Για μια κατάθεση ψυχής από έναν horseman …

Πριν περίπου ένα μήνα κάποιος μου έστειλε το παρακάτω κειμενάκι. Κοιτάζοντας στο τέλος είδα πως τον έλεγαν Στέλιο Κ. Του ζήτησα την άδεια να το δημοσιεύσω στο blog μου και δεν είχε αντίρρηση. Σας το παραθέτω σήμερα μια από Δευτέρα μπαίνω στο νοσοκομείο για μια εγχείρηση και περιμένω τα σχολιά σας.

Η ζώή μας…

θα ξανα-γεννιέται…

να καλπάζει σε νέα μονοπάτια…

κι η ψυχή μας…

θα ξαν-αγαπά…

θα ξανα-ερωτεύεται…

για να μην πεθάνει…

καρφωμένη στο ίδιο σημείο…

που ξεκίνησε…

θα κολυμπά…

σε διαφορετικά λιμάνια…

αγναντεύοντας τ’ απέραντο…

ταξιδεύοντας στο γαλάζιο…

χαράζοντας πολλές ζωές…

στο άπειρο…

μιας ανα-ζήτησης…

που στοχεύει…

στο σύμπαν της ύπαρξης…

έτσι απλά…

και τόσο έντονα…

κόντρα στο σκληρό πέρασμα…

του αδίστακτου χρόνου…

που ρουφά την ζωή…

την ζωή μας…

Δεν είναι τέλειο;

Περισσότερα τόσο όμορφα κείμενα μπορείτε να βρείτε στο blog του που είναι το ακόλουθο Κατάθεση ψυχής

Advertisement

Για μια κατάθεση ψυχής από έναν horseman …

Πριν περίπου ένα μήνα κάποιος μου έστειλε το παρακάτω κειμενάκι. Κοιτάζοντας στο τέλος είδα πως τον έλεγαν Στέλιο Κ. Του ζήτησα την άδεια να το δημοσιεύσω στο blog μου και δεν είχε αντίρρηση. Σας το παραθέτω σήμερα μια από Δευτέρα μπαίνω στο νοσοκομείο για μια εγχείρηση και περιμένω τα σχολιά σας.

Η ζώή μας…

θα ξανα-γεννιέται…

να καλπάζει σε νέα μονοπάτια…

κι η ψυχή μας…

θα ξαν-αγαπά…

θα ξανα-ερωτεύεται…

για να μην πεθάνει…

καρφωμένη στο ίδιο σημείο…

που ξεκίνησε…

θα κολυμπά…

σε διαφορετικά λιμάνια…

αγναντεύοντας τ’ απέραντο…

ταξιδεύοντας στο γαλάζιο…

χαράζοντας πολλές ζωές…

στο άπειρο…

μιας ανα-ζήτησης…

που στοχεύει…

στο σύμπαν της ύπαρξης…

έτσι απλά…

και τόσο έντονα…

κόντρα στο σκληρό πέρασμα…

του αδίστακτου χρόνου…

που ρουφά την ζωή…

την ζωή μας…

Δεν είναι τέλειο;

Περισσότερα τόσο όμορφα κείμενα μπορείτε να βρείτε στο blog του που είναι το ακόλουθο Κατάθεση ψυχής

Για μια κατάθεση ψυχής από έναν horseman …

Πριν περίπου ένα μήνα κάποιος μου έστειλε το παρακάτω κειμενάκι. Κοιτάζοντας στο τέλος είδα πως τον έλεγαν Στέλιο Κ. Του ζήτησα την άδεια να το δημοσιεύσω στο blog μου και δεν είχε αντίρρηση. Σας το παραθέτω σήμερα μια από Δευτέρα μπαίνω στο νοσοκομείο για μια εγχείρηση και περιμένω τα σχολιά σας.

