Όχι τόσο καλά …

babytttt.jpg

Η μέρα η χθεσινή δεν πήγε όσο καλά είχα ευχηθεί εχθές

Η Μαρκέλλα βρέθηκα στο νοσοκομείο γιατί έκλαιγε συνέχεια

Ωτίτιδα ήταν η διάγνωση αλλά μέχρι να τη μάθουμε

Περάσαμε 4 ώρες στο νοσοκομείο.

Κέφι δεν έχει καθόλου και δεν είναι και τόσο ζωηρή.

Κατ’ άλλα όλα καλά.

Καλή σας μέρα …

Advertisement

Όχι τόσο καλά …

babytttt.jpg

Η μέρα η χθεσινή δεν πήγε όσο καλά είχα ευχηθεί εχθές

Η Μαρκέλλα βρέθηκα στο νοσοκομείο γιατί έκλαιγε συνέχεια

Ωτίτιδα ήταν η διάγνωση αλλά μέχρι να τη μάθουμε

Περάσαμε 4 ώρες στο νοσοκομείο.

Κέφι δεν έχει καθόλου και δεν είναι και τόσο ζωηρή.

Κατ’ άλλα όλα καλά.

Καλή σας μέρα …

Όχι τόσο καλά …

babytttt.jpg

Η μέρα η χθεσινή δεν πήγε όσο καλά είχα ευχηθεί εχθές

Η Μαρκέλλα βρέθηκα στο νοσοκομείο γιατί έκλαιγε συνέχεια

Ωτίτιδα ήταν η διάγνωση αλλά μέχρι να τη μάθουμε

Περάσαμε 4 ώρες στο νοσοκομείο.

Κέφι δεν έχει καθόλου και δεν είναι και τόσο ζωηρή.

Κατ’ άλλα όλα καλά.

Καλή σας μέρα …

Όχι τόσο καλά …

babytttt.jpg

Η μέρα η χθεσινή δεν πήγε όσο καλά είχα ευχηθεί εχθές

Η Μαρκέλλα βρέθηκα στο νοσοκομείο γιατί έκλαιγε συνέχεια

Ωτίτιδα ήταν η διάγνωση αλλά μέχρι να τη μάθουμε

Περάσαμε 4 ώρες στο νοσοκομείο.

Κέφι δεν έχει καθόλου και δεν είναι και τόσο ζωηρή.

Κατ’ άλλα όλα καλά.

Καλή σας μέρα …

Όχι τόσο καλά …

babytttt.jpg

Η μέρα η χθεσινή δεν πήγε όσο καλά είχα ευχηθεί εχθές

Η Μαρκέλλα βρέθηκα στο νοσοκομείο γιατί έκλαιγε συνέχεια

Ωτίτιδα ήταν η διάγνωση αλλά μέχρι να τη μάθουμε

Περάσαμε 4 ώρες στο νοσοκομείο.

Κέφι δεν έχει καθόλου και δεν είναι και τόσο ζωηρή.

Κατ’ άλλα όλα καλά.

Καλή σας μέρα …

Όχι τόσο καλά …

babytttt.jpg

Η μέρα η χθεσινή δεν πήγε όσο καλά είχα ευχηθεί εχθές

Η Μαρκέλλα βρέθηκα στο νοσοκομείο γιατί έκλαιγε συνέχεια

Ωτίτιδα ήταν η διάγνωση αλλά μέχρι να τη μάθουμε

Περάσαμε 4 ώρες στο νοσοκομείο.

Κέφι δεν έχει καθόλου και δεν είναι και τόσο ζωηρή.

Κατ’ άλλα όλα καλά.

Καλή σας μέρα …

Όχι τόσο καλά …

babytttt.jpg

Η μέρα η χθεσινή δεν πήγε όσο καλά είχα ευχηθεί εχθές

Η Μαρκέλλα βρέθηκα στο νοσοκομείο γιατί έκλαιγε συνέχεια

Ωτίτιδα ήταν η διάγνωση αλλά μέχρι να τη μάθουμε

Περάσαμε 4 ώρες στο νοσοκομείο.

Κέφι δεν έχει καθόλου και δεν είναι και τόσο ζωηρή.

Κατ’ άλλα όλα καλά.

Καλή σας μέρα …

Όχι τόσο καλά …

babytttt.jpg

Η μέρα η χθεσινή δεν πήγε όσο καλά είχα ευχηθεί εχθές

Η Μαρκέλλα βρέθηκα στο νοσοκομείο γιατί έκλαιγε συνέχεια

Ωτίτιδα ήταν η διάγνωση αλλά μέχρι να τη μάθουμε

Περάσαμε 4 ώρες στο νοσοκομείο.

Κέφι δεν έχει καθόλου και δεν είναι και τόσο ζωηρή.

Κατ’ άλλα όλα καλά.

Καλή σας μέρα …

Όχι τόσο καλά …

babytttt.jpg

Η μέρα η χθεσινή δεν πήγε όσο καλά είχα ευχηθεί εχθές

Η Μαρκέλλα βρέθηκα στο νοσοκομείο γιατί έκλαιγε συνέχεια

Ωτίτιδα ήταν η διάγνωση αλλά μέχρι να τη μάθουμε

Περάσαμε 4 ώρες στο νοσοκομείο.

Κέφι δεν έχει καθόλου και δεν είναι και τόσο ζωηρή.

Κατ’ άλλα όλα καλά.

Καλή σας μέρα …

Όχι τόσο καλά …

babytttt.jpg

Η μέρα η χθεσινή δεν πήγε όσο καλά είχα ευχηθεί εχθές

Η Μαρκέλλα βρέθηκα στο νοσοκομείο γιατί έκλαιγε συνέχεια

Ωτίτιδα ήταν η διάγνωση αλλά μέχρι να τη μάθουμε

Περάσαμε 4 ώρες στο νοσοκομείο.

Κέφι δεν έχει καθόλου και δεν είναι και τόσο ζωηρή.

Κατ’ άλλα όλα καλά.

Καλή σας μέρα …