Δάκρυ σου …

Δε βρέθηκες εσύ στη θέση τη δική μου,

γι’ αυτό τώρα μιλάς,

ήμουν για σένα μια ασήμαντη πληγή,

γι’ αυτό τώρα γελάς.

Και να’ μουν δάκρυ σου εγώ,

μέσα στα μάτια σου να ζω,

να πέφτω όταν δακρύζεις,

και να’ μουν δάκρυ σου εγώ,

στο πρόσωπό σου να κυλώ,

τώρα που με χωρίζεις.

Δε βρέθηκες ποτέ στη θέση τη δική μου,

γι’ αυτό τώρα ξεχνάς,

ήσουν για μένα μια αγάπη αληθινή,

γι’ αυτό μη με πονάς

Advertisement

Δάκρυ σου …

Δε βρέθηκες εσύ στη θέση τη δική μου,

γι’ αυτό τώρα μιλάς,

ήμουν για σένα μια ασήμαντη πληγή,

γι’ αυτό τώρα γελάς.

Και να’ μουν δάκρυ σου εγώ,

μέσα στα μάτια σου να ζω,

να πέφτω όταν δακρύζεις,

και να’ μουν δάκρυ σου εγώ,

στο πρόσωπό σου να κυλώ,

τώρα που με χωρίζεις.

Δε βρέθηκες ποτέ στη θέση τη δική μου,

γι’ αυτό τώρα ξεχνάς,

ήσουν για μένα μια αγάπη αληθινή,

γι’ αυτό μη με πονάς

Δάκρυ σου …

Δε βρέθηκες εσύ στη θέση τη δική μου,

γι’ αυτό τώρα μιλάς,

ήμουν για σένα μια ασήμαντη πληγή,

γι’ αυτό τώρα γελάς.

Και να’ μουν δάκρυ σου εγώ,

μέσα στα μάτια σου να ζω,

να πέφτω όταν δακρύζεις,

και να’ μουν δάκρυ σου εγώ,

στο πρόσωπό σου να κυλώ,

τώρα που με χωρίζεις.

Δε βρέθηκες ποτέ στη θέση τη δική μου,

γι’ αυτό τώρα ξεχνάς,

ήσουν για μένα μια αγάπη αληθινή,

γι’ αυτό μη με πονάς

Δάκρυ σου …

Δε βρέθηκες εσύ στη θέση τη δική μου,

γι’ αυτό τώρα μιλάς,

ήμουν για σένα μια ασήμαντη πληγή,

γι’ αυτό τώρα γελάς.

Και να’ μουν δάκρυ σου εγώ,

μέσα στα μάτια σου να ζω,

να πέφτω όταν δακρύζεις,

και να’ μουν δάκρυ σου εγώ,

στο πρόσωπό σου να κυλώ,

τώρα που με χωρίζεις.

Δε βρέθηκες ποτέ στη θέση τη δική μου,

γι’ αυτό τώρα ξεχνάς,

ήσουν για μένα μια αγάπη αληθινή,

γι’ αυτό μη με πονάς

Δάκρυ σου …

Δε βρέθηκες εσύ στη θέση τη δική μου,

γι’ αυτό τώρα μιλάς,

ήμουν για σένα μια ασήμαντη πληγή,

γι’ αυτό τώρα γελάς.

Και να’ μουν δάκρυ σου εγώ,

μέσα στα μάτια σου να ζω,

να πέφτω όταν δακρύζεις,

και να’ μουν δάκρυ σου εγώ,

στο πρόσωπό σου να κυλώ,

τώρα που με χωρίζεις.

Δε βρέθηκες ποτέ στη θέση τη δική μου,

γι’ αυτό τώρα ξεχνάς,

ήσουν για μένα μια αγάπη αληθινή,

γι’ αυτό μη με πονάς

Δάκρυ σου …

Δε βρέθηκες εσύ στη θέση τη δική μου,

γι’ αυτό τώρα μιλάς,

ήμουν για σένα μια ασήμαντη πληγή,

γι’ αυτό τώρα γελάς.

Και να’ μουν δάκρυ σου εγώ,

μέσα στα μάτια σου να ζω,

να πέφτω όταν δακρύζεις,

και να’ μουν δάκρυ σου εγώ,

στο πρόσωπό σου να κυλώ,

τώρα που με χωρίζεις.

Δε βρέθηκες ποτέ στη θέση τη δική μου,

γι’ αυτό τώρα ξεχνάς,

ήσουν για μένα μια αγάπη αληθινή,

γι’ αυτό μη με πονάς

Δάκρυ σου …

Δε βρέθηκες εσύ στη θέση τη δική μου,

γι’ αυτό τώρα μιλάς,

ήμουν για σένα μια ασήμαντη πληγή,

γι’ αυτό τώρα γελάς.

Και να’ μουν δάκρυ σου εγώ,

μέσα στα μάτια σου να ζω,

να πέφτω όταν δακρύζεις,

και να’ μουν δάκρυ σου εγώ,

στο πρόσωπό σου να κυλώ,

τώρα που με χωρίζεις.

Δε βρέθηκες ποτέ στη θέση τη δική μου,

γι’ αυτό τώρα ξεχνάς,

ήσουν για μένα μια αγάπη αληθινή,

γι’ αυτό μη με πονάς

Δάκρυ σου …

Δε βρέθηκες εσύ στη θέση τη δική μου,

γι’ αυτό τώρα μιλάς,

ήμουν για σένα μια ασήμαντη πληγή,

γι’ αυτό τώρα γελάς.

Και να’ μουν δάκρυ σου εγώ,

μέσα στα μάτια σου να ζω,

να πέφτω όταν δακρύζεις,

και να’ μουν δάκρυ σου εγώ,

στο πρόσωπό σου να κυλώ,

τώρα που με χωρίζεις.

Δε βρέθηκες ποτέ στη θέση τη δική μου,

γι’ αυτό τώρα ξεχνάς,

ήσουν για μένα μια αγάπη αληθινή,

γι’ αυτό μη με πονάς

Δάκρυ σου …

Δε βρέθηκες εσύ στη θέση τη δική μου,

γι’ αυτό τώρα μιλάς,

ήμουν για σένα μια ασήμαντη πληγή,

γι’ αυτό τώρα γελάς.

Και να’ μουν δάκρυ σου εγώ,

μέσα στα μάτια σου να ζω,

να πέφτω όταν δακρύζεις,

και να’ μουν δάκρυ σου εγώ,

στο πρόσωπό σου να κυλώ,

τώρα που με χωρίζεις.

Δε βρέθηκες ποτέ στη θέση τη δική μου,

γι’ αυτό τώρα ξεχνάς,

ήσουν για μένα μια αγάπη αληθινή,

γι’ αυτό μη με πονάς

Δάκρυ σου …

Δε βρέθηκες εσύ στη θέση τη δική μου,

γι’ αυτό τώρα μιλάς,

ήμουν για σένα μια ασήμαντη πληγή,

γι’ αυτό τώρα γελάς.

Και να’ μουν δάκρυ σου εγώ,

μέσα στα μάτια σου να ζω,

να πέφτω όταν δακρύζεις,

και να’ μουν δάκρυ σου εγώ,

στο πρόσωπό σου να κυλώ,

τώρα που με χωρίζεις.

Δε βρέθηκες ποτέ στη θέση τη δική μου,

γι’ αυτό τώρα ξεχνάς,

ήσουν για μένα μια αγάπη αληθινή,

γι’ αυτό μη με πονάς