Η ζώή μας…

θα ξανα-γεννιέται…

να καλπάζει σε νέα μονοπάτια…

κι η ψυχή μας…

θα ξαν-αγαπά…

θα ξανα-ερωτεύεται…

για να μην πεθάνει…

καρφωμένη στο ίδιο σημείο…

που ξεκίνησε…

θα κολυμπά…

σε διαφορετικά λιμάνια…

αγναντεύοντας τ’ απέραντο…

ταξιδεύοντας στο γαλάζιο…

χαράζοντας πολλές ζωές…

στο άπειρο…

μιας ανα-ζήτησης…

που στοχεύει…

στο σύμπαν της ύπαρξης…

έτσι απλά…

και τόσο έντονα…

κόντρα στο σκληρό πέρασμα…

του αδίστακτου χρόνου…

που ρουφά την ζωή…

την ζωή μας…

Δεν είναι τέλειο;

Περισσότερα τόσο όμορφα κείμενα μπορείτε να βρείτε στο blog του που είναι το ακόλουθο Κατάθεση ψυχής

Για μια κατάθεση ψυχής από έναν horseman …

Πριν περίπου ένα μήνα κάποιος μου έστειλε το παρακάτω κειμενάκι. Κοιτάζοντας στο τέλος είδα πως τον έλεγαν Στέλιο Κ. Του ζήτησα την άδεια να το δημοσιεύσω στο blog μου και δεν είχε αντίρρηση. Σας το παραθέτω σήμερα μια από Δευτέρα μπαίνω στο νοσοκομείο για μια εγχείρηση και περιμένω τα σχολιά σας.

Η ζώή μας…

θα ξανα-γεννιέται…

να καλπάζει σε νέα μονοπάτια…

κι η ψυχή μας…

θα ξαν-αγαπά…

θα ξανα-ερωτεύεται…

για να μην πεθάνει…

καρφωμένη στο ίδιο σημείο…

που ξεκίνησε…

θα κολυμπά…

σε διαφορετικά λιμάνια…

αγναντεύοντας τ’ απέραντο…

ταξιδεύοντας στο γαλάζιο…

χαράζοντας πολλές ζωές…

στο άπειρο…

μιας ανα-ζήτησης…

που στοχεύει…

στο σύμπαν της ύπαρξης…

έτσι απλά…

και τόσο έντονα…

κόντρα στο σκληρό πέρασμα…

του αδίστακτου χρόνου…

που ρουφά την ζωή…

την ζωή μας…

Δεν είναι τέλειο;

Περισσότερα τόσο όμορφα κείμενα μπορείτε να βρείτε στο blog του που είναι το ακόλουθο Κατάθεση ψυχής

Για μια κατάθεση ψυχής από έναν horseman …

Πριν περίπου ένα μήνα κάποιος μου έστειλε το παρακάτω κειμενάκι. Κοιτάζοντας στο τέλος είδα πως τον έλεγαν Στέλιο Κ. Του ζήτησα την άδεια να το δημοσιεύσω στο blog μου και δεν είχε αντίρρηση. Σας το παραθέτω σήμερα μια από Δευτέρα μπαίνω στο νοσοκομείο για μια εγχείρηση και περιμένω τα σχολιά σας.

Η ζώή μας…

θα ξανα-γεννιέται…

να καλπάζει σε νέα μονοπάτια…

κι η ψυχή μας…

θα ξαν-αγαπά…

θα ξανα-ερωτεύεται…

για να μην πεθάνει…

καρφωμένη στο ίδιο σημείο…

που ξεκίνησε…

θα κολυμπά…

σε διαφορετικά λιμάνια…

αγναντεύοντας τ’ απέραντο…

ταξιδεύοντας στο γαλάζιο…

χαράζοντας πολλές ζωές…

στο άπειρο…

μιας ανα-ζήτησης…

που στοχεύει…

στο σύμπαν της ύπαρξης…

έτσι απλά…

και τόσο έντονα…

κόντρα στο σκληρό πέρασμα…

του αδίστακτου χρόνου…

που ρουφά την ζωή…

την ζωή μας…

Δεν είναι τέλειο;

Περισσότερα τόσο όμορφα κείμενα μπορείτε να βρείτε στο blog του που είναι το ακόλουθο Κατάθεση ψυχής

Για μια κατάθεση ψυχής από έναν horseman …

Πριν περίπου ένα μήνα κάποιος μου έστειλε το παρακάτω κειμενάκι. Κοιτάζοντας στο τέλος είδα πως τον έλεγαν Στέλιο Κ. Του ζήτησα την άδεια να το δημοσιεύσω στο blog μου και δεν είχε αντίρρηση. Σας το παραθέτω σήμερα μια από Δευτέρα μπαίνω στο νοσοκομείο για μια εγχείρηση και περιμένω τα σχολιά σας.

