Μη το ξεχάσεις …

Lovegfgfdfg.jpg

Σ’ αγαπάω μωρό μου

Αυτό μόνο μπορώ να σου πω

Θέλω να σου το λέω κάθε ώρα και κάθε λεπτό

Είναι το πιο όμορφο συναίσθημα

Εσύ ξέρεις πως όταν εγώ αγαπάω

Αγαπάω και δεν παύω ποτέ

Ότι και να γίνει ή συμβεί

Βλέπεις η καρδιά μου μπορεί και αγαπάει

Μόνο μία φορά και για πάντα

Μην ακούς που λέω πως έπαψα

Δεν έχω πάψει ούτε λεπτό να αισθάνομαι έτσι

Ότι και να γινει και ότι και να συμβεί

Εγώ πάντα ΘΑ Σ’ ΑΓΑΠΑΩ.

Advertisement

Μη το ξεχάσεις …

Lovegfgfdfg.jpg

Σ’ αγαπάω μωρό μου

Αυτό μόνο μπορώ να σου πω

Θέλω να σου το λέω κάθε ώρα και κάθε λεπτό

Είναι το πιο όμορφο συναίσθημα

Εσύ ξέρεις πως όταν εγώ αγαπάω

Αγαπάω και δεν παύω ποτέ

Ότι και να γίνει ή συμβεί

Βλέπεις η καρδιά μου μπορεί και αγαπάει

Μόνο μία φορά και για πάντα

Μην ακούς που λέω πως έπαψα

Δεν έχω πάψει ούτε λεπτό να αισθάνομαι έτσι

Ότι και να γινει και ότι και να συμβεί

Εγώ πάντα ΘΑ Σ’ ΑΓΑΠΑΩ.

Μη το ξεχάσεις …

Lovegfgfdfg.jpg

Σ’ αγαπάω μωρό μου

Αυτό μόνο μπορώ να σου πω

Θέλω να σου το λέω κάθε ώρα και κάθε λεπτό

Είναι το πιο όμορφο συναίσθημα

Εσύ ξέρεις πως όταν εγώ αγαπάω

Αγαπάω και δεν παύω ποτέ

Ότι και να γίνει ή συμβεί

Βλέπεις η καρδιά μου μπορεί και αγαπάει

Μόνο μία φορά και για πάντα

Μην ακούς που λέω πως έπαψα

Δεν έχω πάψει ούτε λεπτό να αισθάνομαι έτσι

Ότι και να γινει και ότι και να συμβεί

Εγώ πάντα ΘΑ Σ’ ΑΓΑΠΑΩ.

Μη το ξεχάσεις …

Lovegfgfdfg.jpg

Σ’ αγαπάω μωρό μου

Αυτό μόνο μπορώ να σου πω

Θέλω να σου το λέω κάθε ώρα και κάθε λεπτό

Είναι το πιο όμορφο συναίσθημα

Εσύ ξέρεις πως όταν εγώ αγαπάω

Αγαπάω και δεν παύω ποτέ

Ότι και να γίνει ή συμβεί

Βλέπεις η καρδιά μου μπορεί και αγαπάει

Μόνο μία φορά και για πάντα

Μην ακούς που λέω πως έπαψα

Δεν έχω πάψει ούτε λεπτό να αισθάνομαι έτσι

Ότι και να γινει και ότι και να συμβεί

Εγώ πάντα ΘΑ Σ’ ΑΓΑΠΑΩ.

Μη το ξεχάσεις …

Lovegfgfdfg.jpg

Σ’ αγαπάω μωρό μου

Αυτό μόνο μπορώ να σου πω

Θέλω να σου το λέω κάθε ώρα και κάθε λεπτό

Είναι το πιο όμορφο συναίσθημα

Εσύ ξέρεις πως όταν εγώ αγαπάω

Αγαπάω και δεν παύω ποτέ

Ότι και να γίνει ή συμβεί

Βλέπεις η καρδιά μου μπορεί και αγαπάει

Μόνο μία φορά και για πάντα

Μην ακούς που λέω πως έπαψα

Δεν έχω πάψει ούτε λεπτό να αισθάνομαι έτσι

Ότι και να γινει και ότι και να συμβεί

Εγώ πάντα ΘΑ Σ’ ΑΓΑΠΑΩ.

