Θέλω να αισθανθώ …

Love1234567.jpg

Θέλω να αισθανθώ όμορφα γιατί το χρειάζομαι αλλά δεν γίνεται.

Εσύ δεν είσαι δίπλα μου και εγώ αναρωτιέμαι γιατί.

Έχεις χαθει τους τελευταίους μήνες και όσο σε ρωτάω τι έχει συμβεί

Τόσο δε μου λες λεγοντάς μου πως όλα είναι όπως παλιά.

Εγώ ξέρω πολύ καλά πως δεν ισχύει και ανησυχώ.

Μακάρι να ήσουν ΕΔΩ και να μου έλεγες τι έχει συμβεί.

Θέλω να αισθανθώ …

Love1234567.jpg

Θέλω να αισθανθώ όμορφα γιατί το χρειάζομαι αλλά δεν γίνεται.

Εσύ δεν είσαι δίπλα μου και εγώ αναρωτιέμαι γιατί.

Έχεις χαθει τους τελευταίους μήνες και όσο σε ρωτάω τι έχει συμβεί

Τόσο δε μου λες λεγοντάς μου πως όλα είναι όπως παλιά.

Εγώ ξέρω πολύ καλά πως δεν ισχύει και ανησυχώ.

Μακάρι να ήσουν ΕΔΩ και να μου έλεγες τι έχει συμβεί.

Θέλω να αισθανθώ …

Love1234567.jpg

Θέλω να αισθανθώ όμορφα γιατί το χρειάζομαι αλλά δεν γίνεται.

Εσύ δεν είσαι δίπλα μου και εγώ αναρωτιέμαι γιατί.

Έχεις χαθει τους τελευταίους μήνες και όσο σε ρωτάω τι έχει συμβεί

Τόσο δε μου λες λεγοντάς μου πως όλα είναι όπως παλιά.

Εγώ ξέρω πολύ καλά πως δεν ισχύει και ανησυχώ.

Μακάρι να ήσουν ΕΔΩ και να μου έλεγες τι έχει συμβεί.

Θέλω να αισθανθώ …

Love1234567.jpg

Θέλω να αισθανθώ όμορφα γιατί το χρειάζομαι αλλά δεν γίνεται.

Εσύ δεν είσαι δίπλα μου και εγώ αναρωτιέμαι γιατί.

Έχεις χαθει τους τελευταίους μήνες και όσο σε ρωτάω τι έχει συμβεί

Τόσο δε μου λες λεγοντάς μου πως όλα είναι όπως παλιά.

Εγώ ξέρω πολύ καλά πως δεν ισχύει και ανησυχώ.

Μακάρι να ήσουν ΕΔΩ και να μου έλεγες τι έχει συμβεί.

Θέλω να αισθανθώ …

Love1234567.jpg

Θέλω να αισθανθώ όμορφα γιατί το χρειάζομαι αλλά δεν γίνεται.

Εσύ δεν είσαι δίπλα μου και εγώ αναρωτιέμαι γιατί.

Έχεις χαθει τους τελευταίους μήνες και όσο σε ρωτάω τι έχει συμβεί

Τόσο δε μου λες λεγοντάς μου πως όλα είναι όπως παλιά.

Εγώ ξέρω πολύ καλά πως δεν ισχύει και ανησυχώ.

Μακάρι να ήσουν ΕΔΩ και να μου έλεγες τι έχει συμβεί.

Θέλω να αισθανθώ …

Love1234567.jpg

Θέλω να αισθανθώ όμορφα γιατί το χρειάζομαι αλλά δεν γίνεται.

Εσύ δεν είσαι δίπλα μου και εγώ αναρωτιέμαι γιατί.

Έχεις χαθει τους τελευταίους μήνες και όσο σε ρωτάω τι έχει συμβεί

Τόσο δε μου λες λεγοντάς μου πως όλα είναι όπως παλιά.

Εγώ ξέρω πολύ καλά πως δεν ισχύει και ανησυχώ.

Μακάρι να ήσουν ΕΔΩ και να μου έλεγες τι έχει συμβεί.

Θέλω να αισθανθώ …

Love1234567.jpg

Θέλω να αισθανθώ όμορφα γιατί το χρειάζομαι αλλά δεν γίνεται.

Εσύ δεν είσαι δίπλα μου και εγώ αναρωτιέμαι γιατί.

Έχεις χαθει τους τελευταίους μήνες και όσο σε ρωτάω τι έχει συμβεί

Τόσο δε μου λες λεγοντάς μου πως όλα είναι όπως παλιά.

Εγώ ξέρω πολύ καλά πως δεν ισχύει και ανησυχώ.

Μακάρι να ήσουν ΕΔΩ και να μου έλεγες τι έχει συμβεί.

Θέλω να αισθανθώ …

Love1234567.jpg

Θέλω να αισθανθώ όμορφα γιατί το χρειάζομαι αλλά δεν γίνεται.

Εσύ δεν είσαι δίπλα μου και εγώ αναρωτιέμαι γιατί.

Έχεις χαθει τους τελευταίους μήνες και όσο σε ρωτάω τι έχει συμβεί

Τόσο δε μου λες λεγοντάς μου πως όλα είναι όπως παλιά.

Εγώ ξέρω πολύ καλά πως δεν ισχύει και ανησυχώ.

Μακάρι να ήσουν ΕΔΩ και να μου έλεγες τι έχει συμβεί.

Θέλω να αισθανθώ …

Love1234567.jpg

Θέλω να αισθανθώ όμορφα γιατί το χρειάζομαι αλλά δεν γίνεται.

Εσύ δεν είσαι δίπλα μου και εγώ αναρωτιέμαι γιατί.

Έχεις χαθει τους τελευταίους μήνες και όσο σε ρωτάω τι έχει συμβεί

Τόσο δε μου λες λεγοντάς μου πως όλα είναι όπως παλιά.

Εγώ ξέρω πολύ καλά πως δεν ισχύει και ανησυχώ.

Μακάρι να ήσουν ΕΔΩ και να μου έλεγες τι έχει συμβεί.

Θέλω να αισθανθώ …

Love1234567.jpg

Θέλω να αισθανθώ όμορφα γιατί το χρειάζομαι αλλά δεν γίνεται.

Εσύ δεν είσαι δίπλα μου και εγώ αναρωτιέμαι γιατί.

Έχεις χαθει τους τελευταίους μήνες και όσο σε ρωτάω τι έχει συμβεί

Τόσο δε μου λες λεγοντάς μου πως όλα είναι όπως παλιά.

Εγώ ξέρω πολύ καλά πως δεν ισχύει και ανησυχώ.

Μακάρι να ήσουν ΕΔΩ και να μου έλεγες τι έχει συμβεί.