Λίγη αγάπη …

VALEN103.JPG
Σου έδωσα τα φιλιά μου και τα πήρες,

σου παρέδωσα το κορμί μου και το άρπαξες,

σου χάρισα την καρδιά μου και τη μάτωσες.

Όταν ζήτησα και ‘γω λίγη αγάπη,

ξέχασες τα φιλιά μου,

πέταξες το κορμί μου, άδειασες την καρδιά μου.

Τώρα προσπαθώ να φτιάξω ξανά το παζλ του εαυτού μου.

Όμως δε μπορώ γιατί λείπουν τα φιλιά,

το κορμί και η καρδιά μου.

Advertisement

Λίγη αγάπη …

VALEN103.JPG
Σου έδωσα τα φιλιά μου και τα πήρες,

σου παρέδωσα το κορμί μου και το άρπαξες,

σου χάρισα την καρδιά μου και τη μάτωσες.

Όταν ζήτησα και ‘γω λίγη αγάπη,

ξέχασες τα φιλιά μου,

πέταξες το κορμί μου, άδειασες την καρδιά μου.

Τώρα προσπαθώ να φτιάξω ξανά το παζλ του εαυτού μου.

Όμως δε μπορώ γιατί λείπουν τα φιλιά,

το κορμί και η καρδιά μου.

Λίγη αγάπη …

VALEN103.JPG
Σου έδωσα τα φιλιά μου και τα πήρες,

σου παρέδωσα το κορμί μου και το άρπαξες,

σου χάρισα την καρδιά μου και τη μάτωσες.

Όταν ζήτησα και ‘γω λίγη αγάπη,

ξέχασες τα φιλιά μου,

πέταξες το κορμί μου, άδειασες την καρδιά μου.

Τώρα προσπαθώ να φτιάξω ξανά το παζλ του εαυτού μου.

Όμως δε μπορώ γιατί λείπουν τα φιλιά,

το κορμί και η καρδιά μου.

Λίγη αγάπη …

VALEN103.JPG
Σου έδωσα τα φιλιά μου και τα πήρες,

σου παρέδωσα το κορμί μου και το άρπαξες,

σου χάρισα την καρδιά μου και τη μάτωσες.

Όταν ζήτησα και ‘γω λίγη αγάπη,

ξέχασες τα φιλιά μου,

πέταξες το κορμί μου, άδειασες την καρδιά μου.

Τώρα προσπαθώ να φτιάξω ξανά το παζλ του εαυτού μου.

Όμως δε μπορώ γιατί λείπουν τα φιλιά,

το κορμί και η καρδιά μου.

Λίγη αγάπη …

VALEN103.JPG
Σου έδωσα τα φιλιά μου και τα πήρες,

σου παρέδωσα το κορμί μου και το άρπαξες,

σου χάρισα την καρδιά μου και τη μάτωσες.

Όταν ζήτησα και ‘γω λίγη αγάπη,

ξέχασες τα φιλιά μου,

πέταξες το κορμί μου, άδειασες την καρδιά μου.

Τώρα προσπαθώ να φτιάξω ξανά το παζλ του εαυτού μου.

Όμως δε μπορώ γιατί λείπουν τα φιλιά,

το κορμί και η καρδιά μου.

Λίγη αγάπη …

VALEN103.JPG
Σου έδωσα τα φιλιά μου και τα πήρες,

σου παρέδωσα το κορμί μου και το άρπαξες,

σου χάρισα την καρδιά μου και τη μάτωσες.

Όταν ζήτησα και ‘γω λίγη αγάπη,

ξέχασες τα φιλιά μου,

πέταξες το κορμί μου, άδειασες την καρδιά μου.

Τώρα προσπαθώ να φτιάξω ξανά το παζλ του εαυτού μου.

Όμως δε μπορώ γιατί λείπουν τα φιλιά,

το κορμί και η καρδιά μου.

Λίγη αγάπη …

VALEN103.JPG
Σου έδωσα τα φιλιά μου και τα πήρες,

σου παρέδωσα το κορμί μου και το άρπαξες,

σου χάρισα την καρδιά μου και τη μάτωσες.

Όταν ζήτησα και ‘γω λίγη αγάπη,

ξέχασες τα φιλιά μου,

πέταξες το κορμί μου, άδειασες την καρδιά μου.

Τώρα προσπαθώ να φτιάξω ξανά το παζλ του εαυτού μου.

Όμως δε μπορώ γιατί λείπουν τα φιλιά,

το κορμί και η καρδιά μου.

Λίγη αγάπη …

VALEN103.JPG
Σου έδωσα τα φιλιά μου και τα πήρες,

σου παρέδωσα το κορμί μου και το άρπαξες,

σου χάρισα την καρδιά μου και τη μάτωσες.

Όταν ζήτησα και ‘γω λίγη αγάπη,

ξέχασες τα φιλιά μου,

πέταξες το κορμί μου, άδειασες την καρδιά μου.

Τώρα προσπαθώ να φτιάξω ξανά το παζλ του εαυτού μου.

Όμως δε μπορώ γιατί λείπουν τα φιλιά,

το κορμί και η καρδιά μου.

Λίγη αγάπη …

VALEN103.JPG
Σου έδωσα τα φιλιά μου και τα πήρες,

σου παρέδωσα το κορμί μου και το άρπαξες,

σου χάρισα την καρδιά μου και τη μάτωσες.

Όταν ζήτησα και ‘γω λίγη αγάπη,

ξέχασες τα φιλιά μου,

πέταξες το κορμί μου, άδειασες την καρδιά μου.

Τώρα προσπαθώ να φτιάξω ξανά το παζλ του εαυτού μου.

Όμως δε μπορώ γιατί λείπουν τα φιλιά,

το κορμί και η καρδιά μου.

Λίγη αγάπη …

VALEN103.JPG
Σου έδωσα τα φιλιά μου και τα πήρες,

σου παρέδωσα το κορμί μου και το άρπαξες,

σου χάρισα την καρδιά μου και τη μάτωσες.

Όταν ζήτησα και ‘γω λίγη αγάπη,

ξέχασες τα φιλιά μου,

πέταξες το κορμί μου, άδειασες την καρδιά μου.

Τώρα προσπαθώ να φτιάξω ξανά το παζλ του εαυτού μου.

Όμως δε μπορώ γιατί λείπουν τα φιλιά,

το κορμί και η καρδιά μου.