Για σένα …

Ίσως και να έκανα πολλά λάθη αλλά ίσως και όχι.

Αυτά τα ποιήματα βγήκαν μέσα από την καρδιά μου βάζοντας και πολύ ψυχή.

Περιμένω τα σχολιά σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου πείτε.

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/den-tha-metaniwsw.html

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/apostagmata-zwhs.html

Advertisement

Για σένα …

Ίσως και να έκανα πολλά λάθη αλλά ίσως και όχι.

Αυτά τα ποιήματα βγήκαν μέσα από την καρδιά μου βάζοντας και πολύ ψυχή.

Περιμένω τα σχολιά σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου πείτε.

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/den-tha-metaniwsw.html

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/apostagmata-zwhs.html

Για σένα …

Ίσως και να έκανα πολλά λάθη αλλά ίσως και όχι.

Αυτά τα ποιήματα βγήκαν μέσα από την καρδιά μου βάζοντας και πολύ ψυχή.

Περιμένω τα σχολιά σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου πείτε.

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/den-tha-metaniwsw.html

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/apostagmata-zwhs.html

Για σένα …

Ίσως και να έκανα πολλά λάθη αλλά ίσως και όχι.

Αυτά τα ποιήματα βγήκαν μέσα από την καρδιά μου βάζοντας και πολύ ψυχή.

Περιμένω τα σχολιά σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου πείτε.

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/den-tha-metaniwsw.html

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/apostagmata-zwhs.html

Για σένα …

Ίσως και να έκανα πολλά λάθη αλλά ίσως και όχι.

Αυτά τα ποιήματα βγήκαν μέσα από την καρδιά μου βάζοντας και πολύ ψυχή.

Περιμένω τα σχολιά σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου πείτε.

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/den-tha-metaniwsw.html

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/apostagmata-zwhs.html

Για σένα …

Ίσως και να έκανα πολλά λάθη αλλά ίσως και όχι.

Αυτά τα ποιήματα βγήκαν μέσα από την καρδιά μου βάζοντας και πολύ ψυχή.

Περιμένω τα σχολιά σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου πείτε.

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/den-tha-metaniwsw.html

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/apostagmata-zwhs.html

Για σένα …

Ίσως και να έκανα πολλά λάθη αλλά ίσως και όχι.

Αυτά τα ποιήματα βγήκαν μέσα από την καρδιά μου βάζοντας και πολύ ψυχή.

Περιμένω τα σχολιά σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου πείτε.

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/den-tha-metaniwsw.html

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/apostagmata-zwhs.html

Για σένα …

Ίσως και να έκανα πολλά λάθη αλλά ίσως και όχι.

Αυτά τα ποιήματα βγήκαν μέσα από την καρδιά μου βάζοντας και πολύ ψυχή.

Περιμένω τα σχολιά σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου πείτε.

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/den-tha-metaniwsw.html

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/apostagmata-zwhs.html

Για σένα …

Ίσως και να έκανα πολλά λάθη αλλά ίσως και όχι.

Αυτά τα ποιήματα βγήκαν μέσα από την καρδιά μου βάζοντας και πολύ ψυχή.

Περιμένω τα σχολιά σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου πείτε.

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/den-tha-metaniwsw.html

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/apostagmata-zwhs.html

Για σένα …

Ίσως και να έκανα πολλά λάθη αλλά ίσως και όχι.

Αυτά τα ποιήματα βγήκαν μέσα από την καρδιά μου βάζοντας και πολύ ψυχή.

Περιμένω τα σχολιά σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου πείτε.

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/den-tha-metaniwsw.html

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2007/12/apostagmata-zwhs.html