Εσύ ‘σαι ο καθρέφτης …

cyprus.png

Θέλω να τραγουδήσω για την Κύπρο με την φωνή της Άννας Βίσση.

Μιας τραγουδίστριας που όσο μπορεί βοηθάει για τη πατρίδα της.

Τα Ριάλια είναι αγαπημένο τραγούδι και σήμα κατετεθέν της Κύπρου

Όποτε το ακούω θυμάμαι αυτό το πανέμορφο νησί

Και τι ωραία που περνάω όποτε το επισκέφτομαι

Στίχοι: Παραδοσιακό

Μουσική: Παραδοσιακό

Εκτελέσεις:Μιχάλης Βιολάρης – Άννα Βίσση

Αν είσαι κι αν δεν είσαι του δήμαρχου παιδί

του δήμαρχου παιδί, ω, ω

εγώ θα σε φιλήσω κι ας κάμω φυλακή

Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια

τα σελίνια μονά και διπλά

τα μονόλιρα, πεντόλιρα και πού ‘ντα

ο πεζεβέγγης που τα ‘χει στη πούγγα, ω, ω

Εσύ ‘σαι ο καθρέφτης, το καθαρόν γιαλίν

το καθαρόν γιαλίν, ω, ω

που φέγγει στην Ευρώπην και στην Ανατολήν

Τα ριάλια…

Ίντα τραγούδιν να σου πω, μάνα μου να σ’ αρέσει

μάνα μου να σ’ αρέσει, ω, ω

που έχεις αγγελικόν κορμί και δαχτυλίδιν μέση

Τα ριάλια…

Στην σκάλα που ξεβαίνεις, να ξέβαινα κι εγιώ

να ξέβαινα κι εγιώ, ω, ω

και εις κάθε σκαλοπάτιν να σε γλυκοφιλώ

Τα ριάλια…

Advertisement

Εσύ ‘σαι ο καθρέφτης …

cyprus.png

Θέλω να τραγουδήσω για την Κύπρο με την φωνή της Άννας Βίσση.

Μιας τραγουδίστριας που όσο μπορεί βοηθάει για τη πατρίδα της.

Τα Ριάλια είναι αγαπημένο τραγούδι και σήμα κατετεθέν της Κύπρου

Όποτε το ακούω θυμάμαι αυτό το πανέμορφο νησί

Και τι ωραία που περνάω όποτε το επισκέφτομαι

Στίχοι: Παραδοσιακό

Μουσική: Παραδοσιακό

Εκτελέσεις:Μιχάλης Βιολάρης – Άννα Βίσση

Αν είσαι κι αν δεν είσαι του δήμαρχου παιδί

του δήμαρχου παιδί, ω, ω

εγώ θα σε φιλήσω κι ας κάμω φυλακή

Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια

τα σελίνια μονά και διπλά

τα μονόλιρα, πεντόλιρα και πού ‘ντα

ο πεζεβέγγης που τα ‘χει στη πούγγα, ω, ω

Εσύ ‘σαι ο καθρέφτης, το καθαρόν γιαλίν

το καθαρόν γιαλίν, ω, ω

που φέγγει στην Ευρώπην και στην Ανατολήν

Τα ριάλια…

Ίντα τραγούδιν να σου πω, μάνα μου να σ’ αρέσει

μάνα μου να σ’ αρέσει, ω, ω

που έχεις αγγελικόν κορμί και δαχτυλίδιν μέση

Τα ριάλια…

Στην σκάλα που ξεβαίνεις, να ξέβαινα κι εγιώ

να ξέβαινα κι εγιώ, ω, ω

και εις κάθε σκαλοπάτιν να σε γλυκοφιλώ

Τα ριάλια…

Εσύ ‘σαι ο καθρέφτης …

cyprus.png

Θέλω να τραγουδήσω για την Κύπρο με την φωνή της Άννας Βίσση.

Μιας τραγουδίστριας που όσο μπορεί βοηθάει για τη πατρίδα της.

