Τη δική της χάρη …

H μέρα μοναδική σημερα.

Με τον Αγγελό μου πήγαμε παντού.

Η Κυριακή είναι η αγαπημένη μας μέρα γιατί …

γυρνάμε συνέχεια χωρίς να σκέφτομαστε …

Είμαστε συνέχεια αγκαλιά και …

δε μας νοιάζει τίποτα άλλο.

Στο ράδιο κάθε Κυριακή παίζει το …

αγαπημένο μας τραγούδι και …

τραγουδάμε και εμείς μαζί …

Ωραία που ναι η Κυριακή

μα να ταν πιο μεγάλη

γιατί περνάει γρήγορα

κι αργεί να έρθει η άλλη

Η Κυριακή, η Κυριακή

να ήταν πιο μεγάλη

Κυριακή, γιορτή και σχόλη

να ταν η βδομάδα όλη

κι η Δευτέρα να ταν μόνο

κανα δυο φορές το χρόνο

Της Κυριακής το ξύπνημα

έχει δικιά του χάρη

δε σε κρατάει το στρώμα σου

μήτε το μαξιλάρι

Η Κυριακή, η Κυριακή

έχει δικιά της χάρη

Advertisement

Τη δική της χάρη …

H μέρα μοναδική σημερα.

Με τον Αγγελό μου πήγαμε παντού.

Η Κυριακή είναι η αγαπημένη μας μέρα γιατί …

γυρνάμε συνέχεια χωρίς να σκέφτομαστε …

Είμαστε συνέχεια αγκαλιά και …

δε μας νοιάζει τίποτα άλλο.

Στο ράδιο κάθε Κυριακή παίζει το …

αγαπημένο μας τραγούδι και …

τραγουδάμε και εμείς μαζί …

Ωραία που ναι η Κυριακή

μα να ταν πιο μεγάλη

γιατί περνάει γρήγορα

κι αργεί να έρθει η άλλη

Η Κυριακή, η Κυριακή

να ήταν πιο μεγάλη

Κυριακή, γιορτή και σχόλη

να ταν η βδομάδα όλη

κι η Δευτέρα να ταν μόνο

κανα δυο φορές το χρόνο

Της Κυριακής το ξύπνημα

έχει δικιά του χάρη

δε σε κρατάει το στρώμα σου

μήτε το μαξιλάρι

Η Κυριακή, η Κυριακή

έχει δικιά της χάρη

Τη δική της χάρη …

H μέρα μοναδική σημερα.

Με τον Αγγελό μου πήγαμε παντού.

Η Κυριακή είναι η αγαπημένη μας μέρα γιατί …

γυρνάμε συνέχεια χωρίς να σκέφτομαστε …

Είμαστε συνέχεια αγκαλιά και …

δε μας νοιάζει τίποτα άλλο.

Στο ράδιο κάθε Κυριακή παίζει το …

αγαπημένο μας τραγούδι και …

τραγουδάμε και εμείς μαζί …

Ωραία που ναι η Κυριακή

μα να ταν πιο μεγάλη

γιατί περνάει γρήγορα

κι αργεί να έρθει η άλλη

Η Κυριακή, η Κυριακή

να ήταν πιο μεγάλη

Κυριακή, γιορτή και σχόλη

να ταν η βδομάδα όλη

κι η Δευτέρα να ταν μόνο

κανα δυο φορές το χρόνο

Της Κυριακής το ξύπνημα

έχει δικιά του χάρη

δε σε κρατάει το στρώμα σου

μήτε το μαξιλάρι

Η Κυριακή, η Κυριακή

έχει δικιά της χάρη

Τη δική της χάρη …

H μέρα μοναδική σημερα.

Με τον Αγγελό μου πήγαμε παντού.

Η Κυριακή είναι η αγαπημένη μας μέρα γιατί …

γυρνάμε συνέχεια χωρίς να σκέφτομαστε …

Είμαστε συνέχεια αγκαλιά και …

δε μας νοιάζει τίποτα άλλο.

