Αδιαφορώ …

Αδιαφορώ δε θέλω σήμερα να πάω στη δουλειά

θέλω να μείνω στη δική σου αγκαλιά

μα εσύ δεν είσαι εδώ

Αδιαφορώ αν έξω βρέχει κι είναι χάλια ο καιρός

εγώ θυμώνω που μιλάω μοναχός

κι όλο εσένα σκέφτομαι

κι όλο κρατάω αυτό το δάκρυ να μη βγει

και μαρτυρήσει πως σ΄αγάπησα πολύ

Κι αν φύγεις από μένα

και πια δεν μ΄αγαπάς

κι η νύχτα θα δακρύσει μικρό μου

που θες αλλού να πας

Κι αν φύγεις και σε χάσω

και δεν σε ξαναδώ

δεν ξέρω τι θα κάνω μικρό μου

που ακόμα σ’ αγαπώ

που ακόμα σ’ αγαπώ

που ακόμα σ’ αγαπώ

Αδιαφορώ για όλα τ’ άλλα και τα χείλη σου ζητώ

αυτά τα μάτια τα θυμάμαι και πονώ

και σε σένα έρχομαι

Αδιαφορώ τι θα μου πεις και αν θα είναι αρκετό

εγώ για λίγο θέλω μόνο να σε δω

και το παραδέχομαι.

Advertisement

Αδιαφορώ …

Αδιαφορώ δε θέλω σήμερα να πάω στη δουλειά

θέλω να μείνω στη δική σου αγκαλιά

μα εσύ δεν είσαι εδώ

Αδιαφορώ αν έξω βρέχει κι είναι χάλια ο καιρός

εγώ θυμώνω που μιλάω μοναχός

κι όλο εσένα σκέφτομαι

κι όλο κρατάω αυτό το δάκρυ να μη βγει

και μαρτυρήσει πως σ΄αγάπησα πολύ

Κι αν φύγεις από μένα

και πια δεν μ΄αγαπάς

κι η νύχτα θα δακρύσει μικρό μου

που θες αλλού να πας

Κι αν φύγεις και σε χάσω

και δεν σε ξαναδώ

δεν ξέρω τι θα κάνω μικρό μου

που ακόμα σ’ αγαπώ

που ακόμα σ’ αγαπώ

που ακόμα σ’ αγαπώ

Αδιαφορώ για όλα τ’ άλλα και τα χείλη σου ζητώ

αυτά τα μάτια τα θυμάμαι και πονώ

και σε σένα έρχομαι

Αδιαφορώ τι θα μου πεις και αν θα είναι αρκετό

εγώ για λίγο θέλω μόνο να σε δω

και το παραδέχομαι.

Αδιαφορώ …

Αδιαφορώ δε θέλω σήμερα να πάω στη δουλειά

θέλω να μείνω στη δική σου αγκαλιά

μα εσύ δεν είσαι εδώ

Αδιαφορώ αν έξω βρέχει κι είναι χάλια ο καιρός

εγώ θυμώνω που μιλάω μοναχός

κι όλο εσένα σκέφτομαι

κι όλο κρατάω αυτό το δάκρυ να μη βγει

και μαρτυρήσει πως σ΄αγάπησα πολύ

Κι αν φύγεις από μένα

και πια δεν μ΄αγαπάς

κι η νύχτα θα δακρύσει μικρό μου

που θες αλλού να πας

Κι αν φύγεις και σε χάσω

και δεν σε ξαναδώ

δεν ξέρω τι θα κάνω μικρό μου

που ακόμα σ’ αγαπώ

που ακόμα σ’ αγαπώ

που ακόμα σ’ αγαπώ

Αδιαφορώ για όλα τ’ άλλα και τα χείλη σου ζητώ

αυτά τα μάτια τα θυμάμαι και πονώ

και σε σένα έρχομαι

Αδιαφορώ τι θα μου πεις και αν θα είναι αρκετό

εγώ για λίγο θέλω μόνο να σε δω

και το παραδέχομαι.

