Για όλους όσους αισθάνονται παιδιά …

Teeety για όλους εμάς

Που δεν θέλουν να μεγαλώσουμε

Που θέλουμε να μείνουμε πάντα παιδιά

Φιλάκια …

Για όλους όσους αισθάνονται παιδιά …

Teeety για όλους εμάς

Που δεν θέλουν να μεγαλώσουμε

Που θέλουμε να μείνουμε πάντα παιδιά

Φιλάκια …