Με την ζωή τους …

2008_the_life_before_her_eyes_003.jpg

Μια καινούρια εβδομάδα ξημέρωσε

είμαι ευτυχισμένη που τον έχω δίπλα μου

δε με νοιάζει κανένας άλλος μόνο ΑΥΤΟΣ …

Όμως συνέχεια μηνύματα λαμβάνω

από κάποιους που την ευτυχία μου ζηλέυουν

δε ξέρουν και φοβούνται ν’ αγαπήσουν

το μόνο που ξερουν είναι να σκέφτονται

πως , τι και γιατί χωρίς να νιώθουν

πως αυτό που θέλουν …

Φοβούνται ν’ αγαπήσουν

να πούν σ’ αγαπώ

αυτοί δεν είναι άνθρωποι αλλά ανθρωπάκια …

Δε θέλω να με ενοχλούν

μα να ασχολούνται με την ζωή τους …

Advertisement

Με την ζωή τους …

2008_the_life_before_her_eyes_003.jpg

Μια καινούρια εβδομάδα ξημέρωσε

είμαι ευτυχισμένη που τον έχω δίπλα μου

δε με νοιάζει κανένας άλλος μόνο ΑΥΤΟΣ …

Όμως συνέχεια μηνύματα λαμβάνω

από κάποιους που την ευτυχία μου ζηλέυουν

δε ξέρουν και φοβούνται ν’ αγαπήσουν

το μόνο που ξερουν είναι να σκέφτονται

πως , τι και γιατί χωρίς να νιώθουν

πως αυτό που θέλουν …

Φοβούνται ν’ αγαπήσουν

να πούν σ’ αγαπώ

αυτοί δεν είναι άνθρωποι αλλά ανθρωπάκια …

Δε θέλω να με ενοχλούν

μα να ασχολούνται με την ζωή τους …

Με την ζωή τους …

2008_the_life_before_her_eyes_003.jpg

Μια καινούρια εβδομάδα ξημέρωσε

είμαι ευτυχισμένη που τον έχω δίπλα μου

δε με νοιάζει κανένας άλλος μόνο ΑΥΤΟΣ …

Όμως συνέχεια μηνύματα λαμβάνω

από κάποιους που την ευτυχία μου ζηλέυουν

δε ξέρουν και φοβούνται ν’ αγαπήσουν

το μόνο που ξερουν είναι να σκέφτονται

πως , τι και γιατί χωρίς να νιώθουν

πως αυτό που θέλουν …

Φοβούνται ν’ αγαπήσουν

να πούν σ’ αγαπώ

αυτοί δεν είναι άνθρωποι αλλά ανθρωπάκια …

Δε θέλω να με ενοχλούν

μα να ασχολούνται με την ζωή τους …

Με την ζωή τους …

2008_the_life_before_her_eyes_003.jpg

Μια καινούρια εβδομάδα ξημέρωσε

είμαι ευτυχισμένη που τον έχω δίπλα μου

δε με νοιάζει κανένας άλλος μόνο ΑΥΤΟΣ …

Όμως συνέχεια μηνύματα λαμβάνω

από κάποιους που την ευτυχία μου ζηλέυουν

δε ξέρουν και φοβούνται ν’ αγαπήσουν

το μόνο που ξερουν είναι να σκέφτονται

πως , τι και γιατί χωρίς να νιώθουν

πως αυτό που θέλουν …

Φοβούνται ν’ αγαπήσουν

να πούν σ’ αγαπώ

αυτοί δεν είναι άνθρωποι αλλά ανθρωπάκια …

Δε θέλω να με ενοχλούν

μα να ασχολούνται με την ζωή τους …

Με την ζωή τους …

2008_the_life_before_her_eyes_003.jpg

Μια καινούρια εβδομάδα ξημέρωσε

είμαι ευτυχισμένη που τον έχω δίπλα μου

δε με νοιάζει κανένας άλλος μόνο ΑΥΤΟΣ …

Όμως συνέχεια μηνύματα λαμβάνω

από κάποιους που την ευτυχία μου ζηλέυουν

δε ξέρουν και φοβούνται ν’ αγαπήσουν

το μόνο που ξερουν είναι να σκέφτονται

πως , τι και γιατί χωρίς να νιώθουν

πως αυτό που θέλουν …

Φοβούνται ν’ αγαπήσουν

να πούν σ’ αγαπώ

αυτοί δεν είναι άνθρωποι αλλά ανθρωπάκια …

Δε θέλω να με ενοχλούν

μα να ασχολούνται με την ζωή τους …

