Ένα ανέκδοτο για καληνύχτα …

Κάποτε, ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και ο παππούς ήταν στα τελευταία του. Ρωτάει τη γιαγιά:

– «Γυναίκα, τώρα που πεθαίνω, θα ήθελα να ξέρω κάτι.»

– «Ότι θες άντρα μου!»

– «Πες μου σε παρακαλώ, πόσες φορές με έχεις απατήσει;»

– «Τι λες τώρα άντρα μου, πότε!»

Ο παππούς όμως επέμενε κι έτσι την πείθει να απαντήσει.

– «Σε έχω απατήσει τρεις φορές όλες κι όλες.»

– «Με ποιους;»

– «Θυμάσαι τότε που ήταν να μπεις στο δημόσιο και σε έβαλε ο Γιάννης;»

– «Ναι.»

– «Ε, εγώ τον έπεισα να μας βοηθήσει.»

Ο παππούς τα χάνει!

– «Για πες μου για τη δεύτερη φορά…»

– «Θυμάσαι τότε που είχες πάρει προαγωγή και είχες γίνει υποδιευθυντής;»

– «Ναι.»

– «Ε, εγώ είχα μιλήσει με το διευθυντή.»

Ο παππούς τρελένεται!!!

– «Για πες μου και την τρίτη να τελειώνουμε…»

– «Θυμάσαι που είχες βάλει υποψηφιότητα για δήμαρχος και σου έλειπαν πεντακόσιοι ψήφοι;»

Advertisement

Ένα ανέκδοτο για καληνύχτα …

Κάποτε, ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και ο παππούς ήταν στα τελευταία του. Ρωτάει τη γιαγιά:

– «Γυναίκα, τώρα που πεθαίνω, θα ήθελα να ξέρω κάτι.»

– «Ότι θες άντρα μου!»

– «Πες μου σε παρακαλώ, πόσες φορές με έχεις απατήσει;»

– «Τι λες τώρα άντρα μου, πότε!»

Ο παππούς όμως επέμενε κι έτσι την πείθει να απαντήσει.

– «Σε έχω απατήσει τρεις φορές όλες κι όλες.»

– «Με ποιους;»

– «Θυμάσαι τότε που ήταν να μπεις στο δημόσιο και σε έβαλε ο Γιάννης;»

– «Ναι.»

– «Ε, εγώ τον έπεισα να μας βοηθήσει.»

Ο παππούς τα χάνει!

– «Για πες μου για τη δεύτερη φορά…»

– «Θυμάσαι τότε που είχες πάρει προαγωγή και είχες γίνει υποδιευθυντής;»

– «Ναι.»

– «Ε, εγώ είχα μιλήσει με το διευθυντή.»

Ο παππούς τρελένεται!!!

– «Για πες μου και την τρίτη να τελειώνουμε…»

– «Θυμάσαι που είχες βάλει υποψηφιότητα για δήμαρχος και σου έλειπαν πεντακόσιοι ψήφοι;»

Ένα ανέκδοτο για καληνύχτα …

Κάποτε, ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και ο παππούς ήταν στα τελευταία του. Ρωτάει τη γιαγιά:

– «Γυναίκα, τώρα που πεθαίνω, θα ήθελα να ξέρω κάτι.»

– «Ότι θες άντρα μου!»

– «Πες μου σε παρακαλώ, πόσες φορές με έχεις απατήσει;»

– «Τι λες τώρα άντρα μου, πότε!»

Ο παππούς όμως επέμενε κι έτσι την πείθει να απαντήσει.

– «Σε έχω απατήσει τρεις φορές όλες κι όλες.»

– «Με ποιους;»

– «Θυμάσαι τότε που ήταν να μπεις στο δημόσιο και σε έβαλε ο Γιάννης;»

– «Ναι.»

– «Ε, εγώ τον έπεισα να μας βοηθήσει.»

Ο παππούς τα χάνει!

– «Για πες μου για τη δεύτερη φορά…»

– «Θυμάσαι τότε που είχες πάρει προαγωγή και είχες γίνει υποδιευθυντής;»

– «Ναι.»

– «Ε, εγώ είχα μιλήσει με το διευθυντή.»

Ο παππούς τρελένεται!!!

– «Για πες μου και την τρίτη να τελειώνουμε…»

– «Θυμάσαι που είχες βάλει υποψηφιότητα για δήμαρχος και σου έλειπαν πεντακόσιοι ψήφοι;»

Ένα ανέκδοτο για καληνύχτα …

Κάποτε, ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και ο παππούς ήταν στα τελευταία του. Ρωτάει τη γιαγιά:

– «Γυναίκα, τώρα που πεθαίνω, θα ήθελα να ξέρω κάτι.»

– «Ότι θες άντρα μου!»

– «Πες μου σε παρακαλώ, πόσες φορές με έχεις απατήσει;»

– «Τι λες τώρα άντρα μου, πότε!»

