου …

Ακολούθησε τον δρόμο της καρδιά σου

μην αφήσεις κανέναν να σε συμβουλευσει

τι είναι καλό για σένα

μόνο εσύ ξέρεις ποιον η καρδιά σου ζητάει

 

Άσε τους εγωισμούς

και δείξε του τι η καρδιά σου νιώθει

δείξε του πως θέλεις το χάδι του, τα φιλιά του

δείξε του πως θέλεις να σ’ έχει στην αγκαλιά του

για να είσαι ολοκληρωμένος άνθρωπος.

 

Μην ξεχνάς η καρδιά σου πάντα ξέρει

τι είναι αυτό που θα την κάνει

απ΄τον λήθαργο να βγει

και αγάπη ξανά να δώσει.

Advertisement

Ακολούθησε το δρόμο της καρδιάς σου …

Ακολούθησε τον δρόμο της καρδιά σου

μην αφήσεις κανέναν να σε συμβουλευσει

τι είναι καλό για σένα

μόνο εσύ ξέρεις ποιον η καρδιά σου ζητάει

 

Άσε τους εγωισμούς

και δείξε του τι η καρδιά σου νιώθει

δείξε του πως θέλεις το χάδι του, τα φιλιά του

δείξε του πως θέλεις να σ’ έχει στην αγκαλιά του

για να είσαι ολοκληρωμένος άνθρωπος.

 

Μην ξεχνάς η καρδιά σου πάντα ξέρει

τι είναι αυτό που θα την κάνει

απ΄τον λήθαργο να βγει

και αγάπη ξανά να δώσει.

Ακολούθησε το δρόμο της καρδιάς σου …

Ακολούθησε τον δρόμο της καρδιά σου

μην αφήσεις κανέναν να σε συμβουλευσει

τι είναι καλό για σένα

μόνο εσύ ξέρεις ποιον η καρδιά σου ζητάει

 

Άσε τους εγωισμούς

και δείξε του τι η καρδιά σου νιώθει

δείξε του πως θέλεις το χάδι του, τα φιλιά του

δείξε του πως θέλεις να σ’ έχει στην αγκαλιά του

για να είσαι ολοκληρωμένος άνθρωπος.

 

Μην ξεχνάς η καρδιά σου πάντα ξέρει

τι είναι αυτό που θα την κάνει

απ΄τον λήθαργο να βγει

και αγάπη ξανά να δώσει.

Ακολούθησε το δρόμο της καρδιάς σου …

Ακολούθησε τον δρόμο της καρδιά σου

μην αφήσεις κανέναν να σε συμβουλευσει

τι είναι καλό για σένα

μόνο εσύ ξέρεις ποιον η καρδιά σου ζητάει

 

Άσε τους εγωισμούς

και δείξε του τι η καρδιά σου νιώθει

δείξε του πως θέλεις το χάδι του, τα φιλιά του

δείξε του πως θέλεις να σ’ έχει στην αγκαλιά του

για να είσαι ολοκληρωμένος άνθρωπος.

 

Μην ξεχνάς η καρδιά σου πάντα ξέρει

τι είναι αυτό που θα την κάνει

απ΄τον λήθαργο να βγει

και αγάπη ξανά να δώσει.

Ακολούθησε το δρόμο της καρδιάς σου …

Ακολούθησε τον δρόμο της καρδιά σου

μην αφήσεις κανέναν να σε συμβουλευσει

τι είναι καλό για σένα

μόνο εσύ ξέρεις ποιον η καρδιά σου ζητάει

 

Άσε τους εγωισμούς

και δείξε του τι η καρδιά σου νιώθει

δείξε του πως θέλεις το χάδι του, τα φιλιά του

δείξε του πως θέλεις να σ’ έχει στην αγκαλιά του

για να είσαι ολοκληρωμένος άνθρωπος.

 

Μην ξεχνάς η καρδιά σου πάντα ξέρει

τι είναι αυτό που θα την κάνει

απ΄τον λήθαργο να βγει

και αγάπη ξανά να δώσει.

