2010 Σ’ αγαπάωωωω …

Λίγες ώρες μετράει το 2010 και εγώ αισθάνομαι καλά.

Ελπίζω ο καινούριος χρόνος να φέρει αγάπη σε όλο τον κόσμο.

Να νιώσουν όσοι πονάνε την αγάπη που τους λείπει.

Ειρήνη να υπάρχει στο κόσμο και λιγότερα παιδιά να πονάνε.

Κάθε μέρα να βγαίνει ένας ηλιόλουστος ήλιος

Και να ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε την υγεία μας.

Καλή Χρονιά για ακόμα μια φορά …

Advertisement

2010 Σ’ αγαπάωωωω …

Λίγες ώρες μετράει το 2010 και εγώ αισθάνομαι καλά.

Ελπίζω ο καινούριος χρόνος να φέρει αγάπη σε όλο τον κόσμο.

Να νιώσουν όσοι πονάνε την αγάπη που τους λείπει.

Ειρήνη να υπάρχει στο κόσμο και λιγότερα παιδιά να πονάνε.

Κάθε μέρα να βγαίνει ένας ηλιόλουστος ήλιος

Και να ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε την υγεία μας.

Καλή Χρονιά για ακόμα μια φορά …

2010 Σ’ αγαπάωωωω …

Λίγες ώρες μετράει το 2010 και εγώ αισθάνομαι καλά.

Ελπίζω ο καινούριος χρόνος να φέρει αγάπη σε όλο τον κόσμο.

Να νιώσουν όσοι πονάνε την αγάπη που τους λείπει.

Ειρήνη να υπάρχει στο κόσμο και λιγότερα παιδιά να πονάνε.

Κάθε μέρα να βγαίνει ένας ηλιόλουστος ήλιος

Και να ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε την υγεία μας.

Καλή Χρονιά για ακόμα μια φορά …

2010 Σ’ αγαπάωωωω …

Λίγες ώρες μετράει το 2010 και εγώ αισθάνομαι καλά.

Ελπίζω ο καινούριος χρόνος να φέρει αγάπη σε όλο τον κόσμο.

Να νιώσουν όσοι πονάνε την αγάπη που τους λείπει.

Ειρήνη να υπάρχει στο κόσμο και λιγότερα παιδιά να πονάνε.

Κάθε μέρα να βγαίνει ένας ηλιόλουστος ήλιος

Και να ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε την υγεία μας.

Καλή Χρονιά για ακόμα μια φορά …

2010 Σ’ αγαπάωωωω …

Λίγες ώρες μετράει το 2010 και εγώ αισθάνομαι καλά.

Ελπίζω ο καινούριος χρόνος να φέρει αγάπη σε όλο τον κόσμο.

Να νιώσουν όσοι πονάνε την αγάπη που τους λείπει.

Ειρήνη να υπάρχει στο κόσμο και λιγότερα παιδιά να πονάνε.

Κάθε μέρα να βγαίνει ένας ηλιόλουστος ήλιος

Και να ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε την υγεία μας.

Καλή Χρονιά για ακόμα μια φορά …

2010 Σ’ αγαπάωωωω …

Λίγες ώρες μετράει το 2010 και εγώ αισθάνομαι καλά.

Ελπίζω ο καινούριος χρόνος να φέρει αγάπη σε όλο τον κόσμο.

Να νιώσουν όσοι πονάνε την αγάπη που τους λείπει.

Ειρήνη να υπάρχει στο κόσμο και λιγότερα παιδιά να πονάνε.

Κάθε μέρα να βγαίνει ένας ηλιόλουστος ήλιος

Και να ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε την υγεία μας.

Καλή Χρονιά για ακόμα μια φορά …

2010 Σ’ αγαπάωωωω …

Λίγες ώρες μετράει το 2010 και εγώ αισθάνομαι καλά.

Ελπίζω ο καινούριος χρόνος να φέρει αγάπη σε όλο τον κόσμο.

Να νιώσουν όσοι πονάνε την αγάπη που τους λείπει.

Ειρήνη να υπάρχει στο κόσμο και λιγότερα παιδιά να πονάνε.

Κάθε μέρα να βγαίνει ένας ηλιόλουστος ήλιος

Και να ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε την υγεία μας.

Καλή Χρονιά για ακόμα μια φορά …

2010 Σ’ αγαπάωωωω …

Λίγες ώρες μετράει το 2010 και εγώ αισθάνομαι καλά.

Ελπίζω ο καινούριος χρόνος να φέρει αγάπη σε όλο τον κόσμο.

Να νιώσουν όσοι πονάνε την αγάπη που τους λείπει.

Ειρήνη να υπάρχει στο κόσμο και λιγότερα παιδιά να πονάνε.

Κάθε μέρα να βγαίνει ένας ηλιόλουστος ήλιος

Και να ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε την υγεία μας.

Καλή Χρονιά για ακόμα μια φορά …

2010 Σ’ αγαπάωωωω …

Λίγες ώρες μετράει το 2010 και εγώ αισθάνομαι καλά.

Ελπίζω ο καινούριος χρόνος να φέρει αγάπη σε όλο τον κόσμο.

Να νιώσουν όσοι πονάνε την αγάπη που τους λείπει.

Ειρήνη να υπάρχει στο κόσμο και λιγότερα παιδιά να πονάνε.

Κάθε μέρα να βγαίνει ένας ηλιόλουστος ήλιος

Και να ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε την υγεία μας.

Καλή Χρονιά για ακόμα μια φορά …

2010 Σ’ αγαπάωωωω …

Λίγες ώρες μετράει το 2010 και εγώ αισθάνομαι καλά.

Ελπίζω ο καινούριος χρόνος να φέρει αγάπη σε όλο τον κόσμο.

Να νιώσουν όσοι πονάνε την αγάπη που τους λείπει.

Ειρήνη να υπάρχει στο κόσμο και λιγότερα παιδιά να πονάνε.

Κάθε μέρα να βγαίνει ένας ηλιόλουστος ήλιος

Και να ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε την υγεία μας.

Καλή Χρονιά για ακόμα μια φορά …