Μη πάς …

Κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας.

Θέλω να δω ποιον θες, ποιον αγαπάς.

Τους χάρτες άπλωσα

να ονειρευτείς μια χώρα για μας.

Κοιμήσου εδώ κι εγώ θα βρω

των πειρατών το θησαυρό,

μες στο βυθό ζαφείρια και σταυρό

για σένα.

Κι ας έρθουν και στρατιές, σειρήνες και φωτιές

κι ας λιώσουν τα φτερά λόγω φιλιού

κι ας με βρει παγωνιά κελιού.

Είμαι εγώ αγέρας, κλέφτης έρωτας,

στόχος είμαι σφαίρας, αχ, μη μ’ αγαπάς,

αχ, μη μ’ αγαπάς.

Θεέ μου, τι σου λέω κι έχει πάει τρεις,

όσο και να φταίω, «φεύγω» μη μου πεις,

«φεύγω» μη μου πεις.

Κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας.

Θέλω να δω ποιον θες, ποιον αγαπάς.

Τα στόρια έκλεισα,

δεν θα μας δει κανένας μαζί.

Κοιμήσου απόψε εδώ,

μην πας ξανά εκεί,

θα ψάξω για τους δυο

κι ως το πρωί

θα ‘χω βρει και για μας Θεό.

Advertisement

Μη πάς …

Κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας.

Θέλω να δω ποιον θες, ποιον αγαπάς.

Τους χάρτες άπλωσα

να ονειρευτείς μια χώρα για μας.

Κοιμήσου εδώ κι εγώ θα βρω

των πειρατών το θησαυρό,

μες στο βυθό ζαφείρια και σταυρό

για σένα.

Κι ας έρθουν και στρατιές, σειρήνες και φωτιές

κι ας λιώσουν τα φτερά λόγω φιλιού

κι ας με βρει παγωνιά κελιού.

Είμαι εγώ αγέρας, κλέφτης έρωτας,

στόχος είμαι σφαίρας, αχ, μη μ’ αγαπάς,

αχ, μη μ’ αγαπάς.

Θεέ μου, τι σου λέω κι έχει πάει τρεις,

όσο και να φταίω, «φεύγω» μη μου πεις,

«φεύγω» μη μου πεις.

Κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας.

Θέλω να δω ποιον θες, ποιον αγαπάς.

Τα στόρια έκλεισα,

δεν θα μας δει κανένας μαζί.

Κοιμήσου απόψε εδώ,

μην πας ξανά εκεί,

θα ψάξω για τους δυο

κι ως το πρωί

θα ‘χω βρει και για μας Θεό.

Μη πάς …

Κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας.

Θέλω να δω ποιον θες, ποιον αγαπάς.

Τους χάρτες άπλωσα

να ονειρευτείς μια χώρα για μας.

Κοιμήσου εδώ κι εγώ θα βρω

των πειρατών το θησαυρό,

μες στο βυθό ζαφείρια και σταυρό

για σένα.

Κι ας έρθουν και στρατιές, σειρήνες και φωτιές

κι ας λιώσουν τα φτερά λόγω φιλιού

κι ας με βρει παγωνιά κελιού.

Είμαι εγώ αγέρας, κλέφτης έρωτας,

στόχος είμαι σφαίρας, αχ, μη μ’ αγαπάς,

αχ, μη μ’ αγαπάς.

Θεέ μου, τι σου λέω κι έχει πάει τρεις,

όσο και να φταίω, «φεύγω» μη μου πεις,

«φεύγω» μη μου πεις.

Κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας.

Θέλω να δω ποιον θες, ποιον αγαπάς.

Τα στόρια έκλεισα,

δεν θα μας δει κανένας μαζί.

Κοιμήσου απόψε εδώ,

μην πας ξανά εκεί,

θα ψάξω για τους δυο

κι ως το πρωί

θα ‘χω βρει και για μας Θεό.

Μη πάς …

Κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας.

Θέλω να δω ποιον θες, ποιον αγαπάς.

Τους χάρτες άπλωσα

να ονειρευτείς μια χώρα για μας.

Κοιμήσου εδώ κι εγώ θα βρω

των πειρατών το θησαυρό,

μες στο βυθό ζαφείρια και σταυρό

για σένα.

Κι ας έρθουν και στρατιές, σειρήνες και φωτιές

κι ας λιώσουν τα φτερά λόγω φιλιού

κι ας με βρει παγωνιά κελιού.

Είμαι εγώ αγέρας, κλέφτης έρωτας,

στόχος είμαι σφαίρας, αχ, μη μ’ αγαπάς,

αχ, μη μ’ αγαπάς.

Θεέ μου, τι σου λέω κι έχει πάει τρεις,

όσο και να φταίω, «φεύγω» μη μου πεις,

«φεύγω» μη μου πεις.

Κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας.

Θέλω να δω ποιον θες, ποιον αγαπάς.

Τα στόρια έκλεισα,

δεν θα μας δει κανένας μαζί.

Κοιμήσου απόψε εδώ,

μην πας ξανά εκεί,

θα ψάξω για τους δυο

κι ως το πρωί

θα ‘χω βρει και για μας Θεό.

Μη πάς …

Κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας.

Θέλω να δω ποιον θες, ποιον αγαπάς.

Τους χάρτες άπλωσα

να ονειρευτείς μια χώρα για μας.

Κοιμήσου εδώ κι εγώ θα βρω

των πειρατών το θησαυρό,

μες στο βυθό ζαφείρια και σταυρό

για σένα.

Κι ας έρθουν και στρατιές, σειρήνες και φωτιές

κι ας λιώσουν τα φτερά λόγω φιλιού

κι ας με βρει παγωνιά κελιού.

Είμαι εγώ αγέρας, κλέφτης έρωτας,

στόχος είμαι σφαίρας, αχ, μη μ’ αγαπάς,

αχ, μη μ’ αγαπάς.

Θεέ μου, τι σου λέω κι έχει πάει τρεις,

όσο και να φταίω, «φεύγω» μη μου πεις,

«φεύγω» μη μου πεις.

Κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας.

Θέλω να δω ποιον θες, ποιον αγαπάς.

Τα στόρια έκλεισα,

δεν θα μας δει κανένας μαζί.

Κοιμήσου απόψε εδώ,

μην πας ξανά εκεί,

θα ψάξω για τους δυο

κι ως το πρωί

θα ‘χω βρει και για μας Θεό.

Μη πάς …

Κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας.

Θέλω να δω ποιον θες, ποιον αγαπάς.

Τους χάρτες άπλωσα

να ονειρευτείς μια χώρα για μας.

Κοιμήσου εδώ κι εγώ θα βρω

των πειρατών το θησαυρό,

μες στο βυθό ζαφείρια και σταυρό

για σένα.

Κι ας έρθουν και στρατιές, σειρήνες και φωτιές

κι ας λιώσουν τα φτερά λόγω φιλιού

κι ας με βρει παγωνιά κελιού.

Είμαι εγώ αγέρας, κλέφτης έρωτας,

στόχος είμαι σφαίρας, αχ, μη μ’ αγαπάς,

αχ, μη μ’ αγαπάς.

Θεέ μου, τι σου λέω κι έχει πάει τρεις,

όσο και να φταίω, «φεύγω» μη μου πεις,

«φεύγω» μη μου πεις.

Κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας.

Θέλω να δω ποιον θες, ποιον αγαπάς.

Τα στόρια έκλεισα,

δεν θα μας δει κανένας μαζί.

Κοιμήσου απόψε εδώ,

μην πας ξανά εκεί,

θα ψάξω για τους δυο

κι ως το πρωί

θα ‘χω βρει και για μας Θεό.

Μη πάς …

Κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας.

Θέλω να δω ποιον θες, ποιον αγαπάς.

Τους χάρτες άπλωσα

να ονειρευτείς μια χώρα για μας.

Κοιμήσου εδώ κι εγώ θα βρω

των πειρατών το θησαυρό,

μες στο βυθό ζαφείρια και σταυρό

για σένα.

Κι ας έρθουν και στρατιές, σειρήνες και φωτιές

κι ας λιώσουν τα φτερά λόγω φιλιού

κι ας με βρει παγωνιά κελιού.

Είμαι εγώ αγέρας, κλέφτης έρωτας,

στόχος είμαι σφαίρας, αχ, μη μ’ αγαπάς,

αχ, μη μ’ αγαπάς.

Θεέ μου, τι σου λέω κι έχει πάει τρεις,

όσο και να φταίω, «φεύγω» μη μου πεις,

«φεύγω» μη μου πεις.

Κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας.

Θέλω να δω ποιον θες, ποιον αγαπάς.

Τα στόρια έκλεισα,

δεν θα μας δει κανένας μαζί.

Κοιμήσου απόψε εδώ,

μην πας ξανά εκεί,

θα ψάξω για τους δυο

κι ως το πρωί

θα ‘χω βρει και για μας Θεό.

Μη πάς …

Κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας.

Θέλω να δω ποιον θες, ποιον αγαπάς.

Τους χάρτες άπλωσα

να ονειρευτείς μια χώρα για μας.

Κοιμήσου εδώ κι εγώ θα βρω

των πειρατών το θησαυρό,

μες στο βυθό ζαφείρια και σταυρό

για σένα.

Κι ας έρθουν και στρατιές, σειρήνες και φωτιές

κι ας λιώσουν τα φτερά λόγω φιλιού

κι ας με βρει παγωνιά κελιού.

Είμαι εγώ αγέρας, κλέφτης έρωτας,

στόχος είμαι σφαίρας, αχ, μη μ’ αγαπάς,

αχ, μη μ’ αγαπάς.

Θεέ μου, τι σου λέω κι έχει πάει τρεις,

όσο και να φταίω, «φεύγω» μη μου πεις,

«φεύγω» μη μου πεις.

Κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας.

Θέλω να δω ποιον θες, ποιον αγαπάς.

Τα στόρια έκλεισα,

δεν θα μας δει κανένας μαζί.

Κοιμήσου απόψε εδώ,

μην πας ξανά εκεί,

θα ψάξω για τους δυο

κι ως το πρωί

θα ‘χω βρει και για μας Θεό.

Μη πάς …

Κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας.

Θέλω να δω ποιον θες, ποιον αγαπάς.

Τους χάρτες άπλωσα

να ονειρευτείς μια χώρα για μας.

Κοιμήσου εδώ κι εγώ θα βρω

των πειρατών το θησαυρό,

μες στο βυθό ζαφείρια και σταυρό

για σένα.

Κι ας έρθουν και στρατιές, σειρήνες και φωτιές

κι ας λιώσουν τα φτερά λόγω φιλιού

κι ας με βρει παγωνιά κελιού.

Είμαι εγώ αγέρας, κλέφτης έρωτας,

στόχος είμαι σφαίρας, αχ, μη μ’ αγαπάς,

αχ, μη μ’ αγαπάς.

Θεέ μου, τι σου λέω κι έχει πάει τρεις,

όσο και να φταίω, «φεύγω» μη μου πεις,

«φεύγω» μη μου πεις.

Κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας.

Θέλω να δω ποιον θες, ποιον αγαπάς.

Τα στόρια έκλεισα,

δεν θα μας δει κανένας μαζί.

Κοιμήσου απόψε εδώ,

μην πας ξανά εκεί,

θα ψάξω για τους δυο

κι ως το πρωί

θα ‘χω βρει και για μας Θεό.

Μη πάς …

Κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας.

Θέλω να δω ποιον θες, ποιον αγαπάς.

Τους χάρτες άπλωσα

να ονειρευτείς μια χώρα για μας.

Κοιμήσου εδώ κι εγώ θα βρω

των πειρατών το θησαυρό,

μες στο βυθό ζαφείρια και σταυρό

για σένα.

Κι ας έρθουν και στρατιές, σειρήνες και φωτιές

κι ας λιώσουν τα φτερά λόγω φιλιού

κι ας με βρει παγωνιά κελιού.

Είμαι εγώ αγέρας, κλέφτης έρωτας,

στόχος είμαι σφαίρας, αχ, μη μ’ αγαπάς,

αχ, μη μ’ αγαπάς.

Θεέ μου, τι σου λέω κι έχει πάει τρεις,

όσο και να φταίω, «φεύγω» μη μου πεις,

«φεύγω» μη μου πεις.

Κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας.

Θέλω να δω ποιον θες, ποιον αγαπάς.

Τα στόρια έκλεισα,

δεν θα μας δει κανένας μαζί.

Κοιμήσου απόψε εδώ,

μην πας ξανά εκεί,

θα ψάξω για τους δυο

κι ως το πρωί

θα ‘χω βρει και για μας Θεό.