Μη την ξεχάσεις …

Ο Αγγελός μου έφυγε μακριά μου

και εγώ μάτι δεν έκλεισα εχθες

του έγραψα ένα γράμμα

και ελπίζω να το λάβει

και να μου απαντήσει.

92370-fairy14.jpg

Αγγελέ μου

Δεν κοιμήθηκα καθόλου χθες

σε σκεφτόμουνα και δάκρυα στα μάτια μου υπήρχαν

ήθελα τόσα να σου πω

να νιώσω την αγκαλιά σου

να αισθανθώ τα φιλιά σου.

Αγγελέ μου

η νεράιδα σου ακόμα είναι εδώ για σένα.

Μη την ξεχάσεις και πολύ την αφήσεις να περιμένει

είναι ερωτευμένη πολύ μαζί σου

και μακριά σου δεν μπορεί ούτε λεπτό.

Advertisement

Μη την ξεχάσεις …

Ο Αγγελός μου έφυγε μακριά μου

και εγώ μάτι δεν έκλεισα εχθες

του έγραψα ένα γράμμα

και ελπίζω να το λάβει

και να μου απαντήσει.

92370-fairy14.jpg

Αγγελέ μου

Δεν κοιμήθηκα καθόλου χθες

σε σκεφτόμουνα και δάκρυα στα μάτια μου υπήρχαν

ήθελα τόσα να σου πω

να νιώσω την αγκαλιά σου

να αισθανθώ τα φιλιά σου.

Αγγελέ μου

η νεράιδα σου ακόμα είναι εδώ για σένα.

Μη την ξεχάσεις και πολύ την αφήσεις να περιμένει

είναι ερωτευμένη πολύ μαζί σου

και μακριά σου δεν μπορεί ούτε λεπτό.

Μη την ξεχάσεις …

Ο Αγγελός μου έφυγε μακριά μου

και εγώ μάτι δεν έκλεισα εχθες

του έγραψα ένα γράμμα

και ελπίζω να το λάβει

και να μου απαντήσει.

92370-fairy14.jpg

Αγγελέ μου

Δεν κοιμήθηκα καθόλου χθες

σε σκεφτόμουνα και δάκρυα στα μάτια μου υπήρχαν

ήθελα τόσα να σου πω

να νιώσω την αγκαλιά σου

να αισθανθώ τα φιλιά σου.

Αγγελέ μου

η νεράιδα σου ακόμα είναι εδώ για σένα.

Μη την ξεχάσεις και πολύ την αφήσεις να περιμένει

είναι ερωτευμένη πολύ μαζί σου

και μακριά σου δεν μπορεί ούτε λεπτό.

Μη την ξεχάσεις …

Ο Αγγελός μου έφυγε μακριά μου

και εγώ μάτι δεν έκλεισα εχθες

του έγραψα ένα γράμμα

και ελπίζω να το λάβει

και να μου απαντήσει.

92370-fairy14.jpg

Αγγελέ μου

Δεν κοιμήθηκα καθόλου χθες

σε σκεφτόμουνα και δάκρυα στα μάτια μου υπήρχαν

ήθελα τόσα να σου πω

να νιώσω την αγκαλιά σου

να αισθανθώ τα φιλιά σου.

Αγγελέ μου

η νεράιδα σου ακόμα είναι εδώ για σένα.

Μη την ξεχάσεις και πολύ την αφήσεις να περιμένει

είναι ερωτευμένη πολύ μαζί σου

και μακριά σου δεν μπορεί ούτε λεπτό.

Μη την ξεχάσεις …

Ο Αγγελός μου έφυγε μακριά μου

και εγώ μάτι δεν έκλεισα εχθες

του έγραψα ένα γράμμα

και ελπίζω να το λάβει

και να μου απαντήσει.

92370-fairy14.jpg

Αγγελέ μου

Δεν κοιμήθηκα καθόλου χθες

σε σκεφτόμουνα και δάκρυα στα μάτια μου υπήρχαν

ήθελα τόσα να σου πω

να νιώσω την αγκαλιά σου

να αισθανθώ τα φιλιά σου.

Αγγελέ μου

η νεράιδα σου ακόμα είναι εδώ για σένα.

Μη την ξεχάσεις και πολύ την αφήσεις να περιμένει

είναι ερωτευμένη πολύ μαζί σου

και μακριά σου δεν μπορεί ούτε λεπτό.

Μη την ξεχάσεις …

Ο Αγγελός μου έφυγε μακριά μου

και εγώ μάτι δεν έκλεισα εχθες

του έγραψα ένα γράμμα

και ελπίζω να το λάβει

και να μου απαντήσει.

92370-fairy14.jpg

Αγγελέ μου

Δεν κοιμήθηκα καθόλου χθες

σε σκεφτόμουνα και δάκρυα στα μάτια μου υπήρχαν

ήθελα τόσα να σου πω

να νιώσω την αγκαλιά σου

να αισθανθώ τα φιλιά σου.

Αγγελέ μου

η νεράιδα σου ακόμα είναι εδώ για σένα.

Μη την ξεχάσεις και πολύ την αφήσεις να περιμένει

είναι ερωτευμένη πολύ μαζί σου

και μακριά σου δεν μπορεί ούτε λεπτό.

Μη την ξεχάσεις …

Ο Αγγελός μου έφυγε μακριά μου

και εγώ μάτι δεν έκλεισα εχθες

του έγραψα ένα γράμμα

και ελπίζω να το λάβει

και να μου απαντήσει.

92370-fairy14.jpg

Αγγελέ μου

Δεν κοιμήθηκα καθόλου χθες

σε σκεφτόμουνα και δάκρυα στα μάτια μου υπήρχαν

ήθελα τόσα να σου πω

να νιώσω την αγκαλιά σου

να αισθανθώ τα φιλιά σου.

Αγγελέ μου

η νεράιδα σου ακόμα είναι εδώ για σένα.

Μη την ξεχάσεις και πολύ την αφήσεις να περιμένει

είναι ερωτευμένη πολύ μαζί σου

και μακριά σου δεν μπορεί ούτε λεπτό.

Μη την ξεχάσεις …

Ο Αγγελός μου έφυγε μακριά μου

και εγώ μάτι δεν έκλεισα εχθες

του έγραψα ένα γράμμα

και ελπίζω να το λάβει

και να μου απαντήσει.

92370-fairy14.jpg

Αγγελέ μου

Δεν κοιμήθηκα καθόλου χθες

σε σκεφτόμουνα και δάκρυα στα μάτια μου υπήρχαν

ήθελα τόσα να σου πω

να νιώσω την αγκαλιά σου

να αισθανθώ τα φιλιά σου.

Αγγελέ μου

η νεράιδα σου ακόμα είναι εδώ για σένα.

Μη την ξεχάσεις και πολύ την αφήσεις να περιμένει

είναι ερωτευμένη πολύ μαζί σου

και μακριά σου δεν μπορεί ούτε λεπτό.

Μη την ξεχάσεις …

Ο Αγγελός μου έφυγε μακριά μου

και εγώ μάτι δεν έκλεισα εχθες

του έγραψα ένα γράμμα

και ελπίζω να το λάβει

και να μου απαντήσει.

92370-fairy14.jpg

Αγγελέ μου

Δεν κοιμήθηκα καθόλου χθες

σε σκεφτόμουνα και δάκρυα στα μάτια μου υπήρχαν

ήθελα τόσα να σου πω

να νιώσω την αγκαλιά σου

να αισθανθώ τα φιλιά σου.

Αγγελέ μου

η νεράιδα σου ακόμα είναι εδώ για σένα.

Μη την ξεχάσεις και πολύ την αφήσεις να περιμένει

είναι ερωτευμένη πολύ μαζί σου

και μακριά σου δεν μπορεί ούτε λεπτό.

Μη την ξεχάσεις …

Ο Αγγελός μου έφυγε μακριά μου

και εγώ μάτι δεν έκλεισα εχθες

του έγραψα ένα γράμμα

και ελπίζω να το λάβει

και να μου απαντήσει.

92370-fairy14.jpg

Αγγελέ μου

Δεν κοιμήθηκα καθόλου χθες

σε σκεφτόμουνα και δάκρυα στα μάτια μου υπήρχαν

ήθελα τόσα να σου πω

να νιώσω την αγκαλιά σου

να αισθανθώ τα φιλιά σου.

Αγγελέ μου

η νεράιδα σου ακόμα είναι εδώ για σένα.

Μη την ξεχάσεις και πολύ την αφήσεις να περιμένει

είναι ερωτευμένη πολύ μαζί σου

και μακριά σου δεν μπορεί ούτε λεπτό.