Ζητάς να σου …

love-you.jpg
Ζητάς να σου εξηγήσω

τι νιώθω εγώ για σένα,

ενώ εσύ σκοπεύεις

να βάλεις ένα τέρμα.

Ζητάς να σου εξηγήσω

τι θέλω από σένα,

χωρίς εγώ να ξέρω

τι πήρες από μένα.

Τι τις θες τις εξηγήσεις

αφού είναι να μ’ αφήσεις,

μην σκαλίζεις υποθέσεις

φύγε τώρα πριν πονέσεις.


Advertisement

Ζητάς να σου …

love-you.jpg
Ζητάς να σου εξηγήσω

τι νιώθω εγώ για σένα,

ενώ εσύ σκοπεύεις

να βάλεις ένα τέρμα.

Ζητάς να σου εξηγήσω

τι θέλω από σένα,

χωρίς εγώ να ξέρω

τι πήρες από μένα.

Τι τις θες τις εξηγήσεις

αφού είναι να μ’ αφήσεις,

μην σκαλίζεις υποθέσεις

φύγε τώρα πριν πονέσεις.


Ζητάς να σου …

love-you.jpg
Ζητάς να σου εξηγήσω

τι νιώθω εγώ για σένα,

ενώ εσύ σκοπεύεις

να βάλεις ένα τέρμα.

Ζητάς να σου εξηγήσω

τι θέλω από σένα,

χωρίς εγώ να ξέρω

τι πήρες από μένα.

Τι τις θες τις εξηγήσεις

αφού είναι να μ’ αφήσεις,

μην σκαλίζεις υποθέσεις

φύγε τώρα πριν πονέσεις.


Ζητάς να σου …

love-you.jpg
Ζητάς να σου εξηγήσω

τι νιώθω εγώ για σένα,

ενώ εσύ σκοπεύεις

να βάλεις ένα τέρμα.

Ζητάς να σου εξηγήσω

τι θέλω από σένα,

χωρίς εγώ να ξέρω

τι πήρες από μένα.

Τι τις θες τις εξηγήσεις

αφού είναι να μ’ αφήσεις,

μην σκαλίζεις υποθέσεις

φύγε τώρα πριν πονέσεις.


Ζητάς να σου …

love-you.jpg
Ζητάς να σου εξηγήσω

τι νιώθω εγώ για σένα,

ενώ εσύ σκοπεύεις

να βάλεις ένα τέρμα.

Ζητάς να σου εξηγήσω

τι θέλω από σένα,

χωρίς εγώ να ξέρω

τι πήρες από μένα.

Τι τις θες τις εξηγήσεις

αφού είναι να μ’ αφήσεις,

μην σκαλίζεις υποθέσεις

φύγε τώρα πριν πονέσεις.


Ζητάς να σου …

love-you.jpg
Ζητάς να σου εξηγήσω

τι νιώθω εγώ για σένα,

ενώ εσύ σκοπεύεις

να βάλεις ένα τέρμα.

Ζητάς να σου εξηγήσω

τι θέλω από σένα,

χωρίς εγώ να ξέρω

τι πήρες από μένα.

Τι τις θες τις εξηγήσεις

αφού είναι να μ’ αφήσεις,

μην σκαλίζεις υποθέσεις

φύγε τώρα πριν πονέσεις.


Ζητάς να σου …

love-you.jpg
Ζητάς να σου εξηγήσω

τι νιώθω εγώ για σένα,

ενώ εσύ σκοπεύεις

να βάλεις ένα τέρμα.

Ζητάς να σου εξηγήσω

τι θέλω από σένα,

χωρίς εγώ να ξέρω

τι πήρες από μένα.

Τι τις θες τις εξηγήσεις

αφού είναι να μ’ αφήσεις,

μην σκαλίζεις υποθέσεις

φύγε τώρα πριν πονέσεις.


Ζητάς να σου …

love-you.jpg
Ζητάς να σου εξηγήσω

τι νιώθω εγώ για σένα,

ενώ εσύ σκοπεύεις

να βάλεις ένα τέρμα.

Ζητάς να σου εξηγήσω

τι θέλω από σένα,

χωρίς εγώ να ξέρω

τι πήρες από μένα.

Τι τις θες τις εξηγήσεις

αφού είναι να μ’ αφήσεις,

μην σκαλίζεις υποθέσεις

φύγε τώρα πριν πονέσεις.


Ζητάς να σου …

love-you.jpg
Ζητάς να σου εξηγήσω

τι νιώθω εγώ για σένα,

ενώ εσύ σκοπεύεις

να βάλεις ένα τέρμα.

Ζητάς να σου εξηγήσω

τι θέλω από σένα,

χωρίς εγώ να ξέρω

τι πήρες από μένα.

Τι τις θες τις εξηγήσεις

αφού είναι να μ’ αφήσεις,

μην σκαλίζεις υποθέσεις

φύγε τώρα πριν πονέσεις.


Ζητάς να σου …

love-you.jpg
Ζητάς να σου εξηγήσω

τι νιώθω εγώ για σένα,

ενώ εσύ σκοπεύεις

να βάλεις ένα τέρμα.

Ζητάς να σου εξηγήσω

τι θέλω από σένα,

χωρίς εγώ να ξέρω

τι πήρες από μένα.

Τι τις θες τις εξηγήσεις

αφού είναι να μ’ αφήσεις,

μην σκαλίζεις υποθέσεις

φύγε τώρα πριν πονέσεις.