Για εμάς τους γονείς και τα παιδιά μας …

babytttt.jpg

Η Γραμμή – Σύνδεσμος 801 801 11 77 για την Ψυχοκοινωνική Υγεία του Παιδιού και του Εφήβου είναι μια τηλεφωνική συμβουλευτική υπηρεσία άμεσης ανταπόκρισης.Σε αυτή μπορεί να τηλεφωνεί ανώνυμα οποιοσδήποτε νοιώθει την ανάγκη Βοήθειας, υποστήριξης ή συμβουλής σε θέματα που αφορούν στη ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Οι κλήσεις μπορεί να πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε σταθερό τηλέφωνο, από όλα τα σημεία της Ελλάδας, με χρέωση μιας αστικής μονάδας.

Οι σύμβουλοι της Γραμμής-Σύνδεσμος (παιδοψυχίατοι. ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) απαντούν άμεσα και συζητούν με παιδιά, εφήβους, και γονείς, καθώς και με εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας με απόλυτη εχεμύθεια, για τα θέματα που τους απασχολούν.

Όταν κρίνεται αναγκαία μια μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση παραπέμπουν τους καλούντες σε κατάλληλες υπηρεσίες ανάλογα με το πρόβλημα.

Παράλληλα η Γραμμή-Σύνδεσμος αναπτύσσει και δραστηριότητες προαγωγής της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε ανάλογα θέματα αιχμής. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται ειδικά θεματικά έντυπα για το ευρύ κοινό και πραγματοποιούνται ομιλίες στα σχολεία για μαθητές και εκπαιδευτικούς καθώς και παρουσίασης σε ειδικούς υγείας και ψυχικής υγείας.

Η Γραμμή-Σύνδεσμος διασυνδέει και παραπέμπει τους καλούντες σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο στις υπόλοιπες υπηρεσίες για παιδιά και έφηβους της Εταιρείας Ψυχικοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ): Κέντρο Ημέρας Εφήβων «Ωρίωνας». ΣυμΒουλευτική θεραπευτική Υπηρεσία για Εφήβους, θεραπευτικός Ξενώνας Εφήβων «Ιρις», Ξενώνας «Μελία» για Παιδιά Γονέων με Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες, Συμβουλευτική Υπηρεσία για Οικογένειες Γονέων με Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες.

Ώρες λειτουργίας:

Καθημερινά
9:30 π.μ- 20:30 μ.μ.

και

Σάββατο9:30 π.μ. – 14:00 μ.μ.

web:Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Του Παιδιού Και Του Εφήβου- ΕΨΥΠΕ

Advertisement

Για εμάς τους γονείς και τα παιδιά μας …

babytttt.jpg

Η Γραμμή – Σύνδεσμος 801 801 11 77 για την Ψυχοκοινωνική Υγεία του Παιδιού και του Εφήβου είναι μια τηλεφωνική συμβουλευτική υπηρεσία άμεσης ανταπόκρισης.Σε αυτή μπορεί να τηλεφωνεί ανώνυμα οποιοσδήποτε νοιώθει την ανάγκη Βοήθειας, υποστήριξης ή συμβουλής σε θέματα που αφορούν στη ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Οι κλήσεις μπορεί να πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε σταθερό τηλέφωνο, από όλα τα σημεία της Ελλάδας, με χρέωση μιας αστικής μονάδας.

Οι σύμβουλοι της Γραμμής-Σύνδεσμος (παιδοψυχίατοι. ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) απαντούν άμεσα και συζητούν με παιδιά, εφήβους, και γονείς, καθώς και με εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας με απόλυτη εχεμύθεια, για τα θέματα που τους απασχολούν.

Όταν κρίνεται αναγκαία μια μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση παραπέμπουν τους καλούντες σε κατάλληλες υπηρεσίες ανάλογα με το πρόβλημα.

Παράλληλα η Γραμμή-Σύνδεσμος αναπτύσσει και δραστηριότητες προαγωγής της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε ανάλογα θέματα αιχμής. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται ειδικά θεματικά έντυπα για το ευρύ κοινό και πραγματοποιούνται ομιλίες στα σχολεία για μαθητές και εκπαιδευτικούς καθώς και παρουσίασης σε ειδικούς υγείας και ψυχικής υγείας.

