Δεν αντέχω άλλο πόνο …

i_love_you.gif

Μακάρι να ήσουν ΕΔΩ

Να με έσφιγγες στην αγκαλιά σου

Και όλα να πέρναγαν

Δεν αντέχω άλλο πόνο

Θέλω επιτέλους ν’ αισθανθώ λίγο καλά

Να ξεχάσω όλα τα προβληματά μου

Μπορεί να φαίνεται δύσκολο αλλά

Με σένα δίπλα μου το ξερω πως θα τα καταφέρω

Δεν αντέχω άλλο πόνο …

i_love_you.gif

Μακάρι να ήσουν ΕΔΩ

Να με έσφιγγες στην αγκαλιά σου

Και όλα να πέρναγαν

Δεν αντέχω άλλο πόνο

Θέλω επιτέλους ν’ αισθανθώ λίγο καλά

Να ξεχάσω όλα τα προβληματά μου

Μπορεί να φαίνεται δύσκολο αλλά

Με σένα δίπλα μου το ξερω πως θα τα καταφέρω

Δεν αντέχω άλλο πόνο …

i_love_you.gif

Μακάρι να ήσουν ΕΔΩ

Να με έσφιγγες στην αγκαλιά σου

Και όλα να πέρναγαν

Δεν αντέχω άλλο πόνο

Θέλω επιτέλους ν’ αισθανθώ λίγο καλά

Να ξεχάσω όλα τα προβληματά μου

Μπορεί να φαίνεται δύσκολο αλλά

Με σένα δίπλα μου το ξερω πως θα τα καταφέρω

Δεν αντέχω άλλο πόνο …

i_love_you.gif

Μακάρι να ήσουν ΕΔΩ

Να με έσφιγγες στην αγκαλιά σου

Και όλα να πέρναγαν

Δεν αντέχω άλλο πόνο

Θέλω επιτέλους ν’ αισθανθώ λίγο καλά

Να ξεχάσω όλα τα προβληματά μου

Μπορεί να φαίνεται δύσκολο αλλά

Με σένα δίπλα μου το ξερω πως θα τα καταφέρω

Δεν αντέχω άλλο πόνο …

i_love_you.gif

Μακάρι να ήσουν ΕΔΩ

Να με έσφιγγες στην αγκαλιά σου

Και όλα να πέρναγαν

Δεν αντέχω άλλο πόνο

Θέλω επιτέλους ν’ αισθανθώ λίγο καλά

Να ξεχάσω όλα τα προβληματά μου

Μπορεί να φαίνεται δύσκολο αλλά

Με σένα δίπλα μου το ξερω πως θα τα καταφέρω

Δεν αντέχω άλλο πόνο …

i_love_you.gif

Μακάρι να ήσουν ΕΔΩ

Να με έσφιγγες στην αγκαλιά σου

Και όλα να πέρναγαν

Δεν αντέχω άλλο πόνο

Θέλω επιτέλους ν’ αισθανθώ λίγο καλά

Να ξεχάσω όλα τα προβληματά μου

Μπορεί να φαίνεται δύσκολο αλλά

Με σένα δίπλα μου το ξερω πως θα τα καταφέρω

Δεν αντέχω άλλο πόνο …

i_love_you.gif

Μακάρι να ήσουν ΕΔΩ

Να με έσφιγγες στην αγκαλιά σου

Και όλα να πέρναγαν

Δεν αντέχω άλλο πόνο

Θέλω επιτέλους ν’ αισθανθώ λίγο καλά

Να ξεχάσω όλα τα προβληματά μου

Μπορεί να φαίνεται δύσκολο αλλά

Με σένα δίπλα μου το ξερω πως θα τα καταφέρω

Δεν αντέχω άλλο πόνο …

i_love_you.gif

Μακάρι να ήσουν ΕΔΩ

Να με έσφιγγες στην αγκαλιά σου

Και όλα να πέρναγαν

Δεν αντέχω άλλο πόνο

Θέλω επιτέλους ν’ αισθανθώ λίγο καλά

Να ξεχάσω όλα τα προβληματά μου

Μπορεί να φαίνεται δύσκολο αλλά

Με σένα δίπλα μου το ξερω πως θα τα καταφέρω

Δεν αντέχω άλλο πόνο …

i_love_you.gif

Μακάρι να ήσουν ΕΔΩ

Να με έσφιγγες στην αγκαλιά σου

Και όλα να πέρναγαν

Δεν αντέχω άλλο πόνο

Θέλω επιτέλους ν’ αισθανθώ λίγο καλά

Να ξεχάσω όλα τα προβληματά μου

Μπορεί να φαίνεται δύσκολο αλλά

Με σένα δίπλα μου το ξερω πως θα τα καταφέρω

Δεν αντέχω άλλο πόνο …

i_love_you.gif

Μακάρι να ήσουν ΕΔΩ

Να με έσφιγγες στην αγκαλιά σου

Και όλα να πέρναγαν

Δεν αντέχω άλλο πόνο

Θέλω επιτέλους ν’ αισθανθώ λίγο καλά

Να ξεχάσω όλα τα προβληματά μου

Μπορεί να φαίνεται δύσκολο αλλά

Με σένα δίπλα μου το ξερω πως θα τα καταφέρω