Δεν μπορέι να περιγραφεί …

914274_b.jpg

H κατάσταση με τις φωτιές είναι απερίγραπτη.

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλουν κάποιοι να βλάψουν τόσο πολύ το περιβάλλον.

Αξίζει για να χτίσουν ένα σπίτι να χαθούν τόσα δέντρα;

Να χάσουμε το οξυγόνο που μας δίνουν αυτά τα δέντρα;

Advertisement

Δεν μπορέι να περιγραφεί …

914274_b.jpg

H κατάσταση με τις φωτιές είναι απερίγραπτη.

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλουν κάποιοι να βλάψουν τόσο πολύ το περιβάλλον.

Αξίζει για να χτίσουν ένα σπίτι να χαθούν τόσα δέντρα;

Να χάσουμε το οξυγόνο που μας δίνουν αυτά τα δέντρα;

Δεν μπορέι να περιγραφεί …

914274_b.jpg

H κατάσταση με τις φωτιές είναι απερίγραπτη.

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλουν κάποιοι να βλάψουν τόσο πολύ το περιβάλλον.

Αξίζει για να χτίσουν ένα σπίτι να χαθούν τόσα δέντρα;

Να χάσουμε το οξυγόνο που μας δίνουν αυτά τα δέντρα;

Δεν μπορέι να περιγραφεί …

914274_b.jpg

H κατάσταση με τις φωτιές είναι απερίγραπτη.

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλουν κάποιοι να βλάψουν τόσο πολύ το περιβάλλον.

Αξίζει για να χτίσουν ένα σπίτι να χαθούν τόσα δέντρα;

Να χάσουμε το οξυγόνο που μας δίνουν αυτά τα δέντρα;

Δεν μπορέι να περιγραφεί …

914274_b.jpg

H κατάσταση με τις φωτιές είναι απερίγραπτη.

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλουν κάποιοι να βλάψουν τόσο πολύ το περιβάλλον.

Αξίζει για να χτίσουν ένα σπίτι να χαθούν τόσα δέντρα;

Να χάσουμε το οξυγόνο που μας δίνουν αυτά τα δέντρα;

Δεν μπορέι να περιγραφεί …

914274_b.jpg

H κατάσταση με τις φωτιές είναι απερίγραπτη.

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλουν κάποιοι να βλάψουν τόσο πολύ το περιβάλλον.

Αξίζει για να χτίσουν ένα σπίτι να χαθούν τόσα δέντρα;

Να χάσουμε το οξυγόνο που μας δίνουν αυτά τα δέντρα;

Δεν μπορέι να περιγραφεί …

914274_b.jpg

H κατάσταση με τις φωτιές είναι απερίγραπτη.

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλουν κάποιοι να βλάψουν τόσο πολύ το περιβάλλον.

Αξίζει για να χτίσουν ένα σπίτι να χαθούν τόσα δέντρα;

Να χάσουμε το οξυγόνο που μας δίνουν αυτά τα δέντρα;

Δεν μπορέι να περιγραφεί …

914274_b.jpg

H κατάσταση με τις φωτιές είναι απερίγραπτη.

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλουν κάποιοι να βλάψουν τόσο πολύ το περιβάλλον.

Αξίζει για να χτίσουν ένα σπίτι να χαθούν τόσα δέντρα;

Να χάσουμε το οξυγόνο που μας δίνουν αυτά τα δέντρα;

Δεν μπορέι να περιγραφεί …

914274_b.jpg

H κατάσταση με τις φωτιές είναι απερίγραπτη.

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλουν κάποιοι να βλάψουν τόσο πολύ το περιβάλλον.

Αξίζει για να χτίσουν ένα σπίτι να χαθούν τόσα δέντρα;

Να χάσουμε το οξυγόνο που μας δίνουν αυτά τα δέντρα;

Δεν μπορέι να περιγραφεί …

914274_b.jpg

H κατάσταση με τις φωτιές είναι απερίγραπτη.

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλουν κάποιοι να βλάψουν τόσο πολύ το περιβάλλον.

Αξίζει για να χτίσουν ένα σπίτι να χαθούν τόσα δέντρα;

Να χάσουμε το οξυγόνο που μας δίνουν αυτά τα δέντρα;