Θέλω να ταξιδέψω …

Από την χθεσινή γιορτή ακόμα να ηρεμήσω.

Χρειάζομαι ηρεμία και ξεκούραση.

Να νιώσω λίγο ελεύθερη.

Το μεσημέρι που ξάπλωσα σκάρωσα το ακόλουθο:

Με μια βαρκούλα θέλω να ταξιδέψω

να της εμπιστευτώ τα ονειρά μου

να νιώσω το κύμα κάτω από τα πόδια μου

ν’ αγγίξω τη θάλασσα.

 

 Να της πω τα μυστικά μου

και να μη φοβάμαι τι θα πει

το σ’ αγαπώ ν’ ακούσει

χωρίς να ρωτήσει για ποιον είναι.

 

Φιλιά να δίνω σε κάθε κύμα

στα χέρια να κλέινω το νερό

να μη φοβάμαι τα πρέπει

ν’ αγγίζω τη κάθε στάλα του κορμιού της. «

Advertisement

Θέλω να ταξιδέψω …

Από την χθεσινή γιορτή ακόμα να ηρεμήσω.

Χρειάζομαι ηρεμία και ξεκούραση.

Να νιώσω λίγο ελεύθερη.

Το μεσημέρι που ξάπλωσα σκάρωσα το ακόλουθο:

Με μια βαρκούλα θέλω να ταξιδέψω

να της εμπιστευτώ τα ονειρά μου

να νιώσω το κύμα κάτω από τα πόδια μου

ν’ αγγίξω τη θάλασσα.

 

 Να της πω τα μυστικά μου

και να μη φοβάμαι τι θα πει

το σ’ αγαπώ ν’ ακούσει

χωρίς να ρωτήσει για ποιον είναι.

 

Φιλιά να δίνω σε κάθε κύμα

στα χέρια να κλέινω το νερό

να μη φοβάμαι τα πρέπει

ν’ αγγίζω τη κάθε στάλα του κορμιού της. «

Θέλω να ταξιδέψω …

Από την χθεσινή γιορτή ακόμα να ηρεμήσω.

Χρειάζομαι ηρεμία και ξεκούραση.

Να νιώσω λίγο ελεύθερη.

Το μεσημέρι που ξάπλωσα σκάρωσα το ακόλουθο:

Με μια βαρκούλα θέλω να ταξιδέψω

να της εμπιστευτώ τα ονειρά μου

να νιώσω το κύμα κάτω από τα πόδια μου

ν’ αγγίξω τη θάλασσα.

 

 Να της πω τα μυστικά μου

και να μη φοβάμαι τι θα πει

το σ’ αγαπώ ν’ ακούσει

χωρίς να ρωτήσει για ποιον είναι.

 

Φιλιά να δίνω σε κάθε κύμα

στα χέρια να κλέινω το νερό

να μη φοβάμαι τα πρέπει

ν’ αγγίζω τη κάθε στάλα του κορμιού της. «

Θέλω να ταξιδέψω …

Από την χθεσινή γιορτή ακόμα να ηρεμήσω.

Χρειάζομαι ηρεμία και ξεκούραση.

Να νιώσω λίγο ελεύθερη.

Το μεσημέρι που ξάπλωσα σκάρωσα το ακόλουθο:

Με μια βαρκούλα θέλω να ταξιδέψω

να της εμπιστευτώ τα ονειρά μου

να νιώσω το κύμα κάτω από τα πόδια μου

ν’ αγγίξω τη θάλασσα.

 

 Να της πω τα μυστικά μου

και να μη φοβάμαι τι θα πει

το σ’ αγαπώ ν’ ακούσει

χωρίς να ρωτήσει για ποιον είναι.

 

Φιλιά να δίνω σε κάθε κύμα

στα χέρια να κλέινω το νερό

να μη φοβάμαι τα πρέπει

ν’ αγγίζω τη κάθε στάλα του κορμιού της. «

Θέλω να ταξιδέψω …

Από την χθεσινή γιορτή ακόμα να ηρεμήσω.

Χρειάζομαι ηρεμία και ξεκούραση.

Να νιώσω λίγο ελεύθερη.

Το μεσημέρι που ξάπλωσα σκάρωσα το ακόλουθο:

Με μια βαρκούλα θέλω να ταξιδέψω

να της εμπιστευτώ τα ονειρά μου

να νιώσω το κύμα κάτω από τα πόδια μου

ν’ αγγίξω τη θάλασσα.

 

 Να της πω τα μυστικά μου

και να μη φοβάμαι τι θα πει

το σ’ αγαπώ ν’ ακούσει

χωρίς να ρωτήσει για ποιον είναι.

 

Φιλιά να δίνω σε κάθε κύμα

στα χέρια να κλέινω το νερό

να μη φοβάμαι τα πρέπει

ν’ αγγίζω τη κάθε στάλα του κορμιού της. «

Θέλω να ταξιδέψω …

Από την χθεσινή γιορτή ακόμα να ηρεμήσω.

Χρειάζομαι ηρεμία και ξεκούραση.

Να νιώσω λίγο ελεύθερη.

Το μεσημέρι που ξάπλωσα σκάρωσα το ακόλουθο:

Με μια βαρκούλα θέλω να ταξιδέψω

να της εμπιστευτώ τα ονειρά μου

να νιώσω το κύμα κάτω από τα πόδια μου

ν’ αγγίξω τη θάλασσα.

 

 Να της πω τα μυστικά μου

και να μη φοβάμαι τι θα πει

το σ’ αγαπώ ν’ ακούσει

χωρίς να ρωτήσει για ποιον είναι.

 

Φιλιά να δίνω σε κάθε κύμα

στα χέρια να κλέινω το νερό

να μη φοβάμαι τα πρέπει

ν’ αγγίζω τη κάθε στάλα του κορμιού της. «

Θέλω να ταξιδέψω …

Από την χθεσινή γιορτή ακόμα να ηρεμήσω.

Χρειάζομαι ηρεμία και ξεκούραση.

Να νιώσω λίγο ελεύθερη.

Το μεσημέρι που ξάπλωσα σκάρωσα το ακόλουθο:

Με μια βαρκούλα θέλω να ταξιδέψω

να της εμπιστευτώ τα ονειρά μου

να νιώσω το κύμα κάτω από τα πόδια μου

ν’ αγγίξω τη θάλασσα.

 

 Να της πω τα μυστικά μου

και να μη φοβάμαι τι θα πει

το σ’ αγαπώ ν’ ακούσει

χωρίς να ρωτήσει για ποιον είναι.

 

Φιλιά να δίνω σε κάθε κύμα

στα χέρια να κλέινω το νερό

να μη φοβάμαι τα πρέπει

ν’ αγγίζω τη κάθε στάλα του κορμιού της. «

Θέλω να ταξιδέψω …

Από την χθεσινή γιορτή ακόμα να ηρεμήσω.

Χρειάζομαι ηρεμία και ξεκούραση.

Να νιώσω λίγο ελεύθερη.

Το μεσημέρι που ξάπλωσα σκάρωσα το ακόλουθο:

Με μια βαρκούλα θέλω να ταξιδέψω

να της εμπιστευτώ τα ονειρά μου

να νιώσω το κύμα κάτω από τα πόδια μου

ν’ αγγίξω τη θάλασσα.

 

 Να της πω τα μυστικά μου

και να μη φοβάμαι τι θα πει

το σ’ αγαπώ ν’ ακούσει

χωρίς να ρωτήσει για ποιον είναι.

 

Φιλιά να δίνω σε κάθε κύμα

στα χέρια να κλέινω το νερό

να μη φοβάμαι τα πρέπει

ν’ αγγίζω τη κάθε στάλα του κορμιού της. «

Θέλω να ταξιδέψω …

Από την χθεσινή γιορτή ακόμα να ηρεμήσω.

Χρειάζομαι ηρεμία και ξεκούραση.

Να νιώσω λίγο ελεύθερη.

Το μεσημέρι που ξάπλωσα σκάρωσα το ακόλουθο:

Με μια βαρκούλα θέλω να ταξιδέψω

να της εμπιστευτώ τα ονειρά μου

να νιώσω το κύμα κάτω από τα πόδια μου

ν’ αγγίξω τη θάλασσα.

 

 Να της πω τα μυστικά μου

και να μη φοβάμαι τι θα πει

το σ’ αγαπώ ν’ ακούσει

χωρίς να ρωτήσει για ποιον είναι.

 

Φιλιά να δίνω σε κάθε κύμα

στα χέρια να κλέινω το νερό

να μη φοβάμαι τα πρέπει

ν’ αγγίζω τη κάθε στάλα του κορμιού της. «

Θέλω να ταξιδέψω …

Από την χθεσινή γιορτή ακόμα να ηρεμήσω.

Χρειάζομαι ηρεμία και ξεκούραση.

Να νιώσω λίγο ελεύθερη.

Το μεσημέρι που ξάπλωσα σκάρωσα το ακόλουθο:

Με μια βαρκούλα θέλω να ταξιδέψω

να της εμπιστευτώ τα ονειρά μου

να νιώσω το κύμα κάτω από τα πόδια μου

ν’ αγγίξω τη θάλασσα.

 

 Να της πω τα μυστικά μου

και να μη φοβάμαι τι θα πει

το σ’ αγαπώ ν’ ακούσει

χωρίς να ρωτήσει για ποιον είναι.

 

Φιλιά να δίνω σε κάθε κύμα

στα χέρια να κλέινω το νερό

να μη φοβάμαι τα πρέπει

ν’ αγγίζω τη κάθε στάλα του κορμιού της. «