Πες μου ξέρεις …

ClaudioSanchezLovesHisGeetarBackgro.jpg

Θα ήθελα να αισθανθώ λίγο πως ενδιαφέρεσαι για μένα.

Πρόσεξε να το αισθανθώ όχι να το ακούσω

Έχω βαρεθεί από τα λόγια σου

Μου λες Σ’ αγαπώ και δεν ξέρω αν το εννοείς τώρα πια

Μου λες μου λείπεις και αναρωτιέμαι αν ξέρεις

Τι σημαίνει να λείπεις κάποιος από κάποιον άλλον.

Μακάρι να μπορούσα να το αισθανθώ και να ήμουν καλά.

Όμως ο τρόπος σου τελευταία δε μου δίνει να καταλάβω τι αισθάνεσαι.

Σου μιλάω και νιώθω πως δε με ακους

Σου φωνάζω και δεν καταλαβάινεις

Θα ήθελα να μ’ αγαπάς.

Να αισθανόσουν όμορφα για μένα.

Θα το ήθελα πολύ αλλά δυστυχώς δεν γίνεται.

Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνω για να καταλάβεις τα αισθήματα μου

Για να καταλάβεις πως δε μπορώ να ζήσω χωρίς ΕΣΕΝΑ

Πως σε θέλω μόνο δικό μου και να μη σε μοιράζομαι με καμία άλλη.

Πες μου ξέρεις …

ClaudioSanchezLovesHisGeetarBackgro.jpg

Θα ήθελα να αισθανθώ λίγο πως ενδιαφέρεσαι για μένα.

Πρόσεξε να το αισθανθώ όχι να το ακούσω

Έχω βαρεθεί από τα λόγια σου

Μου λες Σ’ αγαπώ και δεν ξέρω αν το εννοείς τώρα πια

Μου λες μου λείπεις και αναρωτιέμαι αν ξέρεις

Τι σημαίνει να λείπεις κάποιος από κάποιον άλλον.

Μακάρι να μπορούσα να το αισθανθώ και να ήμουν καλά.

Όμως ο τρόπος σου τελευταία δε μου δίνει να καταλάβω τι αισθάνεσαι.

Σου μιλάω και νιώθω πως δε με ακους

Σου φωνάζω και δεν καταλαβάινεις

Θα ήθελα να μ’ αγαπάς.

Να αισθανόσουν όμορφα για μένα.

Θα το ήθελα πολύ αλλά δυστυχώς δεν γίνεται.

Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνω για να καταλάβεις τα αισθήματα μου

Για να καταλάβεις πως δε μπορώ να ζήσω χωρίς ΕΣΕΝΑ

Πως σε θέλω μόνο δικό μου και να μη σε μοιράζομαι με καμία άλλη.

Πες μου ξέρεις …

ClaudioSanchezLovesHisGeetarBackgro.jpg

Θα ήθελα να αισθανθώ λίγο πως ενδιαφέρεσαι για μένα.

Πρόσεξε να το αισθανθώ όχι να το ακούσω

Έχω βαρεθεί από τα λόγια σου

Μου λες Σ’ αγαπώ και δεν ξέρω αν το εννοείς τώρα πια

Μου λες μου λείπεις και αναρωτιέμαι αν ξέρεις

Τι σημαίνει να λείπεις κάποιος από κάποιον άλλον.

Μακάρι να μπορούσα να το αισθανθώ και να ήμουν καλά.

Όμως ο τρόπος σου τελευταία δε μου δίνει να καταλάβω τι αισθάνεσαι.

Σου μιλάω και νιώθω πως δε με ακους

Σου φωνάζω και δεν καταλαβάινεις

Θα ήθελα να μ’ αγαπάς.

Να αισθανόσουν όμορφα για μένα.

Θα το ήθελα πολύ αλλά δυστυχώς δεν γίνεται.

Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνω για να καταλάβεις τα αισθήματα μου

Για να καταλάβεις πως δε μπορώ να ζήσω χωρίς ΕΣΕΝΑ

Πως σε θέλω μόνο δικό μου και να μη σε μοιράζομαι με καμία άλλη.

Πες μου ξέρεις …

ClaudioSanchezLovesHisGeetarBackgro.jpg

Θα ήθελα να αισθανθώ λίγο πως ενδιαφέρεσαι για μένα.

Πρόσεξε να το αισθανθώ όχι να το ακούσω

Έχω βαρεθεί από τα λόγια σου

Μου λες Σ’ αγαπώ και δεν ξέρω αν το εννοείς τώρα πια

Μου λες μου λείπεις και αναρωτιέμαι αν ξέρεις

Τι σημαίνει να λείπεις κάποιος από κάποιον άλλον.