Η Γραμμή-Σύνδεσμος διασυνδέει και παραπέμπει τους καλούντες σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο στις υπόλοιπες υπηρεσίες για παιδιά και έφηβους της Εταιρείας Ψυχικοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ): Κέντρο Ημέρας Εφήβων «Ωρίωνας». ΣυμΒουλευτική θεραπευτική Υπηρεσία για Εφήβους, θεραπευτικός Ξενώνας Εφήβων «Ιρις», Ξενώνας «Μελία» για Παιδιά Γονέων με Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες, Συμβουλευτική Υπηρεσία για Οικογένειες Γονέων με Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες.

Ώρες λειτουργίας:

Καθημερινά
9:30 π.μ- 20:30 μ.μ.

και

Σάββατο9:30 π.μ. – 14:00 μ.μ.

web:Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Του Παιδιού Και Του Εφήβου- ΕΨΥΠΕ

Για εμάς τους γονείς και τα παιδιά μας …

babytttt.jpg

Η Γραμμή – Σύνδεσμος 801 801 11 77 για την Ψυχοκοινωνική Υγεία του Παιδιού και του Εφήβου είναι μια τηλεφωνική συμβουλευτική υπηρεσία άμεσης ανταπόκρισης.Σε αυτή μπορεί να τηλεφωνεί ανώνυμα οποιοσδήποτε νοιώθει την ανάγκη Βοήθειας, υποστήριξης ή συμβουλής σε θέματα που αφορούν στη ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Οι κλήσεις μπορεί να πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε σταθερό τηλέφωνο, από όλα τα σημεία της Ελλάδας, με χρέωση μιας αστικής μονάδας.

Οι σύμβουλοι της Γραμμής-Σύνδεσμος (παιδοψυχίατοι. ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) απαντούν άμεσα και συζητούν με παιδιά, εφήβους, και γονείς, καθώς και με εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας με απόλυτη εχεμύθεια, για τα θέματα που τους απασχολούν.

Όταν κρίνεται αναγκαία μια μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση παραπέμπουν τους καλούντες σε κατάλληλες υπηρεσίες ανάλογα με το πρόβλημα.

Παράλληλα η Γραμμή-Σύνδεσμος αναπτύσσει και δραστηριότητες προαγωγής της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε ανάλογα θέματα αιχμής. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται ειδικά θεματικά έντυπα για το ευρύ κοινό και πραγματοποιούνται ομιλίες στα σχολεία για μαθητές και εκπαιδευτικούς καθώς και παρουσίασης σε ειδικούς υγείας και ψυχικής υγείας.

Η Γραμμή-Σύνδεσμος διασυνδέει και παραπέμπει τους καλούντες σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο στις υπόλοιπες υπηρεσίες για παιδιά και έφηβους της Εταιρείας Ψυχικοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ): Κέντρο Ημέρας Εφήβων «Ωρίωνας». ΣυμΒουλευτική θεραπευτική Υπηρεσία για Εφήβους, θεραπευτικός Ξενώνας Εφήβων «Ιρις», Ξενώνας «Μελία» για Παιδιά Γονέων με Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες, Συμβουλευτική Υπηρεσία για Οικογένειες Γονέων με Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες.

Ώρες λειτουργίας:

Καθημερινά
9:30 π.μ- 20:30 μ.μ.

και

Σάββατο9:30 π.μ. – 14:00 μ.μ.

web:Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Του Παιδιού Και Του Εφήβου- ΕΨΥΠΕ

Για εμάς τους γονείς και τα παιδιά μας …

babytttt.jpg

Η Γραμμή – Σύνδεσμος 801 801 11 77 για την Ψυχοκοινωνική Υγεία του Παιδιού και του Εφήβου είναι μια τηλεφωνική συμβουλευτική υπηρεσία άμεσης ανταπόκρισης.Σε αυτή μπορεί να τηλεφωνεί ανώνυμα οποιοσδήποτε νοιώθει την ανάγκη Βοήθειας, υποστήριξης ή συμβουλής σε θέματα που αφορούν στη ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Οι κλήσεις μπορεί να πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε σταθερό τηλέφωνο, από όλα τα σημεία της Ελλάδας, με χρέωση μιας αστικής μονάδας.

