Μόνο εσένα αγαπώ …

VALEN012.JPG

Αγάπη μου, εσένα μόνο αγαπώ

πως αλλιώς να σου το πω,

όπου και αν πάω σε ζητώ

αν δε γυρίσεις θα χαθώ.

Είσαι τα πάντα για ‘μένα

σάρκα, ψυχή μαζί και αίμα,

το όνειρο μου το τρελό

στην αγκαλιά μου να σε δω!!

Advertisement

Μόνο εσένα αγαπώ …

VALEN012.JPG

Αγάπη μου, εσένα μόνο αγαπώ

πως αλλιώς να σου το πω,

όπου και αν πάω σε ζητώ

αν δε γυρίσεις θα χαθώ.

Είσαι τα πάντα για ‘μένα

σάρκα, ψυχή μαζί και αίμα,

το όνειρο μου το τρελό

στην αγκαλιά μου να σε δω!!

Μόνο εσένα αγαπώ …

VALEN012.JPG

Αγάπη μου, εσένα μόνο αγαπώ

πως αλλιώς να σου το πω,

όπου και αν πάω σε ζητώ

αν δε γυρίσεις θα χαθώ.

Είσαι τα πάντα για ‘μένα

σάρκα, ψυχή μαζί και αίμα,

το όνειρο μου το τρελό

στην αγκαλιά μου να σε δω!!

Μόνο εσένα αγαπώ …

VALEN012.JPG

Αγάπη μου, εσένα μόνο αγαπώ

πως αλλιώς να σου το πω,

όπου και αν πάω σε ζητώ

αν δε γυρίσεις θα χαθώ.

Είσαι τα πάντα για ‘μένα

σάρκα, ψυχή μαζί και αίμα,

το όνειρο μου το τρελό

στην αγκαλιά μου να σε δω!!

Μόνο εσένα αγαπώ …

VALEN012.JPG

Αγάπη μου, εσένα μόνο αγαπώ

πως αλλιώς να σου το πω,

όπου και αν πάω σε ζητώ

αν δε γυρίσεις θα χαθώ.

Είσαι τα πάντα για ‘μένα

σάρκα, ψυχή μαζί και αίμα,

το όνειρο μου το τρελό

στην αγκαλιά μου να σε δω!!

Μόνο εσένα αγαπώ …

VALEN012.JPG

Αγάπη μου, εσένα μόνο αγαπώ

πως αλλιώς να σου το πω,

όπου και αν πάω σε ζητώ

αν δε γυρίσεις θα χαθώ.

Είσαι τα πάντα για ‘μένα

σάρκα, ψυχή μαζί και αίμα,

το όνειρο μου το τρελό

στην αγκαλιά μου να σε δω!!

Μόνο εσένα αγαπώ …

VALEN012.JPG

Αγάπη μου, εσένα μόνο αγαπώ

πως αλλιώς να σου το πω,

όπου και αν πάω σε ζητώ

αν δε γυρίσεις θα χαθώ.

Είσαι τα πάντα για ‘μένα

σάρκα, ψυχή μαζί και αίμα,

το όνειρο μου το τρελό

στην αγκαλιά μου να σε δω!!

Μόνο εσένα αγαπώ …

VALEN012.JPG

Αγάπη μου, εσένα μόνο αγαπώ

πως αλλιώς να σου το πω,

όπου και αν πάω σε ζητώ

αν δε γυρίσεις θα χαθώ.

Είσαι τα πάντα για ‘μένα

σάρκα, ψυχή μαζί και αίμα,

το όνειρο μου το τρελό

στην αγκαλιά μου να σε δω!!

Μόνο εσένα αγαπώ …

VALEN012.JPG

Αγάπη μου, εσένα μόνο αγαπώ

πως αλλιώς να σου το πω,

όπου και αν πάω σε ζητώ

αν δε γυρίσεις θα χαθώ.

Είσαι τα πάντα για ‘μένα

σάρκα, ψυχή μαζί και αίμα,

το όνειρο μου το τρελό

στην αγκαλιά μου να σε δω!!

Μόνο εσένα αγαπώ …

VALEN012.JPG

Αγάπη μου, εσένα μόνο αγαπώ

πως αλλιώς να σου το πω,

όπου και αν πάω σε ζητώ

αν δε γυρίσεις θα χαθώ.

Είσαι τα πάντα για ‘μένα

σάρκα, ψυχή μαζί και αίμα,

το όνειρο μου το τρελό

στην αγκαλιά μου να σε δω!!