Ανάσα μου πνοή μου …

love.jpg

Κάθε λεπτό σε σκέφτομαι

κι ας είσαι μακριά μου,

ραγίζει η καρδούλα μου

που δεν είσαι κοντά μου.

Όσο κι αν κάνω υπομονή

πεθαίνω για ένα χάδι

και λαχταρώ ένα φιλί,

ιδιαίτερα το βράδυ.

Τα χέρια σου θα ήθελα

να νιώσω στο κορμί μου,

στην αγκαλιά σου να χαθώ

ανάσα μου, πνοή μου!

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΤΟ ΑΞΙΖΕΙ

Advertisement

Ανάσα μου πνοή μου …

love.jpg

Κάθε λεπτό σε σκέφτομαι

κι ας είσαι μακριά μου,

ραγίζει η καρδούλα μου

που δεν είσαι κοντά μου.

Όσο κι αν κάνω υπομονή

πεθαίνω για ένα χάδι

και λαχταρώ ένα φιλί,

ιδιαίτερα το βράδυ.

Τα χέρια σου θα ήθελα

να νιώσω στο κορμί μου,

στην αγκαλιά σου να χαθώ

ανάσα μου, πνοή μου!

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΤΟ ΑΞΙΖΕΙ

Ανάσα μου πνοή μου …

love.jpg

Κάθε λεπτό σε σκέφτομαι

κι ας είσαι μακριά μου,

ραγίζει η καρδούλα μου

που δεν είσαι κοντά μου.

Όσο κι αν κάνω υπομονή

πεθαίνω για ένα χάδι

και λαχταρώ ένα φιλί,

ιδιαίτερα το βράδυ.

Τα χέρια σου θα ήθελα

να νιώσω στο κορμί μου,

στην αγκαλιά σου να χαθώ

ανάσα μου, πνοή μου!

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΤΟ ΑΞΙΖΕΙ

Ανάσα μου πνοή μου …

love.jpg

Κάθε λεπτό σε σκέφτομαι

κι ας είσαι μακριά μου,

ραγίζει η καρδούλα μου

που δεν είσαι κοντά μου.

Όσο κι αν κάνω υπομονή

πεθαίνω για ένα χάδι

και λαχταρώ ένα φιλί,

ιδιαίτερα το βράδυ.

Τα χέρια σου θα ήθελα

να νιώσω στο κορμί μου,

στην αγκαλιά σου να χαθώ

ανάσα μου, πνοή μου!

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΤΟ ΑΞΙΖΕΙ

Ανάσα μου πνοή μου …

love.jpg

Κάθε λεπτό σε σκέφτομαι

κι ας είσαι μακριά μου,

ραγίζει η καρδούλα μου

που δεν είσαι κοντά μου.

Όσο κι αν κάνω υπομονή

πεθαίνω για ένα χάδι

και λαχταρώ ένα φιλί,

ιδιαίτερα το βράδυ.

Τα χέρια σου θα ήθελα

να νιώσω στο κορμί μου,

στην αγκαλιά σου να χαθώ

ανάσα μου, πνοή μου!

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΤΟ ΑΞΙΖΕΙ

Ανάσα μου πνοή μου …

love.jpg

Κάθε λεπτό σε σκέφτομαι

κι ας είσαι μακριά μου,

ραγίζει η καρδούλα μου

που δεν είσαι κοντά μου.

Όσο κι αν κάνω υπομονή

πεθαίνω για ένα χάδι

και λαχταρώ ένα φιλί,

ιδιαίτερα το βράδυ.

Τα χέρια σου θα ήθελα

να νιώσω στο κορμί μου,

στην αγκαλιά σου να χαθώ

ανάσα μου, πνοή μου!

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΤΟ ΑΞΙΖΕΙ

Ανάσα μου πνοή μου …

love.jpg

Κάθε λεπτό σε σκέφτομαι

κι ας είσαι μακριά μου,

ραγίζει η καρδούλα μου

που δεν είσαι κοντά μου.

Όσο κι αν κάνω υπομονή

πεθαίνω για ένα χάδι

και λαχταρώ ένα φιλί,

ιδιαίτερα το βράδυ.

Τα χέρια σου θα ήθελα

να νιώσω στο κορμί μου,

στην αγκαλιά σου να χαθώ

ανάσα μου, πνοή μου!

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΤΟ ΑΞΙΖΕΙ

Ανάσα μου πνοή μου …

love.jpg

Κάθε λεπτό σε σκέφτομαι

κι ας είσαι μακριά μου,

ραγίζει η καρδούλα μου

που δεν είσαι κοντά μου.

Όσο κι αν κάνω υπομονή

πεθαίνω για ένα χάδι

και λαχταρώ ένα φιλί,

ιδιαίτερα το βράδυ.

Τα χέρια σου θα ήθελα

να νιώσω στο κορμί μου,

στην αγκαλιά σου να χαθώ

ανάσα μου, πνοή μου!

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΤΟ ΑΞΙΖΕΙ

Ανάσα μου πνοή μου …

love.jpg

Κάθε λεπτό σε σκέφτομαι

κι ας είσαι μακριά μου,

ραγίζει η καρδούλα μου

που δεν είσαι κοντά μου.

Όσο κι αν κάνω υπομονή

πεθαίνω για ένα χάδι

και λαχταρώ ένα φιλί,

ιδιαίτερα το βράδυ.

Τα χέρια σου θα ήθελα

να νιώσω στο κορμί μου,

στην αγκαλιά σου να χαθώ

ανάσα μου, πνοή μου!

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΤΟ ΑΞΙΖΕΙ

Ανάσα μου πνοή μου …

love.jpg

Κάθε λεπτό σε σκέφτομαι

κι ας είσαι μακριά μου,

ραγίζει η καρδούλα μου

που δεν είσαι κοντά μου.

Όσο κι αν κάνω υπομονή

πεθαίνω για ένα χάδι

και λαχταρώ ένα φιλί,

ιδιαίτερα το βράδυ.

Τα χέρια σου θα ήθελα

να νιώσω στο κορμί μου,

στην αγκαλιά σου να χαθώ

ανάσα μου, πνοή μου!

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΤΟ ΑΞΙΖΕΙ