Όνειρα μάλλον θα μείνουν …

midnight_dreams-1.jpg
Κάποιες φορές σε σκέφτομαι

και κάθομαι και κλαίω,

κάποιες φορές σε αισθάνομαι

«μα τι κρίμα» λέω.

Μια παραίσθηση και αυτή,

μια αίσθηση καυτή,

το μυαλό μου το θολώνει,

το κορμί μου το παγώνει.

Μια τέτοια νύχτα με φεγγάρι,

κοντά σου να ‘ρθω θέλω πάλι,

με φιλιά να σε γεμίσω,

με αγκαλιές να σου θυμήσω.

Πως για ‘σένα εγώ πεθαίνω

και τις νύχτες σε προσμένω,

στο πλευρό μου να καθίσεις

τα όνειρά μου με την παρουσία σου να χτίσεις.

Όνειρα μάλλον θα μείνουν …

midnight_dreams-1.jpg
Κάποιες φορές σε σκέφτομαι

και κάθομαι και κλαίω,

κάποιες φορές σε αισθάνομαι

«μα τι κρίμα» λέω.

Μια παραίσθηση και αυτή,

μια αίσθηση καυτή,

το μυαλό μου το θολώνει,

το κορμί μου το παγώνει.

Μια τέτοια νύχτα με φεγγάρι,

κοντά σου να ‘ρθω θέλω πάλι,

με φιλιά να σε γεμίσω,

με αγκαλιές να σου θυμήσω.

Πως για ‘σένα εγώ πεθαίνω

και τις νύχτες σε προσμένω,

στο πλευρό μου να καθίσεις

τα όνειρά μου με την παρουσία σου να χτίσεις.

Όνειρα μάλλον θα μείνουν …

midnight_dreams-1.jpg
Κάποιες φορές σε σκέφτομαι

και κάθομαι και κλαίω,

κάποιες φορές σε αισθάνομαι

«μα τι κρίμα» λέω.

Μια παραίσθηση και αυτή,

μια αίσθηση καυτή,

το μυαλό μου το θολώνει,

το κορμί μου το παγώνει.

Μια τέτοια νύχτα με φεγγάρι,

κοντά σου να ‘ρθω θέλω πάλι,

με φιλιά να σε γεμίσω,

με αγκαλιές να σου θυμήσω.

Πως για ‘σένα εγώ πεθαίνω

και τις νύχτες σε προσμένω,

στο πλευρό μου να καθίσεις

τα όνειρά μου με την παρουσία σου να χτίσεις.

Όνειρα μάλλον θα μείνουν …

midnight_dreams-1.jpg
Κάποιες φορές σε σκέφτομαι

και κάθομαι και κλαίω,

κάποιες φορές σε αισθάνομαι

«μα τι κρίμα» λέω.

Μια παραίσθηση και αυτή,

μια αίσθηση καυτή,

το μυαλό μου το θολώνει,

το κορμί μου το παγώνει.

Μια τέτοια νύχτα με φεγγάρι,

κοντά σου να ‘ρθω θέλω πάλι,

με φιλιά να σε γεμίσω,

με αγκαλιές να σου θυμήσω.

Πως για ‘σένα εγώ πεθαίνω

και τις νύχτες σε προσμένω,

στο πλευρό μου να καθίσεις

τα όνειρά μου με την παρουσία σου να χτίσεις.

Όνειρα μάλλον θα μείνουν …

midnight_dreams-1.jpg
Κάποιες φορές σε σκέφτομαι

και κάθομαι και κλαίω,

κάποιες φορές σε αισθάνομαι

«μα τι κρίμα» λέω.

Μια παραίσθηση και αυτή,

μια αίσθηση καυτή,

το μυαλό μου το θολώνει,

το κορμί μου το παγώνει.

Μια τέτοια νύχτα με φεγγάρι,

κοντά σου να ‘ρθω θέλω πάλι,

με φιλιά να σε γεμίσω,

με αγκαλιές να σου θυμήσω.

Πως για ‘σένα εγώ πεθαίνω

και τις νύχτες σε προσμένω,

στο πλευρό μου να καθίσεις

τα όνειρά μου με την παρουσία σου να χτίσεις.

