Μωρό μου πες το μου ξανά …

Μωρό μου στο λέω ακόμα μια φορά

Σ’ αγαπάω πολύ

Θέλω να το ακούω και από ΣΕΝΑ

Μη το ξεχνάς …

Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου

Μουσική: Κυριάκος Παπαδόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Νίκος Βέρτης

Πες το μου ξανά ότι μ΄αγαπάς

αγκαλιά στ’αστέρια να με πας

πάθος μου γλυκό μ’ένα σου φιλί

η καρδιά να σπάσει σαν γυαλί

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Κοίταμε ξανά μια ζεστή ματιά

φτάνει να μου κλέψει την καρδιά

μ’έναν στεναγμό δώσε μου ζωή

κάνε την αγάπη μας γιορτή

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Τώρα που μιλούν μόνο οι ματιές

από μένα ζήτα ότι θές

κέρνα με φωτιά δως μου αφορμή

να μας ταξιδέψει το κορμί

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Μωρό μου πες το μου ξανά …

Μωρό μου στο λέω ακόμα μια φορά

Σ’ αγαπάω πολύ

Θέλω να το ακούω και από ΣΕΝΑ

Μη το ξεχνάς …

Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου

Μουσική: Κυριάκος Παπαδόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Νίκος Βέρτης

Πες το μου ξανά ότι μ΄αγαπάς

αγκαλιά στ’αστέρια να με πας

πάθος μου γλυκό μ’ένα σου φιλί

η καρδιά να σπάσει σαν γυαλί

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Κοίταμε ξανά μια ζεστή ματιά

φτάνει να μου κλέψει την καρδιά

μ’έναν στεναγμό δώσε μου ζωή

κάνε την αγάπη μας γιορτή

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Τώρα που μιλούν μόνο οι ματιές

από μένα ζήτα ότι θές

κέρνα με φωτιά δως μου αφορμή

να μας ταξιδέψει το κορμί

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Μωρό μου πες το μου ξανά …

Μωρό μου στο λέω ακόμα μια φορά

Σ’ αγαπάω πολύ

Θέλω να το ακούω και από ΣΕΝΑ

Μη το ξεχνάς …

Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου

Μουσική: Κυριάκος Παπαδόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Νίκος Βέρτης

Πες το μου ξανά ότι μ΄αγαπάς

αγκαλιά στ’αστέρια να με πας

πάθος μου γλυκό μ’ένα σου φιλί

η καρδιά να σπάσει σαν γυαλί

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Κοίταμε ξανά μια ζεστή ματιά

φτάνει να μου κλέψει την καρδιά

μ’έναν στεναγμό δώσε μου ζωή

κάνε την αγάπη μας γιορτή

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Τώρα που μιλούν μόνο οι ματιές

από μένα ζήτα ότι θές

κέρνα με φωτιά δως μου αφορμή

να μας ταξιδέψει το κορμί

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Μωρό μου πες το μου ξανά …

Μωρό μου στο λέω ακόμα μια φορά

Σ’ αγαπάω πολύ

Θέλω να το ακούω και από ΣΕΝΑ

Μη το ξεχνάς …

Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου

Μουσική: Κυριάκος Παπαδόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Νίκος Βέρτης

Πες το μου ξανά ότι μ΄αγαπάς

αγκαλιά στ’αστέρια να με πας

πάθος μου γλυκό μ’ένα σου φιλί

η καρδιά να σπάσει σαν γυαλί

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Κοίταμε ξανά μια ζεστή ματιά

φτάνει να μου κλέψει την καρδιά

μ’έναν στεναγμό δώσε μου ζωή

κάνε την αγάπη μας γιορτή

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Τώρα που μιλούν μόνο οι ματιές

από μένα ζήτα ότι θές

κέρνα με φωτιά δως μου αφορμή

να μας ταξιδέψει το κορμί

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Μωρό μου πες το μου ξανά …

Μωρό μου στο λέω ακόμα μια φορά

Σ’ αγαπάω πολύ

Θέλω να το ακούω και από ΣΕΝΑ

Μη το ξεχνάς …

Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου

Μουσική: Κυριάκος Παπαδόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Νίκος Βέρτης

Πες το μου ξανά ότι μ΄αγαπάς

αγκαλιά στ’αστέρια να με πας

πάθος μου γλυκό μ’ένα σου φιλί

η καρδιά να σπάσει σαν γυαλί

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Κοίταμε ξανά μια ζεστή ματιά

φτάνει να μου κλέψει την καρδιά

μ’έναν στεναγμό δώσε μου ζωή

κάνε την αγάπη μας γιορτή

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Τώρα που μιλούν μόνο οι ματιές

