Ήλιος και θάλασσα …

 

8930306-happy-sun-with-shades.jpg

Απ΄το παραθυρό μου βλέπω κάθε μέρα την μέρα που ξημερώνει.

Τον ήλιο που ξεπροβάλει δίνοντας ζωή σε όλους εμάς.

Χαρά για να κάνουμε ότι πρέπει.

Να δίνουμε αγάπη στο έτερον ήμισυ

Χωρίς αυτόν τίποτα δε μπορεί να γίνει.

Χωρίς τον ήλιο θα ζούμε μισοί

χωρίς χαρά και χωρίς αγάπη

Αυτά σκεφτόμουν και σήμερα

που ξύπνησα και έβλεπα τον ήλιο.

Ο Αγγελός καφέ μου έφτιαξε

και στο μπαλκόνι καθίσαμε και το ήπιαμε.

Ένα γλυκό και όμορφο μεσημέρι να έχετε.

Advertisement

Ήλιος και θάλασσα …

 

8930306-happy-sun-with-shades.jpg

Απ΄το παραθυρό μου βλέπω κάθε μέρα την μέρα που ξημερώνει.

Τον ήλιο που ξεπροβάλει δίνοντας ζωή σε όλους εμάς.

Χαρά για να κάνουμε ότι πρέπει.

Να δίνουμε αγάπη στο έτερον ήμισυ

Χωρίς αυτόν τίποτα δε μπορεί να γίνει.

Χωρίς τον ήλιο θα ζούμε μισοί

χωρίς χαρά και χωρίς αγάπη

Αυτά σκεφτόμουν και σήμερα

που ξύπνησα και έβλεπα τον ήλιο.

Ο Αγγελός καφέ μου έφτιαξε

και στο μπαλκόνι καθίσαμε και το ήπιαμε.

Ένα γλυκό και όμορφο μεσημέρι να έχετε.

Ήλιος και θάλασσα …

 

8930306-happy-sun-with-shades.jpg

Απ΄το παραθυρό μου βλέπω κάθε μέρα την μέρα που ξημερώνει.

Τον ήλιο που ξεπροβάλει δίνοντας ζωή σε όλους εμάς.

Χαρά για να κάνουμε ότι πρέπει.

Να δίνουμε αγάπη στο έτερον ήμισυ

Χωρίς αυτόν τίποτα δε μπορεί να γίνει.

Χωρίς τον ήλιο θα ζούμε μισοί

χωρίς χαρά και χωρίς αγάπη

Αυτά σκεφτόμουν και σήμερα

που ξύπνησα και έβλεπα τον ήλιο.

Ο Αγγελός καφέ μου έφτιαξε

και στο μπαλκόνι καθίσαμε και το ήπιαμε.

Ένα γλυκό και όμορφο μεσημέρι να έχετε.

Ήλιος και θάλασσα …

 

8930306-happy-sun-with-shades.jpg

Απ΄το παραθυρό μου βλέπω κάθε μέρα την μέρα που ξημερώνει.

Τον ήλιο που ξεπροβάλει δίνοντας ζωή σε όλους εμάς.

Χαρά για να κάνουμε ότι πρέπει.

Να δίνουμε αγάπη στο έτερον ήμισυ

Χωρίς αυτόν τίποτα δε μπορεί να γίνει.

Χωρίς τον ήλιο θα ζούμε μισοί

χωρίς χαρά και χωρίς αγάπη

Αυτά σκεφτόμουν και σήμερα

που ξύπνησα και έβλεπα τον ήλιο.

Ο Αγγελός καφέ μου έφτιαξε

και στο μπαλκόνι καθίσαμε και το ήπιαμε.

Ένα γλυκό και όμορφο μεσημέρι να έχετε.

Ήλιος και θάλασσα …

 

8930306-happy-sun-with-shades.jpg

Απ΄το παραθυρό μου βλέπω κάθε μέρα την μέρα που ξημερώνει.

Τον ήλιο που ξεπροβάλει δίνοντας ζωή σε όλους εμάς.

Χαρά για να κάνουμε ότι πρέπει.

Να δίνουμε αγάπη στο έτερον ήμισυ

Χωρίς αυτόν τίποτα δε μπορεί να γίνει.

Χωρίς τον ήλιο θα ζούμε μισοί

χωρίς χαρά και χωρίς αγάπη

Αυτά σκεφτόμουν και σήμερα

που ξύπνησα και έβλεπα τον ήλιο.

Ο Αγγελός καφέ μου έφτιαξε

και στο μπαλκόνι καθίσαμε και το ήπιαμε.

Ένα γλυκό και όμορφο μεσημέρι να έχετε.

Ήλιος και θάλασσα …

 

8930306-happy-sun-with-shades.jpg

Απ΄το παραθυρό μου βλέπω κάθε μέρα την μέρα που ξημερώνει.

Τον ήλιο που ξεπροβάλει δίνοντας ζωή σε όλους εμάς.

Χαρά για να κάνουμε ότι πρέπει.

Να δίνουμε αγάπη στο έτερον ήμισυ

Χωρίς αυτόν τίποτα δε μπορεί να γίνει.

Χωρίς τον ήλιο θα ζούμε μισοί

χωρίς χαρά και χωρίς αγάπη

Αυτά σκεφτόμουν και σήμερα

που ξύπνησα και έβλεπα τον ήλιο.

Ο Αγγελός καφέ μου έφτιαξε

και στο μπαλκόνι καθίσαμε και το ήπιαμε.

Ένα γλυκό και όμορφο μεσημέρι να έχετε.

Ήλιος και θάλασσα …

 

8930306-happy-sun-with-shades.jpg

Απ΄το παραθυρό μου βλέπω κάθε μέρα την μέρα που ξημερώνει.

Τον ήλιο που ξεπροβάλει δίνοντας ζωή σε όλους εμάς.

Χαρά για να κάνουμε ότι πρέπει.

Να δίνουμε αγάπη στο έτερον ήμισυ

Χωρίς αυτόν τίποτα δε μπορεί να γίνει.

Χωρίς τον ήλιο θα ζούμε μισοί

χωρίς χαρά και χωρίς αγάπη

Αυτά σκεφτόμουν και σήμερα

που ξύπνησα και έβλεπα τον ήλιο.

Ο Αγγελός καφέ μου έφτιαξε

και στο μπαλκόνι καθίσαμε και το ήπιαμε.

Ένα γλυκό και όμορφο μεσημέρι να έχετε.

Ήλιος και θάλασσα …

 

8930306-happy-sun-with-shades.jpg

Απ΄το παραθυρό μου βλέπω κάθε μέρα την μέρα που ξημερώνει.

Τον ήλιο που ξεπροβάλει δίνοντας ζωή σε όλους εμάς.

Χαρά για να κάνουμε ότι πρέπει.

Να δίνουμε αγάπη στο έτερον ήμισυ

Χωρίς αυτόν τίποτα δε μπορεί να γίνει.

Χωρίς τον ήλιο θα ζούμε μισοί

χωρίς χαρά και χωρίς αγάπη

Αυτά σκεφτόμουν και σήμερα

που ξύπνησα και έβλεπα τον ήλιο.

Ο Αγγελός καφέ μου έφτιαξε

και στο μπαλκόνι καθίσαμε και το ήπιαμε.

Ένα γλυκό και όμορφο μεσημέρι να έχετε.

Ήλιος και θάλασσα …

 

8930306-happy-sun-with-shades.jpg

Απ΄το παραθυρό μου βλέπω κάθε μέρα την μέρα που ξημερώνει.

Τον ήλιο που ξεπροβάλει δίνοντας ζωή σε όλους εμάς.

Χαρά για να κάνουμε ότι πρέπει.

Να δίνουμε αγάπη στο έτερον ήμισυ

Χωρίς αυτόν τίποτα δε μπορεί να γίνει.

Χωρίς τον ήλιο θα ζούμε μισοί

χωρίς χαρά και χωρίς αγάπη

Αυτά σκεφτόμουν και σήμερα

που ξύπνησα και έβλεπα τον ήλιο.

Ο Αγγελός καφέ μου έφτιαξε

και στο μπαλκόνι καθίσαμε και το ήπιαμε.

Ένα γλυκό και όμορφο μεσημέρι να έχετε.

Ήλιος και θάλασσα …

 

8930306-happy-sun-with-shades.jpg

Απ΄το παραθυρό μου βλέπω κάθε μέρα την μέρα που ξημερώνει.

Τον ήλιο που ξεπροβάλει δίνοντας ζωή σε όλους εμάς.

Χαρά για να κάνουμε ότι πρέπει.

Να δίνουμε αγάπη στο έτερον ήμισυ

Χωρίς αυτόν τίποτα δε μπορεί να γίνει.

Χωρίς τον ήλιο θα ζούμε μισοί

χωρίς χαρά και χωρίς αγάπη

Αυτά σκεφτόμουν και σήμερα

που ξύπνησα και έβλεπα τον ήλιο.

Ο Αγγελός καφέ μου έφτιαξε

και στο μπαλκόνι καθίσαμε και το ήπιαμε.

Ένα γλυκό και όμορφο μεσημέρι να έχετε.