Η ζώή μας…

θα ξανα-γεννιέται…

να καλπάζει σε νέα μονοπάτια…

κι η ψυχή μας…

θα ξαν-αγαπά…

θα ξανα-ερωτεύεται…

για να μην πεθάνει…

καρφωμένη στο ίδιο σημείο…

που ξεκίνησε…

θα κολυμπά…

σε διαφορετικά λιμάνια…

αγναντεύοντας τ’ απέραντο…

ταξιδεύοντας στο γαλάζιο…

χαράζοντας πολλές ζωές…

στο άπειρο…

μιας ανα-ζήτησης…

που στοχεύει…

στο σύμπαν της ύπαρξης…

έτσι απλά…

και τόσο έντονα…

κόντρα στο σκληρό πέρασμα…

του αδίστακτου χρόνου…

που ρουφά την ζωή…

την ζωή μας…

Δεν είναι τέλειο;

Περισσότερα τόσο όμορφα κείμενα μπορείτε να βρείτε στο blog του που είναι το ακόλουθο Κατάθεση ψυχής

Για μια κατάθεση ψυχής από έναν horseman …

Πριν περίπου ένα μήνα κάποιος μου έστειλε το παρακάτω κειμενάκι. Κοιτάζοντας στο τέλος είδα πως τον έλεγαν Στέλιο Κ. Του ζήτησα την άδεια να το δημοσιεύσω στο blog μου και δεν είχε αντίρρηση. Σας το παραθέτω σήμερα μια από Δευτέρα μπαίνω στο νοσοκομείο για μια εγχείρηση και περιμένω τα σχολιά σας.

Η ζώή μας…

θα ξανα-γεννιέται…

να καλπάζει σε νέα μονοπάτια…

κι η ψυχή μας…

θα ξαν-αγαπά…

θα ξανα-ερωτεύεται…

για να μην πεθάνει…

καρφωμένη στο ίδιο σημείο…

που ξεκίνησε…

θα κολυμπά…

σε διαφορετικά λιμάνια…

αγναντεύοντας τ’ απέραντο…

ταξιδεύοντας στο γαλάζιο…

χαράζοντας πολλές ζωές…

στο άπειρο…

μιας ανα-ζήτησης…

που στοχεύει…

στο σύμπαν της ύπαρξης…

έτσι απλά…

και τόσο έντονα…

κόντρα στο σκληρό πέρασμα…

του αδίστακτου χρόνου…

που ρουφά την ζωή…

την ζωή μας…

Δεν είναι τέλειο;

Περισσότερα τόσο όμορφα κείμενα μπορείτε να βρείτε στο blog του που είναι το ακόλουθο Κατάθεση ψυχής

Για μια κατάθεση ψυχής από έναν horseman …

Πριν περίπου ένα μήνα κάποιος μου έστειλε το παρακάτω κειμενάκι. Κοιτάζοντας στο τέλος είδα πως τον έλεγαν Στέλιο Κ. Του ζήτησα την άδεια να το δημοσιεύσω στο blog μου και δεν είχε αντίρρηση. Σας το παραθέτω σήμερα μια από Δευτέρα μπαίνω στο νοσοκομείο για μια εγχείρηση και περιμένω τα σχολιά σας.

