Έλα απόψε στο ονειρό μου …

Μια χάρη σου ζητώ

έλα απόψε στο όνειρό μου,

γιατί μόνο εκεί

θα σε έχω στο πλευρό μου.

Έλα και δώσε μου πνοή,

και κάνε με να ζήσω,

και μες στο όνειρο αυτό,

άσε να ξεψυχήσω!!!

Ο ήλιος ξύπνησε

στην αγκαλιά του ουρανού,

η γη αγκάλιασε

το γέλιο του θεού.

Και εγώ κοιμήθηκα

μέσα στην αγκαλιά σου,

μα ήταν όνειρο γλυκό

και ξύπνησε μακριά σου!

Advertisement

Έλα απόψε στο ονειρό μου …

Μια χάρη σου ζητώ

έλα απόψε στο όνειρό μου,

γιατί μόνο εκεί

θα σε έχω στο πλευρό μου.

Έλα και δώσε μου πνοή,

και κάνε με να ζήσω,

και μες στο όνειρο αυτό,

άσε να ξεψυχήσω!!!

Ο ήλιος ξύπνησε

στην αγκαλιά του ουρανού,

η γη αγκάλιασε

το γέλιο του θεού.

Και εγώ κοιμήθηκα

μέσα στην αγκαλιά σου,

μα ήταν όνειρο γλυκό

και ξύπνησε μακριά σου!

Έλα απόψε στο ονειρό μου …

Μια χάρη σου ζητώ

έλα απόψε στο όνειρό μου,

γιατί μόνο εκεί

θα σε έχω στο πλευρό μου.

Έλα και δώσε μου πνοή,

και κάνε με να ζήσω,

και μες στο όνειρο αυτό,

άσε να ξεψυχήσω!!!

Ο ήλιος ξύπνησε

στην αγκαλιά του ουρανού,

η γη αγκάλιασε

το γέλιο του θεού.

Και εγώ κοιμήθηκα

μέσα στην αγκαλιά σου,

μα ήταν όνειρο γλυκό

και ξύπνησε μακριά σου!

Έλα απόψε στο ονειρό μου …

Μια χάρη σου ζητώ

έλα απόψε στο όνειρό μου,

γιατί μόνο εκεί

θα σε έχω στο πλευρό μου.

Έλα και δώσε μου πνοή,

και κάνε με να ζήσω,

και μες στο όνειρο αυτό,

άσε να ξεψυχήσω!!!

Ο ήλιος ξύπνησε

στην αγκαλιά του ουρανού,

η γη αγκάλιασε

το γέλιο του θεού.

Και εγώ κοιμήθηκα

μέσα στην αγκαλιά σου,

μα ήταν όνειρο γλυκό

και ξύπνησε μακριά σου!

Έλα απόψε στο ονειρό μου …

Μια χάρη σου ζητώ

έλα απόψε στο όνειρό μου,

γιατί μόνο εκεί

θα σε έχω στο πλευρό μου.

Έλα και δώσε μου πνοή,

και κάνε με να ζήσω,

και μες στο όνειρο αυτό,

άσε να ξεψυχήσω!!!

Ο ήλιος ξύπνησε

στην αγκαλιά του ουρανού,

η γη αγκάλιασε

το γέλιο του θεού.

Και εγώ κοιμήθηκα

μέσα στην αγκαλιά σου,

μα ήταν όνειρο γλυκό

και ξύπνησε μακριά σου!

Έλα απόψε στο ονειρό μου …

Μια χάρη σου ζητώ

έλα απόψε στο όνειρό μου,

γιατί μόνο εκεί

θα σε έχω στο πλευρό μου.

Έλα και δώσε μου πνοή,

και κάνε με να ζήσω,

και μες στο όνειρο αυτό,

άσε να ξεψυχήσω!!!

Ο ήλιος ξύπνησε

στην αγκαλιά του ουρανού,

η γη αγκάλιασε

το γέλιο του θεού.

Και εγώ κοιμήθηκα

μέσα στην αγκαλιά σου,

μα ήταν όνειρο γλυκό

και ξύπνησε μακριά σου!

Έλα απόψε στο ονειρό μου …

Μια χάρη σου ζητώ

έλα απόψε στο όνειρό μου,

γιατί μόνο εκεί

θα σε έχω στο πλευρό μου.

Έλα και δώσε μου πνοή,

και κάνε με να ζήσω,

και μες στο όνειρο αυτό,

άσε να ξεψυχήσω!!!

Ο ήλιος ξύπνησε

στην αγκαλιά του ουρανού,

η γη αγκάλιασε

το γέλιο του θεού.

Και εγώ κοιμήθηκα

μέσα στην αγκαλιά σου,

μα ήταν όνειρο γλυκό

και ξύπνησε μακριά σου!

Έλα απόψε στο ονειρό μου …

Μια χάρη σου ζητώ

έλα απόψε στο όνειρό μου,

γιατί μόνο εκεί

θα σε έχω στο πλευρό μου.

Έλα και δώσε μου πνοή,

και κάνε με να ζήσω,

και μες στο όνειρο αυτό,

άσε να ξεψυχήσω!!!

Ο ήλιος ξύπνησε

στην αγκαλιά του ουρανού,

η γη αγκάλιασε

το γέλιο του θεού.

Και εγώ κοιμήθηκα

μέσα στην αγκαλιά σου,

μα ήταν όνειρο γλυκό

και ξύπνησε μακριά σου!

Έλα απόψε στο ονειρό μου …

Μια χάρη σου ζητώ

έλα απόψε στο όνειρό μου,

γιατί μόνο εκεί

θα σε έχω στο πλευρό μου.

Έλα και δώσε μου πνοή,

και κάνε με να ζήσω,

και μες στο όνειρο αυτό,

άσε να ξεψυχήσω!!!

Ο ήλιος ξύπνησε

στην αγκαλιά του ουρανού,

η γη αγκάλιασε

το γέλιο του θεού.

Και εγώ κοιμήθηκα

μέσα στην αγκαλιά σου,

μα ήταν όνειρο γλυκό

και ξύπνησε μακριά σου!

Έλα απόψε στο ονειρό μου …

Μια χάρη σου ζητώ

έλα απόψε στο όνειρό μου,

γιατί μόνο εκεί

θα σε έχω στο πλευρό μου.

Έλα και δώσε μου πνοή,

και κάνε με να ζήσω,

και μες στο όνειρο αυτό,

άσε να ξεψυχήσω!!!

Ο ήλιος ξύπνησε

στην αγκαλιά του ουρανού,

η γη αγκάλιασε

το γέλιο του θεού.

Και εγώ κοιμήθηκα

μέσα στην αγκαλιά σου,

μα ήταν όνειρο γλυκό

και ξύπνησε μακριά σου!