Θέλω να σου πω …

Στο έχω πει τόσες φορές που μερικές φορές αισθάνομαι

Πως έχεις πάψει να με πιστεύεις.

Μωρό μου Σ’ αγαπάω πολύ

Ειδικά σήμερα περισσότερο από τις άλλες μέρες.

Θέλω να σου πω …

Στο έχω πει τόσες φορές που μερικές φορές αισθάνομαι

Πως έχεις πάψει να με πιστεύεις.

Μωρό μου Σ’ αγαπάω πολύ

Ειδικά σήμερα περισσότερο από τις άλλες μέρες.