Τα Ριάλια είναι αγαπημένο τραγούδι και σήμα κατετεθέν της Κύπρου

Όποτε το ακούω θυμάμαι αυτό το πανέμορφο νησί

Και τι ωραία που περνάω όποτε το επισκέφτομαι

Στίχοι: Παραδοσιακό

Μουσική: Παραδοσιακό

Εκτελέσεις:Μιχάλης Βιολάρης – Άννα Βίσση

Αν είσαι κι αν δεν είσαι του δήμαρχου παιδί

του δήμαρχου παιδί, ω, ω

εγώ θα σε φιλήσω κι ας κάμω φυλακή

Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια

τα σελίνια μονά και διπλά

τα μονόλιρα, πεντόλιρα και πού ‘ντα

ο πεζεβέγγης που τα ‘χει στη πούγγα, ω, ω

Εσύ ‘σαι ο καθρέφτης, το καθαρόν γιαλίν

το καθαρόν γιαλίν, ω, ω

που φέγγει στην Ευρώπην και στην Ανατολήν

Τα ριάλια…

Ίντα τραγούδιν να σου πω, μάνα μου να σ’ αρέσει

μάνα μου να σ’ αρέσει, ω, ω

που έχεις αγγελικόν κορμί και δαχτυλίδιν μέση

Τα ριάλια…

Στην σκάλα που ξεβαίνεις, να ξέβαινα κι εγιώ

να ξέβαινα κι εγιώ, ω, ω

και εις κάθε σκαλοπάτιν να σε γλυκοφιλώ

Τα ριάλια…

Εσύ ‘σαι ο καθρέφτης …

cyprus.png

Θέλω να τραγουδήσω για την Κύπρο με την φωνή της Άννας Βίσση.

Μιας τραγουδίστριας που όσο μπορεί βοηθάει για τη πατρίδα της.

Τα Ριάλια είναι αγαπημένο τραγούδι και σήμα κατετεθέν της Κύπρου

Όποτε το ακούω θυμάμαι αυτό το πανέμορφο νησί

Και τι ωραία που περνάω όποτε το επισκέφτομαι

Στίχοι: Παραδοσιακό

Μουσική: Παραδοσιακό

Εκτελέσεις:Μιχάλης Βιολάρης – Άννα Βίσση

Αν είσαι κι αν δεν είσαι του δήμαρχου παιδί

του δήμαρχου παιδί, ω, ω

εγώ θα σε φιλήσω κι ας κάμω φυλακή

Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια

τα σελίνια μονά και διπλά

τα μονόλιρα, πεντόλιρα και πού ‘ντα

ο πεζεβέγγης που τα ‘χει στη πούγγα, ω, ω

Εσύ ‘σαι ο καθρέφτης, το καθαρόν γιαλίν

το καθαρόν γιαλίν, ω, ω

που φέγγει στην Ευρώπην και στην Ανατολήν

Τα ριάλια…

Ίντα τραγούδιν να σου πω, μάνα μου να σ’ αρέσει

μάνα μου να σ’ αρέσει, ω, ω

που έχεις αγγελικόν κορμί και δαχτυλίδιν μέση

Τα ριάλια…

Στην σκάλα που ξεβαίνεις, να ξέβαινα κι εγιώ

να ξέβαινα κι εγιώ, ω, ω

και εις κάθε σκαλοπάτιν να σε γλυκοφιλώ

Τα ριάλια…

Εσύ ‘σαι ο καθρέφτης …

cyprus.png

Θέλω να τραγουδήσω για την Κύπρο με την φωνή της Άννας Βίσση.

Μιας τραγουδίστριας που όσο μπορεί βοηθάει για τη πατρίδα της.

Τα Ριάλια είναι αγαπημένο τραγούδι και σήμα κατετεθέν της Κύπρου

Όποτε το ακούω θυμάμαι αυτό το πανέμορφο νησί

Και τι ωραία που περνάω όποτε το επισκέφτομαι

Στίχοι: Παραδοσιακό

Μουσική: Παραδοσιακό

Εκτελέσεις:Μιχάλης Βιολάρης – Άννα Βίσση

Αν είσαι κι αν δεν είσαι του δήμαρχου παιδί

του δήμαρχου παιδί, ω, ω

εγώ θα σε φιλήσω κι ας κάμω φυλακή

Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια

τα σελίνια μονά και διπλά

τα μονόλιρα, πεντόλιρα και πού ‘ντα

ο πεζεβέγγης που τα ‘χει στη πούγγα, ω, ω

Εσύ ‘σαι ο καθρέφτης, το καθαρόν γιαλίν

το καθαρόν γιαλίν, ω, ω

που φέγγει στην Ευρώπην και στην Ανατολήν

Τα ριάλια…

Ίντα τραγούδιν να σου πω, μάνα μου να σ’ αρέσει

μάνα μου να σ’ αρέσει, ω, ω

που έχεις αγγελικόν κορμί και δαχτυλίδιν μέση

Τα ριάλια…

Στην σκάλα που ξεβαίνεις, να ξέβαινα κι εγιώ

να ξέβαινα κι εγιώ, ω, ω

και εις κάθε σκαλοπάτιν να σε γλυκοφιλώ

Τα ριάλια…

Εσύ ‘σαι ο καθρέφτης …

cyprus.png

Θέλω να τραγουδήσω για την Κύπρο με την φωνή της Άννας Βίσση.