Στο ράδιο κάθε Κυριακή παίζει το …

αγαπημένο μας τραγούδι και …

τραγουδάμε και εμείς μαζί …

Ωραία που ναι η Κυριακή

μα να ταν πιο μεγάλη

γιατί περνάει γρήγορα

κι αργεί να έρθει η άλλη

Η Κυριακή, η Κυριακή

να ήταν πιο μεγάλη

Κυριακή, γιορτή και σχόλη

να ταν η βδομάδα όλη

κι η Δευτέρα να ταν μόνο

κανα δυο φορές το χρόνο

Της Κυριακής το ξύπνημα

έχει δικιά του χάρη

δε σε κρατάει το στρώμα σου

μήτε το μαξιλάρι

Η Κυριακή, η Κυριακή

έχει δικιά της χάρη

Τη δική της χάρη …

H μέρα μοναδική σημερα.

Με τον Αγγελό μου πήγαμε παντού.

Η Κυριακή είναι η αγαπημένη μας μέρα γιατί …

γυρνάμε συνέχεια χωρίς να σκέφτομαστε …

Είμαστε συνέχεια αγκαλιά και …

δε μας νοιάζει τίποτα άλλο.

Στο ράδιο κάθε Κυριακή παίζει το …

αγαπημένο μας τραγούδι και …

τραγουδάμε και εμείς μαζί …

Ωραία που ναι η Κυριακή

μα να ταν πιο μεγάλη

γιατί περνάει γρήγορα

κι αργεί να έρθει η άλλη

Η Κυριακή, η Κυριακή

να ήταν πιο μεγάλη

Κυριακή, γιορτή και σχόλη

να ταν η βδομάδα όλη

κι η Δευτέρα να ταν μόνο

κανα δυο φορές το χρόνο

Της Κυριακής το ξύπνημα

έχει δικιά του χάρη

δε σε κρατάει το στρώμα σου

μήτε το μαξιλάρι

Η Κυριακή, η Κυριακή

έχει δικιά της χάρη

Τη δική της χάρη …

H μέρα μοναδική σημερα.

Με τον Αγγελό μου πήγαμε παντού.

Η Κυριακή είναι η αγαπημένη μας μέρα γιατί …

γυρνάμε συνέχεια χωρίς να σκέφτομαστε …

Είμαστε συνέχεια αγκαλιά και …

δε μας νοιάζει τίποτα άλλο.

Στο ράδιο κάθε Κυριακή παίζει το …

αγαπημένο μας τραγούδι και …

τραγουδάμε και εμείς μαζί …

Ωραία που ναι η Κυριακή

μα να ταν πιο μεγάλη

γιατί περνάει γρήγορα

κι αργεί να έρθει η άλλη

Η Κυριακή, η Κυριακή

να ήταν πιο μεγάλη

Κυριακή, γιορτή και σχόλη

να ταν η βδομάδα όλη

κι η Δευτέρα να ταν μόνο

κανα δυο φορές το χρόνο

Της Κυριακής το ξύπνημα

έχει δικιά του χάρη

δε σε κρατάει το στρώμα σου

μήτε το μαξιλάρι

Η Κυριακή, η Κυριακή

έχει δικιά της χάρη

Τη δική της χάρη …

H μέρα μοναδική σημερα.

Με τον Αγγελό μου πήγαμε παντού.

Η Κυριακή είναι η αγαπημένη μας μέρα γιατί …

γυρνάμε συνέχεια χωρίς να σκέφτομαστε …

Είμαστε συνέχεια αγκαλιά και …

δε μας νοιάζει τίποτα άλλο.