Μακάρι να μπορούσα να το αισθανθώ και να ήμουν καλά.

Όμως ο τρόπος σου τελευταία δε μου δίνει να καταλάβω τι αισθάνεσαι.

Σου μιλάω και νιώθω πως δε με ακους

Σου φωνάζω και δεν καταλαβάινεις

Θα ήθελα να μ’ αγαπάς.

Να αισθανόσουν όμορφα για μένα.

Θα το ήθελα πολύ αλλά δυστυχώς δεν γίνεται.

Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνω για να καταλάβεις τα αισθήματα μου

Για να καταλάβεις πως δε μπορώ να ζήσω χωρίς ΕΣΕΝΑ

Πως σε θέλω μόνο δικό μου και να μη σε μοιράζομαι με καμία άλλη.

Πες μου ξέρεις …

ClaudioSanchezLovesHisGeetarBackgro.jpg

Θα ήθελα να αισθανθώ λίγο πως ενδιαφέρεσαι για μένα.

Πρόσεξε να το αισθανθώ όχι να το ακούσω

Έχω βαρεθεί από τα λόγια σου

Μου λες Σ’ αγαπώ και δεν ξέρω αν το εννοείς τώρα πια

Μου λες μου λείπεις και αναρωτιέμαι αν ξέρεις

Τι σημαίνει να λείπεις κάποιος από κάποιον άλλον.

Μακάρι να μπορούσα να το αισθανθώ και να ήμουν καλά.

Όμως ο τρόπος σου τελευταία δε μου δίνει να καταλάβω τι αισθάνεσαι.

Σου μιλάω και νιώθω πως δε με ακους

Σου φωνάζω και δεν καταλαβάινεις

Θα ήθελα να μ’ αγαπάς.

Να αισθανόσουν όμορφα για μένα.

Θα το ήθελα πολύ αλλά δυστυχώς δεν γίνεται.

Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνω για να καταλάβεις τα αισθήματα μου

Για να καταλάβεις πως δε μπορώ να ζήσω χωρίς ΕΣΕΝΑ

Πως σε θέλω μόνο δικό μου και να μη σε μοιράζομαι με καμία άλλη.

Πες μου ξέρεις …

ClaudioSanchezLovesHisGeetarBackgro.jpg

Θα ήθελα να αισθανθώ λίγο πως ενδιαφέρεσαι για μένα.

Πρόσεξε να το αισθανθώ όχι να το ακούσω

Έχω βαρεθεί από τα λόγια σου

Μου λες Σ’ αγαπώ και δεν ξέρω αν το εννοείς τώρα πια

Μου λες μου λείπεις και αναρωτιέμαι αν ξέρεις

Τι σημαίνει να λείπεις κάποιος από κάποιον άλλον.

Μακάρι να μπορούσα να το αισθανθώ και να ήμουν καλά.

Όμως ο τρόπος σου τελευταία δε μου δίνει να καταλάβω τι αισθάνεσαι.

Σου μιλάω και νιώθω πως δε με ακους

Σου φωνάζω και δεν καταλαβάινεις

Θα ήθελα να μ’ αγαπάς.

Να αισθανόσουν όμορφα για μένα.

Θα το ήθελα πολύ αλλά δυστυχώς δεν γίνεται.

Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνω για να καταλάβεις τα αισθήματα μου

Για να καταλάβεις πως δε μπορώ να ζήσω χωρίς ΕΣΕΝΑ

Πως σε θέλω μόνο δικό μου και να μη σε μοιράζομαι με καμία άλλη.

Πες μου ξέρεις …

ClaudioSanchezLovesHisGeetarBackgro.jpg

Θα ήθελα να αισθανθώ λίγο πως ενδιαφέρεσαι για μένα.

Πρόσεξε να το αισθανθώ όχι να το ακούσω

Έχω βαρεθεί από τα λόγια σου

Μου λες Σ’ αγαπώ και δεν ξέρω αν το εννοείς τώρα πια

Μου λες μου λείπεις και αναρωτιέμαι αν ξέρεις

Τι σημαίνει να λείπεις κάποιος από κάποιον άλλον.

Μακάρι να μπορούσα να το αισθανθώ και να ήμουν καλά.

Όμως ο τρόπος σου τελευταία δε μου δίνει να καταλάβω τι αισθάνεσαι.

Σου μιλάω και νιώθω πως δε με ακους

Σου φωνάζω και δεν καταλαβάινεις

Θα ήθελα να μ’ αγαπάς.

