Καληνύχτα Αγγελέ μου

goodnight_1005_wwg.gif

Ξέρω πως βρίσκεσαι πάντα εδώ όταν σε ζητάω.

Ξέρω πως ποτέ δε θα με αφήσεις.

Είσαι ο Αγγελός μου και αισθάνομαι τόσο χαρούμενη

Που βρίσκεσαι στην γλυκιά ζωή μου

Είσαι τα πάντα για μένα

Ο ουρανός και η γη μου

Ο άερας που αναπνέω και

Δεν θέλω ποτέ να χαθείς απ΄τα ονειρά μου

Ξέρεις είναι πολύ όμορφα εκεί

Βρισκόμαστε συνέχεια αγκαλιά και

Μου λες πόσο μ’ αγαπάς.

Μόνο κάτι σου ζητάω Αγγελέ μου

Θέλω να μου λές συνέχεια πόσο πολύ μ’ αγαπάς

Μπορείς;

Καληνύχτα Αγγελέ μου

Καληνύχτα Αγγελέ μου

goodnight_1005_wwg.gif

Ξέρω πως βρίσκεσαι πάντα εδώ όταν σε ζητάω.

Ξέρω πως ποτέ δε θα με αφήσεις.

Είσαι ο Αγγελός μου και αισθάνομαι τόσο χαρούμενη

Που βρίσκεσαι στην γλυκιά ζωή μου

Είσαι τα πάντα για μένα

Ο ουρανός και η γη μου

Ο άερας που αναπνέω και

Δεν θέλω ποτέ να χαθείς απ΄τα ονειρά μου

Ξέρεις είναι πολύ όμορφα εκεί

Βρισκόμαστε συνέχεια αγκαλιά και

Μου λες πόσο μ’ αγαπάς.

Μόνο κάτι σου ζητάω Αγγελέ μου

Θέλω να μου λές συνέχεια πόσο πολύ μ’ αγαπάς

Μπορείς;

Καληνύχτα Αγγελέ μου

Καληνύχτα Αγγελέ μου

goodnight_1005_wwg.gif

Ξέρω πως βρίσκεσαι πάντα εδώ όταν σε ζητάω.

Ξέρω πως ποτέ δε θα με αφήσεις.

Είσαι ο Αγγελός μου και αισθάνομαι τόσο χαρούμενη

Που βρίσκεσαι στην γλυκιά ζωή μου

Είσαι τα πάντα για μένα

Ο ουρανός και η γη μου

Ο άερας που αναπνέω και

Δεν θέλω ποτέ να χαθείς απ΄τα ονειρά μου

Ξέρεις είναι πολύ όμορφα εκεί

Βρισκόμαστε συνέχεια αγκαλιά και

Μου λες πόσο μ’ αγαπάς.

Μόνο κάτι σου ζητάω Αγγελέ μου

Θέλω να μου λές συνέχεια πόσο πολύ μ’ αγαπάς

Μπορείς;

Καληνύχτα Αγγελέ μου

Καληνύχτα Αγγελέ μου

goodnight_1005_wwg.gif

Ξέρω πως βρίσκεσαι πάντα εδώ όταν σε ζητάω.

Ξέρω πως ποτέ δε θα με αφήσεις.

Είσαι ο Αγγελός μου και αισθάνομαι τόσο χαρούμενη

Που βρίσκεσαι στην γλυκιά ζωή μου

Είσαι τα πάντα για μένα

Ο ουρανός και η γη μου

Ο άερας που αναπνέω και

Δεν θέλω ποτέ να χαθείς απ΄τα ονειρά μου

Ξέρεις είναι πολύ όμορφα εκεί

Βρισκόμαστε συνέχεια αγκαλιά και

Μου λες πόσο μ’ αγαπάς.

Μόνο κάτι σου ζητάω Αγγελέ μου

Θέλω να μου λές συνέχεια πόσο πολύ μ’ αγαπάς

Μπορείς;

Καληνύχτα Αγγελέ μου

Καληνύχτα Αγγελέ μου

goodnight_1005_wwg.gif

Ξέρω πως βρίσκεσαι πάντα εδώ όταν σε ζητάω.

Ξέρω πως ποτέ δε θα με αφήσεις.

Είσαι ο Αγγελός μου και αισθάνομαι τόσο χαρούμενη

Που βρίσκεσαι στην γλυκιά ζωή μου

Είσαι τα πάντα για μένα

Ο ουρανός και η γη μου

Ο άερας που αναπνέω και

Δεν θέλω ποτέ να χαθείς απ΄τα ονειρά μου

Ξέρεις είναι πολύ όμορφα εκεί

Βρισκόμαστε συνέχεια αγκαλιά και

Μου λες πόσο μ’ αγαπάς.

Μόνο κάτι σου ζητάω Αγγελέ μου

Θέλω να μου λές συνέχεια πόσο πολύ μ’ αγαπάς

Μπορείς;

Καληνύχτα Αγγελέ μου

Καληνύχτα Αγγελέ μου

goodnight_1005_wwg.gif

Ξέρω πως βρίσκεσαι πάντα εδώ όταν σε ζητάω.

