Γιορτάζει και το φωνάζει …

Το πιο όμορφο κοριτσάκι, η Μαρκέλλα μου, έχει σήμερα τη γιορτούλα της.

Σαν χθες ήταν που είχε γεννηθεί και έφερε χαρά στη ζωή μου.

Και σήμερα γιορτάζει την γιορτούλα της.

Εγώ θέλω να της ευχηθώ να είναι γερή και δυνατή

και να χαίρεται την γιορτούλα της.

Κεραστείτε για να μας ευχηθείτε:

γλυκά7.jpg

γλυκά9.jpg

γλυκά 001.jpg

Οσο για τον βίο της Αγίας Μαρκέλλας κοιτάξτε την παλιότερη εγγραφή μου που ακολουθεί:

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2008/07/sthn-agia-markella.html

Advertisement

Γιορτάζει και το φωνάζει …

Το πιο όμορφο κοριτσάκι, η Μαρκέλλα μου, έχει σήμερα τη γιορτούλα της.

Σαν χθες ήταν που είχε γεννηθεί και έφερε χαρά στη ζωή μου.

Και σήμερα γιορτάζει την γιορτούλα της.

Εγώ θέλω να της ευχηθώ να είναι γερή και δυνατή

και να χαίρεται την γιορτούλα της.

Κεραστείτε για να μας ευχηθείτε:

γλυκά7.jpg

γλυκά9.jpg

γλυκά 001.jpg

Οσο για τον βίο της Αγίας Μαρκέλλας κοιτάξτε την παλιότερη εγγραφή μου που ακολουθεί:

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2008/07/sthn-agia-markella.html

Γιορτάζει και το φωνάζει …

Το πιο όμορφο κοριτσάκι, η Μαρκέλλα μου, έχει σήμερα τη γιορτούλα της.

Σαν χθες ήταν που είχε γεννηθεί και έφερε χαρά στη ζωή μου.

Και σήμερα γιορτάζει την γιορτούλα της.

Εγώ θέλω να της ευχηθώ να είναι γερή και δυνατή

και να χαίρεται την γιορτούλα της.

Κεραστείτε για να μας ευχηθείτε:

γλυκά7.jpg

γλυκά9.jpg

γλυκά 001.jpg

Οσο για τον βίο της Αγίας Μαρκέλλας κοιτάξτε την παλιότερη εγγραφή μου που ακολουθεί:

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2008/07/sthn-agia-markella.html

Γιορτάζει και το φωνάζει …

Το πιο όμορφο κοριτσάκι, η Μαρκέλλα μου, έχει σήμερα τη γιορτούλα της.

Σαν χθες ήταν που είχε γεννηθεί και έφερε χαρά στη ζωή μου.

Και σήμερα γιορτάζει την γιορτούλα της.

Εγώ θέλω να της ευχηθώ να είναι γερή και δυνατή

και να χαίρεται την γιορτούλα της.

Κεραστείτε για να μας ευχηθείτε:

γλυκά7.jpg

γλυκά9.jpg

γλυκά 001.jpg

Οσο για τον βίο της Αγίας Μαρκέλλας κοιτάξτε την παλιότερη εγγραφή μου που ακολουθεί:

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2008/07/sthn-agia-markella.html

Γιορτάζει και το φωνάζει …

Το πιο όμορφο κοριτσάκι, η Μαρκέλλα μου, έχει σήμερα τη γιορτούλα της.

Σαν χθες ήταν που είχε γεννηθεί και έφερε χαρά στη ζωή μου.

Και σήμερα γιορτάζει την γιορτούλα της.

Εγώ θέλω να της ευχηθώ να είναι γερή και δυνατή

και να χαίρεται την γιορτούλα της.

Κεραστείτε για να μας ευχηθείτε:

γλυκά7.jpg

γλυκά9.jpg

γλυκά 001.jpg

Οσο για τον βίο της Αγίας Μαρκέλλας κοιτάξτε την παλιότερη εγγραφή μου που ακολουθεί:

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2008/07/sthn-agia-markella.html

Γιορτάζει και το φωνάζει …

Το πιο όμορφο κοριτσάκι, η Μαρκέλλα μου, έχει σήμερα τη γιορτούλα της.

Σαν χθες ήταν που είχε γεννηθεί και έφερε χαρά στη ζωή μου.

Και σήμερα γιορτάζει την γιορτούλα της.

Εγώ θέλω να της ευχηθώ να είναι γερή και δυνατή

και να χαίρεται την γιορτούλα της.

Κεραστείτε για να μας ευχηθείτε:

γλυκά7.jpg

γλυκά9.jpg

γλυκά 001.jpg

Οσο για τον βίο της Αγίας Μαρκέλλας κοιτάξτε την παλιότερη εγγραφή μου που ακολουθεί:

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2008/07/sthn-agia-markella.html

Γιορτάζει και το φωνάζει …

Το πιο όμορφο κοριτσάκι, η Μαρκέλλα μου, έχει σήμερα τη γιορτούλα της.

Σαν χθες ήταν που είχε γεννηθεί και έφερε χαρά στη ζωή μου.

Και σήμερα γιορτάζει την γιορτούλα της.

Εγώ θέλω να της ευχηθώ να είναι γερή και δυνατή

και να χαίρεται την γιορτούλα της.

Κεραστείτε για να μας ευχηθείτε:

γλυκά7.jpg

γλυκά9.jpg

γλυκά 001.jpg

Οσο για τον βίο της Αγίας Μαρκέλλας κοιτάξτε την παλιότερη εγγραφή μου που ακολουθεί:

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2008/07/sthn-agia-markella.html

Γιορτάζει και το φωνάζει …

Το πιο όμορφο κοριτσάκι, η Μαρκέλλα μου, έχει σήμερα τη γιορτούλα της.

Σαν χθες ήταν που είχε γεννηθεί και έφερε χαρά στη ζωή μου.

Και σήμερα γιορτάζει την γιορτούλα της.

Εγώ θέλω να της ευχηθώ να είναι γερή και δυνατή

και να χαίρεται την γιορτούλα της.

Κεραστείτε για να μας ευχηθείτε:

γλυκά7.jpg

γλυκά9.jpg

γλυκά 001.jpg

Οσο για τον βίο της Αγίας Μαρκέλλας κοιτάξτε την παλιότερη εγγραφή μου που ακολουθεί:

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2008/07/sthn-agia-markella.html

Γιορτάζει και το φωνάζει …

Το πιο όμορφο κοριτσάκι, η Μαρκέλλα μου, έχει σήμερα τη γιορτούλα της.

Σαν χθες ήταν που είχε γεννηθεί και έφερε χαρά στη ζωή μου.

Και σήμερα γιορτάζει την γιορτούλα της.

Εγώ θέλω να της ευχηθώ να είναι γερή και δυνατή

και να χαίρεται την γιορτούλα της.

Κεραστείτε για να μας ευχηθείτε:

γλυκά7.jpg

γλυκά9.jpg

γλυκά 001.jpg

Οσο για τον βίο της Αγίας Μαρκέλλας κοιτάξτε την παλιότερη εγγραφή μου που ακολουθεί:

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2008/07/sthn-agia-markella.html

Γιορτάζει και το φωνάζει …

Το πιο όμορφο κοριτσάκι, η Μαρκέλλα μου, έχει σήμερα τη γιορτούλα της.

Σαν χθες ήταν που είχε γεννηθεί και έφερε χαρά στη ζωή μου.

Και σήμερα γιορτάζει την γιορτούλα της.

Εγώ θέλω να της ευχηθώ να είναι γερή και δυνατή

και να χαίρεται την γιορτούλα της.

Κεραστείτε για να μας ευχηθείτε:

γλυκά7.jpg

γλυκά9.jpg

γλυκά 001.jpg

Οσο για τον βίο της Αγίας Μαρκέλλας κοιτάξτε την παλιότερη εγγραφή μου που ακολουθεί:

http://glykia-zoi.pblogs.gr/2008/07/sthn-agia-markella.html