Οι σύμβουλοι της Γραμμής-Σύνδεσμος (παιδοψυχίατοι. ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) απαντούν άμεσα και συζητούν με παιδιά, εφήβους, και γονείς, καθώς και με εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας με απόλυτη εχεμύθεια, για τα θέματα που τους απασχολούν.

Όταν κρίνεται αναγκαία μια μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση παραπέμπουν τους καλούντες σε κατάλληλες υπηρεσίες ανάλογα με το πρόβλημα.

Παράλληλα η Γραμμή-Σύνδεσμος αναπτύσσει και δραστηριότητες προαγωγής της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε ανάλογα θέματα αιχμής. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται ειδικά θεματικά έντυπα για το ευρύ κοινό και πραγματοποιούνται ομιλίες στα σχολεία για μαθητές και εκπαιδευτικούς καθώς και παρουσίασης σε ειδικούς υγείας και ψυχικής υγείας.

Η Γραμμή-Σύνδεσμος διασυνδέει και παραπέμπει τους καλούντες σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο στις υπόλοιπες υπηρεσίες για παιδιά και έφηβους της Εταιρείας Ψυχικοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ): Κέντρο Ημέρας Εφήβων «Ωρίωνας». ΣυμΒουλευτική θεραπευτική Υπηρεσία για Εφήβους, θεραπευτικός Ξενώνας Εφήβων «Ιρις», Ξενώνας «Μελία» για Παιδιά Γονέων με Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες, Συμβουλευτική Υπηρεσία για Οικογένειες Γονέων με Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες.

Ώρες λειτουργίας:

Καθημερινά
9:30 π.μ- 20:30 μ.μ.

και

Σάββατο9:30 π.μ. – 14:00 μ.μ.

web:Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Του Παιδιού Και Του Εφήβου- ΕΨΥΠΕ

Για εμάς τους γονείς και τα παιδιά μας …

babytttt.jpg

Η Γραμμή – Σύνδεσμος 801 801 11 77 για την Ψυχοκοινωνική Υγεία του Παιδιού και του Εφήβου είναι μια τηλεφωνική συμβουλευτική υπηρεσία άμεσης ανταπόκρισης.Σε αυτή μπορεί να τηλεφωνεί ανώνυμα οποιοσδήποτε νοιώθει την ανάγκη Βοήθειας, υποστήριξης ή συμβουλής σε θέματα που αφορούν στη ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Οι κλήσεις μπορεί να πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε σταθερό τηλέφωνο, από όλα τα σημεία της Ελλάδας, με χρέωση μιας αστικής μονάδας.

Οι σύμβουλοι της Γραμμής-Σύνδεσμος (παιδοψυχίατοι. ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) απαντούν άμεσα και συζητούν με παιδιά, εφήβους, και γονείς, καθώς και με εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας με απόλυτη εχεμύθεια, για τα θέματα που τους απασχολούν.

Όταν κρίνεται αναγκαία μια μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση παραπέμπουν τους καλούντες σε κατάλληλες υπηρεσίες ανάλογα με το πρόβλημα.

Παράλληλα η Γραμμή-Σύνδεσμος αναπτύσσει και δραστηριότητες προαγωγής της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε ανάλογα θέματα αιχμής. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται ειδικά θεματικά έντυπα για το ευρύ κοινό και πραγματοποιούνται ομιλίες στα σχολεία για μαθητές και εκπαιδευτικούς καθώς και παρουσίασης σε ειδικούς υγείας και ψυχικής υγείας.

Η Γραμμή-Σύνδεσμος διασυνδέει και παραπέμπει τους καλούντες σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο στις υπόλοιπες υπηρεσίες για παιδιά και έφηβους της Εταιρείας Ψυχικοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ): Κέντρο Ημέρας Εφήβων «Ωρίωνας». ΣυμΒουλευτική θεραπευτική Υπηρεσία για Εφήβους, θεραπευτικός Ξενώνας Εφήβων «Ιρις», Ξενώνας «Μελία» για Παιδιά Γονέων με Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες, Συμβουλευτική Υπηρεσία για Οικογένειες Γονέων με Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες.

Ώρες λειτουργίας:

Καθημερινά
9:30 π.μ- 20:30 μ.μ.

