Ψέμματα δεν θέλω να σου πω …


Στίχοι:Βαλεντίνο

Μουσική: Χριστόδουλος Σιγανός

Πρώτη εκτέλεση:Πάνος Κιάμος

Όταν φύγεις δε θα τ΄αρνηθώ

και στην πόρτα θα΄μαι να σε δω

όχι πως θα στεναχωρηθώ

μόνο θέλω να σιγουρευτώ

μόνος να μείνω κι όρκο σου δίνω

πως δε θα τρελαθώ

Θα βγαίνω θα πίνω και λόγο δε θα δίνω

καλά θα περνάω μόνος μου θα γυρνάω

Θα βγαίνω θα πίνω θ΄ανάβω και θα σβήνω

καλά θα περνάω και γι΄άλλη αγάπη δε πονάω

Ψέματα δε θέλω να σου πω

άμα φύγεις δε θα κλαίω εγώ

θα στο πω και βάλτο στο μυαλό

πως θα σε ξεχάσω στο λεπτό

Λιώμα θα γίνω και δε θα μείνω

σπίτι να κοιμηθώ

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΕΝΑ
Advertisement

Ψέμματα δεν θέλω να σου πω …


Στίχοι:Βαλεντίνο

Μουσική: Χριστόδουλος Σιγανός

Πρώτη εκτέλεση:Πάνος Κιάμος

Όταν φύγεις δε θα τ΄αρνηθώ

και στην πόρτα θα΄μαι να σε δω

όχι πως θα στεναχωρηθώ

μόνο θέλω να σιγουρευτώ

μόνος να μείνω κι όρκο σου δίνω

πως δε θα τρελαθώ

Θα βγαίνω θα πίνω και λόγο δε θα δίνω

καλά θα περνάω μόνος μου θα γυρνάω

Θα βγαίνω θα πίνω θ΄ανάβω και θα σβήνω

καλά θα περνάω και γι΄άλλη αγάπη δε πονάω

Ψέματα δε θέλω να σου πω

άμα φύγεις δε θα κλαίω εγώ

θα στο πω και βάλτο στο μυαλό

πως θα σε ξεχάσω στο λεπτό

Λιώμα θα γίνω και δε θα μείνω

σπίτι να κοιμηθώ

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΕΝΑ

Ψέμματα δεν θέλω να σου πω …


Στίχοι:Βαλεντίνο

Μουσική: Χριστόδουλος Σιγανός

Πρώτη εκτέλεση:Πάνος Κιάμος

Όταν φύγεις δε θα τ΄αρνηθώ

και στην πόρτα θα΄μαι να σε δω

όχι πως θα στεναχωρηθώ

μόνο θέλω να σιγουρευτώ

μόνος να μείνω κι όρκο σου δίνω

πως δε θα τρελαθώ

Θα βγαίνω θα πίνω και λόγο δε θα δίνω

καλά θα περνάω μόνος μου θα γυρνάω

Θα βγαίνω θα πίνω θ΄ανάβω και θα σβήνω

καλά θα περνάω και γι΄άλλη αγάπη δε πονάω

Ψέματα δε θέλω να σου πω

άμα φύγεις δε θα κλαίω εγώ

θα στο πω και βάλτο στο μυαλό

πως θα σε ξεχάσω στο λεπτό

Λιώμα θα γίνω και δε θα μείνω

σπίτι να κοιμηθώ

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΕΝΑ

Ψέμματα δεν θέλω να σου πω …


Στίχοι:Βαλεντίνο

Μουσική: Χριστόδουλος Σιγανός

Πρώτη εκτέλεση:Πάνος Κιάμος

Όταν φύγεις δε θα τ΄αρνηθώ

και στην πόρτα θα΄μαι να σε δω

όχι πως θα στεναχωρηθώ

μόνο θέλω να σιγουρευτώ

μόνος να μείνω κι όρκο σου δίνω

πως δε θα τρελαθώ

Θα βγαίνω θα πίνω και λόγο δε θα δίνω

καλά θα περνάω μόνος μου θα γυρνάω

Θα βγαίνω θα πίνω θ΄ανάβω και θα σβήνω

καλά θα περνάω και γι΄άλλη αγάπη δε πονάω

Ψέματα δε θέλω να σου πω

άμα φύγεις δε θα κλαίω εγώ

θα στο πω και βάλτο στο μυαλό

πως θα σε ξεχάσω στο λεπτό

Λιώμα θα γίνω και δε θα μείνω

σπίτι να κοιμηθώ

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΕΝΑ

Ψέμματα δεν θέλω να σου πω …


Στίχοι:Βαλεντίνο

Μουσική: Χριστόδουλος Σιγανός

Πρώτη εκτέλεση:Πάνος Κιάμος

Όταν φύγεις δε θα τ΄αρνηθώ

και στην πόρτα θα΄μαι να σε δω

όχι πως θα στεναχωρηθώ

μόνο θέλω να σιγουρευτώ

μόνος να μείνω κι όρκο σου δίνω

πως δε θα τρελαθώ

Θα βγαίνω θα πίνω και λόγο δε θα δίνω

καλά θα περνάω μόνος μου θα γυρνάω

Θα βγαίνω θα πίνω θ΄ανάβω και θα σβήνω

καλά θα περνάω και γι΄άλλη αγάπη δε πονάω

Ψέματα δε θέλω να σου πω

άμα φύγεις δε θα κλαίω εγώ

θα στο πω και βάλτο στο μυαλό

πως θα σε ξεχάσω στο λεπτό

Λιώμα θα γίνω και δε θα μείνω

σπίτι να κοιμηθώ

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΕΝΑ

Ψέμματα δεν θέλω να σου πω …


Στίχοι:Βαλεντίνο

Μουσική: Χριστόδουλος Σιγανός

Πρώτη εκτέλεση:Πάνος Κιάμος

Όταν φύγεις δε θα τ΄αρνηθώ

και στην πόρτα θα΄μαι να σε δω

όχι πως θα στεναχωρηθώ

μόνο θέλω να σιγουρευτώ

μόνος να μείνω κι όρκο σου δίνω

πως δε θα τρελαθώ

Θα βγαίνω θα πίνω και λόγο δε θα δίνω

καλά θα περνάω μόνος μου θα γυρνάω

Θα βγαίνω θα πίνω θ΄ανάβω και θα σβήνω

καλά θα περνάω και γι΄άλλη αγάπη δε πονάω

Ψέματα δε θέλω να σου πω

άμα φύγεις δε θα κλαίω εγώ

θα στο πω και βάλτο στο μυαλό

πως θα σε ξεχάσω στο λεπτό

Λιώμα θα γίνω και δε θα μείνω

σπίτι να κοιμηθώ

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΕΝΑ

Ψέμματα δεν θέλω να σου πω …


Στίχοι:Βαλεντίνο

Μουσική: Χριστόδουλος Σιγανός

Πρώτη εκτέλεση:Πάνος Κιάμος

Όταν φύγεις δε θα τ΄αρνηθώ

και στην πόρτα θα΄μαι να σε δω

όχι πως θα στεναχωρηθώ

μόνο θέλω να σιγουρευτώ

μόνος να μείνω κι όρκο σου δίνω

πως δε θα τρελαθώ

Θα βγαίνω θα πίνω και λόγο δε θα δίνω

καλά θα περνάω μόνος μου θα γυρνάω

Θα βγαίνω θα πίνω θ΄ανάβω και θα σβήνω

καλά θα περνάω και γι΄άλλη αγάπη δε πονάω

Ψέματα δε θέλω να σου πω

άμα φύγεις δε θα κλαίω εγώ

θα στο πω και βάλτο στο μυαλό

πως θα σε ξεχάσω στο λεπτό

Λιώμα θα γίνω και δε θα μείνω

σπίτι να κοιμηθώ

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΕΝΑ

Ψέμματα δεν θέλω να σου πω …


Στίχοι:Βαλεντίνο

Μουσική: Χριστόδουλος Σιγανός

Πρώτη εκτέλεση:Πάνος Κιάμος

Όταν φύγεις δε θα τ΄αρνηθώ

και στην πόρτα θα΄μαι να σε δω

όχι πως θα στεναχωρηθώ

μόνο θέλω να σιγουρευτώ

μόνος να μείνω κι όρκο σου δίνω

πως δε θα τρελαθώ

Θα βγαίνω θα πίνω και λόγο δε θα δίνω

καλά θα περνάω μόνος μου θα γυρνάω

Θα βγαίνω θα πίνω θ΄ανάβω και θα σβήνω

καλά θα περνάω και γι΄άλλη αγάπη δε πονάω

Ψέματα δε θέλω να σου πω

άμα φύγεις δε θα κλαίω εγώ

θα στο πω και βάλτο στο μυαλό

πως θα σε ξεχάσω στο λεπτό

Λιώμα θα γίνω και δε θα μείνω

σπίτι να κοιμηθώ

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΕΝΑ

Ψέμματα δεν θέλω να σου πω …


Στίχοι:Βαλεντίνο

Μουσική: Χριστόδουλος Σιγανός

Πρώτη εκτέλεση:Πάνος Κιάμος

Όταν φύγεις δε θα τ΄αρνηθώ

και στην πόρτα θα΄μαι να σε δω

όχι πως θα στεναχωρηθώ

μόνο θέλω να σιγουρευτώ

μόνος να μείνω κι όρκο σου δίνω

πως δε θα τρελαθώ

Θα βγαίνω θα πίνω και λόγο δε θα δίνω

καλά θα περνάω μόνος μου θα γυρνάω

Θα βγαίνω θα πίνω θ΄ανάβω και θα σβήνω

καλά θα περνάω και γι΄άλλη αγάπη δε πονάω

Ψέματα δε θέλω να σου πω

άμα φύγεις δε θα κλαίω εγώ

θα στο πω και βάλτο στο μυαλό

πως θα σε ξεχάσω στο λεπτό

Λιώμα θα γίνω και δε θα μείνω

σπίτι να κοιμηθώ

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΕΝΑ

Ψέμματα δεν θέλω να σου πω …


Στίχοι:Βαλεντίνο

Μουσική: Χριστόδουλος Σιγανός

Πρώτη εκτέλεση:Πάνος Κιάμος

Όταν φύγεις δε θα τ΄αρνηθώ

και στην πόρτα θα΄μαι να σε δω

όχι πως θα στεναχωρηθώ

μόνο θέλω να σιγουρευτώ

μόνος να μείνω κι όρκο σου δίνω

πως δε θα τρελαθώ

Θα βγαίνω θα πίνω και λόγο δε θα δίνω

καλά θα περνάω μόνος μου θα γυρνάω

Θα βγαίνω θα πίνω θ΄ανάβω και θα σβήνω

καλά θα περνάω και γι΄άλλη αγάπη δε πονάω

Ψέματα δε θέλω να σου πω

άμα φύγεις δε θα κλαίω εγώ

θα στο πω και βάλτο στο μυαλό

πως θα σε ξεχάσω στο λεπτό

Λιώμα θα γίνω και δε θα μείνω

σπίτι να κοιμηθώ

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΕΝΑ