Το τριανταφυλλάκι …

rosesrere.jpg

Ένα τριαντάφυλλο μου έδωσες

Ένα λουλούδι που τόσο λατρεύω.

Δεν ξέρω αν το υποκοριστικό

Που μου έχουν κολλήσει μου πάει

Αλλά εμένα μου αρέσει.

Το τριανταφυλλάκι σου

έχει βαθιά συναισθήματα για σένα

Σε αγαπάει πολύ και θέλει να προσέχεις τον εαυτό σου

αλλιώς θα μαραθεί και θα είναι σαν ψεύτικο.

Θέλεις κάτι τέτοιο απ΄ το τριανταφυλλάκι σου;

Advertisement

Το τριανταφυλλάκι …

rosesrere.jpg

Ένα τριαντάφυλλο μου έδωσες

Ένα λουλούδι που τόσο λατρεύω.

Δεν ξέρω αν το υποκοριστικό

Που μου έχουν κολλήσει μου πάει

Αλλά εμένα μου αρέσει.

Το τριανταφυλλάκι σου

έχει βαθιά συναισθήματα για σένα

Σε αγαπάει πολύ και θέλει να προσέχεις τον εαυτό σου

αλλιώς θα μαραθεί και θα είναι σαν ψεύτικο.

Θέλεις κάτι τέτοιο απ΄ το τριανταφυλλάκι σου;

Το τριανταφυλλάκι …

rosesrere.jpg

Ένα τριαντάφυλλο μου έδωσες

Ένα λουλούδι που τόσο λατρεύω.

Δεν ξέρω αν το υποκοριστικό

Που μου έχουν κολλήσει μου πάει

Αλλά εμένα μου αρέσει.

Το τριανταφυλλάκι σου

έχει βαθιά συναισθήματα για σένα

Σε αγαπάει πολύ και θέλει να προσέχεις τον εαυτό σου

αλλιώς θα μαραθεί και θα είναι σαν ψεύτικο.

Θέλεις κάτι τέτοιο απ΄ το τριανταφυλλάκι σου;

Το τριανταφυλλάκι …

rosesrere.jpg

Ένα τριαντάφυλλο μου έδωσες

Ένα λουλούδι που τόσο λατρεύω.

Δεν ξέρω αν το υποκοριστικό

Που μου έχουν κολλήσει μου πάει

Αλλά εμένα μου αρέσει.

Το τριανταφυλλάκι σου

έχει βαθιά συναισθήματα για σένα

Σε αγαπάει πολύ και θέλει να προσέχεις τον εαυτό σου

αλλιώς θα μαραθεί και θα είναι σαν ψεύτικο.

Θέλεις κάτι τέτοιο απ΄ το τριανταφυλλάκι σου;

Το τριανταφυλλάκι …

rosesrere.jpg

Ένα τριαντάφυλλο μου έδωσες

Ένα λουλούδι που τόσο λατρεύω.

Δεν ξέρω αν το υποκοριστικό

Που μου έχουν κολλήσει μου πάει

Αλλά εμένα μου αρέσει.

Το τριανταφυλλάκι σου

έχει βαθιά συναισθήματα για σένα

Σε αγαπάει πολύ και θέλει να προσέχεις τον εαυτό σου

αλλιώς θα μαραθεί και θα είναι σαν ψεύτικο.

Θέλεις κάτι τέτοιο απ΄ το τριανταφυλλάκι σου;

Το τριανταφυλλάκι …

rosesrere.jpg

Ένα τριαντάφυλλο μου έδωσες

Ένα λουλούδι που τόσο λατρεύω.

Δεν ξέρω αν το υποκοριστικό

Που μου έχουν κολλήσει μου πάει

Αλλά εμένα μου αρέσει.

Το τριανταφυλλάκι σου

έχει βαθιά συναισθήματα για σένα

Σε αγαπάει πολύ και θέλει να προσέχεις τον εαυτό σου

αλλιώς θα μαραθεί και θα είναι σαν ψεύτικο.

Θέλεις κάτι τέτοιο απ΄ το τριανταφυλλάκι σου;

Το τριανταφυλλάκι …

rosesrere.jpg

Ένα τριαντάφυλλο μου έδωσες

Ένα λουλούδι που τόσο λατρεύω.

Δεν ξέρω αν το υποκοριστικό

Που μου έχουν κολλήσει μου πάει

Αλλά εμένα μου αρέσει.

Το τριανταφυλλάκι σου

έχει βαθιά συναισθήματα για σένα

Σε αγαπάει πολύ και θέλει να προσέχεις τον εαυτό σου

αλλιώς θα μαραθεί και θα είναι σαν ψεύτικο.

Θέλεις κάτι τέτοιο απ΄ το τριανταφυλλάκι σου;

Το τριανταφυλλάκι …

rosesrere.jpg

Ένα τριαντάφυλλο μου έδωσες

Ένα λουλούδι που τόσο λατρεύω.

Δεν ξέρω αν το υποκοριστικό

Που μου έχουν κολλήσει μου πάει

Αλλά εμένα μου αρέσει.

Το τριανταφυλλάκι σου

έχει βαθιά συναισθήματα για σένα

Σε αγαπάει πολύ και θέλει να προσέχεις τον εαυτό σου

αλλιώς θα μαραθεί και θα είναι σαν ψεύτικο.

Θέλεις κάτι τέτοιο απ΄ το τριανταφυλλάκι σου;

Το τριανταφυλλάκι …

rosesrere.jpg

Ένα τριαντάφυλλο μου έδωσες

Ένα λουλούδι που τόσο λατρεύω.

Δεν ξέρω αν το υποκοριστικό

Που μου έχουν κολλήσει μου πάει

Αλλά εμένα μου αρέσει.

Το τριανταφυλλάκι σου

έχει βαθιά συναισθήματα για σένα

Σε αγαπάει πολύ και θέλει να προσέχεις τον εαυτό σου

αλλιώς θα μαραθεί και θα είναι σαν ψεύτικο.

Θέλεις κάτι τέτοιο απ΄ το τριανταφυλλάκι σου;

Το τριανταφυλλάκι …

rosesrere.jpg

Ένα τριαντάφυλλο μου έδωσες

Ένα λουλούδι που τόσο λατρεύω.

Δεν ξέρω αν το υποκοριστικό

Που μου έχουν κολλήσει μου πάει

Αλλά εμένα μου αρέσει.

Το τριανταφυλλάκι σου

έχει βαθιά συναισθήματα για σένα

Σε αγαπάει πολύ και θέλει να προσέχεις τον εαυτό σου

αλλιώς θα μαραθεί και θα είναι σαν ψεύτικο.

Θέλεις κάτι τέτοιο απ΄ το τριανταφυλλάκι σου;