Ακολούθησε το δρόμο της καρδιάς σου …

Ακολούθησε τον δρόμο της καρδιά σου

μην αφήσεις κανέναν να σε συμβουλευσει

τι είναι καλό για σένα

μόνο εσύ ξέρεις ποιον η καρδιά σου ζητάει

 

Άσε τους εγωισμούς

και δείξε του τι η καρδιά σου νιώθει

δείξε του πως θέλεις το χάδι του, τα φιλιά του

δείξε του πως θέλεις να σ’ έχει στην αγκαλιά του

για να είσαι ολοκληρωμένος άνθρωπος.

 

Μην ξεχνάς η καρδιά σου πάντα ξέρει

τι είναι αυτό που θα την κάνει

απ΄τον λήθαργο να βγει

και αγάπη ξανά να δώσει.

Ακολούθησε το δρόμο της καρδιάς σου …

Ακολούθησε τον δρόμο της καρδιά σου

μην αφήσεις κανέναν να σε συμβουλευσει

τι είναι καλό για σένα

μόνο εσύ ξέρεις ποιον η καρδιά σου ζητάει

 

Άσε τους εγωισμούς

και δείξε του τι η καρδιά σου νιώθει

δείξε του πως θέλεις το χάδι του, τα φιλιά του

δείξε του πως θέλεις να σ’ έχει στην αγκαλιά του

για να είσαι ολοκληρωμένος άνθρωπος.

 

Μην ξεχνάς η καρδιά σου πάντα ξέρει

τι είναι αυτό που θα την κάνει

απ΄τον λήθαργο να βγει

και αγάπη ξανά να δώσει.

Ακολούθησε το δρόμο της καρδιάς σου …

Ακολούθησε τον δρόμο της καρδιά σου

μην αφήσεις κανέναν να σε συμβουλευσει

τι είναι καλό για σένα

μόνο εσύ ξέρεις ποιον η καρδιά σου ζητάει

 

Άσε τους εγωισμούς

και δείξε του τι η καρδιά σου νιώθει

δείξε του πως θέλεις το χάδι του, τα φιλιά του

δείξε του πως θέλεις να σ’ έχει στην αγκαλιά του

για να είσαι ολοκληρωμένος άνθρωπος.

 

Μην ξεχνάς η καρδιά σου πάντα ξέρει

τι είναι αυτό που θα την κάνει

απ΄τον λήθαργο να βγει

και αγάπη ξανά να δώσει.

Ακολούθησε το δρόμο της καρδιάς σου …

Ακολούθησε τον δρόμο της καρδιά σου

μην αφήσεις κανέναν να σε συμβουλευσει

τι είναι καλό για σένα

μόνο εσύ ξέρεις ποιον η καρδιά σου ζητάει

 

Άσε τους εγωισμούς

και δείξε του τι η καρδιά σου νιώθει

δείξε του πως θέλεις το χάδι του, τα φιλιά του

δείξε του πως θέλεις να σ’ έχει στην αγκαλιά του

για να είσαι ολοκληρωμένος άνθρωπος.

 

Μην ξεχνάς η καρδιά σου πάντα ξέρει

τι είναι αυτό που θα την κάνει

απ΄τον λήθαργο να βγει

και αγάπη ξανά να δώσει.

Ακολούθησε το δρόμο της καρδιάς σου …

Ακολούθησε τον δρόμο της καρδιά σου

μην αφήσεις κανέναν να σε συμβουλευσει

τι είναι καλό για σένα

μόνο εσύ ξέρεις ποιον η καρδιά σου ζητάει

 

Άσε τους εγωισμούς

και δείξε του τι η καρδιά σου νιώθει

δείξε του πως θέλεις το χάδι του, τα φιλιά του

δείξε του πως θέλεις να σ’ έχει στην αγκαλιά του

για να είσαι ολοκληρωμένος άνθρωπος.

 

Μην ξεχνάς η καρδιά σου πάντα ξέρει

τι είναι αυτό που θα την κάνει

απ΄τον λήθαργο να βγει

και αγάπη ξανά να δώσει.