Ένα τραγουδάκι για …

cd xatzigiannis.jpg

Ένα τραγουδάκι για προθέρμανση

Πριν τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Κατράκειο

Μια νύχτα τρελλή που με την φωνή του Χατζηγιάννη

Μπορεί να γίνει μια φανταστική νύχτα.

Μη το ξεχάσω ΜΩΡΟ ΜΟΥ

Σ’ ΑΓΑΠΑΩ ΠΟΛΥ

Ένα τραγουδάκι για …

cd xatzigiannis.jpg

Ένα τραγουδάκι για προθέρμανση

Πριν τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Κατράκειο

Μια νύχτα τρελλή που με την φωνή του Χατζηγιάννη

Μπορεί να γίνει μια φανταστική νύχτα.

Μη το ξεχάσω ΜΩΡΟ ΜΟΥ

Σ’ ΑΓΑΠΑΩ ΠΟΛΥ

Ένα τραγουδάκι για …

cd xatzigiannis.jpg

Ένα τραγουδάκι για προθέρμανση

Πριν τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Κατράκειο

Μια νύχτα τρελλή που με την φωνή του Χατζηγιάννη

Μπορεί να γίνει μια φανταστική νύχτα.

Μη το ξεχάσω ΜΩΡΟ ΜΟΥ

Σ’ ΑΓΑΠΑΩ ΠΟΛΥ

Ένα τραγουδάκι για …

cd xatzigiannis.jpg

Ένα τραγουδάκι για προθέρμανση

Πριν τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Κατράκειο

Μια νύχτα τρελλή που με την φωνή του Χατζηγιάννη

Μπορεί να γίνει μια φανταστική νύχτα.

Μη το ξεχάσω ΜΩΡΟ ΜΟΥ

Σ’ ΑΓΑΠΑΩ ΠΟΛΥ

Ένα τραγουδάκι για …

cd xatzigiannis.jpg

Ένα τραγουδάκι για προθέρμανση

Πριν τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Κατράκειο

Μια νύχτα τρελλή που με την φωνή του Χατζηγιάννη

Μπορεί να γίνει μια φανταστική νύχτα.

Μη το ξεχάσω ΜΩΡΟ ΜΟΥ

Σ’ ΑΓΑΠΑΩ ΠΟΛΥ

Ένα τραγουδάκι για …

cd xatzigiannis.jpg

Ένα τραγουδάκι για προθέρμανση

Πριν τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Κατράκειο

Μια νύχτα τρελλή που με την φωνή του Χατζηγιάννη

Μπορεί να γίνει μια φανταστική νύχτα.

Μη το ξεχάσω ΜΩΡΟ ΜΟΥ

Σ’ ΑΓΑΠΑΩ ΠΟΛΥ

Ένα τραγουδάκι για …

cd xatzigiannis.jpg

Ένα τραγουδάκι για προθέρμανση

Πριν τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Κατράκειο

Μια νύχτα τρελλή που με την φωνή του Χατζηγιάννη

Μπορεί να γίνει μια φανταστική νύχτα.

Μη το ξεχάσω ΜΩΡΟ ΜΟΥ

Σ’ ΑΓΑΠΑΩ ΠΟΛΥ

Ένα τραγουδάκι για …

cd xatzigiannis.jpg

Ένα τραγουδάκι για προθέρμανση

Πριν τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Κατράκειο

Μια νύχτα τρελλή που με την φωνή του Χατζηγιάννη

Μπορεί να γίνει μια φανταστική νύχτα.

Μη το ξεχάσω ΜΩΡΟ ΜΟΥ

Σ’ ΑΓΑΠΑΩ ΠΟΛΥ

Ένα τραγουδάκι για …

cd xatzigiannis.jpg

Ένα τραγουδάκι για προθέρμανση

Πριν τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Κατράκειο

Μια νύχτα τρελλή που με την φωνή του Χατζηγιάννη

Μπορεί να γίνει μια φανταστική νύχτα.

Μη το ξεχάσω ΜΩΡΟ ΜΟΥ

Σ’ ΑΓΑΠΑΩ ΠΟΛΥ

Ένα τραγουδάκι για …

cd xatzigiannis.jpg

Ένα τραγουδάκι για προθέρμανση

Πριν τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Κατράκειο

Μια νύχτα τρελλή που με την φωνή του Χατζηγιάννη

Μπορεί να γίνει μια φανταστική νύχτα.

Μη το ξεχάσω ΜΩΡΟ ΜΟΥ

Σ’ ΑΓΑΠΑΩ ΠΟΛΥ