Ξέρω πως ποτέ δε θα με αφήσεις.

Είσαι ο Αγγελός μου και αισθάνομαι τόσο χαρούμενη

Που βρίσκεσαι στην γλυκιά ζωή μου

Είσαι τα πάντα για μένα

Ο ουρανός και η γη μου

Ο άερας που αναπνέω και

Δεν θέλω ποτέ να χαθείς απ΄τα ονειρά μου

Ξέρεις είναι πολύ όμορφα εκεί

Βρισκόμαστε συνέχεια αγκαλιά και

Μου λες πόσο μ’ αγαπάς.

Μόνο κάτι σου ζητάω Αγγελέ μου

Θέλω να μου λές συνέχεια πόσο πολύ μ’ αγαπάς

Μπορείς;

Καληνύχτα Αγγελέ μου

Καληνύχτα Αγγελέ μου

goodnight_1005_wwg.gif

Ξέρω πως βρίσκεσαι πάντα εδώ όταν σε ζητάω.

Ξέρω πως ποτέ δε θα με αφήσεις.

Είσαι ο Αγγελός μου και αισθάνομαι τόσο χαρούμενη

Που βρίσκεσαι στην γλυκιά ζωή μου

Είσαι τα πάντα για μένα

Ο ουρανός και η γη μου

Ο άερας που αναπνέω και

Δεν θέλω ποτέ να χαθείς απ΄τα ονειρά μου

Ξέρεις είναι πολύ όμορφα εκεί

Βρισκόμαστε συνέχεια αγκαλιά και

Μου λες πόσο μ’ αγαπάς.

Μόνο κάτι σου ζητάω Αγγελέ μου

Θέλω να μου λές συνέχεια πόσο πολύ μ’ αγαπάς

Μπορείς;

Καληνύχτα Αγγελέ μου

Καληνύχτα Αγγελέ μου

goodnight_1005_wwg.gif

Ξέρω πως βρίσκεσαι πάντα εδώ όταν σε ζητάω.

Ξέρω πως ποτέ δε θα με αφήσεις.

Είσαι ο Αγγελός μου και αισθάνομαι τόσο χαρούμενη

Που βρίσκεσαι στην γλυκιά ζωή μου

Είσαι τα πάντα για μένα

Ο ουρανός και η γη μου

Ο άερας που αναπνέω και

Δεν θέλω ποτέ να χαθείς απ΄τα ονειρά μου

Ξέρεις είναι πολύ όμορφα εκεί

Βρισκόμαστε συνέχεια αγκαλιά και

Μου λες πόσο μ’ αγαπάς.

Μόνο κάτι σου ζητάω Αγγελέ μου

Θέλω να μου λές συνέχεια πόσο πολύ μ’ αγαπάς

Μπορείς;

Καληνύχτα Αγγελέ μου

Καληνύχτα Αγγελέ μου

goodnight_1005_wwg.gif

Ξέρω πως βρίσκεσαι πάντα εδώ όταν σε ζητάω.

Ξέρω πως ποτέ δε θα με αφήσεις.

Είσαι ο Αγγελός μου και αισθάνομαι τόσο χαρούμενη

Που βρίσκεσαι στην γλυκιά ζωή μου

Είσαι τα πάντα για μένα

Ο ουρανός και η γη μου

Ο άερας που αναπνέω και

Δεν θέλω ποτέ να χαθείς απ΄τα ονειρά μου

Ξέρεις είναι πολύ όμορφα εκεί

Βρισκόμαστε συνέχεια αγκαλιά και

Μου λες πόσο μ’ αγαπάς.

Μόνο κάτι σου ζητάω Αγγελέ μου

Θέλω να μου λές συνέχεια πόσο πολύ μ’ αγαπάς

Μπορείς;

Καληνύχτα Αγγελέ μου

Καληνύχτα Αγγελέ μου

goodnight_1005_wwg.gif

Ξέρω πως βρίσκεσαι πάντα εδώ όταν σε ζητάω.

Ξέρω πως ποτέ δε θα με αφήσεις.

Είσαι ο Αγγελός μου και αισθάνομαι τόσο χαρούμενη

Που βρίσκεσαι στην γλυκιά ζωή μου

Είσαι τα πάντα για μένα

Ο ουρανός και η γη μου

Ο άερας που αναπνέω και

Δεν θέλω ποτέ να χαθείς απ΄τα ονειρά μου

Ξέρεις είναι πολύ όμορφα εκεί

Βρισκόμαστε συνέχεια αγκαλιά και

Μου λες πόσο μ’ αγαπάς.

Μόνο κάτι σου ζητάω Αγγελέ μου

Θέλω να μου λές συνέχεια πόσο πολύ μ’ αγαπάς

Μπορείς;

Καληνύχτα Αγγελέ μου