ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΕΝΑ …

I-love-you.gif

Μου λες πως έπαψα να Σ’ αγαπώ

Πως έπαψα να αισθάνομαι όμορφα κοντά σου

Πως δεν θέλω να γεύτω την αγκαλιά σου

Ν’ αγγίξω το κορμί σου

Να γευτώ τα γλυκά φιλιά σου

Καρδιά μου αυτό δεν γίνεται

Σ’ αγαπάω τόσο πολύ

Που ξεχνάω τους πάντες

Σ’ αγαπάω και θέλω να σε ακούω

Συνέχεια να μου λες πως μ’ αγαπάς

Εσύ όμως τώρα τελευταία

Όλο και πιο σπάνια το λες

Μου λες πως το αισθάνεσαι

Αλλά δεν θες να το λες συνέχεια

Γιατί θα χάσει τη σημασία του

Πως μπορεί να χάσει τη σημασία του

Μια φράση που λέει τα πάντα στον άλλον

Σ’ αγαπάω πολύ και θα στο λέω κάθε μέρα

Με όποιον τρόπο σκέφτομαι

Για να καταλάβεις πως δεν έπαψα ποτέ.

Advertisement

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΕΝΑ …

I-love-you.gif

Μου λες πως έπαψα να Σ’ αγαπώ

Πως έπαψα να αισθάνομαι όμορφα κοντά σου

Πως δεν θέλω να γεύτω την αγκαλιά σου

Ν’ αγγίξω το κορμί σου

Να γευτώ τα γλυκά φιλιά σου

Καρδιά μου αυτό δεν γίνεται

Σ’ αγαπάω τόσο πολύ

Που ξεχνάω τους πάντες

Σ’ αγαπάω και θέλω να σε ακούω

Συνέχεια να μου λες πως μ’ αγαπάς

Εσύ όμως τώρα τελευταία

Όλο και πιο σπάνια το λες

Μου λες πως το αισθάνεσαι

Αλλά δεν θες να το λες συνέχεια

Γιατί θα χάσει τη σημασία του

Πως μπορεί να χάσει τη σημασία του

Μια φράση που λέει τα πάντα στον άλλον

Σ’ αγαπάω πολύ και θα στο λέω κάθε μέρα

Με όποιον τρόπο σκέφτομαι

Για να καταλάβεις πως δεν έπαψα ποτέ.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΕΝΑ …

I-love-you.gif

Μου λες πως έπαψα να Σ’ αγαπώ

Πως έπαψα να αισθάνομαι όμορφα κοντά σου

Πως δεν θέλω να γεύτω την αγκαλιά σου

Ν’ αγγίξω το κορμί σου

Να γευτώ τα γλυκά φιλιά σου

Καρδιά μου αυτό δεν γίνεται

Σ’ αγαπάω τόσο πολύ

Που ξεχνάω τους πάντες

Σ’ αγαπάω και θέλω να σε ακούω

Συνέχεια να μου λες πως μ’ αγαπάς

Εσύ όμως τώρα τελευταία

Όλο και πιο σπάνια το λες

Μου λες πως το αισθάνεσαι

Αλλά δεν θες να το λες συνέχεια

Γιατί θα χάσει τη σημασία του

Πως μπορεί να χάσει τη σημασία του

Μια φράση που λέει τα πάντα στον άλλον

Σ’ αγαπάω πολύ και θα στο λέω κάθε μέρα

Με όποιον τρόπο σκέφτομαι

Για να καταλάβεις πως δεν έπαψα ποτέ.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΕΝΑ …

I-love-you.gif

Μου λες πως έπαψα να Σ’ αγαπώ

Πως έπαψα να αισθάνομαι όμορφα κοντά σου

Πως δεν θέλω να γεύτω την αγκαλιά σου

Ν’ αγγίξω το κορμί σου

Να γευτώ τα γλυκά φιλιά σου

Καρδιά μου αυτό δεν γίνεται

Σ’ αγαπάω τόσο πολύ

Που ξεχνάω τους πάντες

Σ’ αγαπάω και θέλω να σε ακούω

Συνέχεια να μου λες πως μ’ αγαπάς

Εσύ όμως τώρα τελευταία

Όλο και πιο σπάνια το λες

Μου λες πως το αισθάνεσαι

Αλλά δεν θες να το λες συνέχεια

Γιατί θα χάσει τη σημασία του

Πως μπορεί να χάσει τη σημασία του

Μια φράση που λέει τα πάντα στον άλλον

Σ’ αγαπάω πολύ και θα στο λέω κάθε μέρα

Με όποιον τρόπο σκέφτομαι

Για να καταλάβεις πως δεν έπαψα ποτέ.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΕΝΑ …

I-love-you.gif

Μου λες πως έπαψα να Σ’ αγαπώ

Πως έπαψα να αισθάνομαι όμορφα κοντά σου

Πως δεν θέλω να γεύτω την αγκαλιά σου

Ν’ αγγίξω το κορμί σου

Να γευτώ τα γλυκά φιλιά σου

Καρδιά μου αυτό δεν γίνεται

Σ’ αγαπάω τόσο πολύ

Που ξεχνάω τους πάντες

Σ’ αγαπάω και θέλω να σε ακούω

Συνέχεια να μου λες πως μ’ αγαπάς

Εσύ όμως τώρα τελευταία

Όλο και πιο σπάνια το λες

Μου λες πως το αισθάνεσαι

Αλλά δεν θες να το λες συνέχεια

Γιατί θα χάσει τη σημασία του

Πως μπορεί να χάσει τη σημασία του

Μια φράση που λέει τα πάντα στον άλλον

Σ’ αγαπάω πολύ και θα στο λέω κάθε μέρα

Με όποιον τρόπο σκέφτομαι

Για να καταλάβεις πως δεν έπαψα ποτέ.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΕΝΑ …

I-love-you.gif

Μου λες πως έπαψα να Σ’ αγαπώ

Πως έπαψα να αισθάνομαι όμορφα κοντά σου

Πως δεν θέλω να γεύτω την αγκαλιά σου

Ν’ αγγίξω το κορμί σου

Να γευτώ τα γλυκά φιλιά σου

Καρδιά μου αυτό δεν γίνεται

Σ’ αγαπάω τόσο πολύ

Που ξεχνάω τους πάντες

Σ’ αγαπάω και θέλω να σε ακούω

Συνέχεια να μου λες πως μ’ αγαπάς

Εσύ όμως τώρα τελευταία

Όλο και πιο σπάνια το λες

Μου λες πως το αισθάνεσαι

Αλλά δεν θες να το λες συνέχεια

Γιατί θα χάσει τη σημασία του

Πως μπορεί να χάσει τη σημασία του

Μια φράση που λέει τα πάντα στον άλλον

Σ’ αγαπάω πολύ και θα στο λέω κάθε μέρα

Με όποιον τρόπο σκέφτομαι

Για να καταλάβεις πως δεν έπαψα ποτέ.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΕΝΑ …

I-love-you.gif

Μου λες πως έπαψα να Σ’ αγαπώ

Πως έπαψα να αισθάνομαι όμορφα κοντά σου

Πως δεν θέλω να γεύτω την αγκαλιά σου

Ν’ αγγίξω το κορμί σου

Να γευτώ τα γλυκά φιλιά σου

Καρδιά μου αυτό δεν γίνεται

Σ’ αγαπάω τόσο πολύ

Που ξεχνάω τους πάντες

Σ’ αγαπάω και θέλω να σε ακούω

Συνέχεια να μου λες πως μ’ αγαπάς

Εσύ όμως τώρα τελευταία

Όλο και πιο σπάνια το λες

Μου λες πως το αισθάνεσαι

Αλλά δεν θες να το λες συνέχεια

Γιατί θα χάσει τη σημασία του

Πως μπορεί να χάσει τη σημασία του

Μια φράση που λέει τα πάντα στον άλλον

Σ’ αγαπάω πολύ και θα στο λέω κάθε μέρα

Με όποιον τρόπο σκέφτομαι

Για να καταλάβεις πως δεν έπαψα ποτέ.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΕΝΑ …

I-love-you.gif

Μου λες πως έπαψα να Σ’ αγαπώ

Πως έπαψα να αισθάνομαι όμορφα κοντά σου

Πως δεν θέλω να γεύτω την αγκαλιά σου

Ν’ αγγίξω το κορμί σου

Να γευτώ τα γλυκά φιλιά σου

Καρδιά μου αυτό δεν γίνεται

Σ’ αγαπάω τόσο πολύ

Που ξεχνάω τους πάντες

Σ’ αγαπάω και θέλω να σε ακούω

Συνέχεια να μου λες πως μ’ αγαπάς

Εσύ όμως τώρα τελευταία

Όλο και πιο σπάνια το λες

Μου λες πως το αισθάνεσαι

Αλλά δεν θες να το λες συνέχεια

Γιατί θα χάσει τη σημασία του

Πως μπορεί να χάσει τη σημασία του

Μια φράση που λέει τα πάντα στον άλλον

Σ’ αγαπάω πολύ και θα στο λέω κάθε μέρα

Με όποιον τρόπο σκέφτομαι

Για να καταλάβεις πως δεν έπαψα ποτέ.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΕΝΑ …

I-love-you.gif

Μου λες πως έπαψα να Σ’ αγαπώ

Πως έπαψα να αισθάνομαι όμορφα κοντά σου

Πως δεν θέλω να γεύτω την αγκαλιά σου

Ν’ αγγίξω το κορμί σου

Να γευτώ τα γλυκά φιλιά σου

Καρδιά μου αυτό δεν γίνεται

Σ’ αγαπάω τόσο πολύ

Που ξεχνάω τους πάντες

Σ’ αγαπάω και θέλω να σε ακούω

Συνέχεια να μου λες πως μ’ αγαπάς

Εσύ όμως τώρα τελευταία

Όλο και πιο σπάνια το λες

Μου λες πως το αισθάνεσαι

Αλλά δεν θες να το λες συνέχεια

Γιατί θα χάσει τη σημασία του

Πως μπορεί να χάσει τη σημασία του

Μια φράση που λέει τα πάντα στον άλλον

Σ’ αγαπάω πολύ και θα στο λέω κάθε μέρα

Με όποιον τρόπο σκέφτομαι

Για να καταλάβεις πως δεν έπαψα ποτέ.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΕΝΑ …

I-love-you.gif

Μου λες πως έπαψα να Σ’ αγαπώ

Πως έπαψα να αισθάνομαι όμορφα κοντά σου

Πως δεν θέλω να γεύτω την αγκαλιά σου

Ν’ αγγίξω το κορμί σου

Να γευτώ τα γλυκά φιλιά σου

Καρδιά μου αυτό δεν γίνεται

Σ’ αγαπάω τόσο πολύ

Που ξεχνάω τους πάντες

Σ’ αγαπάω και θέλω να σε ακούω

Συνέχεια να μου λες πως μ’ αγαπάς

Εσύ όμως τώρα τελευταία

Όλο και πιο σπάνια το λες

Μου λες πως το αισθάνεσαι

Αλλά δεν θες να το λες συνέχεια

Γιατί θα χάσει τη σημασία του

Πως μπορεί να χάσει τη σημασία του

Μια φράση που λέει τα πάντα στον άλλον

Σ’ αγαπάω πολύ και θα στο λέω κάθε μέρα

Με όποιον τρόπο σκέφτομαι

Για να καταλάβεις πως δεν έπαψα ποτέ.