Μιας τραγουδίστριας που όσο μπορεί βοηθάει για τη πατρίδα της.

Τα Ριάλια είναι αγαπημένο τραγούδι και σήμα κατετεθέν της Κύπρου

Όποτε το ακούω θυμάμαι αυτό το πανέμορφο νησί

Και τι ωραία που περνάω όποτε το επισκέφτομαι

Στίχοι: Παραδοσιακό

Μουσική: Παραδοσιακό

Εκτελέσεις:Μιχάλης Βιολάρης – Άννα Βίσση

Αν είσαι κι αν δεν είσαι του δήμαρχου παιδί

του δήμαρχου παιδί, ω, ω

εγώ θα σε φιλήσω κι ας κάμω φυλακή

Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια

τα σελίνια μονά και διπλά

τα μονόλιρα, πεντόλιρα και πού ‘ντα

ο πεζεβέγγης που τα ‘χει στη πούγγα, ω, ω

Εσύ ‘σαι ο καθρέφτης, το καθαρόν γιαλίν

το καθαρόν γιαλίν, ω, ω

που φέγγει στην Ευρώπην και στην Ανατολήν

Τα ριάλια…

Ίντα τραγούδιν να σου πω, μάνα μου να σ’ αρέσει

μάνα μου να σ’ αρέσει, ω, ω

που έχεις αγγελικόν κορμί και δαχτυλίδιν μέση

Τα ριάλια…

Στην σκάλα που ξεβαίνεις, να ξέβαινα κι εγιώ

να ξέβαινα κι εγιώ, ω, ω

και εις κάθε σκαλοπάτιν να σε γλυκοφιλώ

Τα ριάλια…

Εσύ ‘σαι ο καθρέφτης …

cyprus.png

Θέλω να τραγουδήσω για την Κύπρο με την φωνή της Άννας Βίσση.

Μιας τραγουδίστριας που όσο μπορεί βοηθάει για τη πατρίδα της.

Τα Ριάλια είναι αγαπημένο τραγούδι και σήμα κατετεθέν της Κύπρου

Όποτε το ακούω θυμάμαι αυτό το πανέμορφο νησί

Και τι ωραία που περνάω όποτε το επισκέφτομαι

Στίχοι: Παραδοσιακό

Μουσική: Παραδοσιακό

Εκτελέσεις:Μιχάλης Βιολάρης – Άννα Βίσση

Αν είσαι κι αν δεν είσαι του δήμαρχου παιδί

του δήμαρχου παιδί, ω, ω

εγώ θα σε φιλήσω κι ας κάμω φυλακή

Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια

τα σελίνια μονά και διπλά

τα μονόλιρα, πεντόλιρα και πού ‘ντα

ο πεζεβέγγης που τα ‘χει στη πούγγα, ω, ω

Εσύ ‘σαι ο καθρέφτης, το καθαρόν γιαλίν

το καθαρόν γιαλίν, ω, ω

που φέγγει στην Ευρώπην και στην Ανατολήν

Τα ριάλια…

Ίντα τραγούδιν να σου πω, μάνα μου να σ’ αρέσει

μάνα μου να σ’ αρέσει, ω, ω

που έχεις αγγελικόν κορμί και δαχτυλίδιν μέση

Τα ριάλια…

Στην σκάλα που ξεβαίνεις, να ξέβαινα κι εγιώ

να ξέβαινα κι εγιώ, ω, ω

και εις κάθε σκαλοπάτιν να σε γλυκοφιλώ

Τα ριάλια…

Εσύ ‘σαι ο καθρέφτης …

cyprus.png

Θέλω να τραγουδήσω για την Κύπρο με την φωνή της Άννας Βίσση.

Μιας τραγουδίστριας που όσο μπορεί βοηθάει για τη πατρίδα της.

