Να σου πω;

girl333.gif

Kαθώς έβαλα εχθές για ύπνο τη Μαρκέλλα μου είπε κάτι που με άφησε άφωνη.

Μαμά να σου πω ένα μυστικό;

Τι Μαρκέλλα μου;

Ένα Μυστικό που θέλω να πω μόνο σε σένα. Σκύψε να στο πω.

Όταν έσκυψα άκουσα τ’ ακόλουθο:

Μαμά Σ’ αγαπάω πολύ. Το ξέρεις; Είσαι η καλύτερη μανούλα του κόσμου.

Και εγώ Σ’ αγαπάω Μαρκέλλα μου πάρα πολύ, της είπα.

Advertisement

Να σου πω;

girl333.gif

Kαθώς έβαλα εχθές για ύπνο τη Μαρκέλλα μου είπε κάτι που με άφησε άφωνη.

Μαμά να σου πω ένα μυστικό;

Τι Μαρκέλλα μου;

Ένα Μυστικό που θέλω να πω μόνο σε σένα. Σκύψε να στο πω.

Όταν έσκυψα άκουσα τ’ ακόλουθο:

Μαμά Σ’ αγαπάω πολύ. Το ξέρεις; Είσαι η καλύτερη μανούλα του κόσμου.

Και εγώ Σ’ αγαπάω Μαρκέλλα μου πάρα πολύ, της είπα.

Να σου πω;

girl333.gif

Kαθώς έβαλα εχθές για ύπνο τη Μαρκέλλα μου είπε κάτι που με άφησε άφωνη.

Μαμά να σου πω ένα μυστικό;

Τι Μαρκέλλα μου;

Ένα Μυστικό που θέλω να πω μόνο σε σένα. Σκύψε να στο πω.

Όταν έσκυψα άκουσα τ’ ακόλουθο:

Μαμά Σ’ αγαπάω πολύ. Το ξέρεις; Είσαι η καλύτερη μανούλα του κόσμου.

Και εγώ Σ’ αγαπάω Μαρκέλλα μου πάρα πολύ, της είπα.

Να σου πω;

girl333.gif

Kαθώς έβαλα εχθές για ύπνο τη Μαρκέλλα μου είπε κάτι που με άφησε άφωνη.

Μαμά να σου πω ένα μυστικό;

Τι Μαρκέλλα μου;

Ένα Μυστικό που θέλω να πω μόνο σε σένα. Σκύψε να στο πω.

Όταν έσκυψα άκουσα τ’ ακόλουθο:

Μαμά Σ’ αγαπάω πολύ. Το ξέρεις; Είσαι η καλύτερη μανούλα του κόσμου.

Και εγώ Σ’ αγαπάω Μαρκέλλα μου πάρα πολύ, της είπα.

Να σου πω;

girl333.gif

Kαθώς έβαλα εχθές για ύπνο τη Μαρκέλλα μου είπε κάτι που με άφησε άφωνη.

Μαμά να σου πω ένα μυστικό;

Τι Μαρκέλλα μου;

Ένα Μυστικό που θέλω να πω μόνο σε σένα. Σκύψε να στο πω.

Όταν έσκυψα άκουσα τ’ ακόλουθο:

Μαμά Σ’ αγαπάω πολύ. Το ξέρεις; Είσαι η καλύτερη μανούλα του κόσμου.

Και εγώ Σ’ αγαπάω Μαρκέλλα μου πάρα πολύ, της είπα.

Να σου πω;

girl333.gif

Kαθώς έβαλα εχθές για ύπνο τη Μαρκέλλα μου είπε κάτι που με άφησε άφωνη.

Μαμά να σου πω ένα μυστικό;

Τι Μαρκέλλα μου;

Ένα Μυστικό που θέλω να πω μόνο σε σένα. Σκύψε να στο πω.

Όταν έσκυψα άκουσα τ’ ακόλουθο:

Μαμά Σ’ αγαπάω πολύ. Το ξέρεις; Είσαι η καλύτερη μανούλα του κόσμου.

Και εγώ Σ’ αγαπάω Μαρκέλλα μου πάρα πολύ, της είπα.

Να σου πω;

girl333.gif

Kαθώς έβαλα εχθές για ύπνο τη Μαρκέλλα μου είπε κάτι που με άφησε άφωνη.

Μαμά να σου πω ένα μυστικό;

Τι Μαρκέλλα μου;

Ένα Μυστικό που θέλω να πω μόνο σε σένα. Σκύψε να στο πω.

Όταν έσκυψα άκουσα τ’ ακόλουθο:

Μαμά Σ’ αγαπάω πολύ. Το ξέρεις; Είσαι η καλύτερη μανούλα του κόσμου.

Και εγώ Σ’ αγαπάω Μαρκέλλα μου πάρα πολύ, της είπα.

Να σου πω;

girl333.gif

Kαθώς έβαλα εχθές για ύπνο τη Μαρκέλλα μου είπε κάτι που με άφησε άφωνη.

Μαμά να σου πω ένα μυστικό;

Τι Μαρκέλλα μου;

Ένα Μυστικό που θέλω να πω μόνο σε σένα. Σκύψε να στο πω.

Όταν έσκυψα άκουσα τ’ ακόλουθο:

Μαμά Σ’ αγαπάω πολύ. Το ξέρεις; Είσαι η καλύτερη μανούλα του κόσμου.

Και εγώ Σ’ αγαπάω Μαρκέλλα μου πάρα πολύ, της είπα.

Να σου πω;

girl333.gif

Kαθώς έβαλα εχθές για ύπνο τη Μαρκέλλα μου είπε κάτι που με άφησε άφωνη.

Μαμά να σου πω ένα μυστικό;

Τι Μαρκέλλα μου;

Ένα Μυστικό που θέλω να πω μόνο σε σένα. Σκύψε να στο πω.

Όταν έσκυψα άκουσα τ’ ακόλουθο:

Μαμά Σ’ αγαπάω πολύ. Το ξέρεις; Είσαι η καλύτερη μανούλα του κόσμου.

Και εγώ Σ’ αγαπάω Μαρκέλλα μου πάρα πολύ, της είπα.

Να σου πω;

girl333.gif

Kαθώς έβαλα εχθές για ύπνο τη Μαρκέλλα μου είπε κάτι που με άφησε άφωνη.

Μαμά να σου πω ένα μυστικό;

Τι Μαρκέλλα μου;

Ένα Μυστικό που θέλω να πω μόνο σε σένα. Σκύψε να στο πω.

Όταν έσκυψα άκουσα τ’ ακόλουθο:

Μαμά Σ’ αγαπάω πολύ. Το ξέρεις; Είσαι η καλύτερη μανούλα του κόσμου.

Και εγώ Σ’ αγαπάω Μαρκέλλα μου πάρα πολύ, της είπα.