Θέλω και εγώ …

3326.jpg

Οι Ολλανδοί κτηνοτρόφοι έφτιαξαν μία πισίνα γεμάτη με γάλα, διαμαρτυρόμενοι για τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές που αγοράζουν οι βιομηχανίες το γάλα τους.

Αυτό το παιδί δεν έχασε την ευκαιρία για να κάνει αυτό το ασυνήθιστο μπάνιο.

Η αλήθεια είναι πως και εγώ στην θέση του το ίδιο θα έκανα.

Advertisement

Θέλω και εγώ …

3326.jpg

Οι Ολλανδοί κτηνοτρόφοι έφτιαξαν μία πισίνα γεμάτη με γάλα, διαμαρτυρόμενοι για τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές που αγοράζουν οι βιομηχανίες το γάλα τους.

Αυτό το παιδί δεν έχασε την ευκαιρία για να κάνει αυτό το ασυνήθιστο μπάνιο.

Η αλήθεια είναι πως και εγώ στην θέση του το ίδιο θα έκανα.

Θέλω και εγώ …

3326.jpg

Οι Ολλανδοί κτηνοτρόφοι έφτιαξαν μία πισίνα γεμάτη με γάλα, διαμαρτυρόμενοι για τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές που αγοράζουν οι βιομηχανίες το γάλα τους.

Αυτό το παιδί δεν έχασε την ευκαιρία για να κάνει αυτό το ασυνήθιστο μπάνιο.

Η αλήθεια είναι πως και εγώ στην θέση του το ίδιο θα έκανα.

Θέλω και εγώ …

3326.jpg

Οι Ολλανδοί κτηνοτρόφοι έφτιαξαν μία πισίνα γεμάτη με γάλα, διαμαρτυρόμενοι για τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές που αγοράζουν οι βιομηχανίες το γάλα τους.

Αυτό το παιδί δεν έχασε την ευκαιρία για να κάνει αυτό το ασυνήθιστο μπάνιο.

Η αλήθεια είναι πως και εγώ στην θέση του το ίδιο θα έκανα.

Θέλω και εγώ …

3326.jpg

Οι Ολλανδοί κτηνοτρόφοι έφτιαξαν μία πισίνα γεμάτη με γάλα, διαμαρτυρόμενοι για τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές που αγοράζουν οι βιομηχανίες το γάλα τους.

Αυτό το παιδί δεν έχασε την ευκαιρία για να κάνει αυτό το ασυνήθιστο μπάνιο.

Η αλήθεια είναι πως και εγώ στην θέση του το ίδιο θα έκανα.

Θέλω και εγώ …

3326.jpg

Οι Ολλανδοί κτηνοτρόφοι έφτιαξαν μία πισίνα γεμάτη με γάλα, διαμαρτυρόμενοι για τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές που αγοράζουν οι βιομηχανίες το γάλα τους.

Αυτό το παιδί δεν έχασε την ευκαιρία για να κάνει αυτό το ασυνήθιστο μπάνιο.

Η αλήθεια είναι πως και εγώ στην θέση του το ίδιο θα έκανα.

Θέλω και εγώ …

3326.jpg

Οι Ολλανδοί κτηνοτρόφοι έφτιαξαν μία πισίνα γεμάτη με γάλα, διαμαρτυρόμενοι για τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές που αγοράζουν οι βιομηχανίες το γάλα τους.

Αυτό το παιδί δεν έχασε την ευκαιρία για να κάνει αυτό το ασυνήθιστο μπάνιο.

Η αλήθεια είναι πως και εγώ στην θέση του το ίδιο θα έκανα.

Θέλω και εγώ …

3326.jpg

Οι Ολλανδοί κτηνοτρόφοι έφτιαξαν μία πισίνα γεμάτη με γάλα, διαμαρτυρόμενοι για τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές που αγοράζουν οι βιομηχανίες το γάλα τους.

Αυτό το παιδί δεν έχασε την ευκαιρία για να κάνει αυτό το ασυνήθιστο μπάνιο.

Η αλήθεια είναι πως και εγώ στην θέση του το ίδιο θα έκανα.

Θέλω και εγώ …

3326.jpg

Οι Ολλανδοί κτηνοτρόφοι έφτιαξαν μία πισίνα γεμάτη με γάλα, διαμαρτυρόμενοι για τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές που αγοράζουν οι βιομηχανίες το γάλα τους.

Αυτό το παιδί δεν έχασε την ευκαιρία για να κάνει αυτό το ασυνήθιστο μπάνιο.

Η αλήθεια είναι πως και εγώ στην θέση του το ίδιο θα έκανα.

Θέλω και εγώ …

3326.jpg

Οι Ολλανδοί κτηνοτρόφοι έφτιαξαν μία πισίνα γεμάτη με γάλα, διαμαρτυρόμενοι για τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές που αγοράζουν οι βιομηχανίες το γάλα τους.

Αυτό το παιδί δεν έχασε την ευκαιρία για να κάνει αυτό το ασυνήθιστο μπάνιο.

Η αλήθεια είναι πως και εγώ στην θέση του το ίδιο θα έκανα.