Με την ζωή τους …

2008_the_life_before_her_eyes_003.jpg

Μια καινούρια εβδομάδα ξημέρωσε

είμαι ευτυχισμένη που τον έχω δίπλα μου

δε με νοιάζει κανένας άλλος μόνο ΑΥΤΟΣ …

Όμως συνέχεια μηνύματα λαμβάνω

από κάποιους που την ευτυχία μου ζηλέυουν

δε ξέρουν και φοβούνται ν’ αγαπήσουν

το μόνο που ξερουν είναι να σκέφτονται

πως , τι και γιατί χωρίς να νιώθουν

πως αυτό που θέλουν …

Φοβούνται ν’ αγαπήσουν

να πούν σ’ αγαπώ

αυτοί δεν είναι άνθρωποι αλλά ανθρωπάκια …

Δε θέλω να με ενοχλούν

μα να ασχολούνται με την ζωή τους …

Με την ζωή τους …

2008_the_life_before_her_eyes_003.jpg

Μια καινούρια εβδομάδα ξημέρωσε

είμαι ευτυχισμένη που τον έχω δίπλα μου

δε με νοιάζει κανένας άλλος μόνο ΑΥΤΟΣ …

Όμως συνέχεια μηνύματα λαμβάνω

από κάποιους που την ευτυχία μου ζηλέυουν

δε ξέρουν και φοβούνται ν’ αγαπήσουν

το μόνο που ξερουν είναι να σκέφτονται

πως , τι και γιατί χωρίς να νιώθουν

πως αυτό που θέλουν …

Φοβούνται ν’ αγαπήσουν

να πούν σ’ αγαπώ

αυτοί δεν είναι άνθρωποι αλλά ανθρωπάκια …

Δε θέλω να με ενοχλούν

μα να ασχολούνται με την ζωή τους …

Με την ζωή τους …

2008_the_life_before_her_eyes_003.jpg

Μια καινούρια εβδομάδα ξημέρωσε

είμαι ευτυχισμένη που τον έχω δίπλα μου

δε με νοιάζει κανένας άλλος μόνο ΑΥΤΟΣ …

Όμως συνέχεια μηνύματα λαμβάνω

από κάποιους που την ευτυχία μου ζηλέυουν

δε ξέρουν και φοβούνται ν’ αγαπήσουν

το μόνο που ξερουν είναι να σκέφτονται

πως , τι και γιατί χωρίς να νιώθουν

πως αυτό που θέλουν …

Φοβούνται ν’ αγαπήσουν

να πούν σ’ αγαπώ

αυτοί δεν είναι άνθρωποι αλλά ανθρωπάκια …

Δε θέλω να με ενοχλούν

μα να ασχολούνται με την ζωή τους …

Με την ζωή τους …

2008_the_life_before_her_eyes_003.jpg

Μια καινούρια εβδομάδα ξημέρωσε

είμαι ευτυχισμένη που τον έχω δίπλα μου

δε με νοιάζει κανένας άλλος μόνο ΑΥΤΟΣ …

Όμως συνέχεια μηνύματα λαμβάνω

από κάποιους που την ευτυχία μου ζηλέυουν

δε ξέρουν και φοβούνται ν’ αγαπήσουν

το μόνο που ξερουν είναι να σκέφτονται

πως , τι και γιατί χωρίς να νιώθουν

πως αυτό που θέλουν …

Φοβούνται ν’ αγαπήσουν

να πούν σ’ αγαπώ

αυτοί δεν είναι άνθρωποι αλλά ανθρωπάκια …

Δε θέλω να με ενοχλούν

μα να ασχολούνται με την ζωή τους …

Με την ζωή τους …

2008_the_life_before_her_eyes_003.jpg

Μια καινούρια εβδομάδα ξημέρωσε

είμαι ευτυχισμένη που τον έχω δίπλα μου

δε με νοιάζει κανένας άλλος μόνο ΑΥΤΟΣ …

Όμως συνέχεια μηνύματα λαμβάνω

από κάποιους που την ευτυχία μου ζηλέυουν

δε ξέρουν και φοβούνται ν’ αγαπήσουν

το μόνο που ξερουν είναι να σκέφτονται

πως , τι και γιατί χωρίς να νιώθουν

πως αυτό που θέλουν …

Φοβούνται ν’ αγαπήσουν

να πούν σ’ αγαπώ

αυτοί δεν είναι άνθρωποι αλλά ανθρωπάκια …

Δε θέλω να με ενοχλούν

μα να ασχολούνται με την ζωή τους …