Να αισθανόσουν όμορφα για μένα.

Θα το ήθελα πολύ αλλά δυστυχώς δεν γίνεται.

Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνω για να καταλάβεις τα αισθήματα μου

Για να καταλάβεις πως δε μπορώ να ζήσω χωρίς ΕΣΕΝΑ

Πως σε θέλω μόνο δικό μου και να μη σε μοιράζομαι με καμία άλλη.

Πες μου ξέρεις …

ClaudioSanchezLovesHisGeetarBackgro.jpg

Θα ήθελα να αισθανθώ λίγο πως ενδιαφέρεσαι για μένα.

Πρόσεξε να το αισθανθώ όχι να το ακούσω

Έχω βαρεθεί από τα λόγια σου

Μου λες Σ’ αγαπώ και δεν ξέρω αν το εννοείς τώρα πια

Μου λες μου λείπεις και αναρωτιέμαι αν ξέρεις

Τι σημαίνει να λείπεις κάποιος από κάποιον άλλον.

Μακάρι να μπορούσα να το αισθανθώ και να ήμουν καλά.

Όμως ο τρόπος σου τελευταία δε μου δίνει να καταλάβω τι αισθάνεσαι.

Σου μιλάω και νιώθω πως δε με ακους

Σου φωνάζω και δεν καταλαβάινεις

Θα ήθελα να μ’ αγαπάς.

Να αισθανόσουν όμορφα για μένα.

Θα το ήθελα πολύ αλλά δυστυχώς δεν γίνεται.

Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνω για να καταλάβεις τα αισθήματα μου

Για να καταλάβεις πως δε μπορώ να ζήσω χωρίς ΕΣΕΝΑ

Πως σε θέλω μόνο δικό μου και να μη σε μοιράζομαι με καμία άλλη.

Πες μου ξέρεις …

ClaudioSanchezLovesHisGeetarBackgro.jpg

Θα ήθελα να αισθανθώ λίγο πως ενδιαφέρεσαι για μένα.

Πρόσεξε να το αισθανθώ όχι να το ακούσω

Έχω βαρεθεί από τα λόγια σου

Μου λες Σ’ αγαπώ και δεν ξέρω αν το εννοείς τώρα πια

Μου λες μου λείπεις και αναρωτιέμαι αν ξέρεις

Τι σημαίνει να λείπεις κάποιος από κάποιον άλλον.

Μακάρι να μπορούσα να το αισθανθώ και να ήμουν καλά.

Όμως ο τρόπος σου τελευταία δε μου δίνει να καταλάβω τι αισθάνεσαι.

Σου μιλάω και νιώθω πως δε με ακους

Σου φωνάζω και δεν καταλαβάινεις

Θα ήθελα να μ’ αγαπάς.

Να αισθανόσουν όμορφα για μένα.

Θα το ήθελα πολύ αλλά δυστυχώς δεν γίνεται.

Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνω για να καταλάβεις τα αισθήματα μου

Για να καταλάβεις πως δε μπορώ να ζήσω χωρίς ΕΣΕΝΑ

Πως σε θέλω μόνο δικό μου και να μη σε μοιράζομαι με καμία άλλη.

Πες μου ξέρεις …

ClaudioSanchezLovesHisGeetarBackgro.jpg

Θα ήθελα να αισθανθώ λίγο πως ενδιαφέρεσαι για μένα.

Πρόσεξε να το αισθανθώ όχι να το ακούσω

Έχω βαρεθεί από τα λόγια σου

Μου λες Σ’ αγαπώ και δεν ξέρω αν το εννοείς τώρα πια

Μου λες μου λείπεις και αναρωτιέμαι αν ξέρεις

Τι σημαίνει να λείπεις κάποιος από κάποιον άλλον.

Μακάρι να μπορούσα να το αισθανθώ και να ήμουν καλά.

Όμως ο τρόπος σου τελευταία δε μου δίνει να καταλάβω τι αισθάνεσαι.

Σου μιλάω και νιώθω πως δε με ακους

Σου φωνάζω και δεν καταλαβάινεις

Θα ήθελα να μ’ αγαπάς.

Να αισθανόσουν όμορφα για μένα.

Θα το ήθελα πολύ αλλά δυστυχώς δεν γίνεται.

Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνω για να καταλάβεις τα αισθήματα μου

Για να καταλάβεις πως δε μπορώ να ζήσω χωρίς ΕΣΕΝΑ

Πως σε θέλω μόνο δικό μου και να μη σε μοιράζομαι με καμία άλλη.