Ο άγγελος της αγάπης σου …

Γλυκιά η μέρα σήμερα

και εγώ νιώθω ευτυχισμένη

που θέλησα να γράψω για κάποιον άγγελο …

 Ένας άγγελος κατέβηκε στη γη

με τα φτερά του χρυσοκέντητα

μου είπε πως μόνο για μένα

αισθηματά έχει κοιταζοντάς με.

Στα μάτια με κοίταξε

ένιωσα πως το εννοούσε

με πήρε στην αγκαλιά του

σε κόσμους μαγικούς ταξίδεψα.

Σε παραμύθια περπάτησα

σε δρόμους λουσμένους με μέλι

αγκάθια πολλά βρήκα μπροστά μου

κάτω δε το έβαλα όμως.

Ο άγγελος με αγάπησε

 έμεινε κοντά μου

απαρνήθηκε πλούτοι, χαρές

 μόνο για να βρίσκεται στην αγκαλιά μου.

Advertisement

Ο άγγελος της αγάπης σου …

Γλυκιά η μέρα σήμερα

και εγώ νιώθω ευτυχισμένη

που θέλησα να γράψω για κάποιον άγγελο …

 Ένας άγγελος κατέβηκε στη γη

με τα φτερά του χρυσοκέντητα

μου είπε πως μόνο για μένα

αισθηματά έχει κοιταζοντάς με.

Στα μάτια με κοίταξε

ένιωσα πως το εννοούσε

με πήρε στην αγκαλιά του

σε κόσμους μαγικούς ταξίδεψα.

Σε παραμύθια περπάτησα

σε δρόμους λουσμένους με μέλι

αγκάθια πολλά βρήκα μπροστά μου

κάτω δε το έβαλα όμως.

Ο άγγελος με αγάπησε

 έμεινε κοντά μου

απαρνήθηκε πλούτοι, χαρές

 μόνο για να βρίσκεται στην αγκαλιά μου.

Ο άγγελος της αγάπης σου …

Γλυκιά η μέρα σήμερα

και εγώ νιώθω ευτυχισμένη

που θέλησα να γράψω για κάποιον άγγελο …

 Ένας άγγελος κατέβηκε στη γη

με τα φτερά του χρυσοκέντητα

μου είπε πως μόνο για μένα

αισθηματά έχει κοιταζοντάς με.

Στα μάτια με κοίταξε

ένιωσα πως το εννοούσε

με πήρε στην αγκαλιά του

σε κόσμους μαγικούς ταξίδεψα.

Σε παραμύθια περπάτησα

σε δρόμους λουσμένους με μέλι

αγκάθια πολλά βρήκα μπροστά μου

κάτω δε το έβαλα όμως.

Ο άγγελος με αγάπησε

 έμεινε κοντά μου

απαρνήθηκε πλούτοι, χαρές

 μόνο για να βρίσκεται στην αγκαλιά μου.

Ο άγγελος της αγάπης σου …

Γλυκιά η μέρα σήμερα

και εγώ νιώθω ευτυχισμένη

που θέλησα να γράψω για κάποιον άγγελο …

 Ένας άγγελος κατέβηκε στη γη

με τα φτερά του χρυσοκέντητα

μου είπε πως μόνο για μένα

αισθηματά έχει κοιταζοντάς με.

Στα μάτια με κοίταξε

ένιωσα πως το εννοούσε

με πήρε στην αγκαλιά του

σε κόσμους μαγικούς ταξίδεψα.

Σε παραμύθια περπάτησα

σε δρόμους λουσμένους με μέλι

αγκάθια πολλά βρήκα μπροστά μου

κάτω δε το έβαλα όμως.

Ο άγγελος με αγάπησε

 έμεινε κοντά μου

απαρνήθηκε πλούτοι, χαρές

 μόνο για να βρίσκεται στην αγκαλιά μου.

Ο άγγελος της αγάπης σου …

Γλυκιά η μέρα σήμερα

και εγώ νιώθω ευτυχισμένη

που θέλησα να γράψω για κάποιον άγγελο …

 Ένας άγγελος κατέβηκε στη γη

με τα φτερά του χρυσοκέντητα

μου είπε πως μόνο για μένα

αισθηματά έχει κοιταζοντάς με.

Στα μάτια με κοίταξε

ένιωσα πως το εννοούσε

με πήρε στην αγκαλιά του

σε κόσμους μαγικούς ταξίδεψα.

Σε παραμύθια περπάτησα

σε δρόμους λουσμένους με μέλι

αγκάθια πολλά βρήκα μπροστά μου

κάτω δε το έβαλα όμως.

Ο άγγελος με αγάπησε

 έμεινε κοντά μου

απαρνήθηκε πλούτοι, χαρές

 μόνο για να βρίσκεται στην αγκαλιά μου.

Ο άγγελος της αγάπης σου …

Γλυκιά η μέρα σήμερα

και εγώ νιώθω ευτυχισμένη

που θέλησα να γράψω για κάποιον άγγελο …

 Ένας άγγελος κατέβηκε στη γη

με τα φτερά του χρυσοκέντητα

μου είπε πως μόνο για μένα

αισθηματά έχει κοιταζοντάς με.

Στα μάτια με κοίταξε

ένιωσα πως το εννοούσε

με πήρε στην αγκαλιά του

σε κόσμους μαγικούς ταξίδεψα.

Σε παραμύθια περπάτησα

σε δρόμους λουσμένους με μέλι

αγκάθια πολλά βρήκα μπροστά μου

κάτω δε το έβαλα όμως.

Ο άγγελος με αγάπησε

 έμεινε κοντά μου

απαρνήθηκε πλούτοι, χαρές

 μόνο για να βρίσκεται στην αγκαλιά μου.

Ο άγγελος της αγάπης σου …

Γλυκιά η μέρα σήμερα

και εγώ νιώθω ευτυχισμένη

που θέλησα να γράψω για κάποιον άγγελο …

 Ένας άγγελος κατέβηκε στη γη

με τα φτερά του χρυσοκέντητα

μου είπε πως μόνο για μένα

αισθηματά έχει κοιταζοντάς με.

Στα μάτια με κοίταξε

ένιωσα πως το εννοούσε

με πήρε στην αγκαλιά του

σε κόσμους μαγικούς ταξίδεψα.

Σε παραμύθια περπάτησα

σε δρόμους λουσμένους με μέλι

αγκάθια πολλά βρήκα μπροστά μου

κάτω δε το έβαλα όμως.

Ο άγγελος με αγάπησε

 έμεινε κοντά μου

απαρνήθηκε πλούτοι, χαρές

 μόνο για να βρίσκεται στην αγκαλιά μου.

Ο άγγελος της αγάπης σου …

Γλυκιά η μέρα σήμερα

και εγώ νιώθω ευτυχισμένη

που θέλησα να γράψω για κάποιον άγγελο …

 Ένας άγγελος κατέβηκε στη γη

με τα φτερά του χρυσοκέντητα

μου είπε πως μόνο για μένα

αισθηματά έχει κοιταζοντάς με.

Στα μάτια με κοίταξε

ένιωσα πως το εννοούσε

με πήρε στην αγκαλιά του

σε κόσμους μαγικούς ταξίδεψα.

Σε παραμύθια περπάτησα

σε δρόμους λουσμένους με μέλι

αγκάθια πολλά βρήκα μπροστά μου

κάτω δε το έβαλα όμως.

Ο άγγελος με αγάπησε

 έμεινε κοντά μου

απαρνήθηκε πλούτοι, χαρές

 μόνο για να βρίσκεται στην αγκαλιά μου.

Ο άγγελος της αγάπης σου …

Γλυκιά η μέρα σήμερα

και εγώ νιώθω ευτυχισμένη

που θέλησα να γράψω για κάποιον άγγελο …

 Ένας άγγελος κατέβηκε στη γη

με τα φτερά του χρυσοκέντητα

μου είπε πως μόνο για μένα

αισθηματά έχει κοιταζοντάς με.

Στα μάτια με κοίταξε

ένιωσα πως το εννοούσε

με πήρε στην αγκαλιά του

σε κόσμους μαγικούς ταξίδεψα.

Σε παραμύθια περπάτησα

σε δρόμους λουσμένους με μέλι

αγκάθια πολλά βρήκα μπροστά μου

κάτω δε το έβαλα όμως.

Ο άγγελος με αγάπησε

 έμεινε κοντά μου

απαρνήθηκε πλούτοι, χαρές

 μόνο για να βρίσκεται στην αγκαλιά μου.

Ο άγγελος της αγάπης σου …

Γλυκιά η μέρα σήμερα

και εγώ νιώθω ευτυχισμένη

που θέλησα να γράψω για κάποιον άγγελο …

 Ένας άγγελος κατέβηκε στη γη

με τα φτερά του χρυσοκέντητα

μου είπε πως μόνο για μένα

αισθηματά έχει κοιταζοντάς με.

Στα μάτια με κοίταξε

ένιωσα πως το εννοούσε

με πήρε στην αγκαλιά του

σε κόσμους μαγικούς ταξίδεψα.

Σε παραμύθια περπάτησα

σε δρόμους λουσμένους με μέλι

αγκάθια πολλά βρήκα μπροστά μου

κάτω δε το έβαλα όμως.

Ο άγγελος με αγάπησε

 έμεινε κοντά μου

απαρνήθηκε πλούτοι, χαρές

 μόνο για να βρίσκεται στην αγκαλιά μου.