Με πόσους τρόπους;

love31.gif

Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορείτε να πείτε και να δείξετε το Σ’ αγαπώ σας;

Εγώ προσωπικά μπορώ με 125 τρόπους.

Κάθε μέρα θα το λέω με έναν τρόπο για να σας δώσω και ιδέες

Πως θα το λέτε στον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας

Μην ξεχνάτε είναι πολύ όμορφο να το λέτε

Αλλά το ίδιο όμορφο είναι να το ακούτε

Advertisement

Με πόσους τρόπους;

love31.gif

Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορείτε να πείτε και να δείξετε το Σ’ αγαπώ σας;

Εγώ προσωπικά μπορώ με 125 τρόπους.

Κάθε μέρα θα το λέω με έναν τρόπο για να σας δώσω και ιδέες

Πως θα το λέτε στον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας

Μην ξεχνάτε είναι πολύ όμορφο να το λέτε

Αλλά το ίδιο όμορφο είναι να το ακούτε

Με πόσους τρόπους;

love31.gif

Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορείτε να πείτε και να δείξετε το Σ’ αγαπώ σας;

Εγώ προσωπικά μπορώ με 125 τρόπους.

Κάθε μέρα θα το λέω με έναν τρόπο για να σας δώσω και ιδέες

Πως θα το λέτε στον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας

Μην ξεχνάτε είναι πολύ όμορφο να το λέτε

Αλλά το ίδιο όμορφο είναι να το ακούτε

Με πόσους τρόπους;

love31.gif

Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορείτε να πείτε και να δείξετε το Σ’ αγαπώ σας;

Εγώ προσωπικά μπορώ με 125 τρόπους.

Κάθε μέρα θα το λέω με έναν τρόπο για να σας δώσω και ιδέες

Πως θα το λέτε στον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας

Μην ξεχνάτε είναι πολύ όμορφο να το λέτε

Αλλά το ίδιο όμορφο είναι να το ακούτε

Με πόσους τρόπους;

love31.gif

Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορείτε να πείτε και να δείξετε το Σ’ αγαπώ σας;

Εγώ προσωπικά μπορώ με 125 τρόπους.

Κάθε μέρα θα το λέω με έναν τρόπο για να σας δώσω και ιδέες

Πως θα το λέτε στον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας

Μην ξεχνάτε είναι πολύ όμορφο να το λέτε

Αλλά το ίδιο όμορφο είναι να το ακούτε

Με πόσους τρόπους;

love31.gif

Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορείτε να πείτε και να δείξετε το Σ’ αγαπώ σας;

Εγώ προσωπικά μπορώ με 125 τρόπους.

Κάθε μέρα θα το λέω με έναν τρόπο για να σας δώσω και ιδέες

Πως θα το λέτε στον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας

Μην ξεχνάτε είναι πολύ όμορφο να το λέτε

Αλλά το ίδιο όμορφο είναι να το ακούτε

Με πόσους τρόπους;

love31.gif

Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορείτε να πείτε και να δείξετε το Σ’ αγαπώ σας;

Εγώ προσωπικά μπορώ με 125 τρόπους.

Κάθε μέρα θα το λέω με έναν τρόπο για να σας δώσω και ιδέες

Πως θα το λέτε στον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας

Μην ξεχνάτε είναι πολύ όμορφο να το λέτε

Αλλά το ίδιο όμορφο είναι να το ακούτε

Με πόσους τρόπους;

love31.gif

Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορείτε να πείτε και να δείξετε το Σ’ αγαπώ σας;

Εγώ προσωπικά μπορώ με 125 τρόπους.

Κάθε μέρα θα το λέω με έναν τρόπο για να σας δώσω και ιδέες

Πως θα το λέτε στον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας

Μην ξεχνάτε είναι πολύ όμορφο να το λέτε

Αλλά το ίδιο όμορφο είναι να το ακούτε

Με πόσους τρόπους;

love31.gif

Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορείτε να πείτε και να δείξετε το Σ’ αγαπώ σας;

Εγώ προσωπικά μπορώ με 125 τρόπους.

Κάθε μέρα θα το λέω με έναν τρόπο για να σας δώσω και ιδέες

Πως θα το λέτε στον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας

Μην ξεχνάτε είναι πολύ όμορφο να το λέτε

Αλλά το ίδιο όμορφο είναι να το ακούτε

Με πόσους τρόπους;

love31.gif

Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορείτε να πείτε και να δείξετε το Σ’ αγαπώ σας;

Εγώ προσωπικά μπορώ με 125 τρόπους.

Κάθε μέρα θα το λέω με έναν τρόπο για να σας δώσω και ιδέες

Πως θα το λέτε στον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας

Μην ξεχνάτε είναι πολύ όμορφο να το λέτε

Αλλά το ίδιο όμορφο είναι να το ακούτε