Αδιαφορώ …

Αδιαφορώ δε θέλω σήμερα να πάω στη δουλειά

θέλω να μείνω στη δική σου αγκαλιά

μα εσύ δεν είσαι εδώ

Αδιαφορώ αν έξω βρέχει κι είναι χάλια ο καιρός

εγώ θυμώνω που μιλάω μοναχός

κι όλο εσένα σκέφτομαι

κι όλο κρατάω αυτό το δάκρυ να μη βγει

και μαρτυρήσει πως σ΄αγάπησα πολύ

Κι αν φύγεις από μένα

και πια δεν μ΄αγαπάς

κι η νύχτα θα δακρύσει μικρό μου

που θες αλλού να πας

Κι αν φύγεις και σε χάσω

και δεν σε ξαναδώ

δεν ξέρω τι θα κάνω μικρό μου

που ακόμα σ’ αγαπώ

που ακόμα σ’ αγαπώ

που ακόμα σ’ αγαπώ

Αδιαφορώ για όλα τ’ άλλα και τα χείλη σου ζητώ

αυτά τα μάτια τα θυμάμαι και πονώ

και σε σένα έρχομαι

Αδιαφορώ τι θα μου πεις και αν θα είναι αρκετό

εγώ για λίγο θέλω μόνο να σε δω

και το παραδέχομαι.

Αδιαφορώ …

Αδιαφορώ δε θέλω σήμερα να πάω στη δουλειά

θέλω να μείνω στη δική σου αγκαλιά

μα εσύ δεν είσαι εδώ

Αδιαφορώ αν έξω βρέχει κι είναι χάλια ο καιρός

εγώ θυμώνω που μιλάω μοναχός

κι όλο εσένα σκέφτομαι

κι όλο κρατάω αυτό το δάκρυ να μη βγει

και μαρτυρήσει πως σ΄αγάπησα πολύ

Κι αν φύγεις από μένα

και πια δεν μ΄αγαπάς

κι η νύχτα θα δακρύσει μικρό μου

που θες αλλού να πας

Κι αν φύγεις και σε χάσω

και δεν σε ξαναδώ

δεν ξέρω τι θα κάνω μικρό μου

που ακόμα σ’ αγαπώ

που ακόμα σ’ αγαπώ

που ακόμα σ’ αγαπώ

Αδιαφορώ για όλα τ’ άλλα και τα χείλη σου ζητώ

αυτά τα μάτια τα θυμάμαι και πονώ

και σε σένα έρχομαι

Αδιαφορώ τι θα μου πεις και αν θα είναι αρκετό

εγώ για λίγο θέλω μόνο να σε δω

και το παραδέχομαι.

Αδιαφορώ …

Αδιαφορώ δε θέλω σήμερα να πάω στη δουλειά

θέλω να μείνω στη δική σου αγκαλιά

μα εσύ δεν είσαι εδώ

Αδιαφορώ αν έξω βρέχει κι είναι χάλια ο καιρός

εγώ θυμώνω που μιλάω μοναχός

κι όλο εσένα σκέφτομαι

κι όλο κρατάω αυτό το δάκρυ να μη βγει

και μαρτυρήσει πως σ΄αγάπησα πολύ

Κι αν φύγεις από μένα

και πια δεν μ΄αγαπάς

κι η νύχτα θα δακρύσει μικρό μου

που θες αλλού να πας

Κι αν φύγεις και σε χάσω

και δεν σε ξαναδώ

δεν ξέρω τι θα κάνω μικρό μου

που ακόμα σ’ αγαπώ

που ακόμα σ’ αγαπώ

που ακόμα σ’ αγαπώ

Αδιαφορώ για όλα τ’ άλλα και τα χείλη σου ζητώ

αυτά τα μάτια τα θυμάμαι και πονώ

και σε σένα έρχομαι

Αδιαφορώ τι θα μου πεις και αν θα είναι αρκετό

εγώ για λίγο θέλω μόνο να σε δω

και το παραδέχομαι.

Αδιαφορώ …

Αδιαφορώ δε θέλω σήμερα να πάω στη δουλειά

θέλω να μείνω στη δική σου αγκαλιά

μα εσύ δεν είσαι εδώ

Αδιαφορώ αν έξω βρέχει κι είναι χάλια ο καιρός

εγώ θυμώνω που μιλάω μοναχός

κι όλο εσένα σκέφτομαι

κι όλο κρατάω αυτό το δάκρυ να μη βγει

και μαρτυρήσει πως σ΄αγάπησα πολύ

Κι αν φύγεις από μένα

και πια δεν μ΄αγαπάς

κι η νύχτα θα δακρύσει μικρό μου

που θες αλλού να πας

Κι αν φύγεις και σε χάσω

και δεν σε ξαναδώ

δεν ξέρω τι θα κάνω μικρό μου

που ακόμα σ’ αγαπώ

που ακόμα σ’ αγαπώ

που ακόμα σ’ αγαπώ

Αδιαφορώ για όλα τ’ άλλα και τα χείλη σου ζητώ

αυτά τα μάτια τα θυμάμαι και πονώ

και σε σένα έρχομαι

Αδιαφορώ τι θα μου πεις και αν θα είναι αρκετό

εγώ για λίγο θέλω μόνο να σε δω

και το παραδέχομαι.