Όνειρα μάλλον θα μείνουν …

midnight_dreams-1.jpg
Κάποιες φορές σε σκέφτομαι

και κάθομαι και κλαίω,

κάποιες φορές σε αισθάνομαι

«μα τι κρίμα» λέω.

Μια παραίσθηση και αυτή,

μια αίσθηση καυτή,

το μυαλό μου το θολώνει,

το κορμί μου το παγώνει.

Μια τέτοια νύχτα με φεγγάρι,

κοντά σου να ‘ρθω θέλω πάλι,

με φιλιά να σε γεμίσω,

με αγκαλιές να σου θυμήσω.

Πως για ‘σένα εγώ πεθαίνω

και τις νύχτες σε προσμένω,

στο πλευρό μου να καθίσεις

τα όνειρά μου με την παρουσία σου να χτίσεις.

Όνειρα μάλλον θα μείνουν …

midnight_dreams-1.jpg
Κάποιες φορές σε σκέφτομαι

και κάθομαι και κλαίω,

κάποιες φορές σε αισθάνομαι

«μα τι κρίμα» λέω.

Μια παραίσθηση και αυτή,

μια αίσθηση καυτή,

το μυαλό μου το θολώνει,

το κορμί μου το παγώνει.

Μια τέτοια νύχτα με φεγγάρι,

κοντά σου να ‘ρθω θέλω πάλι,

με φιλιά να σε γεμίσω,

με αγκαλιές να σου θυμήσω.

Πως για ‘σένα εγώ πεθαίνω

και τις νύχτες σε προσμένω,

στο πλευρό μου να καθίσεις

τα όνειρά μου με την παρουσία σου να χτίσεις.

Όνειρα μάλλον θα μείνουν …

midnight_dreams-1.jpg
Κάποιες φορές σε σκέφτομαι

και κάθομαι και κλαίω,

κάποιες φορές σε αισθάνομαι

«μα τι κρίμα» λέω.

Μια παραίσθηση και αυτή,

μια αίσθηση καυτή,

το μυαλό μου το θολώνει,

το κορμί μου το παγώνει.

Μια τέτοια νύχτα με φεγγάρι,

κοντά σου να ‘ρθω θέλω πάλι,

με φιλιά να σε γεμίσω,

με αγκαλιές να σου θυμήσω.

Πως για ‘σένα εγώ πεθαίνω

και τις νύχτες σε προσμένω,

στο πλευρό μου να καθίσεις

τα όνειρά μου με την παρουσία σου να χτίσεις.

Όνειρα μάλλον θα μείνουν …

midnight_dreams-1.jpg
Κάποιες φορές σε σκέφτομαι

και κάθομαι και κλαίω,

κάποιες φορές σε αισθάνομαι

«μα τι κρίμα» λέω.

Μια παραίσθηση και αυτή,

μια αίσθηση καυτή,

το μυαλό μου το θολώνει,

το κορμί μου το παγώνει.

Μια τέτοια νύχτα με φεγγάρι,

κοντά σου να ‘ρθω θέλω πάλι,

με φιλιά να σε γεμίσω,

με αγκαλιές να σου θυμήσω.

Πως για ‘σένα εγώ πεθαίνω

και τις νύχτες σε προσμένω,

στο πλευρό μου να καθίσεις

τα όνειρά μου με την παρουσία σου να χτίσεις.

Όνειρα μάλλον θα μείνουν …

midnight_dreams-1.jpg
Κάποιες φορές σε σκέφτομαι

και κάθομαι και κλαίω,

κάποιες φορές σε αισθάνομαι

«μα τι κρίμα» λέω.

Μια παραίσθηση και αυτή,

μια αίσθηση καυτή,

το μυαλό μου το θολώνει,

το κορμί μου το παγώνει.

Μια τέτοια νύχτα με φεγγάρι,

κοντά σου να ‘ρθω θέλω πάλι,

με φιλιά να σε γεμίσω,

με αγκαλιές να σου θυμήσω.

Πως για ‘σένα εγώ πεθαίνω

και τις νύχτες σε προσμένω,

στο πλευρό μου να καθίσεις

τα όνειρά μου με την παρουσία σου να χτίσεις.