Σκέψεις καρδιάς …

λοωε1.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Ένα ποιήμα του έστειλα εχθές για να καταλάβει στην καρδιά μου τι κρύβω μα σημασία δεν έδωσε και θέλησε με τα λόγια του να με πληγώσει.

Το κορμί μου ήθελε να καταχτήσει μα η καρδιά μου τι αισθανόταν του ήτανε αδιάφορο. Να νιώσει αυτός ευχαριστημένος ήθελε χωρίς να τον νοιάζει πως μπορούσε δυστυχισμένη να με κάνει.

Εγώ ήθελα αγάπη να μου δώσει. Με τα λόγια του να με κάνει να αισθανθώ. Αγκαλιά να με πάρει και να χαθώ εκεί μέσα. Λόγια γλυκά να μου λέει και μοναδική να αισθάνομαι.

Αυτός σημεία ζωής δεν έχει δώσει ακόμα χωρίς να τον ενδιαφέρει πόσο εμένα πονάει.

Φιλάκια …

Advertisement

Σκέψεις καρδιάς …

λοωε1.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Ένα ποιήμα του έστειλα εχθές για να καταλάβει στην καρδιά μου τι κρύβω μα σημασία δεν έδωσε και θέλησε με τα λόγια του να με πληγώσει.

Το κορμί μου ήθελε να καταχτήσει μα η καρδιά μου τι αισθανόταν του ήτανε αδιάφορο. Να νιώσει αυτός ευχαριστημένος ήθελε χωρίς να τον νοιάζει πως μπορούσε δυστυχισμένη να με κάνει.

Εγώ ήθελα αγάπη να μου δώσει. Με τα λόγια του να με κάνει να αισθανθώ. Αγκαλιά να με πάρει και να χαθώ εκεί μέσα. Λόγια γλυκά να μου λέει και μοναδική να αισθάνομαι.

Αυτός σημεία ζωής δεν έχει δώσει ακόμα χωρίς να τον ενδιαφέρει πόσο εμένα πονάει.

Φιλάκια …

Σκέψεις καρδιάς …

λοωε1.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Ένα ποιήμα του έστειλα εχθές για να καταλάβει στην καρδιά μου τι κρύβω μα σημασία δεν έδωσε και θέλησε με τα λόγια του να με πληγώσει.

Το κορμί μου ήθελε να καταχτήσει μα η καρδιά μου τι αισθανόταν του ήτανε αδιάφορο. Να νιώσει αυτός ευχαριστημένος ήθελε χωρίς να τον νοιάζει πως μπορούσε δυστυχισμένη να με κάνει.

Εγώ ήθελα αγάπη να μου δώσει. Με τα λόγια του να με κάνει να αισθανθώ. Αγκαλιά να με πάρει και να χαθώ εκεί μέσα. Λόγια γλυκά να μου λέει και μοναδική να αισθάνομαι.

Αυτός σημεία ζωής δεν έχει δώσει ακόμα χωρίς να τον ενδιαφέρει πόσο εμένα πονάει.

Φιλάκια …

Σκέψεις καρδιάς …

λοωε1.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Ένα ποιήμα του έστειλα εχθές για να καταλάβει στην καρδιά μου τι κρύβω μα σημασία δεν έδωσε και θέλησε με τα λόγια του να με πληγώσει.

Το κορμί μου ήθελε να καταχτήσει μα η καρδιά μου τι αισθανόταν του ήτανε αδιάφορο. Να νιώσει αυτός ευχαριστημένος ήθελε χωρίς να τον νοιάζει πως μπορούσε δυστυχισμένη να με κάνει.

Εγώ ήθελα αγάπη να μου δώσει. Με τα λόγια του να με κάνει να αισθανθώ. Αγκαλιά να με πάρει και να χαθώ εκεί μέσα. Λόγια γλυκά να μου λέει και μοναδική να αισθάνομαι.

Αυτός σημεία ζωής δεν έχει δώσει ακόμα χωρίς να τον ενδιαφέρει πόσο εμένα πονάει.

Φιλάκια …

Σκέψεις καρδιάς …

λοωε1.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Ένα ποιήμα του έστειλα εχθές για να καταλάβει στην καρδιά μου τι κρύβω μα σημασία δεν έδωσε και θέλησε με τα λόγια του να με πληγώσει.

Το κορμί μου ήθελε να καταχτήσει μα η καρδιά μου τι αισθανόταν του ήτανε αδιάφορο. Να νιώσει αυτός ευχαριστημένος ήθελε χωρίς να τον νοιάζει πως μπορούσε δυστυχισμένη να με κάνει.

Εγώ ήθελα αγάπη να μου δώσει. Με τα λόγια του να με κάνει να αισθανθώ. Αγκαλιά να με πάρει και να χαθώ εκεί μέσα. Λόγια γλυκά να μου λέει και μοναδική να αισθάνομαι.

Αυτός σημεία ζωής δεν έχει δώσει ακόμα χωρίς να τον ενδιαφέρει πόσο εμένα πονάει.