και

Σάββατο9:30 π.μ. – 14:00 μ.μ.

web:Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Του Παιδιού Και Του Εφήβου- ΕΨΥΠΕ

Για εμάς τους γονείς και τα παιδιά μας …

babytttt.jpg

Η Γραμμή – Σύνδεσμος 801 801 11 77 για την Ψυχοκοινωνική Υγεία του Παιδιού και του Εφήβου είναι μια τηλεφωνική συμβουλευτική υπηρεσία άμεσης ανταπόκρισης.Σε αυτή μπορεί να τηλεφωνεί ανώνυμα οποιοσδήποτε νοιώθει την ανάγκη Βοήθειας, υποστήριξης ή συμβουλής σε θέματα που αφορούν στη ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Οι κλήσεις μπορεί να πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε σταθερό τηλέφωνο, από όλα τα σημεία της Ελλάδας, με χρέωση μιας αστικής μονάδας.

Οι σύμβουλοι της Γραμμής-Σύνδεσμος (παιδοψυχίατοι. ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) απαντούν άμεσα και συζητούν με παιδιά, εφήβους, και γονείς, καθώς και με εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας με απόλυτη εχεμύθεια, για τα θέματα που τους απασχολούν.

Όταν κρίνεται αναγκαία μια μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση παραπέμπουν τους καλούντες σε κατάλληλες υπηρεσίες ανάλογα με το πρόβλημα.

Παράλληλα η Γραμμή-Σύνδεσμος αναπτύσσει και δραστηριότητες προαγωγής της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε ανάλογα θέματα αιχμής. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται ειδικά θεματικά έντυπα για το ευρύ κοινό και πραγματοποιούνται ομιλίες στα σχολεία για μαθητές και εκπαιδευτικούς καθώς και παρουσίασης σε ειδικούς υγείας και ψυχικής υγείας.

Η Γραμμή-Σύνδεσμος διασυνδέει και παραπέμπει τους καλούντες σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο στις υπόλοιπες υπηρεσίες για παιδιά και έφηβους της Εταιρείας Ψυχικοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ): Κέντρο Ημέρας Εφήβων «Ωρίωνας». ΣυμΒουλευτική θεραπευτική Υπηρεσία για Εφήβους, θεραπευτικός Ξενώνας Εφήβων «Ιρις», Ξενώνας «Μελία» για Παιδιά Γονέων με Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες, Συμβουλευτική Υπηρεσία για Οικογένειες Γονέων με Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες.

Ώρες λειτουργίας:

Καθημερινά
9:30 π.μ- 20:30 μ.μ.

και

Σάββατο9:30 π.μ. – 14:00 μ.μ.

web:Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Του Παιδιού Και Του Εφήβου- ΕΨΥΠΕ

Για εμάς τους γονείς και τα παιδιά μας …

babytttt.jpg

Η Γραμμή – Σύνδεσμος 801 801 11 77 για την Ψυχοκοινωνική Υγεία του Παιδιού και του Εφήβου είναι μια τηλεφωνική συμβουλευτική υπηρεσία άμεσης ανταπόκρισης.Σε αυτή μπορεί να τηλεφωνεί ανώνυμα οποιοσδήποτε νοιώθει την ανάγκη Βοήθειας, υποστήριξης ή συμβουλής σε θέματα που αφορούν στη ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Οι κλήσεις μπορεί να πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε σταθερό τηλέφωνο, από όλα τα σημεία της Ελλάδας, με χρέωση μιας αστικής μονάδας.

Οι σύμβουλοι της Γραμμής-Σύνδεσμος (παιδοψυχίατοι. ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) απαντούν άμεσα και συζητούν με παιδιά, εφήβους, και γονείς, καθώς και με εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας με απόλυτη εχεμύθεια, για τα θέματα που τους απασχολούν.

Όταν κρίνεται αναγκαία μια μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση παραπέμπουν τους καλούντες σε κατάλληλες υπηρεσίες ανάλογα με το πρόβλημα.

Παράλληλα η Γραμμή-Σύνδεσμος αναπτύσσει και δραστηριότητες προαγωγής της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε ανάλογα θέματα αιχμής. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται ειδικά θεματικά έντυπα για το ευρύ κοινό και πραγματοποιούνται ομιλίες στα σχολεία για μαθητές και εκπαιδευτικούς καθώς και παρουσίασης σε ειδικούς υγείας και ψυχικής υγείας.

