Είμαστε μαζί σας …

3327.jpg

Ημέρα πολύ σημαντική για την πορεία της στο Euro είναι σήμερα.

Ξεκινάνε οι υποχρεώσεις της με πρώτη ομάδα που πρέπει να αντιμετωπίσει την Σουηδία.

Οι πρωταθλητές Ευρώπς είναι ήρεμοι και έχουν

Όλό αυτό το κόσμο που είχαν και το 2004 να φωνάζει γι’ αυτούς.

Καλή επιτυχία τους λοιπόν και με μια νίκη ανταξιά τους.

Advertisement

Είμαστε μαζί σας …

3327.jpg

Ημέρα πολύ σημαντική για την πορεία της στο Euro είναι σήμερα.

Ξεκινάνε οι υποχρεώσεις της με πρώτη ομάδα που πρέπει να αντιμετωπίσει την Σουηδία.

Οι πρωταθλητές Ευρώπς είναι ήρεμοι και έχουν

Όλό αυτό το κόσμο που είχαν και το 2004 να φωνάζει γι’ αυτούς.

Καλή επιτυχία τους λοιπόν και με μια νίκη ανταξιά τους.

Είμαστε μαζί σας …

3327.jpg

Ημέρα πολύ σημαντική για την πορεία της στο Euro είναι σήμερα.

Ξεκινάνε οι υποχρεώσεις της με πρώτη ομάδα που πρέπει να αντιμετωπίσει την Σουηδία.

Οι πρωταθλητές Ευρώπς είναι ήρεμοι και έχουν

Όλό αυτό το κόσμο που είχαν και το 2004 να φωνάζει γι’ αυτούς.

Καλή επιτυχία τους λοιπόν και με μια νίκη ανταξιά τους.

Είμαστε μαζί σας …

3327.jpg

Ημέρα πολύ σημαντική για την πορεία της στο Euro είναι σήμερα.

Ξεκινάνε οι υποχρεώσεις της με πρώτη ομάδα που πρέπει να αντιμετωπίσει την Σουηδία.

Οι πρωταθλητές Ευρώπς είναι ήρεμοι και έχουν

Όλό αυτό το κόσμο που είχαν και το 2004 να φωνάζει γι’ αυτούς.

Καλή επιτυχία τους λοιπόν και με μια νίκη ανταξιά τους.

Είμαστε μαζί σας …

3327.jpg

Ημέρα πολύ σημαντική για την πορεία της στο Euro είναι σήμερα.

Ξεκινάνε οι υποχρεώσεις της με πρώτη ομάδα που πρέπει να αντιμετωπίσει την Σουηδία.

Οι πρωταθλητές Ευρώπς είναι ήρεμοι και έχουν

Όλό αυτό το κόσμο που είχαν και το 2004 να φωνάζει γι’ αυτούς.

Καλή επιτυχία τους λοιπόν και με μια νίκη ανταξιά τους.

Είμαστε μαζί σας …

3327.jpg

Ημέρα πολύ σημαντική για την πορεία της στο Euro είναι σήμερα.

Ξεκινάνε οι υποχρεώσεις της με πρώτη ομάδα που πρέπει να αντιμετωπίσει την Σουηδία.

Οι πρωταθλητές Ευρώπς είναι ήρεμοι και έχουν

Όλό αυτό το κόσμο που είχαν και το 2004 να φωνάζει γι’ αυτούς.

Καλή επιτυχία τους λοιπόν και με μια νίκη ανταξιά τους.

Είμαστε μαζί σας …

3327.jpg

Ημέρα πολύ σημαντική για την πορεία της στο Euro είναι σήμερα.

Ξεκινάνε οι υποχρεώσεις της με πρώτη ομάδα που πρέπει να αντιμετωπίσει την Σουηδία.

Οι πρωταθλητές Ευρώπς είναι ήρεμοι και έχουν

Όλό αυτό το κόσμο που είχαν και το 2004 να φωνάζει γι’ αυτούς.

Καλή επιτυχία τους λοιπόν και με μια νίκη ανταξιά τους.

Είμαστε μαζί σας …

3327.jpg

Ημέρα πολύ σημαντική για την πορεία της στο Euro είναι σήμερα.

Ξεκινάνε οι υποχρεώσεις της με πρώτη ομάδα που πρέπει να αντιμετωπίσει την Σουηδία.

Οι πρωταθλητές Ευρώπς είναι ήρεμοι και έχουν

Όλό αυτό το κόσμο που είχαν και το 2004 να φωνάζει γι’ αυτούς.

Καλή επιτυχία τους λοιπόν και με μια νίκη ανταξιά τους.

Είμαστε μαζί σας …

3327.jpg

Ημέρα πολύ σημαντική για την πορεία της στο Euro είναι σήμερα.

Ξεκινάνε οι υποχρεώσεις της με πρώτη ομάδα που πρέπει να αντιμετωπίσει την Σουηδία.

Οι πρωταθλητές Ευρώπς είναι ήρεμοι και έχουν

Όλό αυτό το κόσμο που είχαν και το 2004 να φωνάζει γι’ αυτούς.

Καλή επιτυχία τους λοιπόν και με μια νίκη ανταξιά τους.

Είμαστε μαζί σας …

3327.jpg

Ημέρα πολύ σημαντική για την πορεία της στο Euro είναι σήμερα.

Ξεκινάνε οι υποχρεώσεις της με πρώτη ομάδα που πρέπει να αντιμετωπίσει την Σουηδία.

Οι πρωταθλητές Ευρώπς είναι ήρεμοι και έχουν

Όλό αυτό το κόσμο που είχαν και το 2004 να φωνάζει γι’ αυτούς.

Καλή επιτυχία τους λοιπόν και με μια νίκη ανταξιά τους.