Ένα δώρο αγάπης …

Λόγια αγάπης ακούσα και σήμερα από τον Αγγελό μου.

Λόγια που κάθε μέρα με κάνουν τόσο ευτυχισμένη.

Σήμερα όμως ένα δώρο θέλησε να μου κάνει.

Ένα δώρο μέσα από την καρδιά του.

Για να μου δείξει πόσο πολύ μ αγαπάει.

Πόσο θέλει να είμαστε μαζί.

Μια 7ημερη κρουαζιέρα στην Μεσόγειο.

Για μένα και εσένα μου είπε.

Εγώ δέχτηκα αυτό το δώρο του

Και εγώ του αφιέρώνω την Κρουαζιέρα …

Advertisement

Ένα δώρο αγάπης …

Λόγια αγάπης ακούσα και σήμερα από τον Αγγελό μου.

Λόγια που κάθε μέρα με κάνουν τόσο ευτυχισμένη.

Σήμερα όμως ένα δώρο θέλησε να μου κάνει.

Ένα δώρο μέσα από την καρδιά του.

Για να μου δείξει πόσο πολύ μ αγαπάει.

Πόσο θέλει να είμαστε μαζί.

Μια 7ημερη κρουαζιέρα στην Μεσόγειο.

Για μένα και εσένα μου είπε.

Εγώ δέχτηκα αυτό το δώρο του

Και εγώ του αφιέρώνω την Κρουαζιέρα …

Ένα δώρο αγάπης …

Λόγια αγάπης ακούσα και σήμερα από τον Αγγελό μου.

Λόγια που κάθε μέρα με κάνουν τόσο ευτυχισμένη.

Σήμερα όμως ένα δώρο θέλησε να μου κάνει.

Ένα δώρο μέσα από την καρδιά του.

Για να μου δείξει πόσο πολύ μ αγαπάει.

Πόσο θέλει να είμαστε μαζί.

Μια 7ημερη κρουαζιέρα στην Μεσόγειο.

Για μένα και εσένα μου είπε.

Εγώ δέχτηκα αυτό το δώρο του

Και εγώ του αφιέρώνω την Κρουαζιέρα …

Ένα δώρο αγάπης …

Λόγια αγάπης ακούσα και σήμερα από τον Αγγελό μου.

Λόγια που κάθε μέρα με κάνουν τόσο ευτυχισμένη.

Σήμερα όμως ένα δώρο θέλησε να μου κάνει.

Ένα δώρο μέσα από την καρδιά του.

Για να μου δείξει πόσο πολύ μ αγαπάει.

Πόσο θέλει να είμαστε μαζί.

Μια 7ημερη κρουαζιέρα στην Μεσόγειο.

Για μένα και εσένα μου είπε.

Εγώ δέχτηκα αυτό το δώρο του

Και εγώ του αφιέρώνω την Κρουαζιέρα …

Ένα δώρο αγάπης …

Λόγια αγάπης ακούσα και σήμερα από τον Αγγελό μου.

Λόγια που κάθε μέρα με κάνουν τόσο ευτυχισμένη.

Σήμερα όμως ένα δώρο θέλησε να μου κάνει.

Ένα δώρο μέσα από την καρδιά του.

Για να μου δείξει πόσο πολύ μ αγαπάει.

Πόσο θέλει να είμαστε μαζί.

Μια 7ημερη κρουαζιέρα στην Μεσόγειο.

Για μένα και εσένα μου είπε.

Εγώ δέχτηκα αυτό το δώρο του

Και εγώ του αφιέρώνω την Κρουαζιέρα …

Ένα δώρο αγάπης …

Λόγια αγάπης ακούσα και σήμερα από τον Αγγελό μου.

Λόγια που κάθε μέρα με κάνουν τόσο ευτυχισμένη.

Σήμερα όμως ένα δώρο θέλησε να μου κάνει.

Ένα δώρο μέσα από την καρδιά του.

Για να μου δείξει πόσο πολύ μ αγαπάει.

Πόσο θέλει να είμαστε μαζί.

Μια 7ημερη κρουαζιέρα στην Μεσόγειο.

Για μένα και εσένα μου είπε.

Εγώ δέχτηκα αυτό το δώρο του

Και εγώ του αφιέρώνω την Κρουαζιέρα …

Ένα δώρο αγάπης …

Λόγια αγάπης ακούσα και σήμερα από τον Αγγελό μου.

Λόγια που κάθε μέρα με κάνουν τόσο ευτυχισμένη.

Σήμερα όμως ένα δώρο θέλησε να μου κάνει.

Ένα δώρο μέσα από την καρδιά του.

Για να μου δείξει πόσο πολύ μ αγαπάει.

Πόσο θέλει να είμαστε μαζί.

Μια 7ημερη κρουαζιέρα στην Μεσόγειο.

Για μένα και εσένα μου είπε.

Εγώ δέχτηκα αυτό το δώρο του

Και εγώ του αφιέρώνω την Κρουαζιέρα …

Ένα δώρο αγάπης …

Λόγια αγάπης ακούσα και σήμερα από τον Αγγελό μου.

Λόγια που κάθε μέρα με κάνουν τόσο ευτυχισμένη.

Σήμερα όμως ένα δώρο θέλησε να μου κάνει.

Ένα δώρο μέσα από την καρδιά του.

Για να μου δείξει πόσο πολύ μ αγαπάει.

Πόσο θέλει να είμαστε μαζί.

Μια 7ημερη κρουαζιέρα στην Μεσόγειο.

Για μένα και εσένα μου είπε.

Εγώ δέχτηκα αυτό το δώρο του

Και εγώ του αφιέρώνω την Κρουαζιέρα …

Ένα δώρο αγάπης …

Λόγια αγάπης ακούσα και σήμερα από τον Αγγελό μου.

Λόγια που κάθε μέρα με κάνουν τόσο ευτυχισμένη.

Σήμερα όμως ένα δώρο θέλησε να μου κάνει.

Ένα δώρο μέσα από την καρδιά του.

Για να μου δείξει πόσο πολύ μ αγαπάει.

Πόσο θέλει να είμαστε μαζί.

Μια 7ημερη κρουαζιέρα στην Μεσόγειο.

Για μένα και εσένα μου είπε.

Εγώ δέχτηκα αυτό το δώρο του

Και εγώ του αφιέρώνω την Κρουαζιέρα …

Ένα δώρο αγάπης …

Λόγια αγάπης ακούσα και σήμερα από τον Αγγελό μου.

Λόγια που κάθε μέρα με κάνουν τόσο ευτυχισμένη.

Σήμερα όμως ένα δώρο θέλησε να μου κάνει.

Ένα δώρο μέσα από την καρδιά του.

Για να μου δείξει πόσο πολύ μ αγαπάει.

Πόσο θέλει να είμαστε μαζί.

Μια 7ημερη κρουαζιέρα στην Μεσόγειο.

Για μένα και εσένα μου είπε.

Εγώ δέχτηκα αυτό το δώρο του

Και εγώ του αφιέρώνω την Κρουαζιέρα …