Ο παππούς όμως επέμενε κι έτσι την πείθει να απαντήσει.

– «Σε έχω απατήσει τρεις φορές όλες κι όλες.»

– «Με ποιους;»

– «Θυμάσαι τότε που ήταν να μπεις στο δημόσιο και σε έβαλε ο Γιάννης;»

– «Ναι.»

– «Ε, εγώ τον έπεισα να μας βοηθήσει.»

Ο παππούς τα χάνει!

– «Για πες μου για τη δεύτερη φορά…»

– «Θυμάσαι τότε που είχες πάρει προαγωγή και είχες γίνει υποδιευθυντής;»

– «Ναι.»

– «Ε, εγώ είχα μιλήσει με το διευθυντή.»

Ο παππούς τρελένεται!!!

– «Για πες μου και την τρίτη να τελειώνουμε…»

– «Θυμάσαι που είχες βάλει υποψηφιότητα για δήμαρχος και σου έλειπαν πεντακόσιοι ψήφοι;»

Ένα ανέκδοτο για καληνύχτα …

Κάποτε, ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και ο παππούς ήταν στα τελευταία του. Ρωτάει τη γιαγιά:

– «Γυναίκα, τώρα που πεθαίνω, θα ήθελα να ξέρω κάτι.»

– «Ότι θες άντρα μου!»

– «Πες μου σε παρακαλώ, πόσες φορές με έχεις απατήσει;»

– «Τι λες τώρα άντρα μου, πότε!»

Ο παππούς όμως επέμενε κι έτσι την πείθει να απαντήσει.

– «Σε έχω απατήσει τρεις φορές όλες κι όλες.»

– «Με ποιους;»

– «Θυμάσαι τότε που ήταν να μπεις στο δημόσιο και σε έβαλε ο Γιάννης;»

– «Ναι.»

– «Ε, εγώ τον έπεισα να μας βοηθήσει.»

Ο παππούς τα χάνει!

– «Για πες μου για τη δεύτερη φορά…»

– «Θυμάσαι τότε που είχες πάρει προαγωγή και είχες γίνει υποδιευθυντής;»

– «Ναι.»

– «Ε, εγώ είχα μιλήσει με το διευθυντή.»

Ο παππούς τρελένεται!!!

– «Για πες μου και την τρίτη να τελειώνουμε…»

– «Θυμάσαι που είχες βάλει υποψηφιότητα για δήμαρχος και σου έλειπαν πεντακόσιοι ψήφοι;»

Ένα ανέκδοτο για καληνύχτα …

Κάποτε, ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και ο παππούς ήταν στα τελευταία του. Ρωτάει τη γιαγιά:

– «Γυναίκα, τώρα που πεθαίνω, θα ήθελα να ξέρω κάτι.»

– «Ότι θες άντρα μου!»

– «Πες μου σε παρακαλώ, πόσες φορές με έχεις απατήσει;»

– «Τι λες τώρα άντρα μου, πότε!»

Ο παππούς όμως επέμενε κι έτσι την πείθει να απαντήσει.

– «Σε έχω απατήσει τρεις φορές όλες κι όλες.»

– «Με ποιους;»

– «Θυμάσαι τότε που ήταν να μπεις στο δημόσιο και σε έβαλε ο Γιάννης;»

– «Ναι.»

– «Ε, εγώ τον έπεισα να μας βοηθήσει.»

Ο παππούς τα χάνει!

– «Για πες μου για τη δεύτερη φορά…»

– «Θυμάσαι τότε που είχες πάρει προαγωγή και είχες γίνει υποδιευθυντής;»

– «Ναι.»

– «Ε, εγώ είχα μιλήσει με το διευθυντή.»

Ο παππούς τρελένεται!!!

– «Για πες μου και την τρίτη να τελειώνουμε…»

– «Θυμάσαι που είχες βάλει υποψηφιότητα για δήμαρχος και σου έλειπαν πεντακόσιοι ψήφοι;»

Ένα ανέκδοτο για καληνύχτα …

Κάποτε, ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και ο παππούς ήταν στα τελευταία του. Ρωτάει τη γιαγιά:

– «Γυναίκα, τώρα που πεθαίνω, θα ήθελα να ξέρω κάτι.»

– «Ότι θες άντρα μου!»

– «Πες μου σε παρακαλώ, πόσες φορές με έχεις απατήσει;»

– «Τι λες τώρα άντρα μου, πότε!»

Ο παππούς όμως επέμενε κι έτσι την πείθει να απαντήσει.

– «Σε έχω απατήσει τρεις φορές όλες κι όλες.»

– «Με ποιους;»

– «Θυμάσαι τότε που ήταν να μπεις στο δημόσιο και σε έβαλε ο Γιάννης;»

– «Ναι.»

– «Ε, εγώ τον έπεισα να μας βοηθήσει.»

Ο παππούς τα χάνει!

– «Για πες μου για τη δεύτερη φορά…»

– «Θυμάσαι τότε που είχες πάρει προαγωγή και είχες γίνει υποδιευθυντής;»

– «Ναι.»

– «Ε, εγώ είχα μιλήσει με το διευθυντή.»

Ο παππούς τρελένεται!!!

– «Για πες μου και την τρίτη να τελειώνουμε…»

– «Θυμάσαι που είχες βάλει υποψηφιότητα για δήμαρχος και σου έλειπαν πεντακόσιοι ψήφοι;»

Ένα ανέκδοτο για καληνύχτα …

Κάποτε, ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και ο παππούς ήταν στα τελευταία του. Ρωτάει τη γιαγιά:

– «Γυναίκα, τώρα που πεθαίνω, θα ήθελα να ξέρω κάτι.»

– «Ότι θες άντρα μου!»

– «Πες μου σε παρακαλώ, πόσες φορές με έχεις απατήσει;»

– «Τι λες τώρα άντρα μου, πότε!»

Ο παππούς όμως επέμενε κι έτσι την πείθει να απαντήσει.

– «Σε έχω απατήσει τρεις φορές όλες κι όλες.»

– «Με ποιους;»

– «Θυμάσαι τότε που ήταν να μπεις στο δημόσιο και σε έβαλε ο Γιάννης;»

– «Ναι.»

– «Ε, εγώ τον έπεισα να μας βοηθήσει.»

Ο παππούς τα χάνει!

– «Για πες μου για τη δεύτερη φορά…»

– «Θυμάσαι τότε που είχες πάρει προαγωγή και είχες γίνει υποδιευθυντής;»

– «Ναι.»

– «Ε, εγώ είχα μιλήσει με το διευθυντή.»

Ο παππούς τρελένεται!!!

– «Για πες μου και την τρίτη να τελειώνουμε…»

– «Θυμάσαι που είχες βάλει υποψηφιότητα για δήμαρχος και σου έλειπαν πεντακόσιοι ψήφοι;»

Ένα ανέκδοτο για καληνύχτα …

Κάποτε, ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και ο παππούς ήταν στα τελευταία του. Ρωτάει τη γιαγιά:

– «Γυναίκα, τώρα που πεθαίνω, θα ήθελα να ξέρω κάτι.»

– «Ότι θες άντρα μου!»

– «Πες μου σε παρακαλώ, πόσες φορές με έχεις απατήσει;»

– «Τι λες τώρα άντρα μου, πότε!»

Ο παππούς όμως επέμενε κι έτσι την πείθει να απαντήσει.

– «Σε έχω απατήσει τρεις φορές όλες κι όλες.»

– «Με ποιους;»

– «Θυμάσαι τότε που ήταν να μπεις στο δημόσιο και σε έβαλε ο Γιάννης;»

– «Ναι.»

– «Ε, εγώ τον έπεισα να μας βοηθήσει.»

Ο παππούς τα χάνει!

– «Για πες μου για τη δεύτερη φορά…»

– «Θυμάσαι τότε που είχες πάρει προαγωγή και είχες γίνει υποδιευθυντής;»

– «Ναι.»

– «Ε, εγώ είχα μιλήσει με το διευθυντή.»

Ο παππούς τρελένεται!!!

– «Για πες μου και την τρίτη να τελειώνουμε…»

– «Θυμάσαι που είχες βάλει υποψηφιότητα για δήμαρχος και σου έλειπαν πεντακόσιοι ψήφοι;»

Ένα ανέκδοτο για καληνύχτα …

Κάποτε, ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και ο παππούς ήταν στα τελευταία του. Ρωτάει τη γιαγιά:

– «Γυναίκα, τώρα που πεθαίνω, θα ήθελα να ξέρω κάτι.»

– «Ότι θες άντρα μου!»

– «Πες μου σε παρακαλώ, πόσες φορές με έχεις απατήσει;»

– «Τι λες τώρα άντρα μου, πότε!»

Ο παππούς όμως επέμενε κι έτσι την πείθει να απαντήσει.

– «Σε έχω απατήσει τρεις φορές όλες κι όλες.»

– «Με ποιους;»

– «Θυμάσαι τότε που ήταν να μπεις στο δημόσιο και σε έβαλε ο Γιάννης;»

– «Ναι.»

– «Ε, εγώ τον έπεισα να μας βοηθήσει.»

Ο παππούς τα χάνει!

– «Για πες μου για τη δεύτερη φορά…»

– «Θυμάσαι τότε που είχες πάρει προαγωγή και είχες γίνει υποδιευθυντής;»

– «Ναι.»

– «Ε, εγώ είχα μιλήσει με το διευθυντή.»

Ο παππούς τρελένεται!!!

– «Για πες μου και την τρίτη να τελειώνουμε…»

– «Θυμάσαι που είχες βάλει υποψηφιότητα για δήμαρχος και σου έλειπαν πεντακόσιοι ψήφοι;»