Η Γραμμή-Σύνδεσμος διασυνδέει και παραπέμπει τους καλούντες σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο στις υπόλοιπες υπηρεσίες για παιδιά και έφηβους της Εταιρείας Ψυχικοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ): Κέντρο Ημέρας Εφήβων «Ωρίωνας». ΣυμΒουλευτική θεραπευτική Υπηρεσία για Εφήβους, θεραπευτικός Ξενώνας Εφήβων «Ιρις», Ξενώνας «Μελία» για Παιδιά Γονέων με Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες, Συμβουλευτική Υπηρεσία για Οικογένειες Γονέων με Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες.

Ώρες λειτουργίας:

Καθημερινά
9:30 π.μ- 20:30 μ.μ.

και

Σάββατο9:30 π.μ. – 14:00 μ.μ.

web:Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Του Παιδιού Και Του Εφήβου- ΕΨΥΠΕ

Για εμάς τους γονείς και τα παιδιά μας …

babytttt.jpg

Η Γραμμή – Σύνδεσμος 801 801 11 77 για την Ψυχοκοινωνική Υγεία του Παιδιού και του Εφήβου είναι μια τηλεφωνική συμβουλευτική υπηρεσία άμεσης ανταπόκρισης.Σε αυτή μπορεί να τηλεφωνεί ανώνυμα οποιοσδήποτε νοιώθει την ανάγκη Βοήθειας, υποστήριξης ή συμβουλής σε θέματα που αφορούν στη ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Οι κλήσεις μπορεί να πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε σταθερό τηλέφωνο, από όλα τα σημεία της Ελλάδας, με χρέωση μιας αστικής μονάδας.

Οι σύμβουλοι της Γραμμής-Σύνδεσμος (παιδοψυχίατοι. ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) απαντούν άμεσα και συζητούν με παιδιά, εφήβους, και γονείς, καθώς και με εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας με απόλυτη εχεμύθεια, για τα θέματα που τους απασχολούν.

Όταν κρίνεται αναγκαία μια μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση παραπέμπουν τους καλούντες σε κατάλληλες υπηρεσίες ανάλογα με το πρόβλημα.

Παράλληλα η Γραμμή-Σύνδεσμος αναπτύσσει και δραστηριότητες προαγωγής της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε ανάλογα θέματα αιχμής. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται ειδικά θεματικά έντυπα για το ευρύ κοινό και πραγματοποιούνται ομιλίες στα σχολεία για μαθητές και εκπαιδευτικούς καθώς και παρουσίασης σε ειδικούς υγείας και ψυχικής υγείας.

Η Γραμμή-Σύνδεσμος διασυνδέει και παραπέμπει τους καλούντες σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο στις υπόλοιπες υπηρεσίες για παιδιά και έφηβους της Εταιρείας Ψυχικοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ): Κέντρο Ημέρας Εφήβων «Ωρίωνας». ΣυμΒουλευτική θεραπευτική Υπηρεσία για Εφήβους, θεραπευτικός Ξενώνας Εφήβων «Ιρις», Ξενώνας «Μελία» για Παιδιά Γονέων με Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες, Συμβουλευτική Υπηρεσία για Οικογένειες Γονέων με Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες.

Ώρες λειτουργίας:

Καθημερινά
9:30 π.μ- 20:30 μ.μ.

και

Σάββατο9:30 π.μ. – 14:00 μ.μ.

web:Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Του Παιδιού Και Του Εφήβου- ΕΨΥΠΕ

Για εμάς τους γονείς και τα παιδιά μας …

babytttt.jpg

Η Γραμμή – Σύνδεσμος 801 801 11 77 για την Ψυχοκοινωνική Υγεία του Παιδιού και του Εφήβου είναι μια τηλεφωνική συμβουλευτική υπηρεσία άμεσης ανταπόκρισης.Σε αυτή μπορεί να τηλεφωνεί ανώνυμα οποιοσδήποτε νοιώθει την ανάγκη Βοήθειας, υποστήριξης ή συμβουλής σε θέματα που αφορούν στη ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Οι κλήσεις μπορεί να πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε σταθερό τηλέφωνο, από όλα τα σημεία της Ελλάδας, με χρέωση μιας αστικής μονάδας.