Τα Ριάλια είναι αγαπημένο τραγούδι και σήμα κατετεθέν της Κύπρου

Όποτε το ακούω θυμάμαι αυτό το πανέμορφο νησί

Και τι ωραία που περνάω όποτε το επισκέφτομαι

Στίχοι: Παραδοσιακό

Μουσική: Παραδοσιακό

Εκτελέσεις:Μιχάλης Βιολάρης – Άννα Βίσση

Αν είσαι κι αν δεν είσαι του δήμαρχου παιδί

του δήμαρχου παιδί, ω, ω

εγώ θα σε φιλήσω κι ας κάμω φυλακή

Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια

τα σελίνια μονά και διπλά

τα μονόλιρα, πεντόλιρα και πού ‘ντα

ο πεζεβέγγης που τα ‘χει στη πούγγα, ω, ω

Εσύ ‘σαι ο καθρέφτης, το καθαρόν γιαλίν

το καθαρόν γιαλίν, ω, ω

που φέγγει στην Ευρώπην και στην Ανατολήν

Τα ριάλια…

Ίντα τραγούδιν να σου πω, μάνα μου να σ’ αρέσει

μάνα μου να σ’ αρέσει, ω, ω

που έχεις αγγελικόν κορμί και δαχτυλίδιν μέση

Τα ριάλια…

Στην σκάλα που ξεβαίνεις, να ξέβαινα κι εγιώ

να ξέβαινα κι εγιώ, ω, ω

και εις κάθε σκαλοπάτιν να σε γλυκοφιλώ

Τα ριάλια…

Εσύ ‘σαι ο καθρέφτης …

cyprus.png

Θέλω να τραγουδήσω για την Κύπρο με την φωνή της Άννας Βίσση.

Μιας τραγουδίστριας που όσο μπορεί βοηθάει για τη πατρίδα της.

Τα Ριάλια είναι αγαπημένο τραγούδι και σήμα κατετεθέν της Κύπρου

Όποτε το ακούω θυμάμαι αυτό το πανέμορφο νησί

Και τι ωραία που περνάω όποτε το επισκέφτομαι

Στίχοι: Παραδοσιακό

Μουσική: Παραδοσιακό

Εκτελέσεις:Μιχάλης Βιολάρης – Άννα Βίσση

Αν είσαι κι αν δεν είσαι του δήμαρχου παιδί

του δήμαρχου παιδί, ω, ω

εγώ θα σε φιλήσω κι ας κάμω φυλακή

Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια

τα σελίνια μονά και διπλά

τα μονόλιρα, πεντόλιρα και πού ‘ντα

ο πεζεβέγγης που τα ‘χει στη πούγγα, ω, ω

Εσύ ‘σαι ο καθρέφτης, το καθαρόν γιαλίν

το καθαρόν γιαλίν, ω, ω

που φέγγει στην Ευρώπην και στην Ανατολήν

Τα ριάλια…

Ίντα τραγούδιν να σου πω, μάνα μου να σ’ αρέσει

μάνα μου να σ’ αρέσει, ω, ω

που έχεις αγγελικόν κορμί και δαχτυλίδιν μέση

Τα ριάλια…

Στην σκάλα που ξεβαίνεις, να ξέβαινα κι εγιώ

να ξέβαινα κι εγιώ, ω, ω

και εις κάθε σκαλοπάτιν να σε γλυκοφιλώ

Τα ριάλια…

Εσύ ‘σαι ο καθρέφτης …

cyprus.png

Θέλω να τραγουδήσω για την Κύπρο με την φωνή της Άννας Βίσση.

Μιας τραγουδίστριας που όσο μπορεί βοηθάει για τη πατρίδα της.

Τα Ριάλια είναι αγαπημένο τραγούδι και σήμα κατετεθέν της Κύπρου

Όποτε το ακούω θυμάμαι αυτό το πανέμορφο νησί

Και τι ωραία που περνάω όποτε το επισκέφτομαι

Στίχοι: Παραδοσιακό

Μουσική: Παραδοσιακό

Εκτελέσεις:Μιχάλης Βιολάρης – Άννα Βίσση

Αν είσαι κι αν δεν είσαι του δήμαρχου παιδί

του δήμαρχου παιδί, ω, ω

εγώ θα σε φιλήσω κι ας κάμω φυλακή

Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια

τα σελίνια μονά και διπλά

τα μονόλιρα, πεντόλιρα και πού ‘ντα

ο πεζεβέγγης που τα ‘χει στη πούγγα, ω, ω

Εσύ ‘σαι ο καθρέφτης, το καθαρόν γιαλίν

το καθαρόν γιαλίν, ω, ω

που φέγγει στην Ευρώπην και στην Ανατολήν

Τα ριάλια…

Ίντα τραγούδιν να σου πω, μάνα μου να σ’ αρέσει

μάνα μου να σ’ αρέσει, ω, ω

που έχεις αγγελικόν κορμί και δαχτυλίδιν μέση

Τα ριάλια…

Στην σκάλα που ξεβαίνεις, να ξέβαινα κι εγιώ

να ξέβαινα κι εγιώ, ω, ω

και εις κάθε σκαλοπάτιν να σε γλυκοφιλώ

Τα ριάλια…