Συνεχίζω …

biglove.gif

Θα ήθελα τώρα να βρισκόμουν στην αγκαλιά σου

Αλλά κάτι με εμποδίζει.

Μου λες πως μ’ αγαπάς

Αλλά ποτέ δε μου το δείχνεις με έργα.

Έπαψες να αισθάνεσαι έτσι

Και αναρωτιέμαι γιατί συμβαίνει αυτό.

Η καρδιά μου είναι πληγωμένη

Αλλά συνεχίζω να σ’ αγαπώ.

Advertisement

Συνεχίζω …

biglove.gif

Θα ήθελα τώρα να βρισκόμουν στην αγκαλιά σου

Αλλά κάτι με εμποδίζει.

Μου λες πως μ’ αγαπάς

Αλλά ποτέ δε μου το δείχνεις με έργα.

Έπαψες να αισθάνεσαι έτσι

Και αναρωτιέμαι γιατί συμβαίνει αυτό.

Η καρδιά μου είναι πληγωμένη

Αλλά συνεχίζω να σ’ αγαπώ.

Συνεχίζω …

biglove.gif

Θα ήθελα τώρα να βρισκόμουν στην αγκαλιά σου

Αλλά κάτι με εμποδίζει.

Μου λες πως μ’ αγαπάς

Αλλά ποτέ δε μου το δείχνεις με έργα.

Έπαψες να αισθάνεσαι έτσι

Και αναρωτιέμαι γιατί συμβαίνει αυτό.

Η καρδιά μου είναι πληγωμένη

Αλλά συνεχίζω να σ’ αγαπώ.

Συνεχίζω …

biglove.gif

Θα ήθελα τώρα να βρισκόμουν στην αγκαλιά σου

Αλλά κάτι με εμποδίζει.

Μου λες πως μ’ αγαπάς

Αλλά ποτέ δε μου το δείχνεις με έργα.

Έπαψες να αισθάνεσαι έτσι

Και αναρωτιέμαι γιατί συμβαίνει αυτό.

Η καρδιά μου είναι πληγωμένη

Αλλά συνεχίζω να σ’ αγαπώ.

Συνεχίζω …

biglove.gif

Θα ήθελα τώρα να βρισκόμουν στην αγκαλιά σου

Αλλά κάτι με εμποδίζει.

Μου λες πως μ’ αγαπάς

Αλλά ποτέ δε μου το δείχνεις με έργα.

Έπαψες να αισθάνεσαι έτσι

Και αναρωτιέμαι γιατί συμβαίνει αυτό.

Η καρδιά μου είναι πληγωμένη

Αλλά συνεχίζω να σ’ αγαπώ.

Συνεχίζω …

biglove.gif

Θα ήθελα τώρα να βρισκόμουν στην αγκαλιά σου

Αλλά κάτι με εμποδίζει.

Μου λες πως μ’ αγαπάς

Αλλά ποτέ δε μου το δείχνεις με έργα.

Έπαψες να αισθάνεσαι έτσι

Και αναρωτιέμαι γιατί συμβαίνει αυτό.

Η καρδιά μου είναι πληγωμένη

Αλλά συνεχίζω να σ’ αγαπώ.

Συνεχίζω …

biglove.gif

Θα ήθελα τώρα να βρισκόμουν στην αγκαλιά σου

Αλλά κάτι με εμποδίζει.

Μου λες πως μ’ αγαπάς

Αλλά ποτέ δε μου το δείχνεις με έργα.

Έπαψες να αισθάνεσαι έτσι

Και αναρωτιέμαι γιατί συμβαίνει αυτό.

Η καρδιά μου είναι πληγωμένη

Αλλά συνεχίζω να σ’ αγαπώ.

Συνεχίζω …

biglove.gif

Θα ήθελα τώρα να βρισκόμουν στην αγκαλιά σου

Αλλά κάτι με εμποδίζει.

Μου λες πως μ’ αγαπάς

Αλλά ποτέ δε μου το δείχνεις με έργα.

Έπαψες να αισθάνεσαι έτσι

Και αναρωτιέμαι γιατί συμβαίνει αυτό.

Η καρδιά μου είναι πληγωμένη

Αλλά συνεχίζω να σ’ αγαπώ.

Συνεχίζω …

biglove.gif

Θα ήθελα τώρα να βρισκόμουν στην αγκαλιά σου

Αλλά κάτι με εμποδίζει.

Μου λες πως μ’ αγαπάς

Αλλά ποτέ δε μου το δείχνεις με έργα.

Έπαψες να αισθάνεσαι έτσι

Και αναρωτιέμαι γιατί συμβαίνει αυτό.

Η καρδιά μου είναι πληγωμένη

Αλλά συνεχίζω να σ’ αγαπώ.

Συνεχίζω …

biglove.gif

Θα ήθελα τώρα να βρισκόμουν στην αγκαλιά σου

Αλλά κάτι με εμποδίζει.

Μου λες πως μ’ αγαπάς

Αλλά ποτέ δε μου το δείχνεις με έργα.

Έπαψες να αισθάνεσαι έτσι

Και αναρωτιέμαι γιατί συμβαίνει αυτό.

Η καρδιά μου είναι πληγωμένη

Αλλά συνεχίζω να σ’ αγαπώ.