Οι σύμβουλοι της Γραμμής-Σύνδεσμος (παιδοψυχίατοι. ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) απαντούν άμεσα και συζητούν με παιδιά, εφήβους, και γονείς, καθώς και με εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας με απόλυτη εχεμύθεια, για τα θέματα που τους απασχολούν.

Όταν κρίνεται αναγκαία μια μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση παραπέμπουν τους καλούντες σε κατάλληλες υπηρεσίες ανάλογα με το πρόβλημα.

Παράλληλα η Γραμμή-Σύνδεσμος αναπτύσσει και δραστηριότητες προαγωγής της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε ανάλογα θέματα αιχμής. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται ειδικά θεματικά έντυπα για το ευρύ κοινό και πραγματοποιούνται ομιλίες στα σχολεία για μαθητές και εκπαιδευτικούς καθώς και παρουσίασης σε ειδικούς υγείας και ψυχικής υγείας.

Η Γραμμή-Σύνδεσμος διασυνδέει και παραπέμπει τους καλούντες σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο στις υπόλοιπες υπηρεσίες για παιδιά και έφηβους της Εταιρείας Ψυχικοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ): Κέντρο Ημέρας Εφήβων «Ωρίωνας». ΣυμΒουλευτική θεραπευτική Υπηρεσία για Εφήβους, θεραπευτικός Ξενώνας Εφήβων «Ιρις», Ξενώνας «Μελία» για Παιδιά Γονέων με Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες, Συμβουλευτική Υπηρεσία για Οικογένειες Γονέων με Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες.

Ώρες λειτουργίας:

Καθημερινά
9:30 π.μ- 20:30 μ.μ.

και

Σάββατο9:30 π.μ. – 14:00 μ.μ.

web:Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Του Παιδιού Και Του Εφήβου- ΕΨΥΠΕ

Για εμάς τους γονείς και τα παιδιά μας …

babytttt.jpg

Η Γραμμή – Σύνδεσμος 801 801 11 77 για την Ψυχοκοινωνική Υγεία του Παιδιού και του Εφήβου είναι μια τηλεφωνική συμβουλευτική υπηρεσία άμεσης ανταπόκρισης.Σε αυτή μπορεί να τηλεφωνεί ανώνυμα οποιοσδήποτε νοιώθει την ανάγκη Βοήθειας, υποστήριξης ή συμβουλής σε θέματα που αφορούν στη ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Οι κλήσεις μπορεί να πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε σταθερό τηλέφωνο, από όλα τα σημεία της Ελλάδας, με χρέωση μιας αστικής μονάδας.

Οι σύμβουλοι της Γραμμής-Σύνδεσμος (παιδοψυχίατοι. ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) απαντούν άμεσα και συζητούν με παιδιά, εφήβους, και γονείς, καθώς και με εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας με απόλυτη εχεμύθεια, για τα θέματα που τους απασχολούν.

Όταν κρίνεται αναγκαία μια μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση παραπέμπουν τους καλούντες σε κατάλληλες υπηρεσίες ανάλογα με το πρόβλημα.

Παράλληλα η Γραμμή-Σύνδεσμος αναπτύσσει και δραστηριότητες προαγωγής της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε ανάλογα θέματα αιχμής. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται ειδικά θεματικά έντυπα για το ευρύ κοινό και πραγματοποιούνται ομιλίες στα σχολεία για μαθητές και εκπαιδευτικούς καθώς και παρουσίασης σε ειδικούς υγείας και ψυχικής υγείας.

Η Γραμμή-Σύνδεσμος διασυνδέει και παραπέμπει τους καλούντες σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο στις υπόλοιπες υπηρεσίες για παιδιά και έφηβους της Εταιρείας Ψυχικοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ): Κέντρο Ημέρας Εφήβων «Ωρίωνας». ΣυμΒουλευτική θεραπευτική Υπηρεσία για Εφήβους, θεραπευτικός Ξενώνας Εφήβων «Ιρις», Ξενώνας «Μελία» για Παιδιά Γονέων με Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες, Συμβουλευτική Υπηρεσία για Οικογένειες Γονέων με Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες.

Ώρες λειτουργίας:

Καθημερινά
9:30 π.μ- 20:30 μ.μ.

και

Σάββατο9:30 π.μ. – 14:00 μ.μ.

web:Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Του Παιδιού Και Του Εφήβου- ΕΨΥΠΕ