Δεν μπορώ χωρίς …

kind_of_love_400υθ.jpg

Σ’ αγαπώ, γύρνα πίσω,

δε μπορώ άλλο πια μόνη μου να ζήσω.

Ακούω τ’ όνομά σου κι έρχεσαι στο νου,

πως να σε ξεχάσω, εσύ είσαι αλλού.


Νιώθω την καρδιά μου τώρα πιο βαριά,

θέλω να φωνάξω πως σ’ αγαπώ τρελά.

Μέσα η καρδιά μου έχει ένα κενό,

πως να το γεμίσω αφού δεν είσαι εδώ.

Advertisement

Δεν μπορώ χωρίς …

kind_of_love_400υθ.jpg

Σ’ αγαπώ, γύρνα πίσω,

δε μπορώ άλλο πια μόνη μου να ζήσω.

Ακούω τ’ όνομά σου κι έρχεσαι στο νου,

πως να σε ξεχάσω, εσύ είσαι αλλού.


Νιώθω την καρδιά μου τώρα πιο βαριά,

θέλω να φωνάξω πως σ’ αγαπώ τρελά.

Μέσα η καρδιά μου έχει ένα κενό,

πως να το γεμίσω αφού δεν είσαι εδώ.

Δεν μπορώ χωρίς …

kind_of_love_400υθ.jpg

Σ’ αγαπώ, γύρνα πίσω,

δε μπορώ άλλο πια μόνη μου να ζήσω.

Ακούω τ’ όνομά σου κι έρχεσαι στο νου,

πως να σε ξεχάσω, εσύ είσαι αλλού.


Νιώθω την καρδιά μου τώρα πιο βαριά,

θέλω να φωνάξω πως σ’ αγαπώ τρελά.

Μέσα η καρδιά μου έχει ένα κενό,

πως να το γεμίσω αφού δεν είσαι εδώ.

Δεν μπορώ χωρίς …

kind_of_love_400υθ.jpg

Σ’ αγαπώ, γύρνα πίσω,

δε μπορώ άλλο πια μόνη μου να ζήσω.

Ακούω τ’ όνομά σου κι έρχεσαι στο νου,

πως να σε ξεχάσω, εσύ είσαι αλλού.


Νιώθω την καρδιά μου τώρα πιο βαριά,

θέλω να φωνάξω πως σ’ αγαπώ τρελά.

Μέσα η καρδιά μου έχει ένα κενό,

πως να το γεμίσω αφού δεν είσαι εδώ.

Δεν μπορώ χωρίς …

kind_of_love_400υθ.jpg

Σ’ αγαπώ, γύρνα πίσω,

δε μπορώ άλλο πια μόνη μου να ζήσω.

Ακούω τ’ όνομά σου κι έρχεσαι στο νου,

πως να σε ξεχάσω, εσύ είσαι αλλού.


Νιώθω την καρδιά μου τώρα πιο βαριά,

θέλω να φωνάξω πως σ’ αγαπώ τρελά.

Μέσα η καρδιά μου έχει ένα κενό,

πως να το γεμίσω αφού δεν είσαι εδώ.

Δεν μπορώ χωρίς …

kind_of_love_400υθ.jpg

Σ’ αγαπώ, γύρνα πίσω,

δε μπορώ άλλο πια μόνη μου να ζήσω.

Ακούω τ’ όνομά σου κι έρχεσαι στο νου,

πως να σε ξεχάσω, εσύ είσαι αλλού.


Νιώθω την καρδιά μου τώρα πιο βαριά,

θέλω να φωνάξω πως σ’ αγαπώ τρελά.

Μέσα η καρδιά μου έχει ένα κενό,

πως να το γεμίσω αφού δεν είσαι εδώ.

Δεν μπορώ χωρίς …

kind_of_love_400υθ.jpg

Σ’ αγαπώ, γύρνα πίσω,

δε μπορώ άλλο πια μόνη μου να ζήσω.

Ακούω τ’ όνομά σου κι έρχεσαι στο νου,

πως να σε ξεχάσω, εσύ είσαι αλλού.


Νιώθω την καρδιά μου τώρα πιο βαριά,

θέλω να φωνάξω πως σ’ αγαπώ τρελά.

Μέσα η καρδιά μου έχει ένα κενό,

πως να το γεμίσω αφού δεν είσαι εδώ.

Δεν μπορώ χωρίς …

kind_of_love_400υθ.jpg

Σ’ αγαπώ, γύρνα πίσω,

δε μπορώ άλλο πια μόνη μου να ζήσω.

Ακούω τ’ όνομά σου κι έρχεσαι στο νου,

πως να σε ξεχάσω, εσύ είσαι αλλού.


Νιώθω την καρδιά μου τώρα πιο βαριά,

θέλω να φωνάξω πως σ’ αγαπώ τρελά.

Μέσα η καρδιά μου έχει ένα κενό,

πως να το γεμίσω αφού δεν είσαι εδώ.

Δεν μπορώ χωρίς …

kind_of_love_400υθ.jpg

Σ’ αγαπώ, γύρνα πίσω,

δε μπορώ άλλο πια μόνη μου να ζήσω.

Ακούω τ’ όνομά σου κι έρχεσαι στο νου,

πως να σε ξεχάσω, εσύ είσαι αλλού.


Νιώθω την καρδιά μου τώρα πιο βαριά,

θέλω να φωνάξω πως σ’ αγαπώ τρελά.

Μέσα η καρδιά μου έχει ένα κενό,

πως να το γεμίσω αφού δεν είσαι εδώ.

Δεν μπορώ χωρίς …

kind_of_love_400υθ.jpg

Σ’ αγαπώ, γύρνα πίσω,

δε μπορώ άλλο πια μόνη μου να ζήσω.

Ακούω τ’ όνομά σου κι έρχεσαι στο νου,

πως να σε ξεχάσω, εσύ είσαι αλλού.


Νιώθω την καρδιά μου τώρα πιο βαριά,

θέλω να φωνάξω πως σ’ αγαπώ τρελά.

Μέσα η καρδιά μου έχει ένα κενό,

πως να το γεμίσω αφού δεν είσαι εδώ.