Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΛΥ …

Loveggg.gif

Σε φίλησα και ένιωσα όμορφα.

Δεν θέλησα να σου το πω.

Το κράτησα για τον εαυτό μου.

Για μια φορά ήθελα να κρατήσω κάτι για τον εαυτό μου.

Να το κρατήσω βαθιά στην καρδιά μου και

Να μην μπορέσει κανένας να μου το πάρει.

Είναι ένα συναίσθημα όμορφο, γλυκό

Αλλά και τόσο απαγορευμένο για μένα.

Δεν καταλαβαίνω όμως από απαγορεύσεις εγώ.

Ότι με κάνει ευτυχισμένη το συνεχίζω.

Ότι με κάνει δυστυχισμένη το σταματάω και πάω παρακάτω.

Αυτό θα κάνω και τώρα.

Γεια σου και μη ξεχάσεις ποτέ αυτό

Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΛΥ.

Advertisement

Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΛΥ …

Loveggg.gif

Σε φίλησα και ένιωσα όμορφα.

Δεν θέλησα να σου το πω.

Το κράτησα για τον εαυτό μου.

Για μια φορά ήθελα να κρατήσω κάτι για τον εαυτό μου.

Να το κρατήσω βαθιά στην καρδιά μου και

Να μην μπορέσει κανένας να μου το πάρει.

Είναι ένα συναίσθημα όμορφο, γλυκό

Αλλά και τόσο απαγορευμένο για μένα.

Δεν καταλαβαίνω όμως από απαγορεύσεις εγώ.

Ότι με κάνει ευτυχισμένη το συνεχίζω.

Ότι με κάνει δυστυχισμένη το σταματάω και πάω παρακάτω.

Αυτό θα κάνω και τώρα.

Γεια σου και μη ξεχάσεις ποτέ αυτό

Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΛΥ.

Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΛΥ …

Loveggg.gif

Σε φίλησα και ένιωσα όμορφα.

Δεν θέλησα να σου το πω.

Το κράτησα για τον εαυτό μου.

Για μια φορά ήθελα να κρατήσω κάτι για τον εαυτό μου.

Να το κρατήσω βαθιά στην καρδιά μου και

Να μην μπορέσει κανένας να μου το πάρει.

Είναι ένα συναίσθημα όμορφο, γλυκό

Αλλά και τόσο απαγορευμένο για μένα.

Δεν καταλαβαίνω όμως από απαγορεύσεις εγώ.

Ότι με κάνει ευτυχισμένη το συνεχίζω.

Ότι με κάνει δυστυχισμένη το σταματάω και πάω παρακάτω.

Αυτό θα κάνω και τώρα.

Γεια σου και μη ξεχάσεις ποτέ αυτό

Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΛΥ.

Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΛΥ …

Loveggg.gif

Σε φίλησα και ένιωσα όμορφα.

Δεν θέλησα να σου το πω.

Το κράτησα για τον εαυτό μου.

Για μια φορά ήθελα να κρατήσω κάτι για τον εαυτό μου.

Να το κρατήσω βαθιά στην καρδιά μου και

Να μην μπορέσει κανένας να μου το πάρει.

Είναι ένα συναίσθημα όμορφο, γλυκό

Αλλά και τόσο απαγορευμένο για μένα.

Δεν καταλαβαίνω όμως από απαγορεύσεις εγώ.

Ότι με κάνει ευτυχισμένη το συνεχίζω.

Ότι με κάνει δυστυχισμένη το σταματάω και πάω παρακάτω.

Αυτό θα κάνω και τώρα.

Γεια σου και μη ξεχάσεις ποτέ αυτό

Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΛΥ.

Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΛΥ …

Loveggg.gif

Σε φίλησα και ένιωσα όμορφα.

Δεν θέλησα να σου το πω.

Το κράτησα για τον εαυτό μου.

Για μια φορά ήθελα να κρατήσω κάτι για τον εαυτό μου.

Να το κρατήσω βαθιά στην καρδιά μου και

Να μην μπορέσει κανένας να μου το πάρει.

Είναι ένα συναίσθημα όμορφο, γλυκό

Αλλά και τόσο απαγορευμένο για μένα.

Δεν καταλαβαίνω όμως από απαγορεύσεις εγώ.

Ότι με κάνει ευτυχισμένη το συνεχίζω.

Ότι με κάνει δυστυχισμένη το σταματάω και πάω παρακάτω.

Αυτό θα κάνω και τώρα.

Γεια σου και μη ξεχάσεις ποτέ αυτό

Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΛΥ.

Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΛΥ …

Loveggg.gif

Σε φίλησα και ένιωσα όμορφα.

Δεν θέλησα να σου το πω.

Το κράτησα για τον εαυτό μου.

Για μια φορά ήθελα να κρατήσω κάτι για τον εαυτό μου.

Να το κρατήσω βαθιά στην καρδιά μου και

Να μην μπορέσει κανένας να μου το πάρει.

Είναι ένα συναίσθημα όμορφο, γλυκό

Αλλά και τόσο απαγορευμένο για μένα.

Δεν καταλαβαίνω όμως από απαγορεύσεις εγώ.

Ότι με κάνει ευτυχισμένη το συνεχίζω.

Ότι με κάνει δυστυχισμένη το σταματάω και πάω παρακάτω.

Αυτό θα κάνω και τώρα.

Γεια σου και μη ξεχάσεις ποτέ αυτό

Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΛΥ.

Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΛΥ …

Loveggg.gif

Σε φίλησα και ένιωσα όμορφα.

Δεν θέλησα να σου το πω.

Το κράτησα για τον εαυτό μου.

Για μια φορά ήθελα να κρατήσω κάτι για τον εαυτό μου.

Να το κρατήσω βαθιά στην καρδιά μου και

Να μην μπορέσει κανένας να μου το πάρει.

Είναι ένα συναίσθημα όμορφο, γλυκό

Αλλά και τόσο απαγορευμένο για μένα.

Δεν καταλαβαίνω όμως από απαγορεύσεις εγώ.

Ότι με κάνει ευτυχισμένη το συνεχίζω.

Ότι με κάνει δυστυχισμένη το σταματάω και πάω παρακάτω.

Αυτό θα κάνω και τώρα.

Γεια σου και μη ξεχάσεις ποτέ αυτό

Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΛΥ.

Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΛΥ …

Loveggg.gif

Σε φίλησα και ένιωσα όμορφα.

Δεν θέλησα να σου το πω.

Το κράτησα για τον εαυτό μου.

Για μια φορά ήθελα να κρατήσω κάτι για τον εαυτό μου.

Να το κρατήσω βαθιά στην καρδιά μου και

Να μην μπορέσει κανένας να μου το πάρει.

Είναι ένα συναίσθημα όμορφο, γλυκό

Αλλά και τόσο απαγορευμένο για μένα.

Δεν καταλαβαίνω όμως από απαγορεύσεις εγώ.

Ότι με κάνει ευτυχισμένη το συνεχίζω.

Ότι με κάνει δυστυχισμένη το σταματάω και πάω παρακάτω.

Αυτό θα κάνω και τώρα.

Γεια σου και μη ξεχάσεις ποτέ αυτό

Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΛΥ.

Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΛΥ …

Loveggg.gif

Σε φίλησα και ένιωσα όμορφα.

Δεν θέλησα να σου το πω.

Το κράτησα για τον εαυτό μου.

Για μια φορά ήθελα να κρατήσω κάτι για τον εαυτό μου.

Να το κρατήσω βαθιά στην καρδιά μου και

Να μην μπορέσει κανένας να μου το πάρει.

Είναι ένα συναίσθημα όμορφο, γλυκό

Αλλά και τόσο απαγορευμένο για μένα.

Δεν καταλαβαίνω όμως από απαγορεύσεις εγώ.

Ότι με κάνει ευτυχισμένη το συνεχίζω.

Ότι με κάνει δυστυχισμένη το σταματάω και πάω παρακάτω.

Αυτό θα κάνω και τώρα.

Γεια σου και μη ξεχάσεις ποτέ αυτό

Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΛΥ.

Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΛΥ …

Loveggg.gif

Σε φίλησα και ένιωσα όμορφα.

Δεν θέλησα να σου το πω.

Το κράτησα για τον εαυτό μου.

Για μια φορά ήθελα να κρατήσω κάτι για τον εαυτό μου.

Να το κρατήσω βαθιά στην καρδιά μου και

Να μην μπορέσει κανένας να μου το πάρει.

Είναι ένα συναίσθημα όμορφο, γλυκό

Αλλά και τόσο απαγορευμένο για μένα.

Δεν καταλαβαίνω όμως από απαγορεύσεις εγώ.

Ότι με κάνει ευτυχισμένη το συνεχίζω.

Ότι με κάνει δυστυχισμένη το σταματάω και πάω παρακάτω.

Αυτό θα κάνω και τώρα.

Γεια σου και μη ξεχάσεις ποτέ αυτό

Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΛΥ.