Μ’ ένα φιλί …

Θέλω να το δώσω πειράζει;;Στίχοι: Ναταλία Γερμανού

Μουσική: Νίκος Τερζής

Πρώτη εκτέλεση: Καίτη ΓαρμπήΣ’ αυτό το πρώτο ραντεβού μας

ώρες ατελείωτες μιλάς

ψάχνεις να βρεις όμορφες λέξεις

για να μου δείξεις πού το παςΚαι δε μιλάω, δε μιλάω

ένα μόνο σου ζητάω

ό,τι έχεις να μου πειςΠες το μ’ ένα φιλί

κάνε με να σ’ αγαπήσω

πες το μ’ ένα φιλί

πες το μ’ ένα φιλί

Πες το μ’ ένα φιλί

στα ματάκια σου ν’ αρχίσω

μια καινούργια ζωή

πες το μ’ ένα φιλίΣ’ αυτό το πρώτο ραντεβού μας

είσαι ένας άγγελος σωστός

θα ‘θελα μόνο να μην ήσουν

και τόσο ομιλητικόςΚαι δε μιλάω, δε μιλάω

ένα μόνο σου ζητάω

ό,τι έχεις να μου πειςΠες το μ’ ένα φιλί…

Μ’ ένα φιλί …

Θέλω να το δώσω πειράζει;;Στίχοι: Ναταλία Γερμανού

Μουσική: Νίκος Τερζής

Πρώτη εκτέλεση: Καίτη ΓαρμπήΣ’ αυτό το πρώτο ραντεβού μας

ώρες ατελείωτες μιλάς

ψάχνεις να βρεις όμορφες λέξεις

για να μου δείξεις πού το παςΚαι δε μιλάω, δε μιλάω

ένα μόνο σου ζητάω

ό,τι έχεις να μου πειςΠες το μ’ ένα φιλί

κάνε με να σ’ αγαπήσω

πες το μ’ ένα φιλί

πες το μ’ ένα φιλί

Πες το μ’ ένα φιλί

στα ματάκια σου ν’ αρχίσω

μια καινούργια ζωή

πες το μ’ ένα φιλίΣ’ αυτό το πρώτο ραντεβού μας

είσαι ένας άγγελος σωστός

θα ‘θελα μόνο να μην ήσουν

και τόσο ομιλητικόςΚαι δε μιλάω, δε μιλάω

ένα μόνο σου ζητάω

ό,τι έχεις να μου πειςΠες το μ’ ένα φιλί…

Μ’ ένα φιλί …

Θέλω να το δώσω πειράζει;;Στίχοι: Ναταλία Γερμανού

Μουσική: Νίκος Τερζής

Πρώτη εκτέλεση: Καίτη ΓαρμπήΣ’ αυτό το πρώτο ραντεβού μας

ώρες ατελείωτες μιλάς

ψάχνεις να βρεις όμορφες λέξεις

για να μου δείξεις πού το παςΚαι δε μιλάω, δε μιλάω

ένα μόνο σου ζητάω

ό,τι έχεις να μου πειςΠες το μ’ ένα φιλί

κάνε με να σ’ αγαπήσω

πες το μ’ ένα φιλί

πες το μ’ ένα φιλί

Πες το μ’ ένα φιλί

στα ματάκια σου ν’ αρχίσω

μια καινούργια ζωή

πες το μ’ ένα φιλίΣ’ αυτό το πρώτο ραντεβού μας

είσαι ένας άγγελος σωστός

θα ‘θελα μόνο να μην ήσουν

και τόσο ομιλητικόςΚαι δε μιλάω, δε μιλάω

ένα μόνο σου ζητάω

ό,τι έχεις να μου πειςΠες το μ’ ένα φιλί…

Μ’ ένα φιλί …

Θέλω να το δώσω πειράζει;;Στίχοι: Ναταλία Γερμανού

Μουσική: Νίκος Τερζής

Πρώτη εκτέλεση: Καίτη ΓαρμπήΣ’ αυτό το πρώτο ραντεβού μας

ώρες ατελείωτες μιλάς

ψάχνεις να βρεις όμορφες λέξεις

για να μου δείξεις πού το παςΚαι δε μιλάω, δε μιλάω

ένα μόνο σου ζητάω

ό,τι έχεις να μου πειςΠες το μ’ ένα φιλί

κάνε με να σ’ αγαπήσω

πες το μ’ ένα φιλί

πες το μ’ ένα φιλί

Πες το μ’ ένα φιλί

στα ματάκια σου ν’ αρχίσω

μια καινούργια ζωή

πες το μ’ ένα φιλίΣ’ αυτό το πρώτο ραντεβού μας

είσαι ένας άγγελος σωστός

θα ‘θελα μόνο να μην ήσουν

και τόσο ομιλητικόςΚαι δε μιλάω, δε μιλάω

ένα μόνο σου ζητάω

ό,τι έχεις να μου πειςΠες το μ’ ένα φιλί…

Μ’ ένα φιλί …

Θέλω να το δώσω πειράζει;;Στίχοι: Ναταλία Γερμανού

Μουσική: Νίκος Τερζής

Πρώτη εκτέλεση: Καίτη ΓαρμπήΣ’ αυτό το πρώτο ραντεβού μας

ώρες ατελείωτες μιλάς

ψάχνεις να βρεις όμορφες λέξεις

για να μου δείξεις πού το παςΚαι δε μιλάω, δε μιλάω

ένα μόνο σου ζητάω

ό,τι έχεις να μου πειςΠες το μ’ ένα φιλί

κάνε με να σ’ αγαπήσω

πες το μ’ ένα φιλί

πες το μ’ ένα φιλί

Πες το μ’ ένα φιλί

στα ματάκια σου ν’ αρχίσω

μια καινούργια ζωή

πες το μ’ ένα φιλίΣ’ αυτό το πρώτο ραντεβού μας

είσαι ένας άγγελος σωστός

θα ‘θελα μόνο να μην ήσουν

και τόσο ομιλητικόςΚαι δε μιλάω, δε μιλάω

ένα μόνο σου ζητάω

ό,τι έχεις να μου πειςΠες το μ’ ένα φιλί…

Μ’ ένα φιλί …

Θέλω να το δώσω πειράζει;;Στίχοι: Ναταλία Γερμανού

Μουσική: Νίκος Τερζής

Πρώτη εκτέλεση: Καίτη ΓαρμπήΣ’ αυτό το πρώτο ραντεβού μας

ώρες ατελείωτες μιλάς

ψάχνεις να βρεις όμορφες λέξεις

για να μου δείξεις πού το παςΚαι δε μιλάω, δε μιλάω

ένα μόνο σου ζητάω

ό,τι έχεις να μου πειςΠες το μ’ ένα φιλί

κάνε με να σ’ αγαπήσω

πες το μ’ ένα φιλί

πες το μ’ ένα φιλί

Πες το μ’ ένα φιλί

στα ματάκια σου ν’ αρχίσω

μια καινούργια ζωή

πες το μ’ ένα φιλίΣ’ αυτό το πρώτο ραντεβού μας

είσαι ένας άγγελος σωστός

θα ‘θελα μόνο να μην ήσουν

και τόσο ομιλητικόςΚαι δε μιλάω, δε μιλάω

ένα μόνο σου ζητάω

ό,τι έχεις να μου πειςΠες το μ’ ένα φιλί…

Μ’ ένα φιλί …

Θέλω να το δώσω πειράζει;;Στίχοι: Ναταλία Γερμανού

Μουσική: Νίκος Τερζής

Πρώτη εκτέλεση: Καίτη ΓαρμπήΣ’ αυτό το πρώτο ραντεβού μας

ώρες ατελείωτες μιλάς

ψάχνεις να βρεις όμορφες λέξεις

για να μου δείξεις πού το παςΚαι δε μιλάω, δε μιλάω

ένα μόνο σου ζητάω

ό,τι έχεις να μου πειςΠες το μ’ ένα φιλί

κάνε με να σ’ αγαπήσω

πες το μ’ ένα φιλί

πες το μ’ ένα φιλί

Πες το μ’ ένα φιλί

στα ματάκια σου ν’ αρχίσω