Αδιαφορώ …

Αδιαφορώ δε θέλω σήμερα να πάω στη δουλειά

θέλω να μείνω στη δική σου αγκαλιά

μα εσύ δεν είσαι εδώ

Αδιαφορώ αν έξω βρέχει κι είναι χάλια ο καιρός

εγώ θυμώνω που μιλάω μοναχός

κι όλο εσένα σκέφτομαι

κι όλο κρατάω αυτό το δάκρυ να μη βγει

και μαρτυρήσει πως σ΄αγάπησα πολύ

Κι αν φύγεις από μένα

και πια δεν μ΄αγαπάς

κι η νύχτα θα δακρύσει μικρό μου

που θες αλλού να πας

Κι αν φύγεις και σε χάσω

και δεν σε ξαναδώ

δεν ξέρω τι θα κάνω μικρό μου

που ακόμα σ’ αγαπώ

που ακόμα σ’ αγαπώ

που ακόμα σ’ αγαπώ

Αδιαφορώ για όλα τ’ άλλα και τα χείλη σου ζητώ

αυτά τα μάτια τα θυμάμαι και πονώ

και σε σένα έρχομαι

Αδιαφορώ τι θα μου πεις και αν θα είναι αρκετό

εγώ για λίγο θέλω μόνο να σε δω

και το παραδέχομαι.

Αδιαφορώ …

Αδιαφορώ δε θέλω σήμερα να πάω στη δουλειά

θέλω να μείνω στη δική σου αγκαλιά

μα εσύ δεν είσαι εδώ

Αδιαφορώ αν έξω βρέχει κι είναι χάλια ο καιρός

εγώ θυμώνω που μιλάω μοναχός

κι όλο εσένα σκέφτομαι

κι όλο κρατάω αυτό το δάκρυ να μη βγει

και μαρτυρήσει πως σ΄αγάπησα πολύ

Κι αν φύγεις από μένα

και πια δεν μ΄αγαπάς

κι η νύχτα θα δακρύσει μικρό μου

που θες αλλού να πας

Κι αν φύγεις και σε χάσω

και δεν σε ξαναδώ

δεν ξέρω τι θα κάνω μικρό μου

που ακόμα σ’ αγαπώ

που ακόμα σ’ αγαπώ

που ακόμα σ’ αγαπώ

Αδιαφορώ για όλα τ’ άλλα και τα χείλη σου ζητώ

αυτά τα μάτια τα θυμάμαι και πονώ

και σε σένα έρχομαι

Αδιαφορώ τι θα μου πεις και αν θα είναι αρκετό

εγώ για λίγο θέλω μόνο να σε δω

και το παραδέχομαι.

Αδιαφορώ …

Αδιαφορώ δε θέλω σήμερα να πάω στη δουλειά

θέλω να μείνω στη δική σου αγκαλιά

μα εσύ δεν είσαι εδώ

Αδιαφορώ αν έξω βρέχει κι είναι χάλια ο καιρός

εγώ θυμώνω που μιλάω μοναχός

κι όλο εσένα σκέφτομαι

κι όλο κρατάω αυτό το δάκρυ να μη βγει

και μαρτυρήσει πως σ΄αγάπησα πολύ

Κι αν φύγεις από μένα

και πια δεν μ΄αγαπάς

κι η νύχτα θα δακρύσει μικρό μου

που θες αλλού να πας

Κι αν φύγεις και σε χάσω

και δεν σε ξαναδώ

δεν ξέρω τι θα κάνω μικρό μου

που ακόμα σ’ αγαπώ

που ακόμα σ’ αγαπώ

που ακόμα σ’ αγαπώ

Αδιαφορώ για όλα τ’ άλλα και τα χείλη σου ζητώ

αυτά τα μάτια τα θυμάμαι και πονώ

και σε σένα έρχομαι

Αδιαφορώ τι θα μου πεις και αν θα είναι αρκετό

εγώ για λίγο θέλω μόνο να σε δω

και το παραδέχομαι.