από μένα ζήτα ότι θές

κέρνα με φωτιά δως μου αφορμή

να μας ταξιδέψει το κορμί

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Μωρό μου πες το μου ξανά …

Μωρό μου στο λέω ακόμα μια φορά

Σ’ αγαπάω πολύ

Θέλω να το ακούω και από ΣΕΝΑ

Μη το ξεχνάς …

Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου

Μουσική: Κυριάκος Παπαδόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Νίκος Βέρτης

Πες το μου ξανά ότι μ΄αγαπάς

αγκαλιά στ’αστέρια να με πας

πάθος μου γλυκό μ’ένα σου φιλί

η καρδιά να σπάσει σαν γυαλί

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Κοίταμε ξανά μια ζεστή ματιά

φτάνει να μου κλέψει την καρδιά

μ’έναν στεναγμό δώσε μου ζωή

κάνε την αγάπη μας γιορτή

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Τώρα που μιλούν μόνο οι ματιές

από μένα ζήτα ότι θές

κέρνα με φωτιά δως μου αφορμή

να μας ταξιδέψει το κορμί

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Μωρό μου πες το μου ξανά …

Μωρό μου στο λέω ακόμα μια φορά

Σ’ αγαπάω πολύ

Θέλω να το ακούω και από ΣΕΝΑ

Μη το ξεχνάς …

Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου

Μουσική: Κυριάκος Παπαδόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Νίκος Βέρτης

Πες το μου ξανά ότι μ΄αγαπάς

αγκαλιά στ’αστέρια να με πας

πάθος μου γλυκό μ’ένα σου φιλί

η καρδιά να σπάσει σαν γυαλί

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Κοίταμε ξανά μια ζεστή ματιά

φτάνει να μου κλέψει την καρδιά

μ’έναν στεναγμό δώσε μου ζωή

κάνε την αγάπη μας γιορτή

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Τώρα που μιλούν μόνο οι ματιές

από μένα ζήτα ότι θές

κέρνα με φωτιά δως μου αφορμή

να μας ταξιδέψει το κορμί

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Μωρό μου πες το μου ξανά …

Μωρό μου στο λέω ακόμα μια φορά

Σ’ αγαπάω πολύ

Θέλω να το ακούω και από ΣΕΝΑ

Μη το ξεχνάς …

Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου

Μουσική: Κυριάκος Παπαδόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Νίκος Βέρτης

Πες το μου ξανά ότι μ΄αγαπάς

αγκαλιά στ’αστέρια να με πας

πάθος μου γλυκό μ’ένα σου φιλί

η καρδιά να σπάσει σαν γυαλί

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Κοίταμε ξανά μια ζεστή ματιά

φτάνει να μου κλέψει την καρδιά

μ’έναν στεναγμό δώσε μου ζωή

κάνε την αγάπη μας γιορτή

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Τώρα που μιλούν μόνο οι ματιές

από μένα ζήτα ότι θές

κέρνα με φωτιά δως μου αφορμή

να μας ταξιδέψει το κορμί

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Μωρό μου πες το μου ξανά …

Μωρό μου στο λέω ακόμα μια φορά

Σ’ αγαπάω πολύ

Θέλω να το ακούω και από ΣΕΝΑ

Μη το ξεχνάς …

Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου

Μουσική: Κυριάκος Παπαδόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Νίκος Βέρτης

Πες το μου ξανά ότι μ΄αγαπάς

αγκαλιά στ’αστέρια να με πας

πάθος μου γλυκό μ’ένα σου φιλί

η καρδιά να σπάσει σαν γυαλί

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Κοίταμε ξανά μια ζεστή ματιά

φτάνει να μου κλέψει την καρδιά

μ’έναν στεναγμό δώσε μου ζωή

κάνε την αγάπη μας γιορτή

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Τώρα που μιλούν μόνο οι ματιές

από μένα ζήτα ότι θές

κέρνα με φωτιά δως μου αφορμή

να μας ταξιδέψει το κορμί

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Μωρό μου πες το μου ξανά …

Μωρό μου στο λέω ακόμα μια φορά

Σ’ αγαπάω πολύ

Θέλω να το ακούω και από ΣΕΝΑ

Μη το ξεχνάς …

Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου

Μουσική: Κυριάκος Παπαδόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Νίκος Βέρτης

Πες το μου ξανά ότι μ΄αγαπάς

αγκαλιά στ’αστέρια να με πας

πάθος μου γλυκό μ’ένα σου φιλί

η καρδιά να σπάσει σαν γυαλί

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Κοίταμε ξανά μια ζεστή ματιά

φτάνει να μου κλέψει την καρδιά

μ’έναν στεναγμό δώσε μου ζωή

κάνε την αγάπη μας γιορτή

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει

Τώρα που μιλούν μόνο οι ματιές

από μένα ζήτα ότι θές

κέρνα με φωτιά δως μου αφορμή

να μας ταξιδέψει το κορμί

να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή

και αγκαλιά η μέρα να μας βρει