Φιλάκια …

Σκέψεις καρδιάς …

λοωε1.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Ένα ποιήμα του έστειλα εχθές για να καταλάβει στην καρδιά μου τι κρύβω μα σημασία δεν έδωσε και θέλησε με τα λόγια του να με πληγώσει.

Το κορμί μου ήθελε να καταχτήσει μα η καρδιά μου τι αισθανόταν του ήτανε αδιάφορο. Να νιώσει αυτός ευχαριστημένος ήθελε χωρίς να τον νοιάζει πως μπορούσε δυστυχισμένη να με κάνει.

Εγώ ήθελα αγάπη να μου δώσει. Με τα λόγια του να με κάνει να αισθανθώ. Αγκαλιά να με πάρει και να χαθώ εκεί μέσα. Λόγια γλυκά να μου λέει και μοναδική να αισθάνομαι.

Αυτός σημεία ζωής δεν έχει δώσει ακόμα χωρίς να τον ενδιαφέρει πόσο εμένα πονάει.

Φιλάκια …

Σκέψεις καρδιάς …

λοωε1.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Ένα ποιήμα του έστειλα εχθές για να καταλάβει στην καρδιά μου τι κρύβω μα σημασία δεν έδωσε και θέλησε με τα λόγια του να με πληγώσει.

Το κορμί μου ήθελε να καταχτήσει μα η καρδιά μου τι αισθανόταν του ήτανε αδιάφορο. Να νιώσει αυτός ευχαριστημένος ήθελε χωρίς να τον νοιάζει πως μπορούσε δυστυχισμένη να με κάνει.

Εγώ ήθελα αγάπη να μου δώσει. Με τα λόγια του να με κάνει να αισθανθώ. Αγκαλιά να με πάρει και να χαθώ εκεί μέσα. Λόγια γλυκά να μου λέει και μοναδική να αισθάνομαι.

Αυτός σημεία ζωής δεν έχει δώσει ακόμα χωρίς να τον ενδιαφέρει πόσο εμένα πονάει.

Φιλάκια …

Σκέψεις καρδιάς …

λοωε1.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Ένα ποιήμα του έστειλα εχθές για να καταλάβει στην καρδιά μου τι κρύβω μα σημασία δεν έδωσε και θέλησε με τα λόγια του να με πληγώσει.

Το κορμί μου ήθελε να καταχτήσει μα η καρδιά μου τι αισθανόταν του ήτανε αδιάφορο. Να νιώσει αυτός ευχαριστημένος ήθελε χωρίς να τον νοιάζει πως μπορούσε δυστυχισμένη να με κάνει.

Εγώ ήθελα αγάπη να μου δώσει. Με τα λόγια του να με κάνει να αισθανθώ. Αγκαλιά να με πάρει και να χαθώ εκεί μέσα. Λόγια γλυκά να μου λέει και μοναδική να αισθάνομαι.

Αυτός σημεία ζωής δεν έχει δώσει ακόμα χωρίς να τον ενδιαφέρει πόσο εμένα πονάει.

Φιλάκια …

Σκέψεις καρδιάς …

λοωε1.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Ένα ποιήμα του έστειλα εχθές για να καταλάβει στην καρδιά μου τι κρύβω μα σημασία δεν έδωσε και θέλησε με τα λόγια του να με πληγώσει.

Το κορμί μου ήθελε να καταχτήσει μα η καρδιά μου τι αισθανόταν του ήτανε αδιάφορο. Να νιώσει αυτός ευχαριστημένος ήθελε χωρίς να τον νοιάζει πως μπορούσε δυστυχισμένη να με κάνει.

Εγώ ήθελα αγάπη να μου δώσει. Με τα λόγια του να με κάνει να αισθανθώ. Αγκαλιά να με πάρει και να χαθώ εκεί μέσα. Λόγια γλυκά να μου λέει και μοναδική να αισθάνομαι.

Αυτός σημεία ζωής δεν έχει δώσει ακόμα χωρίς να τον ενδιαφέρει πόσο εμένα πονάει.

Φιλάκια …

Σκέψεις καρδιάς …

λοωε1.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Ένα ποιήμα του έστειλα εχθές για να καταλάβει στην καρδιά μου τι κρύβω μα σημασία δεν έδωσε και θέλησε με τα λόγια του να με πληγώσει.

Το κορμί μου ήθελε να καταχτήσει μα η καρδιά μου τι αισθανόταν του ήτανε αδιάφορο. Να νιώσει αυτός ευχαριστημένος ήθελε χωρίς να τον νοιάζει πως μπορούσε δυστυχισμένη να με κάνει.

Εγώ ήθελα αγάπη να μου δώσει. Με τα λόγια του να με κάνει να αισθανθώ. Αγκαλιά να με πάρει και να χαθώ εκεί μέσα. Λόγια γλυκά να μου λέει και μοναδική να αισθάνομαι.

Αυτός σημεία ζωής δεν έχει δώσει ακόμα χωρίς να τον ενδιαφέρει πόσο εμένα πονάει.

Φιλάκια …