Η ζώή μας…

θα ξανα-γεννιέται…

να καλπάζει σε νέα μονοπάτια…

κι η ψυχή μας…

θα ξαν-αγαπά…

θα ξανα-ερωτεύεται…

για να μην πεθάνει…

καρφωμένη στο ίδιο σημείο…

που ξεκίνησε…

θα κολυμπά…

σε διαφορετικά λιμάνια…

αγναντεύοντας τ’ απέραντο…

ταξιδεύοντας στο γαλάζιο…

χαράζοντας πολλές ζωές…

στο άπειρο…

μιας ανα-ζήτησης…

που στοχεύει…

στο σύμπαν της ύπαρξης…

έτσι απλά…

και τόσο έντονα…

κόντρα στο σκληρό πέρασμα…

του αδίστακτου χρόνου…

που ρουφά την ζωή…

την ζωή μας…

Δεν είναι τέλειο;

Περισσότερα τόσο όμορφα κείμενα μπορείτε να βρείτε στο blog του που είναι το ακόλουθο Κατάθεση ψυχής

Για μια κατάθεση ψυχής από έναν horseman …

Πριν περίπου ένα μήνα κάποιος μου έστειλε το παρακάτω κειμενάκι. Κοιτάζοντας στο τέλος είδα πως τον έλεγαν Στέλιο Κ. Του ζήτησα την άδεια να το δημοσιεύσω στο blog μου και δεν είχε αντίρρηση. Σας το παραθέτω σήμερα μια από Δευτέρα μπαίνω στο νοσοκομείο για μια εγχείρηση και περιμένω τα σχολιά σας.

Η ζώή μας…

θα ξανα-γεννιέται…

να καλπάζει σε νέα μονοπάτια…

κι η ψυχή μας…

θα ξαν-αγαπά…

θα ξανα-ερωτεύεται…

για να μην πεθάνει…

καρφωμένη στο ίδιο σημείο…

που ξεκίνησε…

θα κολυμπά…

σε διαφορετικά λιμάνια…

αγναντεύοντας τ’ απέραντο…

ταξιδεύοντας στο γαλάζιο…

χαράζοντας πολλές ζωές…

στο άπειρο…

μιας ανα-ζήτησης…

που στοχεύει…

στο σύμπαν της ύπαρξης…

έτσι απλά…

και τόσο έντονα…

κόντρα στο σκληρό πέρασμα…

του αδίστακτου χρόνου…

που ρουφά την ζωή…

την ζωή μας…

Δεν είναι τέλειο;

Περισσότερα τόσο όμορφα κείμενα μπορείτε να βρείτε στο blog του που είναι το ακόλουθο Κατάθεση ψυχής

Για μια κατάθεση ψυχής από έναν horseman …

Πριν περίπου ένα μήνα κάποιος μου έστειλε το παρακάτω κειμενάκι. Κοιτάζοντας στο τέλος είδα πως τον έλεγαν Στέλιο Κ. Του ζήτησα την άδεια να το δημοσιεύσω στο blog μου και δεν είχε αντίρρηση. Σας το παραθέτω σήμερα μια από Δευτέρα μπαίνω στο νοσοκομείο για μια εγχείρηση και περιμένω τα σχολιά σας.

Η ζώή μας…

θα ξανα-γεννιέται…

να καλπάζει σε νέα μονοπάτια…

κι η ψυχή μας…

θα ξαν-αγαπά…

θα ξανα-ερωτεύεται…

για να μην πεθάνει…

καρφωμένη στο ίδιο σημείο…

που ξεκίνησε…

θα κολυμπά…

σε διαφορετικά λιμάνια…

αγναντεύοντας τ’ απέραντο…

ταξιδεύοντας στο γαλάζιο…

χαράζοντας πολλές ζωές…

στο άπειρο…

μιας ανα-ζήτησης…

που στοχεύει…

στο σύμπαν της ύπαρξης…

έτσι απλά…

και τόσο έντονα…

κόντρα στο σκληρό πέρασμα…

του αδίστακτου χρόνου…

που ρουφά την ζωή…

την ζωή μας…

Δεν είναι τέλειο;

Περισσότερα τόσο όμορφα κείμενα μπορείτε να βρείτε στο blog του που είναι το ακόλουθο Κατάθεση ψυχής