μια καινούργια ζωή

πες το μ’ ένα φιλίΣ’ αυτό το πρώτο ραντεβού μας

είσαι ένας άγγελος σωστός

θα ‘θελα μόνο να μην ήσουν

και τόσο ομιλητικόςΚαι δε μιλάω, δε μιλάω

ένα μόνο σου ζητάω

ό,τι έχεις να μου πειςΠες το μ’ ένα φιλί…

Μ’ ένα φιλί …

Θέλω να το δώσω πειράζει;;Στίχοι: Ναταλία Γερμανού

Μουσική: Νίκος Τερζής

Πρώτη εκτέλεση: Καίτη ΓαρμπήΣ’ αυτό το πρώτο ραντεβού μας

ώρες ατελείωτες μιλάς

ψάχνεις να βρεις όμορφες λέξεις

για να μου δείξεις πού το παςΚαι δε μιλάω, δε μιλάω

ένα μόνο σου ζητάω

ό,τι έχεις να μου πειςΠες το μ’ ένα φιλί

κάνε με να σ’ αγαπήσω

πες το μ’ ένα φιλί

πες το μ’ ένα φιλί

Πες το μ’ ένα φιλί

στα ματάκια σου ν’ αρχίσω

μια καινούργια ζωή

πες το μ’ ένα φιλίΣ’ αυτό το πρώτο ραντεβού μας

είσαι ένας άγγελος σωστός

θα ‘θελα μόνο να μην ήσουν

και τόσο ομιλητικόςΚαι δε μιλάω, δε μιλάω

ένα μόνο σου ζητάω

ό,τι έχεις να μου πειςΠες το μ’ ένα φιλί…

Μ’ ένα φιλί …

Θέλω να το δώσω πειράζει;;Στίχοι: Ναταλία Γερμανού

Μουσική: Νίκος Τερζής

Πρώτη εκτέλεση: Καίτη ΓαρμπήΣ’ αυτό το πρώτο ραντεβού μας

ώρες ατελείωτες μιλάς

ψάχνεις να βρεις όμορφες λέξεις

για να μου δείξεις πού το παςΚαι δε μιλάω, δε μιλάω

ένα μόνο σου ζητάω

ό,τι έχεις να μου πειςΠες το μ’ ένα φιλί

κάνε με να σ’ αγαπήσω

πες το μ’ ένα φιλί

πες το μ’ ένα φιλί

Πες το μ’ ένα φιλί

στα ματάκια σου ν’ αρχίσω

μια καινούργια ζωή

πες το μ’ ένα φιλίΣ’ αυτό το πρώτο ραντεβού μας

είσαι ένας άγγελος σωστός

θα ‘θελα μόνο να μην ήσουν

και τόσο ομιλητικόςΚαι δε μιλάω, δε μιλάω

ένα μόνο σου ζητάω

ό,τι έχεις να μου πειςΠες το μ’ ένα φιλί…

Μ’ ένα φιλί …

Θέλω να το δώσω πειράζει;;Στίχοι: Ναταλία Γερμανού

Μουσική: Νίκος Τερζής

Πρώτη εκτέλεση: Καίτη ΓαρμπήΣ’ αυτό το πρώτο ραντεβού μας

ώρες ατελείωτες μιλάς

ψάχνεις να βρεις όμορφες λέξεις

για να μου δείξεις πού το παςΚαι δε μιλάω, δε μιλάω

ένα μόνο σου ζητάω

ό,τι έχεις να μου πειςΠες το μ’ ένα φιλί

κάνε με να σ’ αγαπήσω

πες το μ’ ένα φιλί

πες το μ’ ένα φιλί

Πες το μ’ ένα φιλί

στα ματάκια σου ν’ αρχίσω

μια καινούργια ζωή

πες το μ’ ένα φιλίΣ’ αυτό το πρώτο ραντεβού μας

είσαι ένας άγγελος σωστός

θα ‘θελα μόνο να μην ήσουν

και τόσο ομιλητικόςΚαι δε μιλάω, δε μιλάω

ένα μόνο σου ζητάω

ό,τι έχεις να μου πειςΠες το μ’ ένα φιλί…