Μη το ξεχάσεις …

Lovegfgfdfg.jpg

Σ’ αγαπάω μωρό μου

Αυτό μόνο μπορώ να σου πω

Θέλω να σου το λέω κάθε ώρα και κάθε λεπτό

Είναι το πιο όμορφο συναίσθημα

Εσύ ξέρεις πως όταν εγώ αγαπάω

Αγαπάω και δεν παύω ποτέ

Ότι και να γίνει ή συμβεί

Βλέπεις η καρδιά μου μπορεί και αγαπάει

Μόνο μία φορά και για πάντα

Μην ακούς που λέω πως έπαψα

Δεν έχω πάψει ούτε λεπτό να αισθάνομαι έτσι

Ότι και να γινει και ότι και να συμβεί

Εγώ πάντα ΘΑ Σ’ ΑΓΑΠΑΩ.

Μη το ξεχάσεις …

Lovegfgfdfg.jpg

Σ’ αγαπάω μωρό μου

Αυτό μόνο μπορώ να σου πω

Θέλω να σου το λέω κάθε ώρα και κάθε λεπτό

Είναι το πιο όμορφο συναίσθημα

Εσύ ξέρεις πως όταν εγώ αγαπάω

Αγαπάω και δεν παύω ποτέ

Ότι και να γίνει ή συμβεί

Βλέπεις η καρδιά μου μπορεί και αγαπάει

Μόνο μία φορά και για πάντα

Μην ακούς που λέω πως έπαψα

Δεν έχω πάψει ούτε λεπτό να αισθάνομαι έτσι

Ότι και να γινει και ότι και να συμβεί

Εγώ πάντα ΘΑ Σ’ ΑΓΑΠΑΩ.

Μη το ξεχάσεις …

Lovegfgfdfg.jpg

Σ’ αγαπάω μωρό μου

Αυτό μόνο μπορώ να σου πω

Θέλω να σου το λέω κάθε ώρα και κάθε λεπτό

Είναι το πιο όμορφο συναίσθημα

Εσύ ξέρεις πως όταν εγώ αγαπάω

Αγαπάω και δεν παύω ποτέ

Ότι και να γίνει ή συμβεί

Βλέπεις η καρδιά μου μπορεί και αγαπάει

Μόνο μία φορά και για πάντα

Μην ακούς που λέω πως έπαψα

Δεν έχω πάψει ούτε λεπτό να αισθάνομαι έτσι

Ότι και να γινει και ότι και να συμβεί

Εγώ πάντα ΘΑ Σ’ ΑΓΑΠΑΩ.

Μη το ξεχάσεις …

Lovegfgfdfg.jpg

Σ’ αγαπάω μωρό μου

Αυτό μόνο μπορώ να σου πω

Θέλω να σου το λέω κάθε ώρα και κάθε λεπτό

Είναι το πιο όμορφο συναίσθημα

Εσύ ξέρεις πως όταν εγώ αγαπάω

Αγαπάω και δεν παύω ποτέ

Ότι και να γίνει ή συμβεί

Βλέπεις η καρδιά μου μπορεί και αγαπάει

Μόνο μία φορά και για πάντα

Μην ακούς που λέω πως έπαψα

Δεν έχω πάψει ούτε λεπτό να αισθάνομαι έτσι

Ότι και να γινει και ότι και να συμβεί

Εγώ πάντα ΘΑ Σ’ ΑΓΑΠΑΩ.

Μη το ξεχάσεις …

Lovegfgfdfg.jpg

Σ’ αγαπάω μωρό μου

Αυτό μόνο μπορώ να σου πω

Θέλω να σου το λέω κάθε ώρα και κάθε λεπτό

Είναι το πιο όμορφο συναίσθημα

Εσύ ξέρεις πως όταν εγώ αγαπάω

Αγαπάω και δεν παύω ποτέ

Ότι και να γίνει ή συμβεί

Βλέπεις η καρδιά μου μπορεί και αγαπάει

Μόνο μία φορά και για πάντα

Μην ακούς που λέω πως έπαψα

Δεν έχω πάψει ούτε λεπτό να αισθάνομαι έτσι

Ότι και να γινει και ότι και να συμβεί

Εγώ πάντα ΘΑ Σ’ ΑΓΑΠΑΩ.