Στο ράδιο κάθε Κυριακή παίζει το …

αγαπημένο μας τραγούδι και …

τραγουδάμε και εμείς μαζί …

Ωραία που ναι η Κυριακή

μα να ταν πιο μεγάλη

γιατί περνάει γρήγορα

κι αργεί να έρθει η άλλη

Η Κυριακή, η Κυριακή

να ήταν πιο μεγάλη

Κυριακή, γιορτή και σχόλη

να ταν η βδομάδα όλη

κι η Δευτέρα να ταν μόνο

κανα δυο φορές το χρόνο

Της Κυριακής το ξύπνημα

έχει δικιά του χάρη

δε σε κρατάει το στρώμα σου

μήτε το μαξιλάρι

Η Κυριακή, η Κυριακή

έχει δικιά της χάρη

Τη δική της χάρη …

H μέρα μοναδική σημερα.

Με τον Αγγελό μου πήγαμε παντού.

Η Κυριακή είναι η αγαπημένη μας μέρα γιατί …

γυρνάμε συνέχεια χωρίς να σκέφτομαστε …

Είμαστε συνέχεια αγκαλιά και …

δε μας νοιάζει τίποτα άλλο.

Στο ράδιο κάθε Κυριακή παίζει το …

αγαπημένο μας τραγούδι και …

τραγουδάμε και εμείς μαζί …

Ωραία που ναι η Κυριακή

μα να ταν πιο μεγάλη

γιατί περνάει γρήγορα

κι αργεί να έρθει η άλλη

Η Κυριακή, η Κυριακή

να ήταν πιο μεγάλη

Κυριακή, γιορτή και σχόλη

να ταν η βδομάδα όλη

κι η Δευτέρα να ταν μόνο

κανα δυο φορές το χρόνο

Της Κυριακής το ξύπνημα

έχει δικιά του χάρη

δε σε κρατάει το στρώμα σου

μήτε το μαξιλάρι

Η Κυριακή, η Κυριακή

έχει δικιά της χάρη

Τη δική της χάρη …

H μέρα μοναδική σημερα.

Με τον Αγγελό μου πήγαμε παντού.

Η Κυριακή είναι η αγαπημένη μας μέρα γιατί …

γυρνάμε συνέχεια χωρίς να σκέφτομαστε …

Είμαστε συνέχεια αγκαλιά και …

δε μας νοιάζει τίποτα άλλο.

Στο ράδιο κάθε Κυριακή παίζει το …

αγαπημένο μας τραγούδι και …

τραγουδάμε και εμείς μαζί …

Ωραία που ναι η Κυριακή

μα να ταν πιο μεγάλη

γιατί περνάει γρήγορα

κι αργεί να έρθει η άλλη

Η Κυριακή, η Κυριακή

να ήταν πιο μεγάλη

Κυριακή, γιορτή και σχόλη

να ταν η βδομάδα όλη

κι η Δευτέρα να ταν μόνο

κανα δυο φορές το χρόνο

Της Κυριακής το ξύπνημα

έχει δικιά του χάρη

δε σε κρατάει το στρώμα σου

μήτε το μαξιλάρι

Η Κυριακή, η Κυριακή

έχει δικιά της χάρη

Τη δική της χάρη …

H μέρα μοναδική σημερα.

Με τον Αγγελό μου πήγαμε παντού.

Η Κυριακή είναι η αγαπημένη μας μέρα γιατί …

γυρνάμε συνέχεια χωρίς να σκέφτομαστε …

Είμαστε συνέχεια αγκαλιά και …

δε μας νοιάζει τίποτα άλλο.

Στο ράδιο κάθε Κυριακή παίζει το …

αγαπημένο μας τραγούδι και …

τραγουδάμε και εμείς μαζί …

Ωραία που ναι η Κυριακή

μα να ταν πιο μεγάλη

γιατί περνάει γρήγορα

κι αργεί να έρθει η άλλη

Η Κυριακή, η Κυριακή

να ήταν πιο μεγάλη

Κυριακή, γιορτή και σχόλη

να ταν η βδομάδα όλη

κι η Δευτέρα να ταν μόνο

κανα δυο φορές το χρόνο

Της Κυριακής το ξύπνημα

έχει δικιά του χάρη

δε σε κρατάει το στρώμα σου

μήτε το μαξιλάρι

Η Κυριακή, η Κυριακή

έχει δικιά της χάρη